Doctor Mojgan Zayeem Dar

Doctor Mojgan Zayeem Dar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Mojgan Zayeem Dar in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardEnvironmental Management & Sustainable Development Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه برنامه راهبردی پدافند غیر عامل مترو تهران بوسیله روش SWOT) مطالعه موردی ایستگاه قیطریه واقع در خط 1 مترو تهران) (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
2 ارزیابی ریسک بهداشتی و محیط زیستی کارخانه خانه سفالی با استفاده از روش های تلفیقی EFMEA و William Fine (Download Paper) 6th annual conference and exhibition HSE & Preventing Accidents
3 ارزیابی ریسک محیط زیستی تجهیزات فوران گیر چاه های گازی به روش تجزیه و تحلیل درخت خطا (مطالعه موردی : چاه های گازی طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی (Download Paper) 14th National Conference on Environmental Impact Assessment in Iran
4 ارزیابی فاکتورهای طراحی و برنامه ریزی شهر دوستدار زنان به عنوان شهروندان با حقوق شهروندی برابر (Download Paper) International Conference on Women and urban life
5 استفاده از مدل ترکیبی AHP-SWOT در بررسی منشور مدارس جامع محیط زیستی(جم) با معیارهای FEE (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
6 برآورد احتمال بروز فوران در چاه های گازی در اثرشکست لایه های حفاظتی مطالعه موردی : چاه های گازی طرح توسعه فاز 12 پارس جنوبی (Download Paper) 5TH National Conference on Health, Safety and Environment in the field of HSE elderly and disabled citizens
7 بررسی اثر بخشی سطح آگاهی معلمان شهر تهران نسبت به شاخص های اکوشهر– مطالعه ی موردی آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران (Download Paper) 1st  Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
8 بررسی ارتباط کاربرد انرژی هسته ای در حفاظت ازمحیط زیست وکاهش انتشارگازهای گلخانه ای (Download Paper) 03rd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
9 بررسی تاثیر آموزش های زیست محیطی بر تغییر رفتار زیست محیطی دانش آموزان مدارس ابتدایی (مطالعه موردی: دانش آموزان مدارس شهر تهران) (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
10 بررسی تاثیرات ناشی از فرآیند تولید بتن بر روی محیط زیست و سلامت کارکنان (Download Paper) 4rd Iran International Conference on Structural Engineering
11 بررسی لزوم بازنگری ایمنی فضاهای تاریخی و عمومی کلانشهر ها (کلانشهر تهران) (Download Paper) First International conference & Fourth National Conference on Urban Fire Service & Safety
12 بررسی مدل های ارزیابی ریسک آتش سوزی در حوزه شهری (Download Paper) 3rd National Conference on Fire and Urban Safety
13 بررسی میزان دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان شهرداری (مورد مطالعه شهرداری منطقه 2 تهران) (Download Paper) annual conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
14 بررسی نحوه عملکرد سیستم های مدیریت HSEQ در شرکت تولیدی صندلی خودرو (Download Paper) 1st International Engineering Engineering Congress 2017
15 تاثیر دانش محیط زیستی معلمان در حفاظت از محیط زیست توسط دانش آموزان (Download Paper) 2nd International Conference on Environment and Natural Resources
16 تجزیه و تحلیل ریسک های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی در یک واحد پالایشگاهی روغن با استفاده از تکنیکهای تلفیقی FMEA و AHP (Download Paper) 5TH National Conference on Health, Safety and Environment in the field of HSE elderly and disabled citizens
17 تحلیل روند پایداری الگوی مصرف در ایران با استفاده از شاخص جای پای بوم شناختی (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
18 حفاظت ازمحیط زیست و منابع طبیعی با مدیریت سبز منابع انسانی (Download Paper) 3rd International Conference on the Comprehensive Environment of Iran
19 سنجش سطح آگاهی معلمان از اثرات آلودگی هوا بر کیفیت آموزش دانش آموزان در مدارس ابتدایی (مطالعه موردی استان تهران) (Download Paper) 1st National Conference on Science and Environmental Management
20 شناسایی و ارزیابی مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی ناشی از فرآیند تولید بتن در واحد بچینگ پلنت کارخانه خانه سفالی (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
21 شناسایی و ارزیابی مخاطرات محیط زیستی در فرآیند تولید بتن (Download Paper) 7th National Conference on Environment and Sustainable Natural Resources
22 شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدیریت سبز در بخش انرژی و پسماند(مطالعه موردی : بیمارستان عرفان تهران ) (Download Paper) The 2d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
23 عواقب گرمایش جهانی وتغییرات اقلیم (Download Paper) 03rd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
24 کاهش اثرات زیست محیطی عملیات گرافیتاسیون با حذف ناخالصی های فلزی (Download Paper) The first national conference on environmental research
25 کاهش ناخالصی های گرافیت با افزودن ترکیبات هالوژنی (Download Paper) The first national conference on environmental research
26 گیاهان کاهش دهنده بنزن موجود در هوا مقاله مروری (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
27 مدیریت ریسک های زیست محیطی در منطقه 17 شهر تهران (Download Paper) 3rd International Conference on the Comprehensive Environment of Iran
28 مروری بر شاخص های بافت فرسوده شهری-مطالعه موردی:بافت تاریخی شهرشوشتر (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development