Mohammad hossein Alizade

Mohammad hossein Alizade

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mohammad hossein Alizade in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Sport Medicine Studies

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آثار کوتاه و بلندمدت سه پروتکل تمرین درمانی با هدف گیری زانو، ران و ترکیبی در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 7, Issue: 18
2 اثر بانداژ کشکک بر درد و کنترل وضعیتی پویا در فوتسالیست های زن مبتلا به سندرم درد پتلوفمورال (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 2, Issue: 8
3 اثر یک برنامه تمرینی در منزل بر قدرت عضلات کمربند شانه زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 21, Issue: 3
4 بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل عملکردی در کودکان فلج مغزی اسپاستیک (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 8, Issue: 20
5 بررسی همه گیرشناسی آسیب های تنه و ستون فقرات در کشتی (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 2, Issue: 7
6 تاثیر برنامه جامع گرم کردن + 11 اصلاح شده بر پیشگیری از آسیب های اندام تحتانی و مچ پای فوتبالیست های مرد جوان (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 9, Issue: 21
7 تاثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا +11 بر تعادل پویای بازیکنان فوتبال نوجوان مرد (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 6, Issue: 15
8 تاثیر شش هفته تمرینات عصبی-عضلانی بر کنترل وضعیتی پویا و عملکرد اندام تحتانی ورزشکاران پسر مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 5, Issue: 14
9 تاثیر ناهنجاری زانوی پرانتزی بر پایداری داینامیکی در تکلیف پرش فرود تک پا (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 5, Issue: 13
10 تاثیر یک برنامه تمرینی عصبی عضلانی بر عملکرد اندام تحتانی و راستای سه بعدی در زانوی مردان هندبالیست در فرود یک پا (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 6, Issue: 16
11 تاثیر یک دوره برنامه تمرینی به همراه اغتشاشات سطح اتکاء در آب بر تعادل ایستا و پویای زنان میان سال (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 3, Issue: 9
12 رابطه بین انحنای کایفوز سینه ای با میزان پروتراکشن کتف و استقامت عضلات خلفی کمربند شانه (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 2, Issue: 8
13 رابطه بین سطح هوشبهر با عوامل آمادگی جسمانی دانش آموزان کم توان ذهنی (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 3, Issue: 10
14 مقایسه بین آزمون ها و برخی شاخص های عملکردی در ورزشکاران با سابقه ترمیم رباط صلیبی قدامی زانو (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 8, Issue: 19
15 مقایسه تاثیر تمرینات فانکشنال، اکسترافانکشنال و ترکیبی بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 7, Issue: 17
16 مقایسه حس وضعیت مفصل زانو در بازیکنان مرد نخبه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 4, Issue: 12
17 مقایسه شاخص های منتخب الکترومیوکرافی غضلات زانو در ورزشکاران با و بدون محدودیت دورسی فلکشن در تکلیف پرش فرود تک پا (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 10, Issue: 23
Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی آلودگی استخرهای شناس شهر مشهد و ارتباط آن با شیوع بیماری ها در شناگران (Download Paper) 06th National Congress On Environmental Health
2 بررسی میزان بروز آسیب در ووشوکاران مرد نخبه ایران (Download Paper) 1st  National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
3 تاثیر و ماندگاری تمرینات اصلاحی بر لوردوز کمری افزایش یافته دختران پیش و پس از بلوغ (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
4 رفتار سازه های بلند مجهز به سیستم مهار بازویی در برابر جابجایی تکتونیکی زلزله با استفاده از تحلیل فزاینده دینامیکی (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
5 طراحی اتوپایلوت برای پایدار سازی یک ماهواره بر انعطاف پذیر (Download Paper) 15th Annual Conference of Mechanical Engineering
6 طراحی سیستم کنترل رهایی از بار برای ماهواره برها با کنترل زاویه حمله (Download Paper) 10th Conference of Iranian Aerospace Society