Engineer Mahdi Heydari

Engineer Mahdi Heydari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه رویکردی جدید برای افزایش نرخ خروجی در سلولهای تولیدی رباتیک (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 24, Issue: 3
2 ارائه مدل برنامه ریزی امکانی چند هدفه برای مساله لجستیک امداد (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 22, Issue: 1
3 ارائه یک مدل کنترل موجودی برای کالاهای فسادپذیر با درنظر گرفتن کمبود پس افت و سیاست پرداخت معوقه (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 26, Issue: 1
4 ارایه ی مدل مسیریابی و زمان بندی جهت تخلیه ی اضطراری با در نظرگرفتن امکان تراکنش بین پناهگاه ها (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 28, Issue: 1
5 ارزیابی اخلاق حرفه ای تدریس اعضای هییت علمی (Download Paper) Iranian Journal of Ethics in Science and Technology Volume: 12, Issue: 3
6 ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 21, Issue: 2
7 Solving Flexible Job Shop Scheduling with Multi Objective Approach (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 21, Issue: 4
8 بررسی تجربی رابطه بین فرضیه هزینه های سیاسی با فرصت های رشد شرکت:رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (Download Paper) Empirical Studies in Financial Accounting Volume: 12, Issue: 47
9 بررسی ترسیب فلزات سنگین در خاک و برگ درختان اکالیپتوس، سرو سیمین و اقاقیا در حاشیه کارخانه سیمان شهر ایلام (Download Paper) Journal of Health in the Field Volume: 5, Issue: 2
10 بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام: مقایسه تحلیلی با سود عملیاتی و جریانات نقدی عملیاتی (Download Paper) Empirical Studies in Financial Accounting Volume: 2, Issue: 8
11 تحلیل کمی و فضایی سنجه های پراکنش مکانی گیلاس وحشی (Prunus avium L) در جنگل های شمال (طرح جنگلداری حاجیکلا- تیرانکلی) (Download Paper) Iranian Journal of Applied Ecology Isfahan University Of Technology Volume: 6, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 802.11 ) Wireless امنیت در شبکه های (Download Paper) 08th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
2 آسیب پذیری اقتصادی و شریانهای حیاتی در زلزله تهران (Download Paper) 01st International Conference on Integrated Natural Disaster Management
3 آنالیز منطقه ی سیلاب با تکید بر نقش پارامتر بارش در استان چهارمحال و بختیاری (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
4 ارائه مدل ریاضی برای تعیین اندازه دسته های تولیدی در سیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد با در نظر گرفتن تخفیف در خرید مواد اولیه (Download Paper) 01st International Conference of Iranian Operations Research Society
5 ارائه مدلی جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه نیروی انسانی دریک مرکز حمل و نقل (Download Paper) 2nd International and 4th National Conference on Logistics & Supply Chain
6 ارائه مدلی جهت حل مسئله زمانبندی کارگاهی با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی وابسته به ترتیب عملیات (Download Paper) 2ND International Conference on Management and Industrial Engineering
7 ارائه ی رویکرد پیش بینانه جهت کاهش اثرخرابیه ای تصادفی برای زمان بندی سیستم های جریان کارگاهی از طریق مقیاسهای استواری و ثبات (Download Paper) 08th International Industrial Engineering Conference
8 ارائه یک روش جدید برای طراحی مسیرهای بارگذاری بهینه در هیدروفرمینگ اتصالات X شکل (Download Paper) 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
9 ارایه الگوریتم فرا ابتکاری تلفیقی برای حل مسیله پیچیده زمان بندی در سیستم های تولید کارگاهی انعطاف پذیر (Download Paper) International Conference on New Findings in Accounting, Economics and Banking Management
10 ارایه راهکارهای عملی برای هوشمند سازی گلخانه های سنتی و بکارگیری انرژی های تجدید پذیر (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer Engineering
11 ارایه روشی برای پیش بینی دسترسی پذیری منابع زمانبندی در گرید بهبود یافته (Download Paper) 3rd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
12 ارایه یک روش ترکیبی برای تشخیص لبه تصاویر دیجیتال مبتنی بر تبدیلات فرکانسی و فیلتر آشکارساز (Download Paper) First National Conference on Innovations in Electrical and Computer Engineering (IEC-2017)
13 ارایه یکت مدل برای مساله زمانبندی ماشینهای موازی غیر یکسان جهت حداقل کردن مجموع کل هزینه ها (Download Paper) 03rd International Conference of Iranian Operations Research Society
14 ارزیابی آسیب پذیری منطقه 16تهران در زلزله «مطالعه موردی نازی آباد محله بازار دوم» (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
15 ارزیابی آلودگی آبهای زیرزمینی شهر جیرفت و حومه (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
16 ارزیابی اثرات آشفتگی غیرطبیعی تفرج بر فاکتورهای ادافیکی و مشخصه های کمی و کیفی گونه بلوط ایرانی مطالعه موردی: پارک جنگلی پردیسان ایلام (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
17 ارزیابی پس از بهره برداری(p.o.e )مدارس ابتدایی در نظام آموزشی جدید(6-3-3 ناحیه یک رشت) (Download Paper) National Conference on Modern Architecture with a Human and Environmental Interaction Approach
18 ارزیابی زاویه اصطکاک داخلی رسوبات درشت دانه مسیر خطوط انتقال آب مشهدبراساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
19 ارزیابی عملکرد ستون سنگی در کاهش نشست در مناطق ساحلی (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
20 ارزیابی نقش عوامل اقلیم و طبیعت مناطق سردسیر در راه دستیابی به معماری پایدار (Download Paper) 1st international conference on new findings of science and technology
21 استفاده از روش VOFدر تعیین سطح مشترک جریان آشفته دوفازی (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
22 الزامات حقوق کیفری محیط زیست (Download Paper) 1st International Integrated Conference on  Environmental
23 الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر خوشه قبائل بهبود یافته (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
24 امکان سنجی تولید انرژی خورشیدی در منطقه سیستان و طراحی یک نیروگاه یک مگاواتی با استفاده از نرم افزارهای Sunny Design، Ret Screen و Ret Screen (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer Engineering Principles
25 انقلاب؛ پدیده اى بومی یا وارداتی؟ (بررسى جامعه شناختى – تطبیقى انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابها) (Download Paper)
26 اهمیت قارچ های میکوریزی در توسعه پایدار جنگل های زاگرس (Download Paper) The Second Iranian Conference on Natutal Resources Research with the emphasis on forest sciences
27 Iron Ore Green Pellet Diameter Measurement by Using of Image Processing Techniques (Download Paper) 21th Iranian Conference on Electric Engineering
28 Utilization of sequencing problem with late work criteria in operational level of supply chain:Linearization approach (Download Paper) 08th International Industrial Engineering Conference
29 بررسی آت اکولوژی محلب ( Cerasus Mahaleb mill) درجنگل های خوزستان در راستای مدیریت اکولوژیک (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
30 بررسی آسایش اقلیمی شهرستان ایلام و دهلران با استفاده از شاخص های آسایش اقلیمی (Download Paper) First International Climate Change Conference
31 بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر عملکرد مالی (Download Paper) The 2nd International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting
32 بررسی اثر اندرکنش سازه-خاک-شمع بر روی پاسخ شمع تحت بار زلزله (Download Paper) National Conference on New Computational techniques & Optimization in Civil Engeineering
33 بررسی اثر نانو گوه های نقره بر جذب نوری در سلولهای خورشیدی پلاسمونیکی فوق نازک (Download Paper) 4th National Conference on Optic and Laser Engineering
34 بررسی اثرات زاویه بیه پل برشکل هندسی دیوارهدایت آب پلها با استفاده ازمدلسازی عددی (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
35 بررسی ارتباطات فرهنگی شرق زاگرس مرکزی در عصر مفرغ بر اساس سه محوطه گودین، گیان و گریران) (Download Paper) 3rd National Archaeological Conference of Iran
36 بررسی افت آبهای زیرزمینی و تأثیر آن بر عملکرد محصولات زراعی استان کرمان با استفاده از الگوی VAR (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
37 بررسی الکتروشیمیایی بازدارندگی پروپارگیل الکل بر روی فولاد کم آلیاژی کرم دار در اسید سولفوریک نیم مولار (Download Paper) Steel Symposium 1388
38 بررسی الگوی مصرف ماهی در خانوارهای شهر فارسان (Download Paper) 2nd National Conference on the Development and Production of Cold water Fish
39 بررسی انواع استخر های خورشیدی و کاربرد ها و هزینه های آن (Download Paper) 1st International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
40 بررسی تاثیر الگوی طراحی انگیزشی کلر بر یادگیری و خودکار آمدی تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس تفکر و پژوهش (Download Paper) 1st National Conference on Social Sciences, Education, Psychology and Social Security
41 بررسی تاثیر اندازه تخلخل پیشسازه بر رفتار سایش خشک کامپوزیت Al-2%Mg/ZrO2 تهیه شده به روش نفوذدهی بدون فشار (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
42 بررسی تاثیر جنگلکاری با گونه های سوزنیبرگ و پهنبرگ بر روی تنوع پوشش گیاهی (مطالعه موردی: سنندج) (Download Paper) 03rd National Conference on Forest
43 بررسی تاثیر رفتار سرمایه گذاری بر رابطه میان ساختار مالکیت و ریسک نقدشوندگی (Download Paper) 3rd International Conference on new directions in management, economics and accounting
44 بررسی تاثیر طرح تدریس اعضای تیم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم دبستان (Download Paper) 1st National Conference on Social Sciences, Education, Psychology and Social Security
45 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی (Download Paper) 6th International Conference on new directions in management, economics and accounting
46 بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر عدم تقارن اطلاعات مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 6th International Conference on new directions in management, economics and accounting
47 بررسی تنوع گیاهی در بین گروه گونه های بوم شناختی گیاهی (مطالعه موردی منطقه حفاظتشده قلارنگ، استان ایلام) (Download Paper) 03rd National Conference on Forest
48 بررسی تولید برق با استفاده از سوخ تهای زیست توده (Download Paper) 01st Iranian Bioenergy Conference
49 بررسی جاده باستانی نهاوند - شاپورخواست در قرون اولیه اسلامی (مبتنی بر پل کاکارضا الشتر و منابع تاریخ نگاری) (Download Paper) International Conference on Tourism, Geography and Archeology
50 بررسی خودپالایی فلزات سنگین در حین اختلاط آب رودخانه با آب دریا (Download Paper) 1st International Integrated Conference on  Environmental
51 بررسی رابطه بین دینداری و شادکامی با نقش واسطه ای هوش هیجانی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان (Download Paper) 1st International Comprehensive Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Sciences
52 بررسی رابطه نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 2nd international conference on new research in Management, Economics and humanities
53 بررسی رابطۀ جهت دامنه، شیب و ارتفاع از سطح دریا (عوامل فیزیوگرافی) با تنوع زیستی گونههای گیاهی (مطالعۀ موردی در منطقه ملهگون، استان ایلام) (Download Paper) 03rd National Conference on Forest
54 بررسی روانگرایی در دشت مشهد با استفاده از نتایج مطالعات ژئوتکنیک سامانه های آبی مشهد (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
55 بررسی عوامل موثر بر میزان آلودگی برخی از گونه های درختی میزان دارواش در جنگل های زاگرس (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
56 بررسی عوامل موثربرافزایش راندمان تصفیه پساب صنایع توسط سیستم شناورسازی با هوای محلول (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
57 بررسی فاکتورهای موفقیت مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی (Download Paper) 05th International Conference on Information and Communication Technology Management
58 بررسی فرهنگ گودین III در دامنه جنوبی کوه گرین (شهرستان الشتر) (Download Paper) International Conference on Tourism, Geography and Archeology
59 بررسی فنولوژی گونه بنه (P. Atlantica) در منطقه دره شهر، استان ایلام (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
60 بررسی قلعه چنگری (Download Paper) 2nd National Conference on Archaeology of Iran
61 بررسی کارآرایی سیستم شناور سازی با هوای محلول جهت تصفیه پساب صنایع (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
62 بررسی کارایی پنبه کارآن کشور با روش اندازه‌گیری ویژه و متغیرهای کمبود (رهیافت ناپارامتریک تحلیل پوششی داده‌ها) (Download Paper)
63 بررسی منطق فازی و کلاسیک در تعیین مناسبترین مکان بیمارستان (Download Paper) Geomatics 1387
64 بررسی موقعیت شهر الشتر در قرون اولیه تا قرون میانی اسلامی (Download Paper) International Conference on Tourism, Geography and Archeology
65 بررسی و ارایه راهکارهای امنیتی برای سیستم های کنترل صنعتی اسکادای بکار رفته در شبکه قدرت الکتریکی (Download Paper) 4th International Conference on New Findings of Science and Technology
66 بررسی و ارزیابی استعداد روانگرایی در خاک های ریزدانه چسبنده (Download Paper) 2nd National Conference on Earthquake
67 بررسی و بهینهسازی پارامترهای بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگاتصالات T شکل (Download Paper) 18th Annual Conference of Mechanical Engineering
68 بررسی و تحلیل وضعیت فرهنگ های عصر مفرغ دره های پیرامونی کوه گرین (Download Paper) 3rd National Archaeological Conference of Iran
69 بررسی وضعیت پایداری محیطی در شهرهای ساحلی (نمونه موردی: شهر هندیجان) (Download Paper) 2nd Iranian Geography Student Congress
70 برنامه ریزی توالی عملیات با زمانهای راه اندازی وابسته با استفاده از رویکرد تحقیق در عملیات (Download Paper) 01st International Conference of Iranian Operations Research Society
71 بهینه سازی شیوه های طراحی وب در بازاریابی الکترونیکی (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
72 بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتم های هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
73 بهینهسازی الگوی کشت با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی GP در استان قزوین مطالعه موردی : بخش رودبار الموت غربی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
74 پراکنش مکانی ارغوان تحت تاثیر عوامل انسان ساخت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
75 تاثیر بازاریابی داخلی بر مدل سه وجهی تعهد سازمانی کارمندان مورد مطالعه: فروشگاه زنجیره ای حامی شهر جدید اندیشه (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
76 تاثیر تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی و زراعت رها شده بر خصوصیات فیزیکی خاک منطقه مطالعه پارک جنگلی چقاسبز (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
77 تاثیر سطح مقطع نانو نواره های نقره در افزایش چگالی میدان درون لایه ی جاذب سلول خورشیدی پلاسمونیکی (Download Paper) 3nd National Conference on Optic and Laser Engineering
78 تاثیر شدت های مختلف آتش سوزی بر خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک در جنگل های زاگرس(غرب ایران) (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
79 تاثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها بر مبنایی تحلیل پوششی داده هادر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 4th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
80 تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 4th World Conference on Management, Economics, accounting and humanities
81 تاثیر میزان رطوبت بر مقاومت برشی زهکشی نشده خاک رس رشت (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
82 تاثیر ویژگی های شمع بر پاسخ شمع تحت بار جانبی در خاکهای چند لایه (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
83 تاثیر هشت هفته مکمل یاری دارچین و مداخله تمرینی بر برخی شاحص های قند خون در مردان دیابتی نوع II (Download Paper) 2nd International Conference on Applied Research in Physical Education, Sport Sciences and the Championship
84 تأثیر نانو لوله های کربنی چند جداره به عنوان فاز تقویت کننده بر سختی و استحکام خمشی آلیاژ آلومینیوم 7068 (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
85 تبیین اقتصاد مقاومتی در منویات مقام معظم رھبری (Download Paper) The first international conference on social studies and religious studies
86 تحلیل رابطه نظری عرفان و سیاست (Download Paper) International Congress on Language and Literature
87 تحلیلی بر ضمانت اجرای کیفری در قوانین و مقررات محیط زیست در ایران (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
88 تعیین الگوی بهینه زراعی با رویکرد های اقتصادی، زیست محیطی و ریسکی مطالعه موردی شهرستان کاشمر (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
89 تعیین مناسب ترین زمان تکرار آبیاری نهال های بنه در شرایط نهالستانی (Download Paper) Regional Conference of Natural Resources and Environment
90 تغییرات انباشت آلنیده های کارخانه سیمان (سرب و نیکل) در خاک کاربریهای مختلفاراضی (Download Paper) 1st International Conference & 3nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
91 توجیه پذیری سرمایه گذاری در حلقه های اولویت دار زنجیره ارزش ماژول فتوولتاییک سیلیکونی در ایران (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
92 توسعه مدل Flow Shop جایگشتی با در نظر گرفتن جریمه‌های انقطاع _Developing Permutation Model for Flow shop Problems with Preemption Penalties (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
93 جایابی و تعیین اندازه بهینه تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات در سیستم توزیع شعاعی (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
94 جریان عرفان صورتگرا و وسعت مشرب در ادبیات فارسی (Download Paper) 3rd Conference on Orientalism, Peace and Cultural Diplomacy
95 چارچوبی برای ارتقا تمایل عمومی به انرژی های تجدیدپذیر با بکارگیری رسانه های اجتماعی (Download Paper) 1st National Conference on Renewable Energy and Sustainable Development
96 حفاظت ازپارک ملی خجیر با تاکید براجرای برنامه های مدیریتی (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
97 حل مسایل کوتاه ترین مسیر فازی با استفاده از الگوریتم فورد- مور- بلمن (Download Paper) 1st National Conference on Fuzzy Systems Management
98 خسارات زیست محیطی و راهکارهای مدنی و جزایی جبران آن (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
99 رابط بین بهزیستی معنوی، حمایت اجتماعی خانواده و سبک دلبستگی با خود کارآمدی پرهیز از مواد مخدر (Download Paper) Provincial Scientific Conference on Strategies and Strategies for Improving Quality in Education
100 رابطه بین سبک اسناد بدبینانه(مدل درماندگی آموخته شده) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) 1st International Comprehensive Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Sciences
101 رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در سازمان ها (Download Paper) The 2nd International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting
102 رمزنگاری تصویر دیجیتال با رویکرد نگاشت آشوب (Download Paper) National Conference on the Application of New Technologies in Science and Engineering, Electrical and Computer and IT
103 روشی جدید به منظور تخمین ضریب زبری در رودخانه ها (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
104 زمان بندی سیستم کار کارگاهی پویا با زمانهای حمل و نقل و زمانهای آماده سازی وابسته به توالی (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
105 زمانبندی مساله تک ماشینه با معیار میانگین مدت جریان ساخت، ورود ناهمزمان کارها و انقطاع بدون حافظه (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
106 ساخت آلیاژ آلومینیوم سری 7068 تقویت شده با نانو لوله های کربنی چند جداره به روش SPS (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
107 ساخت آلیاژ آلومینیوم سری 7075 تقویت شده با نانو لولههای کربنی چند جداره به روش SPS (Download Paper) National Conference flying robots
108 ساختمان های پیش ساخته و روش های اجرایی آنها با معرفی استفاده از سیستم LSF (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urbanism
109 سیستم انتقال توان بیسیم اندوکتانسی (IPT) بهبود یافته مبتنی بر مبدل ماتریسی در خودروهای الکتریکی (EV) (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
110 سیستم مدیریت ساختمان: مطالعه موردی- دانشگاه زابل (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer Engineering
111 سیستم های انتقال توان بیسیم: اساس کار، تکنولوژی و کاربردها (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
112 شناسایی زیرساخت های فناوری اطلاعات برای مولفه های مختلف بازی های آنلاین (Download Paper) 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology
113 شناسایی قارچ های میکوریز همزیست با گونه درختی شن (Download Paper) 3rd International Conference on Modern Horizons in Agricultural Science, Natural Resources and the Environment
114 شناسایی قارچ های میکوریزی همزیست با گونه بادام بی برگ Amygdalus arabica olivler (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Agricultural Sciences, Natural Resources and the Environment
115 شناسایی موانع استقرار مدیریت استراتژیک در شرکت نفت مبتنی بر مدل سوات (Download Paper) 2nd International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business
116 شناسایی و اولویت بندی آلترناتیوهای موثر در توانمندسازی بخش خصوصی توسط سازمان های توسعه ای به روش TOPSIS (مطالعه موردی سازمان های توسعه ای وابسته به وزارت صنایع و معادن) (Download Paper) 05th International Management Conference
117 صوفیه و پرهیز از سیاست در دوران طلایی تمدن ایرانی (براساس متون منثور از متوفیان آغاز نیمه دوم قرن سوم تا متوفیان پایان قرن چهارم) (Download Paper) International Conference on Orientalism, Persian History and Literature
118 طراحی بهینه وله های ترانسفورماتور توزیع جهت کاهش وزن آهن مصرفی به کمک الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 11th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
119 طراحی بهینه یک نیروگاه فتوولتایک منفصل از شبکه در منطقه سیستان (Download Paper) 4th International Conference on New Findings of Science and Technology
120 طراحی و بهینه سازی سیستم تولید انرژی الکتریکی هیبرید مستقل از شبکه برای منطقه سیستان (Download Paper) 4th International Conference on New Findings of Science and Technology
121 طراحی و ساخت حسگر فیبر نوری باریک شده به منظور شناسایی گاز هیدروژن (Download Paper) 7th National Defense Congress of Modern Warfare
122 عوامل موثر بر فرایند تجاری سازی اختراعات و نوآوری های دانشگاهی در کشور ایران (Download Paper) 02nd Student Conference of Entrepreneurship
123 عوامل موثر در پیاده سازی بودجهریزی عملیاتی مطالعه موردی بنیادشهید و امورایثارگران (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
124 قارچهای میکوریزی همزیست با گونه ارغوان Cercis griffithii Boiss. (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Agricultural Sciences, Natural Resources and the Environment
125 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها با میراگر مغناطیسی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
126 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در کنترل جبران ساز توان راکتیو استاتیک (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
127 گردشگری شهری و راهکارهای توسعه آن با تاکید برجاذبه های گردشگری شهرهمدان (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
128 گونه های گیاهی زیراشکوب بلوط(Quercus brantii Lindl.) در رابطه با خصوصیات شیمیایی وفیزیکی خاک در طبقات مختلف ارتفاعی در اکوسیستم جنگلی زاگرس (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
129 گیاهان و همزیستی آنها با قارچهای میکوریز آربوسکولار (Download Paper) 3rd international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
130 مبدل چندسطحی دیود کلمپ شده DCMC :اساس کار و کنترل (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer Engineering
131 مبدل چندسطحی کسکید (CMC): اساس کار، مدلسازی و کنترل (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer Engineering Principles
132 مدل برنامهریزی ریاضی توزیع اقلام امدادی در فاز پاسخ به فاجعه (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
133 مدل پیوسته برای ارتعاشات عرضی تیر ترکدار تیموشنکو (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
134 مدل تمایزی مبتنی بر GPLVM با حفظ ساختار فضایی داده (Download Paper) 2nd International Congress on IT, communications and knowledge ICTCK2015
135 مدلسازی تاثیر آلاینده ها بر تغییرات BOD رودخانه (Download Paper) 01st Water Resources Management
136 مدلسازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و عددی (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
137 مدلسازی، بهینه سازی و شبیه سازی خودروهای الکتریکی با ADVISOR2 (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer Engineering Principles
138 مدیریت رسوب شویی مخازن سد ها با استفاده از مدل سه بعدی SSIIM و GIS (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
139 مدیریت و بازیافت نخاله های ساختمانی وراهکارهای کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از آن (Download Paper) 1st National Conference on Enviromental and Natural Resources Law in Zagros
140 مروری بر روش های پنهان نگاری اطلاعات محرمانه با رویکرد الگوریتم ژنتیک (Download Paper) National Conference on New Approaches to Electrical and Computer Engineering
141 مروری بر عملیات شکست هیدرولیکی در تعیین جهت و مقدار تنش های برجا (Download Paper) 10th Students Mining Engineering Conference
142 مطالعه اثر پارامترهای هندسی پانل، بر روی رفتار لرزه ای سیستم پرقدرت و نوین دیوارهای برشی فولادی SSW (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
143 مطالعه بارشها و سیلها و تبیین نتایج آن در سیستم هشدار و مدیریت ریسک (مطالعه موردی استان بوشهر) (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
144 مطالعه صفات ریخت شناسی برگ و گوشوارک سرده Alchemilla L. از تیره گل سرخیان در ایران (Download Paper) 2nd National  Congress on Biology and Natural Sciences in iran
145 مطالعه و ارزیابی روش های مکان یابی خطا در شبکه های کامپیوتری (Download Paper) 4th Global Conference on Electrical Engineering, Computer and Information Technology
146 معرفی رویکردی جدید برای بهبود زمان سیکل در سیکلهای حرکتی سلولهای تولیدی رباتیکدو ماشینه (Download Paper) 04th International Conference of Iranian Operations Research Society
147 معماری قلعه گریت یادمانه ای از دوره اتابکان با استفاده از علوم باستان شناسی و جغرافیا (GIS) (Download Paper) 2nd National Conference on Archaeology of Iran
148 مقایسه اثر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور بر جابجایی نسبی ساختمان 7 طبقه بتنی با دیوار برشی (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
149 مکانیابی تسهیلات در برنامه ریزی لجستیک امداد (Download Paper) 04th International Conference of Iranian Operations Research Society
150 مهندسی مجدد و بهبود فرایند تولیدموردکاوی: شرکت تهران تهویه (Download Paper) 2nd National Conference on Business Management
151 نظام حقوقی حفاظت از محیط زیست خلیج فارس در برابر آلودگی (Download Paper) 1st International Integrated Conference on  Environmental
152 نقش تغذیه از دیدگاه طب سنتی بر درمان ناباروری مردان (Download Paper) First Student Congress of Khorasan University of Medical Sciences
153 نگاهی کوتاه به اهمیت بهداشت روانی در قرآن (Download Paper) National Health Conference according to the Quran
154 وضعیت زادآوری گونه های درختی و درختچه ای و عوامل موثر بر آن در جنگل های استان ایلام غرب، ایران (Download Paper) 03rd National Conference on Forest
155 هندسه راه آهن با رویکرد معرفی نوآوری در مسیر ترابری ریلی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urbanism
156 هندسه فراکتالی در مهندسی رودخانه : ایده ها، مفاهیم اساسی و دستاوردها (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
157 یافتن مسیرهای بارگذاری بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های T شکل (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
158 یک روش نوین برای پنهان نگاری تصاویر با امنیت بالا مبتنی بر الگوریتم PSO و الگوریتم رمزنگاری متقارن (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
159 یک سیستم مبتکرانه برای تغذیه اواپراتورهای باز در شرایط سرریز (Download Paper) 1st national conference on architecture and installation of new energy systems approach in building