Doctor Saeede Mavidfar

Doctor Saeede Mavidfar

Doctor Saeede Mavidfar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Saeede Mavidfar in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه اقتصادی و زیرساختی در روستاهای بخش گندمان، شهرستان بروجن (Download Paper) Journal of Geographical New Studies ,Architecture and Urbanis Volume: 1, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 احیاء بافت های فرسوده شهری با رویکرد مشارکتی مطالعه موردی: شهرآبسرد استان تهران (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
2 ارتباط فرآیند های کنترل بازداری با درک مطلب و سرعت خواندن در افراد جوان و سالمند (Download Paper) The 16th Iranian Speech Therapy Conference
3 ارزشیابی نقش مشارکت های فرهنگی در توسعه شهری پایدار (مطالعه موردی: شهر یزد) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
4 ارزیابی سازمانیابی فضایی سیستم های شهری کشور ایران با تاکید بر نقش اقلیم در دوره 1335-1390 (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
5 ارزیابی سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی استان یزد با استفاده از تکنیک تاپسیس (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
6 ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در ارتقاء منظر شهری (مطالعه موردی: شهر یزد) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
7 امکان سنجی تحقق معیارهای کالبدی شهراسلامی بربافت شهرهای جدید نمونه موردی: شهرگلبهار (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
8 برنامه ریزی توسعه کالبدی بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز با رویکرد مشارکتی (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
9 بهره گیری از انرژی خورشید، شیوه موثر پایداری در معماری ایران (Download Paper) International Conference and Exhibition on Solar Energy
10 بهره مندی از کاربری های مختلط شهری در شهرسازی نوین در راستای حرکت به سمت توسعه پایدار (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
11 تاثیر طراحی شهری بر سرزندگی شهروندان (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
12 تاثیرات جهانی شدن بر توسعه شهری و بحران های اجتماعی کلانشهرها (نمونه موردی: مجموعه شهری تهران) (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
13 تجارب داخلی و جهانی دفاع شهری از منظر پدافند غیرعامل (Download Paper) 2nd  national conference on urban planning, architecture, civil engineering, environment
14 تحلیل فضایی رکود کالبدی- فضایی و عملکردی محلات شهری؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism native to Iran
15 تحلیلی بر رویکردها و ارزشهای منظر در الگوهای برنامه ریزی شهری (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
16 تدوین راهبردهای هوشمندسازی شهراصفهان باتاکیدبرکاهش سفرهای درون شهری با استفاده ازمدل تلفیقی SWOT-QSPM (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
17 توسعه پایدار گردشگری نواحی روستایی با تاکید بر خانه های دوم با استفاده از مدل swot (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
18 توسعه میانافزای بافت فرسوده شهری با رویکرد گردشگری ( مورد مطالعه: محله زینبیه اصفهان ) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
19 جستاری بر تحولات تاریخی ساختار کالبدی گذرهای شهرهای اسلامی: شهر یزد (Download Paper) The first national conference of the Iranian Islamic city
20 شهر هوشمند و تحقق توسعه پایدار شهری (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
21 صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه‌ای نمونه موردی: استان سیستان و بلوچستان (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
22 طراحی فضاهای شهری با تأکید بر بهسازی میادین و بافت های پیرامون (نمونه موردی: فلکه گاز شیراز) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
23 طراحی گره های شهری با تاکید بر ارتقا سرزندگی (نمونه موردی: تقاطع چهارراه خیام و سجاد مشهد) (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
24 مطالعه راهبردی جاذبه‌های اکوتوریستی جنوب شرق ایران: سیستان و بلوچستان (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
25 مولفه های آسیب پذیری شهری از منظر پدافند غیرعامل (Download Paper) 2nd  national conference on urban planning, architecture, civil engineering, environment