Doctor Fazlolah Esmaili

Doctor Fazlolah Esmaili

Doctor Fazlolah Esmaili

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Fazlolah Esmaili in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثرات گردشگری بر توسعه اقتصادی اجتماعی شهرهای ییلاقی استان خراسان رضوی مطالعه موردی: شهر شاندیز (Download Paper) geography and human relationships Volume: 1, Issue: 2
2 ارزیابی سطح توسعه بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (Download Paper) Paya Shahr Journal Volume: 1, Issue: 2
3 ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از تکنیکVIKOR (Download Paper) Journal Of Research in the Arts and Humanities Volume: 2, Issue: 1
4 بررسی اثرات صنایع کوچک بر توسعه اقتصادی مناطق روستایی دهستان قرهطغان- شهرستان نکا (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 17
5 بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی در بافت های فرسوده و جدید شهری (آباد و ظفر کرمانشاه مطالعه موردی: محله فیض) (Download Paper) expert-scientific journal spatial locational researches Volume: 2, Issue: 7
6 بررسی نقش صنایع کوچک بخش کشاورزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان گلاب شهرستان کاشان (Download Paper) Journal Of Research in the Arts and Humanities Volume: 2, Issue: 2
7 برنامه ریزی راهبردی توسعه روستایی با رویکرد توسعه حمل و نقل محور TOD با استفاده از تکنیک SWOT و ماتریس QSPM مورد پژوهی: دهستان اختیارآباد شهرستان کرمان (Download Paper) geography and human relationships Volume: 1, Issue: 2
8 تحلیل فضایی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی مطالعه موردی: شهر گرگان (Download Paper) World Journal of Extensive Management Volume: 2, Issue: 3
9 رتبه بندی محلات شهری از لحاظ میزان مشارکت زنان در امور مدیریت محله ای (نمونه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران) (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 2
10 سنجش سطح توسعه یافتگی دهستانهای شهرستان بروجرد با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (MADM )و GIS (Download Paper) expert-scientific journal spatial locational researches Volume: 2, Issue: 3
11 مدیریت ریسک خشکسالی و اثرات آن بر بهبود اقتصادی کشاورزان روستایی؛مطالعه موردی: شهرستان بناب (Download Paper) Applied Studies in Management Sciences and Development Volume: 2, Issue: 2
12 نقش مدیریت نوین روستایی در توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی: دهستان اترک شهرستان گنبدکاووس (Download Paper) World Journal of Extensive Management Volume: 2, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرات گرمایش جهانی بر محیط زیست (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
2 ارتباط فقر و توسعه پایدار در راستای حفاظت از محیط زیست (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
3 ارزیابی پیامدهای اکوتوریسم در تنوع بخشی به اقتصاد روستاهای ییلاقی (مورد: روستای ییلاقی سیاه مرز کوه شهرستان علی آباد) (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
4 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد:بخش مرکزی شهراردبیل) (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
5 ارزیابی کیفیت مبلمان پارکهای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز) (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and modern urban development
6 ارزیابی میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان در پارک های شهری نمونه مورد مطالعه: پارک شهر گرگان (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and modern urban development
7 ارزیابی نقش گردشگری در کیفیت معیشت روستایی با تاکید بر صنایع دستیمطالعه موردی : منطقه شهرستان شهریار (Download Paper) rural sustainable development in coming 1404
8 بررسی اثرات بافت فرسوده در شکلگیری فضاهای خشن شهری (مطالعه موردی: شهرگرگان) (Download Paper) 1st  National Congress of strategies to achieve sustainable development in the areas of science and technology development
9 بررسی تطبیقی مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی در مناطق شهری مطالعه موردی: شهر گرگان (Download Paper) National Conference on Environmental Management and Sustainable Development
10 بررسی تطبیقی وضعیت آسایش زیست اقلیمی استان مازندران با استفاده از مدلهایبیوکلیماتیک انسانی در راستای توسعه پایدار (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
11 بررسی عوامل به موجد ضایعات در فرآیند تولید و مصرف نان در راستای اصلاح الگوی مصرف (Download Paper) 01st Conference of Technology and Innovation Management
12 بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری سیلاب در نواحی شهری (نمونه موردی: شهر نور) (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
13 بررسی میزان امنیت شهری بانوان در شهر جدید پرند (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
14 بررسی و تحلیل عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: منطقه 2 و 3 کلانشهر کرج (Download Paper) 1st  National Conference on Sustainable Urban Development
15 بررسی وضعیت رفتارها و دغدغه های محیط زیستی مصرف آب در بین روستاییان (مطالعه موردی:دهستان بناجوی شمالی-شهرستان بناب) (Download Paper) 2nd National Conference on Environment, Sustainable Environment  and Health
16 پهنه بندی فرسایش خاک و تولید رسوب به روش MPSIAC و GIS (مطالعه موردی: حوضه ابخیز قازانقایه-شهرستان کلاله) (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
17 پهنه بندی فرسایش خندقی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )(مورد: حوضه آبخیز کال آجی استان گلستان) (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
18 تحلیلی بر شبکه شهری رویکردی در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای استان های مرزی با استفاده از مدل های کمی (موردی: استان ایلام) (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
19 سنجش تطبیقی امنیت در محلات وقفی و غیر وقفی شهری مورد مطالعه گرگان (Download Paper) 2ND National Conference on Geography and geology
20 سنجش مشارکت شهروندان در طرحهای توسعه شهری مورد:شهرگرگان (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
21 عوامل موثر در جلوگیری از تخریب محیط زیست در مناطق گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
22 کاربرد تکنیک تحلیل عاملی در اولویت بندی توسعه پایدار مناطق شهری مطالعه موردی : مناطق 22 گانه شهر تهران (Download Paper) 1st  National Conference on Sustainable Urban Development
23 مکانیابی دفن پسماند در حاشیه رودخانه طلار با استفاده ازGIS (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
24 نقش شوراهای اسلامی در توسعه پایدار اقتصادی دهستان پاتاوه(استان کهگیلویه و بویراحمد) (Download Paper) rural sustainable development in coming 1404