Doctor Mohamad Ghahramani

Doctor Mohamad Ghahramani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamad Ghahramani in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardResearch on Educational Leadership and Management

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آسیب شناسی فرایند سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران؛مطالع های کیفی (Download Paper) Journal Of Interdisciplinary Studies in the Humanities Volume: 8, Issue: 4
2 ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته یابی و شایسته گزینی اعضای هیئت علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 10, Issue: 34
3 الگوی توسعه حرفهای معلمان ابتدایی: مطالعه موردی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی شهر تهران (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 7, Issue: 25
4 تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان (مطالعه موردی شهر کرمان) (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 9, Issue: 30
5 تحلیل ساختاری اثر سبک رهبری توزیعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی پسرانه شهر تهران (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 8, Issue: 24
6 تعیین نقش مدیریت دانش برسلامت سازمانی در اداره کل تربیت بدنی و هیات های ورزشی شهر کرمانشاه (Download Paper) Studies of Physical Education and Sport Sciences Volume: 1, Issue: 3
7 رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه (Download Paper) Studies of Psychology and Educational Sciences Volume: 2, Issue: 1
8 راهبرد تولید علم بر اساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاه ها (Download Paper) Journal of Strategic Management Studies Volume: 3, Issue: 12
9 طراحی مدل راهبردی اثربخش به منظور ارزیابی عملکرد دانشگاه ها (Download Paper) Journal of Strategic Management Studies Volume: 5, Issue: 19
10 مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها،ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 8, Issue: 27
11 ملاک های سنجش و ارزشیابی فعالیت ها و تکالیف آموزشی در برنامه درسی بین رشته ای (Download Paper) Journal Of Interdisciplinary Studies in the Humanities Volume: 2, Issue: 4
12 واکاوی پیامدها و سازوکارهای جهانی شدن برنامه های درسی آموزش عالی (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 2, Issue: 11
Conference Papers
row paper title conference name
1 ابعاد و مولفه های تضمین کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی و ارائه الگوی مفهومی برای آن (Download Paper) The 6th National and 3rd International Conference on E-Learning and E-Teaching (ICeLeT2012)
2 ارتباط بین ویژگی های برند ورزشی با وفاداری در محصول ورزشی (Download Paper) National Brand Conference in Sport
3 ارزیابی اثربخشی برون سپاری دوره های آموزشی شرکت ملی گاز ایران (Download Paper) 4rd Iranian Accounting & Management
4 ارزیابی روشهای مختلف زمین آمار جهت بررسی تغییرات منطقه ای بارش در شمال غرب کشور و پیشنهاد بهترین مدل با استفاده از GIS (Download Paper) National Conference on the application of advanced spatial analysis models (remote sensing and GIS) of the Town and Country Planning
5 استفاده از فناوری GISدر مدیریت بحران پس از وقوع زلزله (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
6 بررسی تاثیر مصرف تخم مرغ های غنی شده با اسیدهای چرب امگا-3 بر روی چربیها فشار خون (Download Paper)
7 بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعهبر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت (Download Paper) 2nd National Conference on Management and Accounting  in Iran
8 بررسی تغییرات منطقه ای بارش در شمال غرب کشور با استفاده از GIS به کمک روشهای مختلف زمین آمار و ارائه بهترین مدل (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
9 بررسی چابکی سازمانی در دبستان های غیرانتفاعی منطقه (1) آموزش و پرورش شهر تهران (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
10 بررسی رابطه بین توانمند سازی و برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی با کارایی سازمانی کارکنان (مطالعه موردی کارخانه سیمان اردبیل) (Download Paper) 2nd International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
11 بررسی فرهنگ سازمانی شرکت انتقال گاز ایران بر اساس مدل دنیسون (Download Paper) The First International Conference on Management Patterns in the Age of Advancement
12 بررسی مقایسه ای سیتولوژی گوش سگ ها در موارد سالم مبتلا به اوتیت خارجی (Download Paper)
13 بررسی و تحلیل گزاره های اخلاقی در داستان بابا لنگ دراز (Download Paper) 1st national conference on fundamental research in language and literature
14 پیش بینی اخلاق حرفه ای مدیران بر اساس سبک های فراانگیزشی (Download Paper) 1st international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
15 تأثیر سیستم لجستیک در مدیریت زنجیره تأمین (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
16 تأثیر سیستم لجستیک در مدیریت زنجیره تأمین (Download Paper) 2nd National Conference on Management Information and Communication Technology
17 دو رویکرد متفاوت در ارزشیابی آموزش: رویکرد مبتنی بر هدف و رویکرد مبتنی بر سیستم (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
18 رابطه کیفیت زندگی کاری و اخلاق حرفه ای در مدیران دانشگاه و مقایسهآنها بر حسب جنس و سطوح مدیریتی (Download Paper) 1st Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
19 سیری بر مدل استاندارد با رویکرد سیستمی درفرایند آموزش کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان (مطالعه موردی) (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in the Field of Humanities, Management and Entrepreneurship of Iran
20 شناسایی شاخص های موثر سی موک های طراحی شده در یادگیری سازمانی (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
21 طراحی الگوی آموزش مبتنی بر شایستگی برای مدیران دانشگاه شهید بهشتی (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
22 طراحی و شبیه سازی یاتاقان مغناطیسی غیرفعال با استفاده از جریان گردابی (Download Paper) 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
23 کاهش خطرپذیری سازه ها در اثر آتش سوزیهای پس از زلزله (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
24 کنش موک ها در زمینه شایستگی حرفه ای و نوآوری سازمانی کارکنان: یک مطالعه مروری نظام مند (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
25 محاسبه شار تابش خالص ورودی به زمین به کمک تصاویر ماهواره (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
26 مدیریت دانش مشتری در مدیریت زنجیره تأمین : یک رویکرد داده کاوی (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Management
27 مدیریت زنجیره ی تامین انعطاف پذیر (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
28 مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی در تبیین ارتباط بین آموزش و توانمندسازی کارکنان مطالعه موردی: شرکت انتقال گاز ایران (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
29 موج ناشی از انفجار و روش های کاهش اثرات آن بر روی سازه ها (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
30 نقدهای وارد شده بر رایج ترین مدل ارزشیابی اثربخشی آموزش: مدل کرک پاتریک (Download Paper) The first conference on growth, development and human health
31 نقش آموزش الکترونیکی در یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یاد دهنده (Download Paper) 01st Students Conference on E-learning
32 نقش الگوهای شایستگی در نظام مدیریت استعداد (با تاکید بر توسعه استعدادها) (Download Paper) The 5th National Conference on Human Capital Education and Development
33 نقش روش های پیش بینی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (Download Paper) 2nd National Conference on Management Information and Communication Technology
34 نقش روش های پیش بینی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک (Download Paper) International Conference on Management and Accounting