Doctor Erfaneh

Doctor  Erfaneh Norouzi

Doctor Erfaneh

Norouzi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Erfaneh in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary Second National Computer and Information Technology Conference Sepidan 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آشنایی با جرم شناسی رابانه ای (Download Paper) National Conference on Landscape 1420 and technological advances in electrical engineering, computer and information technology
2 آشنایی با جرم شناسی رابانه ای (Download Paper) The 5th International Conference on Advanced Research in Engineering and Technology
3 آنالیز آماری معیار DACAPO بر روی پردازشگر AMAZON EC2 (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
4 ارائه روشی نوین در سیستمهای توزیع شده برای کنترل و انتخاب هماهنگ کننده (Download Paper) 10th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
5 استفاده از تکنولوژی های جدید در مقاوم سازی نرم افزارCRM (Download Paper)
6 امنیت و محرمانگی اطلاعات در پرونده های پزشکی الکترونیکی (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
7 بررسی ارزیابی کارآیی معیارهای آپاچی هدوپ (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
8 بررسی تخصیص فرکانس با رویکرد تضمین کیفیت سرویس در شبکه های رادیو شناختی (Download Paper) 1st national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic
9 بررسی کارکردهای ایمنی شخصی شده در بانکداری الکترونیکی با بکارگیری معماری Flask در محیط ابری (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
10 بررسی مسایل رمزنگاری برای ایمن کردن داده های بزرگ در محاسبات ابری (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
11 بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی در بین کارکنان شرکت های شهرک صنعتی شیراز با استفاده از تحلیل های آماری (Download Paper) 3rd Conference on Applied Economics and Management national approach
12 بررسی نتایج حاصل از یک نظرسنجی بین المللی در خصوص امکانپذیری،مزایاو چالش های مدیریت IT و تحت وب پروژه های عمرانی (Download Paper) 01st National Conference on New Technologies in Engineering Science
13 بهبود پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از دسته بندی چندگانه (Download Paper) 2nd National Conference on Electrical and Computer Engineering (TEC-2017)
14 بهینه سازی تخصیص فرکانس با رویکرد تامین کیفیت سرویس در شبکه های رادیو شناختی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع (Download Paper) 4th National Conference on Soft Computing in Electrical and Computer Engineering
15 پردازش توزیع شده داده های کوچک توسط فریم ورک Hadoop (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
16 پیاده سازی مدل هوشمند سیستم آموزش مجازی سیار ویادگیری دایمی مبتنی بر استاندارد XAPI TIN CAN در دانشگاه وسازمان ها (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology
17 پیام در هم ساز هش رمزگذاری شده جهت افزایش قدرت پنهان سازی تصویر (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
18 پیش بینی مسیر حرکت خودروها با کمک داده های کلان ترافیکی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology
19 تاثیر امنیت و کیفیت ارتباطات در انتقال اطلاعات ارسال شده از حسگرهای بی سیم به سرورهای شخصی در شبکه های محلی (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
20 تاثیر BPR درفرآیندهای کسب وکار سازمان (Download Paper)
21 تحلیل روش الگوریتم دامنه فضایی برای استگانوگرافی (نهان نگاری) تصویر (Download Paper) 1st national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic
22 تصویر براساس نهان نگاری با استفاده از رازهای LSB یک رویکرد جدید برای کلیدی (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering, Computer Science and Information Technology
23 چه موقع مهندسی مجدد وارزش برای سازمان مناسب هستند (Download Paper)
24 دادههای بزرگ و اینترنت اشیاء (Download Paper) 1st International Engineering Engineering Congress 2017
25 رابطه پیاده سازی مدیریت مبتنی بر فناوری اطلاعات با رضایت کارکنان (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
26 روش های محاسبه قیاس گسسته توزیع نمایی تعمیم یافته (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
27 رویکرد مباحث نوین معماری در تجارت الکترونیک با استفاده ازSOA (Download Paper)
28 طرح حفاظتی امضای دیجیتال براساس عملکرد هش (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
29 کاربرد تکنیکهای داده کاوی در تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری با استفاده از عامل های هوشمند سیار (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches in Electrical and Computer Engineering
30 مدلسازی زیر ساخت شبکه هوشمند حمل و نقل داده توزیع شده از یک مالتی هاپ (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
31 مروری بر تهدیدات امنیتی وب و تاثیر آن بر روی موفقیت تجارت الکترونیک (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
32 مروری بر محاسبات کلان داده ها و ابرها (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
33 مقایسه برازش سه توزیع وایبل، گاما، نمایی تعمیم یافته به داده های طول عمر (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
34 مقدمه ای بر پنهان نگاری اطلاعات در تصویر (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
35 مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار (Download Paper)
36 نقش اینترنت اشیاء در توسعه زندگی بشر (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
37 هوشمندسازی پارکینگ های شهر شیراز در راستای کاهش ترافیک شهری (Download Paper) National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
38 یک رویکرد جدید برای LSB تصویر بر اساس نهان نگاری با استفاده از راز های کلیدی (Download Paper) 1st national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic