Doctor Arastoo Armaghani

Doctor Arastoo Armaghani

Doctor Arastoo Armaghani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی اثر استفاده از فنآوری نوین دیوارهای Lsf بر سبکسازی و بهینه سازی ساختمان (Download Paper) International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
2 ارزیابی تاثیر میراگرهای ویسکوز در عملکرد لرزه ای سازه ها (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
3 ارزیابی ظرفیت مقاومت در برابر ریزش تدریجی در قاب خمشی فولادی با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی غیر خطی (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
4 ارزیابی همگرایی روابط تئوری کمانش موضعی ومقاومت نهایی صفحات تقویت شده با روش اجزاءمحدود (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
5 استفاده از آلومنیوم در سکو های دریایی وبررسی پدیده بشکه ای شدن در آلومنیوم (Download Paper) 2nd National Conference on Computational Techniques and Optimization in Civil Engineering
6 Source Discrimination of PAHs in Coastal Sediments of Persian Gulf Bushehr Province (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
7 بررسی آزمایشگاهی تنش چسبندگی بین بتن و فولاد بوسیله آزمایش بیرون کشیدگی PULL-OUT (Download Paper) National Conference on New Computational techniques & Optimization in Civil Engeineering
8 بررسی آزمایشگاهی جذب انرژی و مقاومت برشی بتن خودتراکم مسلح به الیاف فلزی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
9 بررسی اثر میراگرهای اصطکاکی در کاهش تغییر مکان جانبی طبقات در قابهای مهاربندی واگرا و همگرا (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
10 بررسی اثراستفاده ازمیراگرهای ویسکوز درسازه های جداسازی شده ازپایه تحت اثرزلزله های حوزه دورونزدیک ازگسل (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
11 بررسی اثرمیرگرهای اصطکاکی درتعدادومحل تشکیل مفاصل پلاستیک درسازه های فولادی مهاربندی شده (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
12 بررسی تاثیر دورپیچ FRP روی بتن محبوس با هدف مقاوم سازی تیر وستونهای RC (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
13 بررسی تاثیر سنگدانه های مختلف بر خصوصیات مکانیکی بتن سنگین (Download Paper) 2nd National Conference on Earthquake
14 بررسی تاثیر سنگدانه های مختلف بر خصوصیات مکانیکی بتن سنگین (Download Paper) 6th congress of National Building Regulations
15 بررسی تاثیربازشو بررفتار دال تخت بتن مسلح تحت جابجایی های بزرگ (Download Paper) The First National Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
16 بررسی تأثیر بازشو در رفتار دیوارهای برشی فولادی (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
17 بررسی تحلیل خطی و غیر خطی تاثیر کمربند خرپایی در سیستم مهار بند بازویی در سازه های بلندمرتبه (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
18 بررسی خصوصیات بتن های الیافی براساس پلیمریزاسیون افزایشی و تراکمی (Download Paper) Concrete Festival
19 بررسی خواص مکانیکی بتن حاوی پلی استایرن منبسط شده و مولتی سیلیکا (ژل میکروسیلیس) (Download Paper) First National Conference on Building the Future
20 بررسی رفتار سازه ای پانلهای پیوندی الیاف تقویت شده پلیمری بتن های گازی ERP-AAC (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
21 بررسی رفتار مدهای کمانشی و پس کمانشی خطوط لوله تقویت شده با سخت کننده های مارپیچ (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
22 بررسی رفتارلرزه ای و ضریب رفتارسازه های فضاکارگنبدی دولایه (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
23 بررسی رفتارهای ارتعاشی سازه های فولادی تحت مهاربنذی های مختلف (Download Paper) The Conference on Commercialization, National Development and Engineering Sciences
24 بررسی سازه های تقویت شده با استفاده از FRP (Download Paper) International Conference on Urban Planning, Civil Engineering, Architecture
25 بررسی سختی و شکل پذیری قاب با مهاربند Y شکل تحت تحلیل Pushover (Download Paper) 2nd National Conference on Computational Techniques and Optimization in Civil Engineering
26 بررسی عملکرد جداره­های فولادی پر شده با بتن سانتریفوژ تحت بارگذاری­ پیچشی (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
27 بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی در قاب های مهاربندی شده همگرا در مقایسه با قاب های مهاربندی شده واگرا (Download Paper) 02nd National Conference on New Material and Structures
28 بررسی معماری زیرزمینی (Download Paper) 2nd international conference on new research in Science, Engineering and Technology
29 بررسی و مقایسه روش های سنجش جذب انرژی بتن های الیافی خودتراکم سبک و معمولی (Download Paper) 5th National Conference of Concrete
30 بهبود رفتار دالهای بتنی دارای بازشو با استفاده از ورقههای FRP (Download Paper) International Conference on Science and Engineering
31 بهسازی و مقاوم سازی سازه های بتونی بر محور توسعه پایدار (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
32 بهینه سازی طرح اختلاط بتن خود تراکم براساس حجم بهینه خمیر سیمان (Download Paper) Concrete Festival
33 تاثیر پهنه و موقعیت بازشو بر عملکرد چرخهای دالهای بتن آرمه به روش اجزای محدود (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
34 تاثیر سنگدانه های سنگین بر خصوصیات مکانیکی بتن و تعیین ضریب تضعیف آن (Download Paper) annual conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
35 تاثیر مشخصات خاک بر نشست لرزه ای پی های سطحی بر روی خاک های لایه ای (Download Paper) 7th International Conference on Sustainable Development and Urban
36 تاثیر موقعیت بازشو بر رفتار دالهای بتنی تقویت شده با الیاف FRP (Download Paper) International Conference on Science and Engineering
37 تأثیر دیرکرد بتن ریزی بر روی مقاومت فشاری بتن (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
38 تأثیر سبکدان هها بر خواص مکانیکی و رئولوژی بت نهای سبکدانه خودتراکم (Download Paper) 4th National Conference of Concrete
39 سختی و شکل پذیری دیوارهای برشی مرکب با لایه بتنی در مقایسه با دیوار برشی فولادی (Download Paper) 02nd National Conference on Concrete
40 عنوان مقاله : بررسی استفاده از فضاهای زیرزمینی با رویکرد معماری پایدار (Download Paper) 3rd annual conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
41 مدل سازی المان محدود سدهای بتنی وزنی (Download Paper) First National Conference on Water Crisis
42 مقاوم سازی دال بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت های FRP (Download Paper) International Conference on Urban Planning, Civil Engineering, Architecture
43 مقاوم سازی دال های بتنی با استفاده از کامپوزیت های FRP (Download Paper) 3rd International Conference on Civil, Architectural and Structural
44 مقاومت لرزه ای در قاب های بادبندی ساختمان های فولادی (Download Paper) The Conference on Commercialization, National Development and Engineering Sciences
45 مقایسه مقاومت کششی نمونه های استوانه ای بتن الیافی حاوی الیاف فولادی و پلی پروپیلنی (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
46 مقایسه و ارزیابی روشهای بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی سازه های بتون آرمه با روش ترکیبی بادبند فولادی - ژاکت فولادی و دیوار برشی بتونی (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
47 مکان یابی بهینه بادبندها در سازه های فولادی و اثرات آن در کاهش وزن سازه ها (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied