Doctor Erfaneh

Doctor  Erfaneh Norouzi

Doctor Erfaneh

Norouzi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Erfaneh in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary Second National Computer and Information Technology Conference Sepidan 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آشنایی با جرم شناسی رابانه ای (Download Paper) National Conference on Landscape 1420 and technological advances in electrical engineering, computer and information technology
2 آشنایی با جرم شناسی رابانه ای (Download Paper) The 5th International Conference on Advanced Research in Engineering and Technology
3 آنالیز آماری معیار DACAPO بر روی پردازشگر AMAZON EC2 (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
4 ارائه روشی نوین در سیستمهای توزیع شده برای کنترل و انتخاب هماهنگ کننده (Download Paper) 10th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
5 امنیت و محرمانگی اطلاعات در پرونده های پزشکی الکترونیکی (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
6 بررسی ارزیابی کارآیی معیارهای آپاچی هدوپ (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
7 بررسی تخصیص فرکانس با رویکرد تضمین کیفیت سرویس در شبکه های رادیو شناختی (Download Paper) 1st national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic
8 بررسی کارکردهای ایمنی شخصی شده در بانکداری الکترونیکی با بکارگیری معماری Flask در محیط ابری (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
9 بررسی مسایل رمزنگاری برای ایمن کردن داده های بزرگ در محاسبات ابری (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
10 بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات بر یادگیری سازمانی در بین کارکنان شرکت های شهرک صنعتی شیراز با استفاده از تحلیل های آماری (Download Paper) 3rd Conference on Applied Economics and Management national approach
11 بررسی نتایج حاصل از یک نظرسنجی بین المللی در خصوص امکانپذیری،مزایاو چالش های مدیریت IT و تحت وب پروژه های عمرانی (Download Paper) 01st National Conference on New Technologies in Engineering Science
12 بهبود پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از دسته بندی چندگانه (Download Paper) 2nd National Conference on Electrical and Computer Engineering (TEC-2017)
13 بهینه سازی تخصیص فرکانس با رویکرد تامین کیفیت سرویس در شبکه های رادیو شناختی با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع (Download Paper) 4th National Conference on Soft Computing in Electrical and Computer Engineering
14 پردازش توزیع شده داده های کوچک توسط فریم ورک Hadoop (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
15 پیاده سازی مدل هوشمند سیستم آموزش مجازی سیار ویادگیری دایمی مبتنی بر استاندارد XAPI TIN CAN در دانشگاه وسازمان ها (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology
16 پیام در هم ساز هش رمزگذاری شده جهت افزایش قدرت پنهان سازی تصویر (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
17 پیش بینی مسیر حرکت خودروها با کمک داده های کلان ترافیکی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology
18 تاثیر امنیت و کیفیت ارتباطات در انتقال اطلاعات ارسال شده از حسگرهای بی سیم به سرورهای شخصی در شبکه های محلی (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
19 تحلیل روش الگوریتم دامنه فضایی برای استگانوگرافی (نهان نگاری) تصویر (Download Paper) 1st national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic
20 تصویر براساس نهان نگاری با استفاده از رازهای LSB یک رویکرد جدید برای کلیدی (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering, Computer Science and Information Technology
21 دادههای بزرگ و اینترنت اشیاء (Download Paper) 1st International Engineering Engineering Congress 2017
22 رابطه پیاده سازی مدیریت مبتنی بر فناوری اطلاعات با رضایت کارکنان (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
23 روش های محاسبه قیاس گسسته توزیع نمایی تعمیم یافته (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
24 طرح حفاظتی امضای دیجیتال براساس عملکرد هش (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
25 کاربرد تکنیکهای داده کاوی در تشخیص نفوذ به شبکه های کامپیوتری با استفاده از عامل های هوشمند سیار (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches in Electrical and Computer Engineering
26 مدلسازی زیر ساخت شبکه هوشمند حمل و نقل داده توزیع شده از یک مالتی هاپ (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
27 مروری بر تهدیدات امنیتی وب و تاثیر آن بر روی موفقیت تجارت الکترونیک (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
28 مروری بر محاسبات کلان داده ها و ابرها (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
29 مقایسه برازش سه توزیع وایبل، گاما، نمایی تعمیم یافته به داده های طول عمر (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
30 مقدمه ای بر پنهان نگاری اطلاعات در تصویر (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
31 نقش اینترنت اشیاء در توسعه زندگی بشر (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
32 هوشمندسازی پارکینگ های شهر شیراز در راستای کاهش ترافیک شهری (Download Paper) National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
33 یک رویکرد جدید برای LSB تصویر بر اساس نهان نگاری با استفاده از راز های کلیدی (Download Paper) 1st national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic