Doctor Ahmad ramezani

Doctor Ahmad ramezani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ahmad ramezani in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury 3rd national conference on Law and Political Science Tehran 2021

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی فراوانی آلودگی میکروبی دستگاه های بیومیکروسکوپ چشمی Slit-lamp موجود در مرکز چشم پزشکی بیمارستان فرشچیان همدان و ارزیابی ضدعفونی کننده های موجود (Download Paper) Pajouhan Scientific Journal Volume: 12, Issue: 2
2 به کارگیری عناصر نمایشی در خبر (Download Paper) Journal Of Audio and visual media Volume: 10, Issue: 24
3 تحلیلی نقش گرا از لالایی های زبان فارسی (Download Paper) Journal of Language Art Volume: 3, Issue: 3
4 تخمین واژگان پایه دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش دبستانی شهر تهران (Download Paper) Language Related Resaerch Volume: 8, Issue: 1
5 تهیه رزینهای اپوکسی-نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها (Download Paper) Iranian Journal of Polymer Science and Technology, IJPST Volume: 7, Issue: 3
6 مطالعه میزان مهارت خواندن دانش آموزان اول ابتدایی در مناطق دوزبانه و تک زبانه (Download Paper) Language Studies Volume: 11, Issue: 33
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تراکم خزانه، روش خزانه گیری و تعداد نشا بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در اصفهان (Download Paper)
2 اثرات درصدهای مختلف گرفتگی و تغییرات زاویه پیوندی بر روی رژیم جریان خون در بایپس کرونری-کرونری (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
3 ارزیابی ژنوتیپ های برنج جهت معرفی رقم های جدید دراستان های آذربایجان شرقی،کهگلویه و بویراحمد و فارس در راستای تولید محصول سالم (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
4 ازدیاد برداشت نفت به روش سیلاب زنی پلیمری (Download Paper) 08th Students Conference of Chemistry Engineering
5 Investigation of Rheological Properties of water in crude oil emulsions (Download Paper) 06th Students Conference of Chemistry Engineering
6 بررسی اثر روشهای بستر روی مصرف آب و خصوصیات کمی و کیفی سه رقم برنج (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
7 بررسی ترموهیدرولیکی میدان جریان دسته لوله های مولد بخار افقی به کمک جسم متخلخل (Download Paper) 24th Annual Conference of Mechanical Engineering
8 بررسی خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف بلند، به منظور استفاده در پروتز دندان (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
9 بررسی کارایی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران (Download Paper) 3rd international conference on the economy in terms of sanctions
10 بررسی کارایی روشهای حذف فنل از پساب ها (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
11 بررسی نظم ساختاری حفرات سطحی در غشاهای آلومینایی نانو حفره ای به وسیله تبدیل فوریه با استفاده از نرم افزار MATLAB (Download Paper) 09th Iranian Seminar on Surface Engineering
12 بررسی ویژگیها و دامنه کاربرد روش طرح و ساخت با نگرشی بر قرارداد طرح و ساخت پروژه تونل نوسود (Download Paper) 02nd International Project Management Conference
13 بررسی هیدروژل های حساس به دمای زیست تخریب پذیر با پایه کیتوسان (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
14 بهینه سازی میزان برداشت با روش فرازآوری مصنوعی با پمپدر یکی از میادین جنوب غرب ایران (Download Paper) 1st national conference on oil, gas, petrochemical and sustainable development
15 بهینه سازی میزان برداشت با روش فرازآوری مصنوعی با گاز در یکی از میادین جنوب غرب ایران (Download Paper) 1st national conference on oil, gas, petrochemical and sustainable development
16 پیش بینی پارامترهای میدان جریان دسته لوله های افقی در دو بعد بکمک جسم متخلخل (Download Paper) 24th Annual Conference of Mechanical Engineering
17 پیشینه فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز اعمال مجازات توسط افراد به صورت خودسرانه (Download Paper) 3rd National Conference on Management and Humanities Research in Iran
18 تاثیر تغییر اقلیم بر محاسبه دبی طرح سازه های هیدرولیکی (Download Paper) National Conference on Dehydration Crisis and Outreach
19 تحلیل تاثیر عوامل محرک زای محیطی بر رفتار خرید مشتریان ( مطالعه موردی: مشتریان فروشگاه رفاه همدان ) (Download Paper) The 5th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
20 جایگاه عقل در نزد سلفیان (Download Paper) The 5th National Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Advice and Education in Iran
21 جایگزینی سامانه های کنترل الکترونیکی با سامانه های مرسوم کنترل مکانیکی ماشین برداشت نیشکر سری 700 (Download Paper) National Congress on Biosystems Engineering and Mechanization
22 جلوه هایی از حقوق متهم در قلمرو اصل برایت (Download Paper) First international conference on jurisprudence and law, law and social sciences
23 چالش های پیشگیری وضعی در جرایم سایبری (Download Paper) 3rd National Conference on the Millennium and Humanities
24 حفظ و احیاء ژرم پلالاسم برنج های بومی کشور در راستای کشاورزی پایدار (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
25 حقوق شهروندی در اصول دادرسی از منظر علی (ع) (Download Paper) 2nd National Conference on Citizen Rights
26 راهکارهای پیشگیری وضعی از جرایم سایبری (Download Paper) 3rd National Conference on the Millennium and Humanities
27 رسانه های اجتماعی و گفتگوی بین ادیان و مذاهب (Download Paper) The first international conference on Capacity-Building and Impact of Cyberspace on Promoting Religious Education
28 رسیدگی بدون کیفرخواست در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (Download Paper) Third International Conference on Jurisprudence and Law, Law and Social Sciences
29 سنتز الاستومر CSPE و تولید لاستیک Hypalon با آمیزه کاری و پخت آن (Download Paper) 08th Iran Rubber National Conference
30 سنتز الاستومرهای پلی یورتان - اوره: اثر تغییر غلظت زنجیر افزاینده و استفاده از مخلوط دو نوع زنجیر افزاینده بر خواص مکانیکی الاستومر (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
31 سیاست کیفری ایران در قبال جرایم و تخلفات دریایی (Download Paper) The 2nd National Conference on Modern Research in Management and Law
32 شبیه سازی حادثه ی از دست دادن کامل آب تغذیه ی مولد بخار در نیروگاه بوشهر (Download Paper) 4th  national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
33 کشاورزی پایدار و استفاده اصولی و متعادل از کود و سم (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
34 مبانی و اصول تمدن اسلامی از دیدگاه قرآن و سنت (Download Paper) The First International Scientific Research Conference on the Relations of Humanities and Islamic Civilization
35 مدلسازی و شبیه سازی پلیمریزاسیون امولسیون معکوس تولید پلی اکریل آمید با در نظر گرفتن پدیده انعقاد (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
36 مروری بر تکنولوژی جایگزینی سیستم های کنترل الکترونیکی به جای سیستم های مرسوم مکانیکی (Download Paper) National Congress on Biosystems Engineering and Mechanization
37 مقایسه نظریه فرصت، فنون خنثی سازی و خودکنترلی در جرم شناسی موانع اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 3rd international conference on the economy in terms of sanctions
38 نظریه (تئوری) اقتصاد مقاومتی و نقش آن در کاهش و یا افزایش جرم (Download Paper) 3rd international conference on the economy in terms of sanctions
39 ویژگی های اقتصاد مقاومتی در مقابله با ارتکاب جرایم (Download Paper) 3rd international conference on the economy in terms of sanctions
40 هفت قانون تغذیه سالم (Download Paper) International Conference of Islamic Medicine
41 هویت های ملی و مذهبی ایرانیان و موضوع صلح جهانی (Download Paper) First International Peace Studies Conference