Professor Mohamad Reza Ehsani

Professor Mohamad Reza Ehsani

Professor Mohamad Reza Ehsani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Mohamad Reza Ehsani in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal Of Iranian Food Science and Technology Research

Scientific positions of MR. Professor Mohamad Reza Ehsani in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Committee 16th Iranian National Chemical Engineering Congress Tehran 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی ویژگی های میکروبی لخته و آب نمک در دوران رسیدن پنیر سفید آب- نمکی ایرانی (Download Paper) Journal of Agricultural Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر نانوذرات اکسید روی بر روی بازیافت نفت سنگین در مکانیسم آشام خودبخودی (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
2 اثرات سلامت بخش اسید لینولئیک کونژوگه بعنوان یک ترکیب فراویژه در فراورده های شیری (Download Paper) 2nd National Conference on Functional Food
3 ارزیابی راندمان سیستم های آبیاری تحت فشار در شرایط مزرعه (Download Paper) 05th National Conference of Agricultural Economics
4 استفاده از مواد بازیافتی در بتن غلتکی ویژه راهسازی (RCCP) (Download Paper) 4th Environmental Conference and Exhibition
5 افزایش زندهمانی پروبیوتیکها به وسیله ریزپوشانی در بستنی فراویژه (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
6 اندازه گیری اسیدهای چرب شیر و خامه (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
7 Waste Treatment in the Dairy Industry (Download Paper) 06th Students Conference of Chemistry Engineering
8 باقیمانده هورمونهای دامپزشکی درشیر و خطرات آن برای سلامت انسان (Download Paper) 15th Iran Veterinary Congress
9 برررسی اثرات تعداد باکتریهای سرماگرا روی خواص فیزیکی و شیمیایی پنیر سفیدسنتی و اولترافیلتراسیون (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
10 بررسی آزمایشگاهی تغییر تراوایی به کمک نانو ذرات اکسید روی درمخازن نفت سنگین (Download Paper) 15th Iranian Natioanl Congress of Chimical Engineering
11 بررسی اثر متابولیتهای ضد قارچ باکتریهای اسید پروپیونیکی به عنوان استارتر همراه بر افزایش ماندگاری ماست (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
12 بررسی استفاده ازغشاءهای انتخاب پذیرهیدروژن و بخار آب درراکتورهای بستر سیالی تولیددی متیل اتر (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
13 بررسی امکان استفاده از ضایعات تولیدی در سیکل تولید در بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوبآهن اصفهان (Download Paper) 8th National Iranian Chemical Engineering Congress
14 بررسی امکان جداسازی ترکیبات باارزش از تهماندههای برجهای تقطیر واحد پالایش بنزول ذوبآهن اصفهان (Download Paper) 8th National Iranian Chemical Engineering Congress
15 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد فلوتاسیون در کاهش گوگرد زغال سنگ (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
16 بررسی تاثیر درجه حرارت و زمان نگهداری شیر پاستوریزه بر شاخص پروتئولیز و میزان هیدرولیز پروتئین های شیر (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
17 بررسی تاثیر شیر گوسفند و گاو بر کلسترول خون (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
18 بررسی تاثیر فعالیت باکتریهای لاکتیک بر روی الگوی اسیدهای چرب درکره های صنعتی و سنتی (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
19 بررسی تأثیر مادة اولیه و سن غشاء اولترافیلتراسیون بر ترکیبات پرمیت (Download Paper) 06th Students Conference of Chemistry Engineering
20 بررسی عوامل کاهش بنزن از بنزین در فرآیند تبدیل کاتالیستی با استفاده از نرم افزار پتروسیم (Download Paper) 2nd National Conference On Oil,Gas and petrochemicals
21 بررسی عوامل موثربراستخراج حلالی یون منگنز با استفاده ازاستخراج کننده MEHPA (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
22 بررسی کاهش گوگرد زغال سنگ به روش فلوتاسیون (Download Paper) 11th Congress of the Iranian Metallurgical Society
23 بررسی کاهش گوگرد زغالسنگ به روش فلوتاسیون (Download Paper) 01st joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
24 بررسی محتوای کلسترول در پنیر لیقوان و تغییرات آن طی دوره رسیدن (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
25 بررسی مدل‌های ارائه شده در فرآیند رانش گاز محلول در مخازن نفت سنگین (Download Paper) The First Conference on Process Engineering in Oil, Gas and Energy
26 بهینه سازی فرآیند نم زدایی گاز در واحد های نم زدایی از گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران توسط نرم افزارHysys (Download Paper) 2nd National Conference On Oil,Gas and petrochemicals
27 تاثیر تسریع کننده های وارونگی فازی بر ساختار و عملکرد غشای صفحه تخت پلی وینیل کلراید مورد استفاده در فرآیند جذب (CO(2 با استفاده از تماس دهنده ی غشایی (Download Paper) 4th National Conference on New Technologies in Chemical and Petrochemical and nano in iran
28 تاثیر غلظت اکسید مسبر روی ظرفیت جاذبهایCuO/ Al2O 3 در حذف دی اکسیدگوگرد از مخلوط گازها (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
29 تاثیر غلظت بر ساختار و خواص حرارتی نانوالیاف پروتیین آبپنیر (Download Paper) 4th National Conference on Nanotechnology in Agriculture
30 حذف منگنز از محلول آبی با استفاده از تکنیک غشاء مایع امولسیونی (Download Paper) 4th National Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum Research
31 شبیه سازی راکتورهای با جریان شعاعی بستر ثابت با استفاده از مدل شبه هموژن دو بعدی (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
32 شبیه سازی ستون استخراج مایع_مایع پرشده (Download Paper) 15th Iranian Natioanl Congress of Chimical Engineering
33 شبیه سازی فرآیند مرکاپتان زدایی گاز طبیعی با روش جذب سطحی بر روی زئولیت 13X در شرایط همدما (Download Paper) Iran International Zeolite Conference
34 شبیه سازی فرایند جذب سطحی سیکلی مورد استفاده در مرکاپتان زدایی گاز طبیعی در شرایط همدما (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
35 شبیه سازی و بهینه سازی برج جذب co2با استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
36 شبیه سازی واحد شیرین سازی گاز طبیعی پالایشگاه اصفهان به منظور بهبود فرآیند و بهینه سازی مصرف آمین (Download Paper) 02nd national conference on science and new technologies in the oil refining industry
37 شیر غذای فراویژه طبیعی : یافته های جدید در زمینه خواص فراویژه ترکیبات تشکیل دهنده شیر (Download Paper) 2nd National Conference on Functional Food
38 طراحِی و ساخت آکنه ساختار یافته و جمع آورِی کننده نوع جدید (Download Paper) 1st Iranian Petrochemical Conference
39 گوگردزدایی از زغال سنگ طبس توسط کلرید آهن (III) (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
40 گوگردزدایی بیولوژیکی از زغال سنگ طبس (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
41 گوگردزدایی زغال سنگ طبس با استفاده از اسید نیتریک (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
42 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی فرایند سوربکس: بررسی موردی واحد پارکس (Download Paper) National Conference on Knowledge Based Development of Oil, Gaz and Petrochemical Industries
43 مدلسازی ریاضی و شبیه سازی جذب غیر همدمای گاز CO2 در یک سیستم دارای جریان های برخوردی محوری (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
44 مدلسازی و شبیه سازی راکتور دیمریزاسیون اتیلن جهت تولید انتخابی بوتن – ۱ (Download Paper) 8th National Iranian Chemical Engineering Congress
45 مطالعه آزمایشگاهی اثرنانوذرات اکسیدروی بربازیافت نفت سنگین درمکانیسم آشام خودبخودی (Download Paper) 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
46 مطالعه آزمایشگاهی ومدلسازی ریاضی فرایند جذب سطحی گاز اسیدهیدروفلوئوریدریک توسط قر ص های فلوئوریدسدیم (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
47 مطالعه فرایند پروتئولیز و تاثیر آن بر روی کیفیت پنیر سفید ایرانی با استفاده ازنسبت های مختلف کشتهای آغازگر پنیر طی سه ماه دوره رسیدن (Download Paper) 2nd Regional congress of Agricultural Sciences and Food Technology
48 مطالعه مقایسه تولیداسیدفولیک بین ماست معمولی وماست پروبیوتیک (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
49 مطالعه نفوذ سطحی در سیستم های گاز - جامد با استفاده از نظریه نوسان گر (Download Paper) 3rd Conference of Separation Science and Engineering
50 مقاوم سازی دیوارهای آجری به کمک الیاف پلیمری مسلح شده ( FRP ) (Download Paper) 01st National Conference on the Consolidation of Historical and Unreinforced Masonry Buildings
51 مقایسه چهار روش اندازه گیری قابلیت آنتی اکسیدانی برای بررسی اثر تخمیر شیر وشیر سویای فرادما توسط باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم A7 (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
52 نسبت بهینه فیلتراسیون جریان برگشتی در فرآیند شیرین سازی گاز برای ممانعت از پدیده کف کنندگی (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
53 نقش لاکتیسین3147 بعنوان یک بازدارنده میکروبی طبیعی در ارتقاء سطح کیفی، ایمنی و تکنولوژیکی پنیر (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
54 نمونه های اجرا شده مقاوم سازی پایه های پل با استفاده از سوپر لمینت (Download Paper) 3th International Conference on Structural Engineering
55 هیدرولیز آنزیمی پرمیت املاح زدایی و تغلیظ شده کارخانه پگاه مشهد و اندازه گیری کمی و کیفی قندهای حاصل با استفاده از روش HPLC (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology