Engineer Ramin Karami

Engineer Ramin Karami

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرات زیست محیطی سد جره - رامهرمز، شرق خوزستان (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
2 ارتباط ویژگی های لیتولوژیکی، فیزیکی و مکانیکی سنگ با پایداری کارست (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
3 ارزیابی انحلال پذیری و گسترش درزه ها در سنگ آهک آسماری (مطالعه موردی) (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
4 ارزیابی پیشرفت کارست در تکیه گاه راست محور سد میرزای شیرازی (کوار) (Download Paper) 04th Symposium of Geological Society of Iran
5 ارزیابی کیفیت آب رودخانه زهره خوزستان ازلحاظ مصارف شرب کشاورزی و زیست محیطی (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
6 استفاده مجدد و اقتصادی از پساب خانگی جهت آبیاری فضای سبز (Download Paper) National Conference on the Role of Mechanical Engineering in Urban Construction
7 CCHP economic analysis for the hotel buildings in Different Climate zones (Download Paper) 05th International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning
8 Performance Analysis of CCHP Systems for a Typical Building in Different Atmospheric Conditions of Iran (Download Paper) 05th International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning
9 Removal of Malachite green by activated carbon prepared from wood of an bin tree from aqueous solution: kinetic study of removal process (Download Paper) 3rd international Conference on Application of Chemistry in Novel Technology
10 بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی فرآیند ذخیره سازی انرژی در مخزن مکعب مستطیل شکل حاوی ماده تغییر فاز دهنده (Download Paper) 05th International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning
11 بررسی استفاده از امولسیون آب-سوخت به منظور بهبود فرآیند احتراق سوخت مازوت (Download Paper) 2nd Energy Management Conference
12 بررسی تغییرات کیفی آب موجود در فرازبند سد گتوند علیا (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
13 بررسی روش های مختلف استفاده از بادگیرها جهت سرمایش طبیعی هوا (Download Paper) 02nd Specialty Conference of the wind and sun
14 بررسی روند توسعه شهر اهواز و اثرات زیست محیطی آن (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
15 بررسی شبکه فاضلاب شهری اهواز با تکیه بر مباحث زیست محیطی (Download Paper) The Second National Conference on Environmental Research
16 بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی در تونل زنی (Download Paper) 01st Students Mining Engineering Conference
17 بررسی شرایط زمین شناسی مهندسی و برآورد پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ در مسیر تونل انتقال آب گوکان (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
18 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشعی در محفظههای عمودی پرهدار (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
19 بررسی عددی جریان جابجایی طبیعی در جداره ها (Download Paper) 03rd International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning
20 بررسی علل آبگرفتگی و بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان و ارائه راهکارهای فنی جهت مقابله با آن (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
21 بررسی محل مخازن سدها از دیدگاه زمین شناسی مهندسی با نگرشی ویژه به مخزن سد خراسان در استان چهارمحال بختیاری (Download Paper) 03rd Symposium of Geological Society of Iran
22 به کارگیری چیلر جذبی در سیستم تولید همزمان سرما، گرما و الکتریسیته (CCHP) (Download Paper) 01st International Conference on Chiller and Cooling Tower
23 بهینه سازی راندمان توربینهای گازی با استفاده از روش RDECEA (Download Paper) National Conference on Energy Conservation
24 پدیده انحلال و لزوم توجه به نوع مواد پرکننده درزه ها در آب بندی محل سدهای مخزنی(مطالعه موردی) (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
25 پردازش تصاویر ماهواره ای در بررسی وضعیت ساختاری (مطالعه موردی سد میرزای شیرازی) (Download Paper) 06th Symposium of Geological Society of Iran
26 جلوگیری از تلفات انرژی در ساختمان با استفاده از شیشه های کم گسیل (Download Paper) National Conference on the Role of Mechanical Engineering in Urban Construction
27 شبیه سازی سه بعدی توزیع دما در داخل یک اتاق با سرمایش از کف (Download Paper) 03rd International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning
28 کاهش مصرف انرژی در کوره‌ها و بویلرها (Download Paper) 2nd Energy Management Conference
29 لزوم توجه به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سنگهای کربناته در مطالعات زمین شناسی مهندسی کارست(مطالعات موردی ) (Download Paper) 04 Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
30 مدل سازی عددی فرآیند ذخیره سازی انرژی حرارتی نهان در مخزن مستطیل شکل با گرمایش از سطح تحتانی (Download Paper) National Conference on the Role of Mechanical Engineering in Urban Construction
31 مدل سازی موتورهای احتراق داخلی به روش ترمودینامیک سرعت محدود (Download Paper) 08th International Conference on Internal Combustion Engines
32 مدلسازی تبخیر قطره در سرمایش هوای ورودی به کمپرسور توربین گاز (Download Paper) 11th Conference of Fluid Dynamics
33 مقایسه تحلیلی روشهای مختلف ژئوفیزیکی و ارزیابی کارایی آنها درپی جویی آب در سازندهای سخت (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
34 مقایسه مصرف انرژی و اسایش حرارتی در ساختمان های با تهویه جایگزینی و اختلاطی (Download Paper) National Conference on Energy Conservation