Doctor Hamid Asadi

Doctor Hamid Asadi

Doctor Hamid Asadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hamid Asadi in Journals

Position Journal Name
Internal MAnagerIslamic law Research Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن (Download Paper) Family Law and Jurisprudence Volume: 20, Issue: 63
2 طراحی لرزه یی قاب های ساختمانی توام با مهاربندهای هم گرا از طریق ایجاد تغییرات دما در اعضاء مهاربندی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 32, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز حرارتی پوشش های پاشش سرد شده مس (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
2 اثر کارکرد در دمای بالا بر ریزساختار سوپرآلیاژ IN738LC و تأثیر آن بر مقاومت به ضربه پره ردیف اول توربین گازی (Download Paper) 22nd International Power System Conference
3 اثر مورفولوژی ذرات پودر استلایت 12 بر تشکیل پوشش در فرایند پاشش سرد و بررسی خواص آن (Download Paper) 6th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
4 ارزیابی روش های طراحی لرزه ای پی های شمعی واقع در خاکهای مستعد روانگرایی (Download Paper) 2nd National Conference on Seismology and Earthquake Engineering
5 ارزیابی عملکرد شبکه های توزیع قشار ضعیف ناشی از تاثیر شبکه MV بر LV تحت شرایط صاعقه (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science
6 اصلاح طرح آستر جداره آسیاهای خودشکن شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (Download Paper)
7 الگوی مطلوب سبک معماری منطبق با فرهنگ اسلامی ایرانی با رویکردی آسیب -شناسانه بر نقش توسعه فرهنگ غربی بر سبک معماری منازل در ایران (Download Paper) Congress of Scientific Research lifestyle
8 انواع مطالعات ژئوتکنیکی سریع و ارزان قیمت (Download Paper) 2nd National Conference on Seismology and Earthquake Engineering
9 بررسی اثر حرارت دهی قالب بر دانه بندی سوپر آلیاژ ریختگی IN738 (Download Paper) 09th Congress of the Iranian Metallurgical Society
10 بررسی اثر عنصر بور (B) برخواص فیزیکی قطعات متالورژی پودری آهنی (Download Paper) 08th Congress of the Iranian Metallurgical Society
11 بررسی اثر فشار در فرآیند پاشش سرد بر روی رفتار پوشش دهی پودر WC-10Ni (Download Paper) 6th International Conference on Materials and Metallurgical Engineering Society and Iranian Foundry mens Society
12 بررسی اثرجوانه زایی برریز حفرات و دندریتهای ثانویه در سوپرآلیاژ ریختگی IN738 (Download Paper) 09th Congress of the Iranian Metallurgical Society
13 بررسی اثرمقدار جوانه زا بر دانه بندی سطحی پره های توربین گازی فریم 5 از جنس IN738 (Download Paper) 09th Congress of the Iranian Metallurgical Society
14 بررسی تأثیر تاریخچه حرارتی بر تنش پسماند در پوشش های حاصل از فرایند پاشش سرد (Download Paper) 10th Iranian Seminar on Surface Engineering
15 بررسی تجربی مدلهای پیش بینی کننده ریز ساختار آلیاژهای آلومینیوم (Download Paper) 15th Annual Seminar of Iranian Society of Casting
16 بررسی حقوقی منزلت رییس جمهور در جمهوری اسلامی ایران با مطالعه تطبیقی رژیم ریاستی ایالات متحده آمریکا و جمهوری آرژانتین (Download Paper) 1st National Conference on Future Studies, Humanities and Social Security
17 بررسی دیوارآب بند بتن پلاستیک برای کنترل تراوش در پی سدهای خاکی (Download Paper) First National Conference on Earthquake Engineering and Seismology
18 بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی درمیان کارکنان موسسه اعتباری ثامن استان اصفهان (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
19 بررسی رفتار سایشی کامپوزیت هیبریدی زمینه آلومینیومی تولید شده بوسیله فرآیند همزن اصطکاکی (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
20 بررسی عوامل تاثیر گذار در تاخیر اجرای پروژه های عمرانی شهرداری های کشور (مطالعه موردی : شهرداری های استان همدان) (Download Paper) 1st National Conference on New Approaches in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
21 بررسی مسائل لرزه ای سدهای بتنی وخاکی بر اساس مشاهدات (Download Paper) 2nd National Conference on Seismology and Earthquake Engineering
22 بهبود تخمین کور تعداد کاربران در سیستم های طیف گسترده پرش فرکانسی در SNR های پایین (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
23 بهبود عملکزد لزسهای قابهای مهاربندی فولادی ویژه با رعایت ضوابط مندرج درAISC341- 2010 (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
24 تحلیل تنش پسماند در پوشش های ایجاد شده توسط فرایند پاشش سرد (Download Paper) 09th Iranian Seminar on Surface Engineering
25 جداسازی کور سیگنال های FHSS به صورت زمان -حقیقی با استفاده از الگوریتم JADE با حل مشکل جایگشت (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
26 خلع ید از اموال مشاع (Download Paper) 1st International Congress of Iranian law
27 شبیه سازی تشکیل ریزساختار پوشش در فرآیند پاشش سرد (Download Paper) 07th Iranian Seminar on Surface Engineering
28 فرآوری توسط اسید فسفریک رقیق برای تولید شکرهای قابل تخمیر در صنعت مبتنیبر استفاده از نیشکر (Download Paper) 4th  National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
29 قابلیت هیپنوتیزمپذیری و نگرش دانشجویان تیپ برون گرایی، درون گرایی و هیجانی نسبت به هیپنوتیزم (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
30 قابهای مهاربندی شده ارائه روشی موثر وساده برای تحلیل و طراحی ضربدری با استفاده از بارگذاری حرارتی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
31 لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه سد نعمت آباد (Download Paper) First National Conference on Earthquake Engineering and Seismology
32 محاسب اضافهولتاژهای القایی شبکه توزیع ب ا یک روش ترکیبی تحلیلی - آماری جدید مبتنی بر مونت کارلو (Download Paper) National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
33 مدیریت بحران و راهکاری برای پیشگیری از بحران زلزله در ایران (Download Paper) 2nd National Conference on Seismology and Earthquake Engineering
34 معرفی راهبردی مؤثر تحلیل و طراحی قاب های مهاربندی شده جهت تأمین شکل پذیری مورد انتظار (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
35 معرفی، بیان مزایا و معایب ابزار نفوذ دینامیکی مخروط (DCP) از آزمون های بر جای ارزان قیمت ژئوتکنیکی (Download Paper) 2nd National Conference on Seismology and Earthquake Engineering
36 نقش باورهای مذهبی، حمایت اجتماعی و سابقه اختلالات روانی در سوء مصرف مواد (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
37 یک روش جدید اکتیو برای تشخیص حفاظت ضدجزیره ای برای سیستم فتوولتائیک (Download Paper) 1st national conference on e-technology advances in electrical engineering, electronics and computers