Mohammad reza Adl Parvar

 Mohammad reza  Adl Parvar

Mohammad reza Adl Parvar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mohammad reza Adl Parvar in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardTwo Quarterly Journal of Civil and Environmental Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه ی مدل اندرکنش خاک و نگهدارنده ی اصلاح شده برای تحلیل لرزه یی میل مهارهای انبارهای هسته یی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 26, Issue: 2
2 بکارگیری منطق فازی در مدلسازی انتخاب وسیله نقلیه سفرهای برون شهری (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 4, Issue: 1
3 تحلیل و طراحی بهینه تیر پیوند در قاب های فلزی با مهاربندی واگرا (Download Paper) Journal Of Modeling in Engineering Volume: 8, Issue: 22
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب دیدن شبکه های آب و فاضلاب هنگام وقوع زلزله و ارتباط آنها با مدیریت امداد ونجات (Download Paper) 02nd Conference on Search and Rescue Management
2 اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش تلفات ناشی از اعضای غیرسازه ای هنگام زلزله (Download Paper) International Conference on Earthquake (A Memorial of Bam Disaster)
3 ارائه راهکارهای جلوگیری از بروز اختلالات روانی در بازماندگان زلزله (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
4 ارائه شاخص کیفی خرابی لرزه ای برای سازه های دارای مصالح بنائی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
5 ارائه شاخص کیفی خرابی لرزه ایبرای سازه های فلزی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
6 ارائه معیار گسیختگی لرزه ای کیفی برای ساختمانهای دارای مصالح بنائی (Download Paper) 02nd National Conference on Retrofiting of Iran
7 ارائة مدل ریاضی مناسب برای بررسی نحوه عملکرد بادگیرهای سرمایش تبخیری استان کرمان (Download Paper) Civil Architecture Urban Panning Conference of Kerman
8 ارزیابی عملکرد واثر چینش متفاوت میراگرهای جرمی تک و چند گانه تنظیم شده در ساختمان های بلند (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
9 ارزیابی کیفی اجرای ساختمانهای مسکونی فولادی و بتنی در شهر تهران جهت مقاوم سازی (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
10 ارزیابی کیفی اجرای ساختمانهای مسکونی فولادی و بتنی در شهر تهران جهت مقاوم سازی (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
11 ارزیابی و انتخاب بتن مناسب جهت استفاده در سازه های بلند مرتبه با استفاده از روشSAW (Download Paper) 4th International Conference on New Findings of Science and Technology
12 استفاده از پانلهای گچی خشک بعنوان مصالح نوین وسبک جهت کاهش تلفات ناشی از اثرات تخریبی زلزله درصنعت ساختمان (Download Paper) Civil Architecture Urban Panning Conference of Kerman
13 استفاده از جامعه آماری زلزله بم و تحلیل آن با فنآوری اطلاعات برای دقت بیشتر درمدیریت بحران (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
14 استفاده از روش فنر معادل جهت برآورد دقیقتر ضریب ارتجاعی نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله های کربنی (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
15 استفاده از فن آوری اطلاعات برای بکارگیری تجارب زلزله بم و ایجاد دقت و سرعت در مدیریت بحران (Download Paper) 02nd Conference on Search and Rescue Management
16 استفاده از مصالح نوین جهت کاهش اثرات تخریبی زلزله با استفاده از ساختارپانلهای گچی خشک و قاب فولادی سبک LSF (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
17 ایده های جدید برای کاهش محدودیتهای بادگیرهای سنتی شهر کرمان (Download Paper) Civil Architecture Urban Panning Conference of Kerman
18 Presenting Modified Soil-Support Interaction Model for Seismic Analysis of Nuclear Repository’s Brace Rods (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
19 بررسی ایمنی حمل مواد خطرناک در خطوط ریلی و جاده ای کشور با رویکرد ارزیابی ریسک (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
20 بررسی تاثیر الیاف فولادی و پلی پروپلین بر خواص بتن سبک خودتراکم ساخته شده با پومیس در حالت تازه و سخت شده (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
21 بررسی تاثیر پودر لاستیک ضایعاتی بر خواص مکانیکی بتن (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
22 بررسی تاثیر سبک سازی بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای موجود (Download Paper) 01st International Congress on Earthquake and Lightweight Construction
23 بررسی تأثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ با روش تحلیل حلقوی اصلاح شده (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
24 بررسی خواص بتن خود تراکم حاوی الیاف PET بازیافتی در حالت تازه و سخت شده (Download Paper) International Conference on New Horizons in Science and Engineering
25 بررسی شاخصهای خرابی در اتصالات فولادی تقویت شده با لچکی (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
26 بررسی صرفه جوئی انرژی با استفاده از فنآوری نوین ومصالح جدید در طراحی واجرای صنعت انبوه سازی ساختمان (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
27 بررسی ضعف های سازه ای و غیر سازه ای پلهای بتن مسلح شهر تهران (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
28 بکارگیری شبکه عصبی در برآورد پارامترهای موثر بر رفتار لرزه ای تونلهای راه و راه آهن (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
29 بوجود آمدن دقت در مدیریت بحران با استفاده از فنآوری اطلاعات ( استفاده از آمار زلزله بم) (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
30 بهره گیری ازسیستم پانلهای ساختار گچی وسیمانی خشک سبک بعنوان راهکاری مناسب جهت صرفه جوئی در مصرف انرژی برای طراحی واجرای ساختمانها (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
31 بهینه سازی قاب های فولادی با الگوریتم ژنتیک و تحلیل LRFD (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
32 تحلیل براساس عمل کرد ناشی از خرابی پیشرونده در سازه بتنی مسلح با قاب خمشی به دلیل حذف ناگهانی ستون (Download Paper) 2nd  conference on earthquake engineering seismology
33 تحلیل سیستمهای نوین، برای کاهش نیروی زلزله وارد بر سازها (Download Paper) International Conference on Earthquake (A Memorial of Bam Disaster)
34 تردی و استقامت در ستون های بتنی سبک با کیفیت برتر در اثر نیروی زلزله (Download Paper) 01st International Congress on Earthquake and Lightweight Construction
35 تعیین آسیب پذیری لرزهای و ارائه روشهای بهسازی پل انقلاب شهر قم (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
36 چالشهای اساسی موجود در مفاد برخی ما ده های شرایط عمومی پیمان قرارد ادهای پیمانکاری (Download Paper) 01st Conference on Improvment of Construction Industry in Iran
37 خصوصیات و تاثیر الیاف پلیپروپیلن در ویژگیهای عملکردی بتن (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
38 راههای کاهش خسارتهای مالی و جانی ناشی از زلزله به طریق مدیریت قبل از بحران (Download Paper) 02nd Conference on Search and Rescue Management
39 رفتار لرزه ای دیوارهای ساختار گچی خشک بعنوان جدا کننده های سبک در برابر نیروهای زلزله (Download Paper) International Conference on Earthquake (A Memorial of Bam Disaster)
40 سیاستهای تحقیق و توسعه (R&D) درایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته دنیا (Download Paper) 03rd Conference of Industries and Mines R&D Centers
41 شناخت دقیق شاخص خرابی لرزه ای گامی در جهت مقاوم سازی و جهانی شدن صنعت ساخت (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
42 صحت سنجی الگوریتم ژنتیک توسط بنجمارک Darrell Whitley (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
43 طراحی براساس عملکرد بااستفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی و تحلیل پوش آور (Download Paper) 2nd  conference on earthquake engineering seismology
44 عملکرد دیوارهای سبک ساخته شده از پانلهای ساختار گچی خشک در مقابل اثرات زلزله (تحلیل استاتیکی معادل) (Download Paper) Civil Architecture Urban Panning Conference of Kerman
45 عملکرد مصالح نوین سبک در صنعت ساختمان برای کاهش اثرات تخریبی زلزله (Download Paper) 02nd National Conference on Retrofiting of Iran
46 کاربرد و نقش اطلاعات و فناوری (IT) در بهبود فرایند R&D و افزایش پروژه های موفق با اصلاح روشهای مدیریت تحقیق (Download Paper) 05th Conference of Industries and Mines R&D Centers
47 کاهش مصرف انرژی در ایجاد شرایط تهویه مطبوع، بوسیله احداث بادگیرهای جدید (Download Paper) Civil Architecture Urban Panning Conference of Kerman
48 محاسبه مقادیر تغییر مکان هدف در سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی مسلح (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
49 مدل سازی ریسک خروج از خط قطارهای حامل مواد خطرناک با جانمایی مؤثر واگنها در طول قطار در خطوط ریلی ایران (مطالعه موردی: کریدورهای اندیمشک- بندر امام خمینی و اهواز- خرمشهر) (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
50 مدیریت بحران و راههای برون رفت از اختلالات روانی بوجود آمده در بازماندگان زلزله مطالعه موردی زلزله بم (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
51 مطالعه لرزه ای پل های ساخته شده با مصالح بنایی با رویکرد مطالعه پل انقلاب شهر قم (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
52 معرفی نتایج بدست آمده از ارزیابی لرزه ای و ارائه طرح بهسازی ساختمان شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای شرکت نفت – قسمت دوم (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
53 مقاوم سازی سازه های بتنی با تقویت به صورت چسباندن خارجی- فلسفه طراحی و کاربردهای عملی (Download Paper) 02nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
54 مقایسه تغیر مکان هدف در سازه های بتنی مسلح با استفاده از تحلیل پوش اور (Download Paper) Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
55 نقش پارکهای فناوری در جهانی شدن تحقیق و توسعه (R&D) (Download Paper) 06th Conference of Industries and Mines R&D Centers
56 یک روش کامل برای تقویت ساختمانهای خشتی ضد زلزله در ایران (Download Paper) 02nd National Conference on Retrofiting of Iran