Doctor Abdolmohammad Mahdavi

Doctor Abdolmohammad Mahdavi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abdolmohammad Mahdavi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 5th National Conference on Management Studies and Humanities in Iran Tehran 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه چارچوبی جهت سنجش ارزش بلندمدت مشتریان در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری (Download Paper) Journal of Business Administration Reseaches Volume: 6, Issue: 12
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه چارچوب راهنما در مسیر حرکت به سوی تجارت سیار (Download Paper) The 7th national & 1st International Conference on Electronic Commerce & Economy
2 ارایه راهکارهای اجرایی برای توسعه روابط دانشگاه، دولت و صنعت در ایران (Download Paper) National Conference on Research and Technology
3 الگو های توسعه و ترویج معنویت، ارزش ها و اخلاق حرفه ای در سازمان های تجاری و بازرگانی با رویکرد تحلیل محتوا (Download Paper) 08th Conference on Human Resources Development
4 بررسی تأثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتریان CRM اثرات واسطه عوامل سازمانی (Download Paper) Conference on Management and Humanities Research in Iran
5 بررسی رابطه تحقیقات بازاریابی با عملکرد صادراتی شرکتهای تولیدی صادراتی (با رویکرد اطلاعاتی) (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
6 بررسی علل نوسان نتایج مدل نظرسنجی رضایت مشترکین و ارائه مدل اصلاح شده جهت شرکت های توزیع برق (Download Paper) The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
7 بررسی منابع تامین درآمدهای شهرداری تهران از دیدگاه شهروندان (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
8 بررسی منابع تامین درآمدهای شهرداری تهران از دیدگاه شهروندان (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
9 بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی ( ام.آی.اس و دی.اس.اس) در تصمیم گیری مدیران سازمان (Download Paper) 2nd Conference on Management and Humanities Research in Iran
10 بررسی نقش سیستم های پشتیبان مدیران ارشد و اجرایی در تصمیم گیری آنها (Download Paper) 2nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
11 بررسی نقش فرهنگ در مدیریت دانش (Download Paper) 2nd international conference on new research in Management, Economics and humanities
12 تاثیر سبک رهبری بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی اعتماد بین کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Educational Sciences
13 تاثیر سیستم اطلاعاتی مدیریت در عملکرد شرکت ها (Download Paper) 2nd international conference on new research in Management, Economics and humanities
14 تاثیر هوش هیجانی بر رضایت زندگی با نقش میانجی خود ارزیابی کارکنان دیوان محاسبات کشور (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Educational Sciences
15 تدوین بودجه عملیاتی برای دستگاههای اجرایی استان کرمان (Download Paper) 01st International Performance Based Budgeting Conference
16 تعیین میزان اثربخشی نظام آموزشی و ارایه راهکارهای ارتقای آن مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب اهواز (Download Paper) 08th Conference on Human Resources Development
17 حسابرسی دانش (Download Paper) 1rst international conference on economics, management, accounting, social sciences
18 درک ساختار سازمانی در صنعت هتلداری و نقش آن در تعهد، رضایت شغلی و عملکرددرک شده (Download Paper) 2nd Conference on Management and Humanities Research in Iran
19 دیدگاه فرایندی مدیریت دانش در سازمان ها (Download Paper) 2nd international conference on new research in Management, Economics and humanities
20 راهکارهای تقویت و ترویج معنویت و اخلاق حرفه ای در سازمان ها ( به مناسبت و گرامیداشت سال جهاد اقتصادی ) (Download Paper) 07th Conference on Human Resources Development
21 سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مبتنی بر منطق فازی به منظور ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
22 سیستمهای اطلاعات کسب و کار از سیستم اطلاعات مدیریت تا هوش کسب و کار (Download Paper) 3rd International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
23 شبکه های میان سازمانی و پیچیدگی استراتژیک در محیط های صنعتی(مورد مطالعه شهرک صنعتی بهارستان) (Download Paper) 2nd Conference on Management and Humanities Research in Iran
24 شناسایی دسته بندی مکانیزم های موثر بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران (Download Paper) Second National Conference on Electronic Banking and Payment Systems
25 شناسایی عوامل موثر بر خلق دانش فردی در بعد فرهنگ و استراتژی سازمانی (Download Paper) 2nd Conference on Management and Humanities Research in Iran
26 عوامل اجرای موفقیت آمیز پروژه های مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR) با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نظریه اجتماعی فنی (STT) (Download Paper) Scientific conference management, accounting, finance, and insurance
27 عوامل موثر بر پذیرش سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (Download Paper) 3rd International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
28 کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری DSS برای مدیران (Download Paper) 2nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
29 مدیریت استعداد: از نظریه تا تئوری، فرآیندها و چشم اندازها (Download Paper) International Conference on Management and Economics in the 21st Century
30 مدیریت پژوهش و فناوری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، مفاهیم، تجارب و چالش ها (Download Paper) Second National Conference on Research and Technology
31 مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در نظام آموزشی (Download Paper) 3rd National Conference on Management and Humanities Research in Iran
32 مروری بر تکنیکهای کاربردی دادهکاوی در صنعت بیمه (Download Paper) Conference on Management and Humanities Research in Iran
33 مروری برتاثیر فعالیت های زنجیره ارزش مجازی درتجارت الکترونیکی (Download Paper) 1st Annual Conference on Modern Management Sciences
34 معرفی شاخص های علمی و عملیاتی ارزشیابی دوره های آموزشی(مورد مطالعه آب و فاضلاب اهواز) (Download Paper) Managers Training and Research Conference
35 مقایسه سیستم های مدیریت اطلاعات و پشتیبانی تصمیم در فرآیند تصمیم گیری (Download Paper) 3rd International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
36 موضوع داغ نوآورانه در مدیریت دانش: عصر رایانش ابری وب 2 و چشم انداز آن و مدیریت دانش بعنوان یکسرویس (Download Paper) Conference on Management and Humanities Research in Iran
37 نقش حمایت بانک ها بر افزایش بهره وری در حوزه اقتصاد دانش بنیان (Download Paper) 2nd Conference on Management and Humanities Research in Iran
38 نقش شهرداری ها در ایجاد و توسعه فرهنگ شهروندی (Download Paper) Cultural Strategic Management Conference in Tehran
39 نیازسنجی آموزشی کارکنان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (Download Paper) 3rd National Conference on Management and Humanities Research in Iran