Doctor Maryam Beyranvand zade

Doctor Maryam Beyranvand zade

Doctor Maryam Beyranvand zade

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Maryam Beyranvand zade in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تطبیقی سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی شهرستانهای گیلان و گلستان (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 2
2 ارزیابی راهبردهای استراتژیک توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل SWOT و ماتریس QSPM، مطالعه موردی: منطقه گریت-استان لرستان (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 2
3 ارزیابی رضایتمندی ساکنان بافت های فرسوده از شاخص های کیفیت زندگی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (Download Paper) Paya Shahr Journal Volume: 1, Issue: 6
4 ارزیابی سطح توسعه بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (Download Paper) Paya Shahr Journal Volume: 1, Issue: 2
5 ارزیابی میزان تحقق کاربری زمین در طرح های توسعه شهری با تأکید بر کاربری فضای سبز (مطالعه موردی: شهر دورود) (Download Paper) Journal of Urban Landscape Research Volume: 1, Issue: 1
6 ارزیابی میزان رضایت شهروندان از اجرای طرح مسکن مهر در شهر خرم آباد (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 4
7 ارزیابی و رتبه بندی توزیع فضایی شاخص های خدمات شهری در سطح شهرستان های استان گیلان (Download Paper) Paya Shahr Journal Volume: 1, Issue: 1
8 اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری روستایی از منظر آمایشسرزمین، مطالعه موردی: روستای گایکان (شهرستان الیگودرز) (Download Paper) Journal of Rural Development Strategies Volume: 1, Issue: 2
9 بررسی مناسب سازی فضاهای عمومی شهر کوه دشت جهت استفاده جانبازان و معلولان و ارایه راه کارهای بهینه سازی (Download Paper) Journal of Green Architecture Volume: 2, Issue: 5
10 بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین) (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 4, Issue: 2
11 پیامدهای فضایی توسعه صنعت گردشگری و سیاست های نوسازی و بهسازی در بافت تاریخی باغشهر میبد با تأکید بر عوامل کالبدی- محیطی (Download Paper) Journal of Urban Landscape Research Volume: 1, Issue: 1
12 پیامدهای کالبدی – فضایی مشارکت روستاییان در اجرای طرح های توسعه روستایی، با تاکید بر طرح های عمرانی دولت (مطالعه موردی: دهستان کوهدشت جنوبی شهرستان کوهدشت) (Download Paper) Journal of Research and Rural Planning Volume: 2, Issue: 4
13 تحلیل پایداری اقتصادی محلات شهری کرمانشاه (مطالعه موردی: محله جوانشیر) (Download Paper) Journal of Geographical New Studies ,Architecture and Urbanis Volume: 2, Issue: 11
14 تحلیل ساختار فضایی-کالبدی بافت مرکزی شهر خرم آباد (Download Paper) Journal of Urban Landscape Research Volume: 1, Issue: 3
15 تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کشت گلخانه ای در توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان پاکدشت) (Download Paper) Journal of Research and Rural Planning Volume: 3, Issue: 7
16 تحلیل و اولویت بندی راهبردهای امنیت محیطی فضاهای شهر زابل (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 4, Issue: 13
17 چشم انداز مطلوب نظام اسکان سکونتگاههای روستایی مستقر در دریاچه سد سیمره مورد: دهستان زیرتنگ (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 2, Issue: 6
18 رتبه بندی محلات شهری از لحاظ میزان مشارکت زنان در امور مدیریت محله ای (نمونه موردی: منطقه 20 شهرداری تهران) (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 2
19 رویکرد تحلیلی بر مناسب سازی فضاهای شهری دوستدار کودک (Download Paper) Journal of Geographical New Studies ,Architecture and Urbanis Volume: 1, Issue: 10
20 سنجش میزان توسعهیافتگی شهرستانهای استان مازندران از لحاظ شاخصهای بهداشتی- درمانی (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 10
21 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهرداری تهران) (Download Paper) Paya Shahr Journal Volume: 1, Issue: 8
22 مبلمان شهری، مفاهیم و جایگاه آن در فضاهای شهری (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 4, Issue: 5
23 مکان یابی عرصه های مناسب توسعه ورزشی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 3
24 موانع مشارکت شهروندان در زیباسازی محیط شهری (مطالعه موردی: شهر گرگان) (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 3
25 نقش پایداری درآمد شهرداریها بر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهرکوهدشت) (Download Paper) Paya Shahr Journal Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار در ایران (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
2 ارائه الگوی شهر ایمن با رویکرد پدافند غیر عامل (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
3 ارزیابی اثرات صنعت توریسم درتوسعه پایدارباتاکید براکوتوریسم نمونه موردی روستای گلیان شهرستان شیروان (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
4 ارزیابی تقاضای گردشگری دراستانمازندران باتاکید برشهرستان چالوس (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
5 ارزیابی توان اکولوژیک توسعه فضا یی منطقه طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
6 ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)
7 ارزیابی روند توسعه فیزیکی- کالبدی شهرهای صنعتی حاشیه خلیج فارس (مطالعه موردی: شهر ساحلی عسلویه) (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
8 استفاده از توانهای بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری نمونه موردی: شهر جاجرم (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
9 الزامات و ضرورت توجه به مقوله آمایش فرهنگی در فضاهای شهری (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
10 امنیت در فضاهای شهری با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) (Download Paper) First National Conference Strategic Forecasting in the Field of Geosciences and Urban-Regional Studies
11 اولویت بندی سطوح توسعه روستایی: مطالعه موردی: استان فارس (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
12 بازارچه های مرزی و مکان یابی نامناسب آن ها در شهرها مورد: بازارچه مرزی شهر پاوه (Download Paper) 03rd Urban Planing and Management Conference
13 بازارچه های مرزی و مکانیابی نامناسب آنها در شهرها (مورد : بازارچه مرزی شهر پاوه (Download Paper) National Congress on Border Cities and Security; Chalenges and Strategies
14 بررسی تاثیرات اقلیمی بر معماری بومی سواحل جنوبی ایران: بندرعباس (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
15 بررسی تاثیرات مدرنیست و پست مدرنیست در جغرافیا ، شهر سازی و برنامه ریزی شهری (Download Paper) 2nd Conference on Geography and Urban Planning
16 بررسی خصوصیات اقلیمی ساختمان در شهر خرم آباد براساس الگوی ماهانی (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
17 بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با تاکید بر جایگاه شهرستان جاجرم (Download Paper) 2nd Urban Planing and Management Conference
18 بررسی دلایل عدم مشارکت شهروندان با شهرداری خرم آباد (Download Paper) 3rd International Conference of Geographic Sciences
19 بررسی راهکارهای احیاء و ترویج ورزش های بومی - محلی استان لرستان (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
20 بررسی ساختار گردشگری در منطقه اورامانات (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
21 بررسی سلسله مراتب شهری استان خراسان رضوی حاکمیت نخست شهر مشهد (Download Paper) 2nd Urban Planing and Management Conference
22 بررسی قابلیت های سرمایه گذاری در مناطق روستایی و عشایری استان لرستان (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
23 بررسی قابلیت های گردشگری در استان لرستان، مطالعه موردی: روستای ایستگاه بیشه (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
24 بررسی مقایسه ای بین جایگاه شهروند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
25 بررسی مناسب سازی فضاهای عمومی شهر کوهدشت جهت استفاده جانبازان و معلولان و ارائه راهکارهای بهینه سازی (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
26 بررسی مولفه های گردشگری پایدار (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
27 بررسی مولفه های مناسب سازی در فضاهای عمومی شهر بروجرد (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
28 بررسی و ساماندهی بخش مرکزی شهر زابل (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
29 بررسی و شناسایی مخاطرات ژئومورفولوژیکی شهر جوانرود با تاکید بر حرکات دامنه ای (Download Paper) First National Conference on Geography,Environmental Hazards Sustainable Development
30 بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی سکونتاه غیررسمی محله گل سفید شهر خرم آباد و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آن (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
31 بررسی وضعیت توسعه اجتماعی- فرهنگی در استان ایلام در مقایسه با دیگر استانهای کشور (Download Paper) 10th Congress of the pioneers of progress
32 بهره گیری از توان اقلیمی شهر خرم آباد با رویکرد کاهش مصرف انرژی (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
33 تحلیل آماری نماگرهای توسعه فرهنگی( مطالعه موردی: شهرستان های استان هرمزگان) (Download Paper) 10th Congress of the pioneers of progress
34 تحلیل جایگاه بقعه متبرکه زید بن علی در شهر خرم آباد با تاکید بر فضای همگانی و خاطره آمیز جمعی مذهبی (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
35 تحلیل ساختارحاکم برسکونتگاه های غیررسمی شهرخرم آبادمورد: محله علی آباد (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
36 تحلیل فضایی توسعه شهری در استان هرمزگان با استفاده از تکنیکهای رتبه- اندازه و اسکالوگرام (مطالعه موردی: فین) (Download Paper) 2nd Iranian Geography Student Congress
37 تحلیل فضایی خدمات شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد: فضای سبز کلانشهر تهران (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
38 تحلیل میزان مشارکت شهروندان در اقدامات شهرداری خرم آباد (Download Paper) 10th Congress of the pioneers of progress
39 تحلیل و بررسی آسایش شهر خرم اباد براساس مدل زیست اقلیم (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
40 تحلیلی از ویژگیهای سازمان فضایی استان خراسان شمالی با تأکید بر مراکز شهری (Download Paper) 2nd Conference on Geography and Urban Planning
41 تحلیلی بر ساختار نظام مدیریت شهری با تأکید بر منابع مالی:مطالعه موردی: شهرداری خرم آباد (Download Paper) 2nd Conference on Geography and Urban Planning
42 تحلیلی بر ضرورت تدوین TDS در توسعه گردشگری شهری (Download Paper)
43 تحلیلی برضرروت تدوین TDS درتوسعه گردشگری شهری (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
44 تعادل بخشی در نظام شهری استان لرستان با رویکرد آمایش سرزمین (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
45 تعیین پهنه های مستعد اکوتوریسم در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper)
46 راهکارهای توسعه پایدارگردشگری درشهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهرنوشهر (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
47 رویکرد تحلیلی بر سطوح توسعه روستایی در استان کرمان (Download Paper)
48 رویکرد تحلیلی بر میزان توسعه یافتگی استان سیستان بلوچستان در بین سایر استانهای کشور (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
49 رویکرد تحلیلی به مقوله اوقات فراغت در فضاهای گردشگری شهری (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
50 رویکرد عدالت فضایی در سکونتگاه های انسانی (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
51 رویکرد نظری بر علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر عدم توسعه شهری (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
52 سطح بندی سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک TOPSIS (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
53 سنجش سطوح برخوورداری خدماتی سکونتگاههای روستایی استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تکنیک های کمی (Download Paper) 4th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
54 سنجش سطوح توسعه در سکونتگاههای روستایی استان خوزستان با استفاده از مدل سلسله مراتبی TOPSIS (Download Paper) 4th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
55 سنجش سطوح توسعه روستایی استان همدان با استفاده از تکنیک تاپسیس (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
56 صنعت گردشگری گامی نوین در جهت توسعه منطقه‌ای نمونه موردی: استان سیستان و بلوچستان (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
57 فعالیت های فرهنگی و مذهبی، فضای مجازی، چالش ها و فرصت ها (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
58 گردشگری وتاثیراقتصادی آن درتوسعه پایدارشهرهای مرزی مورد: شهرکوچک اندام سرخس (Download Paper) 1ST International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
59 مدرنسیم و مدرنیته و جایگاه آن در ساختار و توسعه شهرهای ایران (Download Paper) 4th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
60 مدیریت بحران در فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
61 مطالعه راهبردی جاذبه‌های اکوتوریستی جنوب شرق ایران: سیستان و بلوچستان (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
62 مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی:شهر خرم اباد (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
63 نقش شوراهای اسلامی در توسعه و مدیریت شهری با تأکید بر شهر خرم آباد (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
64 نقش گردشگری شهری در توسعه پایدار شهرها: شهر خرم آباد (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Urban Development
65 نقش منطقه آزاد چابهار در توسعه منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
66 نگرش تحلیلی بر ساختار کالبدی-اقتصادی- اجتماعی محله علی آباد شهر خرم آباد (Download Paper) 1st Conference on Citizenship and Regional Management
67 نگرشی تحلیلی بر ساختار گردشگری روستایی مطالعه موردی: روستای دره تنگ سفلی، شهرستان سلسله (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
68 واکاوی راهبردهای توسعه شهری در مطالعات آمایش سرزمین استان لرستان (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
69 ورزشگاه و تماشاخانه در شهر ایرانی (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape