Doctor Mohamad Bakhshoudeh

Doctor Mohamad Bakhshoudeh

Doctor Mohamad Bakhshoudeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamad Bakhshoudeh in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardAgricultural Economics
Editorial BoardJournal of Agricultural Economics & Development

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آزادسازی قیمت ها و تغییرات الگوی مصرف خانوار درایران: یکی کردن جدول های داده– ستانده و سیستم تقاضای خانوار (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 6, Issue: 3
2 اثرات سیاست های پولی بر رفتار مصرفی خانوارهای روستایی ایران (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 9, Issue: 31
3 استراتژی جایگزینی بهینه گاوهای شیری با ظرفیت های مختلف تولید شیر در استان فارس (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 26, Issue: 3
4 اندازه گیری میزان و چگونگی کمک محصولات زراعی به بهره وری مناطق عمده ی زراعی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 5, Issue: 4
5 برداشتن موانع غیرتعرفه یی اقتصاد ایران و اثر آن برکشاورزی و رفاه روستایی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 6, Issue: 2
6 بررسی ابعاد کمبود آموزشی در جامعه ی روستایی ایران با تمرکز بر دانش اطلاعاتی و اولویت های رویارویی با آن (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 6, Issue: 3
7 بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر تقاضای نهاده های موثر بر کیفیت محیط زیست در تولید گندم استان فارس (Download Paper) Environmental Economics and Natural Resources Volume: 2, Issue: 2
8 بررسی اثر پذیرش تسطیح لیزری بر مدیریت تقاضای آب در شهرستان مرودشت (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 5, Issue: 2
9 بررسی اثرات توسعه ی بازار حراج گل و گیاهان زینتی برمنافع عوامل بازاریابی در ایران:مطالعه ی موردی بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 4, Issue: 3
10 بررسی ارتباط تقاضای روبروی واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف کنندگان گوشت در ایران (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 27, Issue: 4
11 بررسی اعتبارات بر اشتغال زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 8, Issue: 1
12 بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخش های کشاورزی و خدمات ایران (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 25, Issue: 4
13 بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غلات به بازارهای داخلی این محصولات در ایران: کاربرد کشش جانشینی آرمینگتون و کشش ارزی (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 29, Issue: 4
14 بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 5, Issue: 4
15 بررسی قدرت بازار و کارایی ناشی از تمرکز در بازار فروش گوشت قرمز استان فارس (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 3, Issue: 2
16 بررسی کاهش رفاه تغذیه ای مصرف کنندگان خشکبار ناشی از انفجار قیمت آن در ایران (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 8, Issue: 3
17 بررسی مزیت نسبی و برآورد پتانسیل تجاری ایران باکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 8, Issue: 2
18 بررسی میزان آسیب پذیری در برابر فقر در مناطق روستایی شهرستان فسا (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 3, Issue: 3
19 تحلیل اثر کاهش یارانه مواد غذایی بر روی نابرابری درآمدی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 8, Issue: 1
20 تحلیل الگوی مصرفی کالاهای مشمول یارانه: کاربرد سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه 2 (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 6, Issue: 4
21 تحلیل تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه تولیدگندم در استان فارس: کاربرد سیستم عرضه تقریبا ایده آل (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 10, Issue: 1
22 تحلیل رفاهی مداخلات دولت در بازار گندم و اثرات آن بر بازار جو در قالب تیوری بازی (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 26, Issue: 2
23 تغییرات امنیت غذایی ناشی از سیاست حذف یارانه انرژی در بازار گوشت ایران (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 30, Issue: 1
24 عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا متغیرهای ابزاری داده های ترکیبی (Download Paper) Environmental Economics and Natural Resources Volume: 1, Issue: 1
25 کاربرد آزمون تقریب میانگین برای تعیین خانوارهای مشمول کمک های نقدی دولت در ایران (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 6, Issue: 1
26 کاربرد شبیه سازی تصادفی و رتبه بندی گزینه های خطرپذیر:یک ره یافت تجربی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 6, Issue: 2
27 کاربرد فرضیه ی بازی ها در تعیین پایداری الگوهای زراعی منطقه بوانات استان فارس با توجه به هدف های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 11, Issue: 2
28 مطالعه قراردادهای همکاری خانوارهای روستایی در تولید محصولات زراعی دشت فیروزآباد (Download Paper) Journal of Agricultural Economics & Development Volume: 25, Issue: 3
29 مطالعه ی عوامل موثر بر زمان پذیرش هموارسازی لیزری زمین در استان فارس (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 6, Issue: 1
30 نقش حمایت های دولت در درآمد تولید کنندگان و مخارج مصرف کنندگان گندم و برنج در ایران (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 10, Issue: 34
31 هزینه های جنبی برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 4, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر توزیع درآمد بر الگوی مصرف خانوارهای روستایی ایران کاربرد مدل سیستم تقاضای تقریبأ ایده آل - درجه ٢ (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
2 اثرات رفاهی کاهش یارانه کود شیمیایی بر تولید کنندگان گندم استان فارس (Download Paper) 2nd National Conference on Agriculture and Development
3 اثربخشی آموزش مهارت های اساسی زندگی بر تعادل روانشناختی مددجویان زندان شهرستان بافت (Download Paper) 3rd Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
4 اثربخشی آموزش مهارت های اساسی زندگی بر تنظیم هیجانات مددجویان زندان شهرستان بافت (Download Paper) 3rd Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
5 ارائه الگویی برای بکارگیری دولت سیار (موبایل) در کشاورزی (Download Paper) 05th International Conference on Information and Communication Technology Management
6 ارتقاء کارایی استفاده از آب آبیاری در شرایط ریسک تولید : مزارع گندم (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
7 ارزیابی و انتخاب سیستم بهینه آبیاری در شهرستانهای فریدون و سمیرم (Download Paper) 05th National Conference of Agricultural Economics
8 الگوی انتقال قیمت درساختار بازار شیلات شمال ایران؛ مطالعه موردی: ماهی سفید (Download Paper) 1st  Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
9 انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی محصولات کشاورزی ایران (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
10 اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در مناطق روستایی استان فارسبا استفاده از تکنیک TOPSIS (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
11 بررسی اثر تغییر قیمت برنج بر رفاه خانوارهای استان فارس (Download Paper) 04th National Conference of Agricultural Economics
12 بررسی اقتصادی واحدهای بهره برداری چوب جنگلهای استان گیلان (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
13 بررسی تاثیر سناریوهای مختلف تغییر قیمت کالاهای یارانه ای بر پروتئین دریافتی خانوارهای ایرانی:کاربرد مدل تقاضای تقریبا ایده آل- درجه دو سانسور شده (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
14 بررسی تأثیر بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی باغداران آذربایجان (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
15 بررسی تقاضای صادرات پسته و خرمای ایران به کشور های مختلف (Download Paper) 05th National Conference of Agricultural Economics
16 بررسی خدمات قابل ارائه در پورتال های کشاورزی به همراه مقایسه پورتال هایی از کشورهای آمریکا، مالزی و ایران (Download Paper)
17 بررسی رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خرما و انگور در استان‌های بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان (Download Paper)
18 بررسی عوامل موثر بر مصرف غذاهای راحت و آماده در خانوارها: مروری بر مطالعات (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
19 بررسی مزیت نسبی صادرات سیب در ایران و تغییرات آن (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
20 بررسی ویژگی های گروههای فقیر و تعیین درصد افراد زیر خط فقر در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان (Download Paper) 05th National Conference of Agricultural Economics
21 بهبود مدیریت تقاضای آب آبیاری با تاکید بر استفاده پایدار از آب درحوضه رودخانه کر: مساعدت سیستم حمایت تصمیم (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
22 تدوین و انتخاب استراتژی های بهینه توسعه زعفران در افغانستان (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
23 تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی با تأکید بر تجارت آب مجازی در منطقه مرودشت (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
24 تعیین ذینفعان برنامه پرداخت نقدی پس از هدفمندی یارانه ها در مناطق شهری ایران (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
25 عوامل مؤثر بر مشارکت بهره برداران در مدیریت مراتع در استان فارس (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
26 قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر اساس روش افزایش بها (Download Paper) 04th National Conference of Agricultural Economics
27 مدیریت تقاضای آب کشاورزی در سطح مزرعه مطالعه موردی: دشت فیروز آباد (Download Paper) 05th National Conference of Agricultural Economics
28 مطالعه عوامل مؤثر بر زمان پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics
29 مطالعه میزان حمایت از محصولات کشاورزی در استانهای منتخب کشور با استفاده از معیار نرخ حمایتی حاشیه فروش MPR (Download Paper) 04th National Conference of Agricultural Economics
30 مقایسه روشهای مختلف پیش بینی : مطالعه موردی قیمت پیاز و سیب زمینی در ایران (Download Paper) 05th National Conference of Agricultural Economics
31 مقایسه فقر و ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و شهری استان خراسان (Download Paper) 06th National Conference of Agricultural Economics