Doctor Hossein Rahmanseresht

Doctor Hossein  Rahmanseresht

Doctor Hossein Rahmanseresht

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hossein Rahmanseresht in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر رهبری همنوا بر تعهد سازمانی از طریق نقش واسط اعتماد و تشریک دانش (Download Paper) Journal of Transformation Managemet Volume: 4, Issue: 7
2 الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 10, Issue: 37
3 الگوی ساخت و انباشت قابلیت های فناورانه تولید محصولات و سامانه های پیچیده در کشورهای درحال توسعه:مطالعه موردی شرکت توربوکمپرسور نفت (Download Paper) Journal of Technology Development Management Volume: 4, Issue: 3
4 بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 10, Issue: 39
5 پیچیدگی در سازمان (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 13, Issue: 49
6 تاثیر هویت سازمانی و گرایش ارزشی نسبت به کار بر تعهد عاطفی کارکنان (Download Paper) Journal of Transformation Managemet Volume: 5, Issue: 9
7 تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 1, Issue: 2
8 تغییر و تحولات جهانی، آموزش و پژوهش های مربوط به مدیریت و بازرگانی (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 1, Issue: 4
9 چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 2, Issue: 5
10 دسته بندی تصمیم ها و بردار رشد در مدیریت راهبردی (استراتژیک) با تکیه بر آثار ایگور . اچ انسف (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 6, Issue: 21
11 دی.ان.ای شرکت های دانش بنیان (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 13, Issue: 49
12 رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 12, Issue: 47
13 رویکردهای مدیریت دانش و الگوی شکاف های دانشی در عصر فناوری (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 5, Issue: 20
14 شیوه های مدیریت ژاپنی و تاثیر آن بر استراتژی بازرگانی (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 1, Issue: 4
15 عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 4, Issue: 13
16 مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 9, Issue: 22
17 مشاهیر مدیریت ماری پارکر فالت (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 5, Issue: 20
18 نقش فرهنگ سازمانی در ارتقای هویت سازمانی کارکنان (Download Paper) Journal of Human Resources management Volume: 6, Issue: 20
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی ساختار سازمانی (مطالعه موردی: جهاد کشاورزی استان کردستان) (Download Paper) 4th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
2 اثر فناوری اطلاعات بر دگردیسی ساختار سازمانی مطالعه موردی ایران (Download Paper) 05th International Conference on Information and Communication Technology Management
3 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر راهبرد روابط درون فرآیندی خدمات بازرگانی (Download Paper) 1st National Conference on Strategic Management Services
4 اثر مسئولیت اجتماعی بر مدیریت اثربخش، رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع سازمانی (Download Paper) World Conference on Management, Economics and humanities accounting at the beginning of the third millennium
5 اثر مسئولیت اجتماعی بر مدیریت اثربخش، رضایتمندی و وفاداری ارباب رجوع سازمانی (Download Paper) 1st national conference of the Government of Iran
6 ارزیابی و تحلیل هزینه تأمین کنندگان به عنوان عامل افزایش کارآمدی زنجیره تأمین پروژه ها (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Project Management
7 استراتژی فناوری با استفاده از رویکرد منبع محور (Download Paper) 03rd International Conference on Strategic Management
8 الگوی استقرار سیستم تخصصی آموزش در سازمانها با استفاده از مدیریت دانش (Download Paper) 02nd Iranian Knowledge Management Conference
9 بررسی موانع مدیریت دانش در بانکداری الکترونیکی از دیدگاه کارکنان مطالعه موردی بانک پاسارگاد (Download Paper) International Conference on Management Economics and Social Sciences
10 تحلیل جامع ذی نفعان حلقه مفقوده تصمیم گیریهای استراتژیک در ایران (Download Paper) 01st International Conference on Strategic Management
11 تحلیل رفتار خرید به مثابه یک فرآیند تعاملی عامل موفقیت تصمیم گیری در زنجیره خرید و تامین (Download Paper) 06th International Management Conference
12 تکامل دیالکتیک تئوری ذی نفعان و حاکمیت شرکتی، از سودگرایی هیوم تا اخلاق فضیلت ارسطو (Download Paper) 9th International Management Conference
13 جریان دانش در هیأت مدیره: پیچیدگی در قالب دانش هیأت مدیره (Download Paper) 02nd Iranian Knowledge Management Conference
14 رابطه بین تعلق خاطرکاری کارکنان و پذیرش تغییرمورد مطالعه : سازمانهای دولتی شهرسنندج (Download Paper) 2nd National Conference on management, organizational culture and human resources
15 رابطه تعامل اجتماعی و مدیریت دانش موردمطالعه: یک بانک تجاری جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) 2nd National Conference on management, organizational culture and human resources
16 رابطه ساختار هیأت مدیره با مشارکت آن در کنترل راهبردی (Download Paper) 04th International Conference on Strategic Management
17 رابطه سرمایه اجتماعی با هویت سازمانی مورد مطالعه: شرکت پست استان کردستان (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
18 رویکرد مدیران به استراتژی در شرایط عدم اطمینان محیطی، مطالعه موردی: مدیران شرکتهای ایرانی (Download Paper) 01st International Conference on Strategic Management
19 سرمایه های فکری رویکرد نوین ارزش آفرینی در سازمانها (Download Paper) 03rd International Conference on Strategic Management
20 عوامل محیط اجتماعی موثر در برند گزینی مشتریان صنعت بیمه مطالعه موردی بیمه پارسیان (Download Paper) 04th International Marketing Management Conference
21 عوامل موثر در اتخاذ تصمیم های عمده تصمیم گیری در مورد خریدهای عمده شرکت ایران خودرو به عنوان یک مورد (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Management
22 فناوری اطلاعات و ارتباطات و کنترل استراتژیک (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Management
23 ماندگرایی راهبردی، چالش پیشروی برنامه ریزی استراتژیک: مورد، صنعت مواد غذایی استان تهران (Download Paper) 08th International Management Conference
24 مدل ادراک ریسک در شراکتهای راهبردی (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Management
25 مدیریت دانش و مدیریت تنوع با رویکرد تولید دانش (Download Paper) 02nd Iranian Knowledge Management Conference
26 ملاحظات اصلی در متنوع سازی فعالیت (Download Paper) 03rd International Conference on Strategic Management