Doctor Ahmad Mosalanezhad

Doctor Ahmad Mosalanezhad

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ahmad Mosalanezhad in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary First National Conference on Computer Engineering and Information Technology Sepidan 2017
executive Secretary Second National Computer and Information Technology Conference Sepidan 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه الگوریتم زمانبندی فرایندها در رایانش ابری مبتنی بر هوش جمعی (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
2 ارائه الگویی جهت بهینه سازی بازده کشت گوجه فرنگی با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
3 ارزیابی روش های تست پذیری درمعماری نرم افزار (Download Paper) 3rd International Conference on Computer, Electrical and Telecommunications
4 افزایش سرعت همگرایی حسگر در شبکه گیرنده بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی (Download Paper) National Conference on Science and Computer Engineering and Information Technology
5 افزایش کارایی تست نرم افزار با استفاده از تکنیک برش (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
6 الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی سبد سهام (Download Paper) 5th International Conference on Computer Engineering, Electrical and Electronics
7 اولویت بندی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با استفاده از روش تجزیه تحلیل سلسله مراتبی (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
8 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر قبول خدمات موبایل بانک با تاکید بر مدل توسعه یافته پذیرش فناوری (TAM) (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
9 بررسی نهادهای شهری جهت تعیین متولی شهر الکترونیکی در ایران (Download Paper) 05th International Conference on Information and Communication Technology Management
10 بهبود الگوریتم موازی با استفاده از GPU جهت تعیین مکان ناظران روی ناحیه ای از زمین (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
11 تاثیر متغیرهای فرهنگی براستقرار تجارت الکترونیک (Download Paper) 3rd international conference on innovation and business development
12 ترکیب تصاویر چند کانونی با استفاده از ناحیه بندی تصویر (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
13 رابطه ادراک مشتری از کیفیت خدمات، امنیت و وفاداری با موفقیت در تجارت الکترونیک (Download Paper) 3rd international conference on innovation and business development
14 سرعت بخشیدن به سایت های تجارت الکترونیک در فضای ابر (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
15 کاربرد پردازش تصویر در حمل و نقل هوشمند (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
16 کاربرد سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیک (Download Paper) 5th International Conference on Computer Engineering, Electrical and Electronics
17 کیفیت کارگزاری داده برای سیستمهای پزشکی از راه دور آگاه به کیفیت داده (Download Paper) 4th International Conference on Electrical and Computer Engineering
18 لاتین : Deja Va بازرسی شفافیت سطح کاربر، انتقال و بازیابی سیستم های توزیع شده (Download Paper) 3rd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
19 مجازی سازی راهکاری جهت افزایش امنیت در رایانش ابری (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
20 مروری بر شبکه های بی سیم حسگر سلامت و مسیریابی در آنها (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology
21 مطالعه روش های طبقه بندی داده ها براساس امنیت در پردازش ابری (Download Paper) 1st annual conference of applied research in electrical engineering, computer
22 یکپارچه سازی زنجیره تامین از طریق مدل پیشرفته و هدفمند CPFR (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology