Doctor Arash Sayari

Doctor Arash Sayari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آزمایش شبه دینامیکی بر روی سازه های واقعی با استفاده از مفهوم زیر سازه ها (Download Paper) 01st National Congress on Urban Development
2 آزمایشهای دینامیکی بر روی سازه ها در مقیاس واقعی - نگاهی ویژه به آزمایشهای ارتعاش اجباری (Download Paper) 01st National Congress on Urban Development
3 ارایه مدل برنامه ریزی مبتنی برمدیریت رسک برای اسکان موقت در بحران های احتمالی (Download Paper) 4th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
4 Investigate the behavior reinforced concrete frames loads against blast (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
5 Strengthening Thechnics for Masonry Walls Using ExternalyBonded FRP Composits (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
6 The Linking of Population Growth and Natural Disaster Risk inMega Cities (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
7 بررسی اثر محل بازشو بر رفتار سازه ای تیرهای عمیق بتن آرمه به روش المان محدود (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
8 بررسی الگوهای تقویت تیرهای عمیق بتن آرمه بازشودار با ورقهای CFRP به روش المان محدود (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
9 بررسی تاثیر استفاده از تسمه های فولادی به عنوان مهاربند جهت بهسازی لرزه ای داخل صفحه در دیوار ساختمان های بنایی URM (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
10 بررسی تاثیر استفاده از تسمه های فولادی قائم به عنوان مهاربند جهت بهسازی لرزه ای داحل صفحه در دیوار ساختمان های بنایی (URM) (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
11 بررسی تشعشع ایجادشده در اثر استفاده از سنگ گرانیت در فضای داخلی مدارس سطح کشور ایران شهرهای سنندج، کرمانشاه و ایلام (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
12 بررسی تغییر مکان پایه بتنی پل ها تحت نیروی زلزله های مختلف، با کامپوزیت های FRP (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
13 بررسی رابطه بین پارامترهای لرزه ای طیفی با اندیس خسارت در سازه های بتنی (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
14 بررسی ساخت بتن بااستفاده ازسنگدانه های بازیافتی (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
15 پتانسیل سنجی روش های ساخت در معماری سنتی منطقه اورامانات بر مبنای خوانش مفاهیم معماری پایدار منطقه زاگرس (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
16 تاثیر ابعاد بازشو در دیوارهای برشی (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
17 تحلیل خطر و تعیین PGA برای احداث یک سایت اداری در شهر سنندج (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
18 ظرفیت سازی بازسازی مناطق روستایی زلزله زده با صنعتی سازی ساختمان( LSF )مطالعه موردی:مناطق روستایی زلزله زده آبدانان (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
19 مقایسه عملکرد لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده در دو حالت دیوار برشی و شاتکریت دیوارها پیرامونی (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
20 مقایسه عملکرد لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده در دو حالت دیوار برشی و شاتکریت دیوارهای پیرامونی (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development