Mahmood Goodarzi

Mahmood Goodarzi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mahmood Goodarzi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Sport Management Studies

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثربخشی آموزش مولفه های نظریه انتخاب بر کاهش تعارض والد-فرزندی دانش آموزان دختر (Download Paper) Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry Volume: 5, Issue: 2
2 ارتباط استرس و رضایت شغلی روزنامه نگاران ورزشی (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 3
3 ارتباط بین عوامل جو سازمانی و کیفیت زندگی کاری (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 33
4 ارتباط نقش های اطلاع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزشی و فرهنگ سازی رسانه های گروهی با توسعه ورزش دانش آموزی (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 4
5 بخش بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی بر اساس ملیت و جاذبه های طبیعی- ورزشی و ارایه مدل بازار هدف (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 14
6 بررسی رابطه بین نوآوری و کارآفرینی در فدراسیون های موفق (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 12
7 بررسی رضایتمندی مشتریان باشگاه های بدن سازی خصوصی و دولتی شهر گرگان (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 16
8 بررسی وضعیت رسانه های ورزشی در توسعه وترویج مولفه های ورزش قهرمانی (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 2
9 تاثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرف کننده در تبلیغات (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 28
10 تاثیر جاذبه تبلیغی بر قصد آینده و نگرش به تبلیغ مصرف کننده در خدمات ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 30
11 تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه ای و قهرمانی بر توسعه ورزش (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 42
12 تحلیل موانع فرهنگی و اجتماعی موثر بر اجرای سیاست هایی کلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه ای ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 20
13 تحلیل و مدل سازی روابط رفتار رهبران همسطح با انسجام، کارآمدی تیمی و موفقیت ادراک شده تیم های بسکتبال دانشجویی (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 1, Issue: 4
14 تلویزیون و توسعه ورزش همگانی:یک نظریه برخاسته از داده ها (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 40
15 رابطه انسجام گروهی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی کشور (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 1, Issue: 3
16 شناسایی و تدوین الگوی موانع اجرای برنامه های استراتژیک در وزارت ورزش وجوانان ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 31
17 طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان کرمان (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 1
18 طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش دانشجویی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 2, Issue: 5
19 مطالعه عوامل موثر بر وقوع و رشد فساد اداری و ادراک شده و روش های کنترل آن در سازمان های ورزشی ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 3, Issue: 10
20 مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان بر اساس مدل تعالی سازمانیEFQM (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 14
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه یک مدل مبتنی بر شبکه های عصبی درتخمین پارامترهای DC آپ امپ به جای استفاده ازمعادلات حالت سیستم (Download Paper)
2 ارتباط بین توانمندسازی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر کرمان (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
3 ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
4 ارزیابی تاثیرتاریخ کاشت برعملکردتربلال وعملکرددانه کنسروی چندهیبریدذرت شیرین درنورآبادممسنی استان فارس (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
5 ایجاد پوشش دولایه SiC/Mullite بر روی گرافیت به روش سمانتاسیون جعبه ای و پاشش پلاسمایی (Download Paper) 09th Iranian Ceramic Congress
6 بررسی اثر نانو ذرات نقره بر خواص الکتریکی خمیرنقره غیرسربی (Download Paper) 09th Iranian Ceramic Congress
7 بررسی عوامل مؤثر بر کرم خاکی آیزنیا فوئتیدا جهت فرایند تثبیت لجن به منظور حفظ محیط زیست (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
8 بررسی مدل توزیع فراوانی گونه ها در منطقه کردان (Download Paper) 13th National Seminar on Watershed Management
9 بررسی نگرش کارکنان سازمان ورزش شهرداری تهران درباره سقف شیشه ای و جامعه پذیری ضعف در زنان (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
10 بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی کشتی گیران بزرگسال آزاد کار و فرنگی کار استان گلستان از نحوه عملکرد حوزه مدیریت باشگاههای کشتی استان گلستان (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
11 تحلیل و پیش بینی روند شاخص کل بورس اوراق بهادار با استفاده از داده کاوی (Download Paper) 1st National Conference on Management of Engineering
12 توانایی ترکیب شبکه عصبی با روش SQP برای بهینه سازی وزنی خرپاهای سقفی شکل (Download Paper) 20th Annual Conference of Mechanical Engineering
13 رابطه بین سبک های دلبستگی و تحمل پریشانی هیجانی با همدلی در پرستاران (Download Paper) The 5th National Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Advice and Education in Iran
14 سنتز رنگدانه لوستر قرمز و نارنجی بر پایه میکا، کائولن و سیلیس و بررسی عوامل موثر درفرایند پوشش دهی و خواص رنگی (Download Paper) 08th Iranian Ceramic Congress
15 شناسایی عوامل سازمانی مرتبط با عملکرد کارکنان کمیته ملی المپیک بر اساس مدل و ایزوبورد (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
16 طراحی کنترل کننده هایPIDبهینه تطبیقی و مقاوم و بهبود رفتار گذرا و آشوب برای مبدل بوست با استفاده از روشهای هوشمند (Download Paper) 02nd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
17 طراحی یک سیستم مبدل انرژی باد با استفاده از یک سیستم MPPT وکنورترباکارایی بالا به منظور بهبود کیفیت توان (Download Paper) National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
18 مدیریت هرز آبهای سطحی و نقش آن در توسعه اقتصاد بهره برداران مراتع (Download Paper)
19 مقایسه تعالی سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان لرستان براساس مدل تعالی سازمانی EFQM (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
20 نقش پلیس در مدیریت بحران های طبیعی (مطالعه موردی: سیل) (Download Paper) 3rd National Conference on Disaster Management & HSE