Doctor Ali Khorramdoust

Doctor Ali Khorramdoust

Doctor Ali Khorramdoust

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Khorramdoust in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary National Conference on Promotion and Development of General Sports Ardabil 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی رابطه وضوح تصویرسازی و حرکت به درک موفقیت تکواندوکاران اردبیلی (Download Paper) 1st National Conference on the promotion and development of sport for all
2 بررسی راهکارهای جذب گردشگر به واسطه ورزش به ایران (Download Paper) National Conference on Promotion and Development of General Sports
3 بررسی نقش ورزش در بالا بردن قدرت درمانی ویتامین K در درمان سرطان کبد (Download Paper) National Conference on Promotion and Development of General Sports
4 پایین آوردن دوز مصرف تتراسایکلین همراه با اثربخشی بیشتر جهت تجویز دامی بوسیله یافتن بهترین زاویه اتصال مابین نانوتیوب کربنی و آنتی بیوتیک تتراسایکلین، با استفاده از روشهای محاسباتی (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Basic Sciences and Engineering
5 تأثیر روزه داری در ماه رمضان بر سلامت عمومی (جسمانی- روانی) و عزت نفس در ورزشکاران (Download Paper) 1st National Conference on the promotion and development of sport for all
6 تخمین بهترین زاویه اتصال مابین نانوتیوب کربنی و آنتی بیوتیک پنی سیلین، با استفاده از روشهای محاسباتی (Download Paper) 2nd National Conference of Biology and Environmental Science
7 دستاوردهای نوین ورزشی برای ناتوانان و کم توانان حرکتی (Download Paper) National Conference on Promotion and Development of General Sports
8 کاربرد روش PSOدر بهینهسازی مدارات الکترونیکی (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
9 مروری بر ژنومیکس تنشهای غیر زیستی در سویا و تأثیر آن بر روغن و سایر ترکیبات بذر (Download Paper) 3rd International Seminar on Oilseeds and Edible Oils
10 مروری برکاربرد نانوررات مغناطیسی بر پایه آهن در تکنیک های مختلف تصویربرداری پزشکی (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
11 مطالعه ای بر ضرورت تغذیه برای ورزش (Download Paper) 1st National Conference on the promotion and development of sport for all
12 ورزش معجزه ای برای سالمندان (Download Paper) National Conference on Promotion and Development of General Sports
13 ویتامین k: دارای پتانسیل تشخیصی و درمانی برای سرطان کبد (Download Paper) National Congress of New Ideas in Engineering & Technology, Electrical & Computer Science