Doctor Saeed Movahedi

Doctor Saeed Movahedi

Doctor Saeed Movahedi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Saeed Movahedi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 شناسایی فصلی و ماهانه ابرناکی در ایران با بهره گیری از داده های فرآورده ابر سنجنده مودیس ماهواره تررا (Download Paper) Geography and Development Iranian Journal Volume: 16, Issue: 50
2 واکاوی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابر در ایران با بهره گیری از داده های سنجش از دور (Download Paper) Journal of Natural Environmental Hazards Volume: 7, Issue: 16
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر اختلاط خاکستر پوسته برنج و زیولیت بر روی درصد جذب آب و نفوذپذیری آب در بتن (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Environment
2 اثر اختلاط خاکستر پوسته برنج و زیولیت بر مقاوت فشاری و خمشی بتن (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
3 اثر پوزولان زئولیت بر مشخصات مکانیکی بتن های با الیاف فولادی (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
4 اثر پوزولان زیولیت بر مشخصات مکانیکی بتنهای مسلح به الیاف فولادی (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
5 اثر تغییرات مشخصات هندسی مقطع و طول تیر پیوند درمقدار سختی و شکل پذیری قاب های مهار بندی واگرا (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
6 اثر حرکت گهواره ای (Rocking) فونداسیون روی پاسخ غیر خطی استاتیکی سازه های مهاربندی شده فولادی (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
7 اثر زیولیت والیاف پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری ومدول الاستیسیته بتن (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
8 ارائهی سیستم سه بعدی مدیریت اکوتوریسم به منظور توسعه پایدار گردشگری تالاب گاوخونی (Download Paper) First National Conference of wetlands and aquatic ecosystem
9 ارزیابی دقت خروجی های دما و بارشCORDEX جنوب آسیا در ایران (Download Paper) 2nd National Iranian Climate Conference
10 ارزیابی روشهای میان یابی در برآورد فراسنج های آب و هوایی مطالعه موردی:حوضه کویر مرکزی ایران زمین (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
11 ارزیابی لرزه ای اتصالات درسازه های پیش ساخته بتنی به روش المان محدود (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Environment
12 ارزیابی و ارائه راهبردهای توسعه توریسم شهرستان مریوان (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
13 بررسی آثار و چالش های زیست محیطی گرد و غبار در نواحی روستایی شهرستان قصر شیرین با استفاده از مدل AHP (Download Paper) National Conference on DustEs and Air Pollution
14 بررسی ارتباط بین دمای شبانه با میزان بارش ایستگاه سینوپتیکی سد درودزن استان فارس (Download Paper) Regional Congress on Application of Physical Geography in Environmental Planning
15 بررسی تاثیر توریسم تاریخی برتوسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهرستان کاشان درسال 1392) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
16 بررسی رفتار لرزه ای اتصالات شکل پذیر در سیستم های پیش ساخته بتنی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Environment
17 بررسی رفتار لرزه ای اتصالات شکل پذیر در سیستم های پیش ساخته بتنی (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
18 بررسی روند تغییرات مقاومت فشاری با اثر ترکیبی الیاف پلی پروپیلن و مواد پوزولانی زیولیت (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Environment
19 بررسی روند تولید و انتقال طوفانهای گرد و غبار و تاثیر آن بر آلودگی کلانشهر اهواز (Download Paper) First National Conference on Geography,Environmental Hazards Sustainable Development
20 بررسی قابلیت ها و پتانسیل های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی کویر مرنجاب در راستای توسعه اقتصادی این منطقه (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
21 بررسی منحنی مدت_شدت و فراوانی خشکسالی ها در ایستگاه زاهدان با استفاده از تحلیل خوشه ای بارش (Download Paper) Regional Congress on Application of Physical Geography in Environmental Planning
22 بررسی ویژگی های آماری و همدیدی توفان های تندری درشهرستان بروجن (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
23 بررسی همدید آلودگی فرین 11-9 آذرماه 1389 شهر اصفهان (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
24 بکارگیری رفتار غیر خطی فونداسیون برای کنترل نیروهای ناشی از زلزله در سازه (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
25 بهینه سازی اختلاط بتن محافظ نوترون حرارتی با استفاده از روش های هوش مصنوعی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Environment
26 پایش خشکسالی حوضه کویر درانجیر با روش SPI (Download Paper) 12th Congress with a focus on land use geographic Iran, Islamic-Iranian model of progress
27 پهنه بندی اقلیمی استان فارس با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
28 پهنه بندی تنش گرمای کشنده در طی مرحله میوه دهی محصول سیب گلدن در شمالشرق کشور (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism
29 تاثیر مشخصات هندسی طول تیر پیوند در تلاشهای داخلی قاب فولادی (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
30 تحلیل زمانی آسایش اقلیمی جهت توسعه گردشگری در شهر بزرگ (Download Paper) 3rd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
31 تدوین برنامه ی استراتژیک توسعه ی صنعت گردشگری بر اساس تحلیل SWOTو فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (Download Paper) 3rd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
32 تعیین تاریخ کاشت مناسب کشت ذرت در استان خوزستان به کمک بررسی دمای مطلوب (Download Paper) 2nd National  Congress on Biology and Natural Sciences in iran
33 تقویم توریسم استان کرمانشاه با استفاده از شاخص TCI (Download Paper) International Conference on Management and Humanities
34 توریسم حیات وحش، راهکارِ نوینِ گسترشتوریسم در مناطق بیابانی و کویر (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
35 حفاظت ومدیریت تالابها (Download Paper) First National Conference of wetlands and aquatic ecosystem
36 روش ساده شده برای تعیین ضریب نامعینی در سازه های بتنی قاب خمشی با نامنظمی هندسی (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
37 ساختمان های برای انتخاب مناسب ترین بتن از نظر هزینه، کیفیت ساخحت و سهولت در اجرا مرتبه بلند (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
38 شناخت و ارزیابی اکوتوریسم جنگلی ایران نمونه موردی: قلعه رودخان (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
39 شناسایی الگوهای گردشی موجد تیپ های هوای ایستگاه نطنز جهت پیش بینی بلایای محیطی (سیلاب و خشکسالی) (Download Paper) Regional Congress on Application of Physical Geography in Environmental Planning
40 شناسایی تیپ های همدید هوای ایستگاه کیش و نقش آن در جذب گردشگر (Download Paper) Regional Congress on Application of Physical Geography in Environmental Planning
41 مدیریت بحران نواحی روستایی شهرستان اصفهان با تاکید بر سیل با استفاده از مدل تحلیل عاملی (Download Paper) 3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
42 مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت (Download Paper) Promoting Strategies of Management Accounting in Industry Conference
43 مطالعه همدید بیشینه بارش فروردین ماه ایران(1388) (Download Paper) Regional Congress on Application of Physical Geography in Environmental Planning
44 نقش گردشگری شهری درتوسعه اقتصاد کلانشهر(مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه) (Download Paper) National Conference on Tourism, National Capital and Future Perspective