Doctor Seyed Hasan Hosseini

Doctor Seyed Hasan Hosseini

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Seyed Hasan Hosseini in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Law

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه روشی برای تعیین نیروی وارده بر ساختمان های با سیستم جداسازی لرزه یی در ایران بر مبنای آیین نامه های ژاپن (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 31, Issue: 3
2 ارزیابی عملکرد بهره برداری از مخزن سد علویان در شرایط تغییر اقلیم آتی (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 45, Issue: 79
3 بررسی جایگاه و قلمرو فقه و قرآن از دیدگاه حقوق موضوعه (Download Paper) Volume: , Issue:
4 بررسی حقوق اقلیت های دینی از منظر فقه اسلامی (Download Paper) Journal of Legal Studies Volume: 2, Issue: 15
5 رابطه بین برخورداری از انواع سرمایه و نوع نگرش به عدالت اجتماعی (Download Paper) Social Sciences Volume: 16, Issue: 44
6 رهایی از فضای تکنولوژیک حاکم در نظریه ی انتقادی تکنولوژی اندرو فینبرگ (Download Paper) Wisdom and Philosophy Volume: 11, Issue: 41
7 مسأله آغاز؛ طرح و بررسی دیدگاه صدرالمتألهین (ره) و علامه طباطبائی (ره) در باب حدوث زمانی عالم طبیعت (Download Paper) Ontological Researches Volume: 4, Issue: 7
Conference Papers
row paper title conference name
1 آموزش و فرهنگ سازی (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
2 ارائه مدلی پروژه محور برای رشد مدیریت ریسک سازمانی درشرکت های توزیع نیروی برق (Download Paper) 15th Conference on Electrical Power Distribution Networks
3 ارائه یک دستورالعمل پیشنهادی برای طراحی ساختمان های با جداگر لرزه ای برمبنای آیین نامه 2800 و ابلاغیه های 2009 و 2443 آیین نامه ژاپن برای طراحی لرزه ای ساختمان ها (Download Paper) 04th Seismic Resistant Design of Buildings (Standard 2800)
4 ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج) (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
5 ارزیابی و سنجش تعلیق مجازات کودکان و اطفال در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق آمریکا (Download Paper) 3rd Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
6 ارزیابی و محاسبه مقدار عددی تأثیر مولدهای مقیاس کوچک بر مشخصه های سیستم قدرت (Download Paper) 4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
7 استفاده از توربین بادی در ایستگاه پمپاژ آب (Download Paper) 7th conference of specialized renewable energy, clean and efficient
8 افزایش مقاومت و ظرفیت باربری در ساختگا ه های آیین نامه 2800 با استفاده ازژئوتکستایل ها (Download Paper) 04th Seismic Resistant Design of Buildings (Standard 2800)
9 اندازه گیری توسعه پایدار با تاکید بر رشد و توسعه اقتصادی (Download Paper) 4th National Conference on Agriculture and Natural Resources
10 انواع مدلهای اسکان اضطراری در حوادث و چالشهای پیش رو (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
11 بررسی اثرافزایش همزمان میرایی و شکل پذیری جداگرهای لرزه ای با هسته سربی درکاهش اسیب های وارده به سازه های فولادی (Download Paper) National Confenrence on Earthquake, Structure and Computational Methods
12 بررسی احکام فقهی و حقوقی ایتام در مذاهب پنجگانه اسلامی (Download Paper) 1st scientific conference on modern approaches in the humanities of Iran
13 بررسی المان های شهری نمونه موردی المان های موجود در بستر رودخانه قم (قمرود) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
14 بررسی پایایی ژئوممبرین های HDPE مورد استفاده در لندفیل ها (Download Paper) The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering
15 بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
16 بررسی تاثیر دی اکسید کربن بر روی سازه های بتن آرمه (Download Paper) The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering
17 بررسی تحلیلی اصول و مبانی تربیت سیاسی از منظر قرآن کریم (Download Paper) 1st International Conference on Humanities with native - Islam approach and with an emphasis on new research
18 بررسی تحلیلی مبانی، اصول و روشهای تربیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی (ره) و تأثیر آن برسبک زندگی اسلامی-ایرانی (Download Paper) 2ND International Conference on Psychology and Educational Sciences
19 بررسی حقوقی سیاست جنایی ایران در زمینه پیشگیری و مجازات جرایم علیه امنیت (Download Paper) National Conference on Scientific Research in the World in Management, Accounting, Law and Social Sciences
20 بررسی رابطه بین ویژگیهای مدیران شهری با توسعه پایدارگردشگری دراستان مازندران (Download Paper) 1st national conference on new research in the humanities and social studies
21 بررسی رابطه رفتار اخلاقی با کارایی و اثر بخشی سازمان (Download Paper) 7th International Conference on Economics and Management
22 بررسی عوامل موثر بر تعلق سازمانی و عملکرد کارکنان بر اساس مدل مودی و همکاران (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان کهکیلویه و بویراحمد (Download Paper) The First National Conference on Accounting and Management
23 بررسی فقهی و حقوقی پوشش زن از دیدگاه مذاهب خمسه (Download Paper) National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
24 بررسی کارآفرینی واشتغال زایی زنان روستایی دراجرای پروژه های بیابانزدایی مطالعه موردی روستای رضاآباد شهرستان زنجان (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
25 بررسی مشکلات اجتماعی در اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی فردوس و یاسمین 1 دشت آزادگان (Download Paper) 04th Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
26 بررسی موقعیت آبشستگی رسوبات بعد از کفبند دریچه کشویی (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
27 بررسی، مطالعه و شناسایی امکانات و تجهیزات برای عملیات امداد و نجات با استفاده از نمونه های متداول در کشورهای پیشرفته (Download Paper) 02nd Conference on Search and Rescue Management
28 برنامه ریزی شهری نقش آن در کاهش آسیب های ناشی از زلزله، مطالعه موردی شهرک پردیسان قم (Download Paper) First National Conference on Earthquake and Risk Management with Vulnerability Approach for Vital Structures and Arteries
29 تاب آوری در زلزه و سونامی ژاپن (Download Paper) The 4th Crisis Management Comprehensive Conference (HSE)
30 تاثیر آموزش های همگانی بر پیشگیری از ارتکاب بزهکاری زنان درشهرستان لردگان (Download Paper) 3rd Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
31 تاثیر نورپردازی بر حضور پذیری کودکان در فضاهای شهری نمونه موردی پارک ارم شهر سبزوار (Download Paper) The first international conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City
32 تاثیر نورپردازی بر حضور پذیری کودکان در فضاهای شهری نمونه موردی پارک ارم شهر سبزوار (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
33 تحلیل فقهی واقعه عاشورا از منظر فقه امامیه (Download Paper) 1st scientific conference on modern approaches in the humanities of Iran
34 تعیین اثر استراتژی های مربوط به ریسک اطلاعات(کیفیت افشا و کیفیت تعهدات) بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (Download Paper) International Conference on Management Economics and Social Sciences
35 تهیه نانوکاتالیست های MnFe2O4 Fe2O3 به روش رسوبگیری و مقایسه ی فعالیت کاتالیستی آنها درتجزیه ی آب اکسیژنه (Download Paper) The First National Conference on Nanomaterials and Nanotechnology
36 تهیه نانوکامپوزیت نانولوله کربنی – فریت برای رفع آلودگی عوامل شیمیایی و کاربرد آن در پارچه کربنی به عنوان جاذب آلاینده های شیمیایی فاز گازی (Download Paper) 7th National Defense Congress of Modern Warfare
37 تهیه نانوکامپوزیت نانولوله کربنی – فریت نیکل روی برای رفع آلودگی عوامل شیمیایی و مقایسه آن با کربن فعال جهت استفاده در فیلتر تصفیه هوا (Download Paper) 7th National Defense Congress of Modern Warfare
38 جایگاه حجاب و عفاف در ادیان توحیدی (Download Paper) Conference on Scientific and Applied Approaches to Chastity and Hijab
39 جایگاه عفاف و حجاب در قرآن و روایات (Download Paper) Conference on Scientific and Applied Approaches to Chastity and Hijab
40 جهانگردی اسلامی وفرصت های کسب وکار:نمونه موردی ایران (Download Paper) National Conference on business administration based on: Entrepreneurial Businesses and Knowledge-based Economy
41 حق الزحمه حسابرسی و ساختار سرمایه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd National Conferecne on Accounting , management & economics
42 درسهای آموخته شده از زلزله کوبه ژاپن (Download Paper) 03rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster
43 راه کارهای حمایت از شاکی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه (Download Paper) 3rd Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
44 رویکردهای دینی و احادیث مذهبی درباره مخاطرات و حوادث غیرمترقبه طبیعی (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
45 شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدیریت بر منابع انسانی از دیدگاه اسلام قرآن نهج البلاغه و رویات (Download Paper) The 2nd International Conference on Social Studies and Religious Studies
46 شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدیریت برمنابع انسانی از دیدگاه اسلام (قرآن ، نهج البلاغه و روایات) (Download Paper) 6th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
47 شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدیریت برمنابع انسانی از دیدگاه اسلام قرآن ، نهج البلاغه و روایات (Download Paper) 3rd International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
48 شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدیریت برمنابع انسانی از دیدگاه اسلام قرآن ، نهج البلاغه و روایات (Download Paper) 1st National Conference on Management and Global Economy
49 شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدیریت برمنابع انسانی ازدیدگاه اسلام (قرآن ، نهج البلاغه و روایات) (Download Paper) International Conference on innovation and research in the humanities and Islamic Management
50 شهر دوستدار کودک (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
51 طراحی حفر تونل به روش چالزنی و انفجار در تونل زو معدن بوکسیت جاجرم (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
52 عملکرد جداگرهای لاستیکی با هسته سربی در ساختمان های فولادی تحت تحریکات حوزه نزدیک ایران (Download Paper) 06th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
53 عملکردDVR مبتنی بر ZSI برای کاهش جریان اتصال کوتاه در شبکه های توزیع نیروی برق (Download Paper) 24nd International Power System Conference
54 عوامل موثر بر بهبود مدیریت آموزشی (با نگاهی به آموزش های امدادی) (Download Paper) International Congress on Improving Iranian Management and Education
55 فرهنگ سازی در آموزش امداد و نجات (Download Paper) 03rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster
56 فرهنگ سازی در آموزش امداد و نجات و نقش آن در کاهش اثرات بلایا (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
57 فلسفه مجازات درحقوق جزای اسلامی (Download Paper) The first National Conference on Philosophy of Law Emphasizing Philosophy of Islamic Law
58 فمینیسم اسلامی و مسیله حقوق زنان در اسلام از منظر زنان مسلمان (Download Paper) Conference of Islamic teachings, contemporary man and family system
59 قاعده تسلیط در فقه و تاثیر ان بر حق مالکیت در حقوق ایران (Download Paper) National Conference on New Research in Management, Economics and Humanities
60 ماهیت رشاء وارتشاء در فقه وحقوق (Download Paper) International conference on Islamic law and jurisprudence
61 مدل بومی نظام نامه مدیریت دانش در سازمان های دولتی تجربه شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
62 مدل شاخص های مدیریت اسلامی (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
63 مدلسازی و آنالیز سیستم انحراف و تخلیه عمقی سد ایوشان (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
64 مدیریت امور کشته شدگاندر حوادث غیرمترقبه (Download Paper) 03rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster
65 مدیریت بحران و مشارکت مردم درزلزله و سونامی ژاپن (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
66 مدیریت جمعیت با هدف جلوگیری از کشته شدن نفرات حاضر در مراسم های خاص (نمونه موردی از تجمع های مذهبی شهر قم ) (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
67 مطالعه تطبیقی ساختار قوای سه گانه در نظام حقوقی ایران و ژاپن (Download Paper) The 2nd scientific conference of modern approaches in the humanities of Iran
68 مقایسه مدل مفهومی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد جریان ورودی به مخزن سدهای استان زنجان مطالعه موردی: سدهای تهم و گلابر (Download Paper) 2nd National Soft Computing Conference
69 ملاحظات بتن در شبکه ی جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب (Download Paper) The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering
70 نقش جداسازی لرزه ای با جداسازهای LRBبرای ساختمان های فولادی تحت رکوردهای حوزهنزدیک ایران (Download Paper) National Confenrence on Earthquake, Structure and Computational Methods
71 نقش عوامل طبیعی اقلیمی در طراحی روز معماری (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
72 نقش معلم در تربیت اجتماعی کودک از منظر نهج البلاغه (Download Paper) 1st International Conference on Humanities with native - Islam approach and with an emphasis on new research