Doctor Hasan Ahmadi

Doctor Hasan Ahmadi

Doctor Hasan Ahmadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر غلظت های مختلف پتاسیم و نیتروژن در محلول غذایی بر رشد و کیفیت نشای گوجه فرنگی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 2
2 ارایه الگوی رتبه بندی شده عوامل موثر در انتخاب پرتفوی بهینه توسط سرمایه گذاران با تکنیک های تلفیقی MCDM فازی (Download Paper) Journal of new research approaches in management and accounting Volume: 2, Issue: 8
3 ارایه مدلی کاربردی در مدیریت ساخت سازه های زیرزمینی بتن مسلح در پروژه های سد و نیروگاه با رویکرد تامین بسترهای پدافند غیرعامل (Download Paper) Journal of Iranian Dam and Hydropower Volume: 4, Issue: 13
4 LEO طراحی سیستم مولد پالس عمودی محموله تصویربرداری ماهواره های چرخان (Download Paper) Electronics Industries Quarterly Volume: 6, Issue: 1
5 برآورد رواناب در حوزه های آبخیز شهری با استفاده از مدل های تحلیلی (مطالعه موردی: بخشی از منطقه ۲۲ شهر تهران) (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 23, Issue: 81
6 بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی تهیه کنندگان صورت های مالی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 1397, Issue: 33
7 بررسی سازگاری و پایداری عملکرد دانه لاین های گندم دوروم تحت شرایط دیم با استفاده از GGE بای پلات و AMMI (Download Paper) Environmental Stresses in Crop Sciences Volume: 11, Issue: 2
8 بررسی مصالح و مقایسه روش های اجرایی در ساخت سازه های مدفون بتنی در معرض انفجار (Download Paper) علوم و فناوری های پدافند نوین Volume: 9, Issue: 1
9 بررسی و ارزیابی اثر جت در فلاشینگ تحتفشار مخازن سدهای برق آبی (Download Paper) Journal of Iranian Dam and Hydropower Volume: 2, Issue: 7
10 تاثیر زمان سمپاشی بر عملکرد و برخی شاخصهای فیزیولوژیک چهار رقم گندم آبی Triticum aestivum L تحت شرایط رقابت با علفهای هرز (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 1, Issue: 2
11 تحلیلی بر مولفه های تاریخی بنیادین دینی- فرهنگی شهر ایرانی اسلامی در قرون نخستین و قرون میانی (Download Paper) Social Sciences Volume: 25, Issue: 81
12 تعیین عمق بحرانی برای جلوگیری از گردابه آزاد در سرریز نیلوفری با استفاده از نرم افزار فلوتریدی (Download Paper) Journal of Applied Researches in Technical and Engineering Volume: 2, Issue: 7
13 تعیین عمق غرقابی برای جلوگیری از گردابه سطح آزاد در آبگیر افقی با استفاده از مدلسازی عددی (Download Paper) Journal of Applied Researches in Technical and Engineering Volume: 2, Issue: 8
14 تعیین عمق غرقابی برای جلوگیری از گردابه سطح آزاد در آبگیر افقی با استفاده از مدلسازی عددی (Download Paper) Journal of New research in Engineering Sciences Volume: 3, Issue: 3
15 تعیین محل بهینه سنسورها به کمک معیار اطمینان مودی در شناسایی پارامترهای مودال سدهای بتنی وزنی (Download Paper) Journal of Iranian Dam and Hydropower Volume: 5, Issue: 19
16 سکوت سازمانی، هشداری در آموزش عالی: شناسایی عوامل به وجود آورنده آن در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (Download Paper) Research on Educational Leadership and Management Volume: 1, Issue: 4
17 سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی با استفاده از تکنیک رتبه بندی فازی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان اسالم) (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 5, Issue: 15
18 شبیه سازی عددی سرریز پلکانی دریچه دار و پتانسیل وقوع پدیده کاویتاسیون در آن (Download Paper) Journal of Iranian Dam and Hydropower Volume: 4, Issue: 14
19 مدل سازی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت سیمان – نانولوله های کربنی (Cement-CNT) با روش میکرومکانیکال (Download Paper) New Processes in Material Engineering Volume: 10, Issue: 1
20 مقاومت برخی ارقام و لاین های پیشرفته گندم نسبت به زنبور ساقه خوار غلات Cephus pygmaeus L. Hym: Cephidae (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 27, Issue: 3
21 مقایسه فرسایش خاک به روش سزیم 137 و مدل RUSLE-3D در نهشته های لسی شمال شرق ایران ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز آق امام) (Download Paper) Journal of water and Soil Conservation Volume: 21, Issue: 5
22 یادداشت تحقیقاتی بررسی عددی تاثیر انحنای مجرای قبل از دریچه سرویس تخلیه کننده های تحتانی در هیدرولیک جریان (Download Paper) Journal of Hydraulics Volume: 12, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 A Geochemical Approach to the Palaeo Coastline Reconstruction in southern Khuzestan Plain (Download Paper) The first international conference and the third national conference of the Quaternary with the slogan (environmental recognition, future over the past)
2 آنالیز پارامترهای اقلیمی آینده در حوضه آبریز گرگانرود با رویکرد جدیدی از آخرین تغییرات در گزارش IPCC (Download Paper) 4rd international conference on applied research in science and engineering
3 آنالیز تاثیر مشخصات محیط محصور کننده در طراحی تونلهای تحت فشار با سرباره کم (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
4 آنالیز حساسیت دبی سیل و شاخص سیلخیزی نسبت به تغییرات شماره منحنی (Download Paper) 8th International Conference on Sustainable Agriculture in the Environment, Food, Energy and Industry
5 آنالیز عددی سازه های شناور و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
6 ابعاد اجتماعی توسعه پایدار (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
7 اثر بخشی طرح های حفاظت خاک در ترسیب رسوبات حوضه بررسی موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
8 اثر عصارهی پوست انار بر بازدارندگی آنزیمهای آلفاآمیلاز خوکی و آلفاگلوکوزیداز مخمری (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
9 اثرات تغییر اقلیم بر روی نیروگاه های جریانی در حوزه های یخچالی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
10 ارائه مدل تاثیر فرهنگ کار بر رفتار نوآورانه و عملکرد سازمانی معلمان ابتدایی شهر اردبیل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
11 ارایه یک روش بهبود یافته برای تشخیص وب روبوت ها (Download Paper) 2nd Information Technology, Present, Futur,
12 ارزیابی ارقام مختلف گندم نان در شرایط دیم کردستان با استفاده از صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
13 ارزیابی اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز دژکرد استان فارس (Download Paper) 6th National Seminar on Watershed Management
14 ارزیابی اقدامات آبخیزداری با استفاده ازبرنامه WOCAT، در حوزه آبخیز سیاه خور، شهرستان اسلام آباد غرب، استان کرمانشاه (Download Paper) 4th International Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Natural Resources and the Environment
15 ارزیابی اقلیم آسایش مراکز 30 استان کشور با استفاده از مدل TCI (Download Paper) 01st National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
16 ارزیابی اکولوژیکی اکوتوریسم مطالعه موردی استان خوزستان (Download Paper) 2nd National Conference on Geography Planning, Architecture and New Urbanism
17 ارزیابی اهمیت نسبی رخساره های ژئومرفولوژی در تولید رسوبات تپه های ما سه ای منطقه مارون- ملاثانی استان خوزستان (Download Paper) 2nd National Conference on desert Management and Approach on arid areas and desert
18 ارزیابی پایداری توسعه شهر جدید بینالود با رویکرد پدافند غیرعامل و مدل GIS-AHP (Download Paper) 1st conference on passive defense in the humanities, social sciences, economics, management and sustainable development
19 ارزیابی پتانسیل استفاده از نیزارهای هورالعظیم (Download Paper) International Conference on Society and Environment
20 ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری با استفاده از برنامه WOCAT در حوزه آبخیز نسیمآباد، شمال غرب شیراز (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
21 ارزیابی تغییر اقلیم بر کمبودهای بیواقلیمی (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
22 ارزیابی تغییرات نفوذپذیری عرصه پخش سیلاب با استفاده از اطلاعات دانهبندی(مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب گچساران) (Download Paper) 6th National Seminar on Watershed Management
23 ارزیابی توان توسعه و آمایش حوضه آبخیز زرین گل استان گلستان با استفاده از GIS (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
24 ارزیابی توانها و محدودیت ها به منظور توسعه ناحیه ای با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی شهرستان دماوند (Download Paper) 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
25 ارزیابی حساسیت به خطر زمین لغزش در اراضی حاشیه ای دریاچه سد طالقان (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
26 ارزیابی خطر تخریب پذیری خاک توسط نهاده های کشاورزی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
27 ارزیابی خطرپذیری و بررسی تاب آوری شبکه راه ها در برابر مخاطرات طبیعی (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
28 ارزیابی شاخص های موثر بر بهسازی بافت فرسوده شهری بعنوان مولفه های اثرگذار بر رفع موانع اجتماعی – فرهنگی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر نکا) (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
29 ارزیابی شدت بیابانزایی منطقه کاشان از منظر معیار خاک (Download Paper) 6th National Seminar on Watershed Management
30 ارزیابی شدت فرسایش بادی حوزه ابخیز مارون - ملاثانی به روش اریفر 1 (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
31 ارزیابی عوامل مؤثر بر مطلوبیت پیاده راه های شهری مطالعه موردی: پیاده راه علم الهدی رشت (Download Paper) The National Conference of Environmental Engineering and Management
32 ارزیابی عوامل موثر در وقوع حرکت های توده ای براساس مدل تراکم سطح ،با استفاده ازGIS( مطالعه ی موردی : حوزه ی آبخیز شهرستان زنوز) (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
33 ارزیابی قابلیت اطمینان پارامترهای اثرگذار خاک در پایداری شیب خاکریز سدهای خاکی براساس روش های مختلف تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار Geostudio (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and demand oriented research
34 ارزیابی قابلیت اطمینان پارامترهای اثرگذار خاک در پایداری شیب خاکریز سدهای خاکی براساس روشهای مختلف تحلیل پایداری شیب با استفاده از نرم افزار Geostudio (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
35 ارزیابی قابلیت اکولوژیک، راهکاری برای حفاظت از گونه های جانوری مناطق بیابانی خراسان (مطالعه موردی: سرخس) (Download Paper) 05th Symposium of Iranian Society of Environmentalists
36 ارزیابی مدل کمی ژئومرفولوژی (IRSEEM) جهت برآورد فرسایش آبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
37 ارزیابی مورفوسکوپی و دانهبندی رسوبات بادی(مطالعه موردی آران کاشان) (Download Paper) 4th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
38 ارزیابی میزان اثربخشی ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان مدارس دوره ابتدایی شهر اردبیل (Download Paper) 5th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
39 ارزیابی و تحلیل انتقادی پیامدها و اثرات اجرای سیاست های شیوه سنجش و پذیرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان (Download Paper) 1st Conference on Governance and Public Policy
40 ارزیابی و تحلیل سدهای لاستیکی با استفاده از نرم افزار Matlab (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
41 ارزیابی و مدلسازی عددی رفتار بدنه سدهای لاستیکی (Download Paper) 14th Iranian Hydraulic Conference
42 از مقاوم سازی ساختمان تا مقاوم سازی سکونتگاه (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
43 استحصال آب باران در اقلیم مناطق خشک و نیمه خشک برای استفاده کشاورزی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
44 استفاده از سیستم استنتاج فازی در برآورد رسوب معلق ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان ) (Download Paper)
45 افزایش کیفیت فضای شهری ازطریق گسترش پیاده مداری مطالعه موردی: میدان ونک تهران (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
46 اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار نمونه موردی منطقه طارم سفلی (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
47 اکوتوریسم و نقش آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار نمونه موردی منطقه طارم سفلی (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
48 اکوتوریسم و نقش آن درحفاظت محیط زیست و توسعه پایدارنمونه موردی منطقه طارم سفلی (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
49 الزامات پیاده سازی مدیریت منطقه ای آموزش عالی (Download Paper) Higher Education Organizing Conference: Scenarios Ahead
50 الزامات تحقق برنامه ریزی توسعه منطقه ای دراستان کردستان وارایه الگوی پایدار (Download Paper) 1st National Conference on Science, Geography
51 الزامات تحقق حکمروایی خوب شهری و نقش آن مدیریت کلانشهر (شهر تهران) (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
52 انگشت نگاری، رویکردی نوین در منشایابی گردوغبار (Download Paper) International Conference on Dust in Southwest Asia
53 اهمیت آنالیزهای مورفومتریک جهت بدست آوردن مناطق با پتانسیل آبهای زیرزمینی باکنترل ساختمان زمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تسوج) (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
54 ایمن سازی بافت تاریخی شهرها در برابر زلزله (Download Paper) 01st National Conferene on Earthquake Crisis Management in Historical Cities
55 Electro-Optical Design of Satellite Imaging Payload (Download Paper) Conference on new findings in aerospace and related fields
56 Impact of Drought on Runoff River Hydropower Generation (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
57 بازخوانی رهیافت روستاشهری در دستیابی به اجتماع پایدار و مقابله با حومه نشینی (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
58 بازسازی و توسعه (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
59 برآورد خسارات ناشی از فرسایش بادی (طوفانهای گرد و خاک)در منطقه سیستان (Download Paper) 01st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
60 برآورد سهم روانابهای غیرشهری دردبی سیلاب شهری به منظور مدیریت پایدارمنابع آب (مطالعه موردی کرج) (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
61 برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از دو روش EPM و PSIAC ، به روش ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز قره آقاج (Download Paper)
62 برآورد میزان رشد طولی فرسایش خندقی با استفاده از مدلها همراه با تعیین بهترین مدل ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود ) (Download Paper)
63 بررسی آبشستگی آبشکنهای عمود بر خطوط ساحلی (Download Paper) 11th National Symposium of Marine Industries
64 بررسی آستانه توپوگرافی فرسایش آبکندی در اقلیمهای مختلف استان فارس (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
65 بررسی آستانه خاک شناسی آبکندها در اقلیم خشک بیابانی سرد (مطالعه موردی: منطقه نی ریز استان فارس) (Download Paper) 01st National Desert Conference
66 بررسی اثر پلی اکریل امید بر رواناب و نفوذ آب در اراضی شیب دار مارنی با استفاده از باران ساز (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
67 بررسی اثر تغییراقلیم بر پارامترهای اقلیمی مطالعه موردی: حوضه سد لار (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
68 بررسی اثر شخم اضطراری بر فرسایش خاک اراضی کشاورزی دردستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.mete (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
69 بررسی اثر فاصله کاشت بر روی عملکرد و کیفیت ارقام مهم انگور دیم استان کردستان (Download Paper)
70 بررسی اثر مالچ سنگریزه ای و زبری ناشی از ان بر میزان فرسایش بادی در دستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.meter (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
71 بررسی اثر مستهلک کننده های اصطکاکی در صفحات فولادی در برابر بارگذاری ‌انفجاری (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
72 بررسی استفاده از روش طرح و ساخت در پروژه های عمرانی (Download Paper) 4th Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
73 بررسی امکان سنجی استفاده از رواناب شهری، با هدف کاهش تاثیرات خشکسالی بر آبخوان (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
74 بررسی پاسخ هیدرولوژیکی آبخیز به سناریو های مختلف مدیریت کاربری اراضی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز قورچای رامیان) (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
75 بررسی تاثیر الگوی زمانی بارندگی بر تولید رواناب و فرسایندگی باران با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی در حوزه الوند بر روی سه سازند حساس به فرسایش (آغاجاری، میشان و گچساران) (Download Paper)
76 بررسی تاثیر پارامترهای صفحات مستغرق واقع در ابعاد ناحیه جداشدگی جریان ناشی از تقاطع کانال ها (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
77 بررسی تاثیر پارامترهای صفحات مستغرق واقع در ابعاد ناحیه جداشدگی جریان ناشی از تقاطع کانال ها (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and demand oriented research
78 بررسی تاثیر پوشش خاک سطحی بر گسترش طولی ابکندها درمنطقه باباعرب جهرم (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
79 بررسی تاثیر دوره خشکسالی 1382-1376 در تولید رسوبات بادی مناطق بحرانی (مطالعه موردی:دشت سیستان) (Download Paper) 01st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
80 بررسی تاثیر ریسک پذیری تصمیم گیران در مطالعات مکانیابی نیروگاه های تلمبه ذخیره (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
81 بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و رنگیزه های کلروفیل در گیاه شاهی (.Lepidium sativum L) (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
82 بررسی تاثیر کاربری اراضی بر شدت فرسایش بادی در محدوده فرودگاه امام خمینی (ره) (Download Paper) 01st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
83 بررسی تاثیر ویژگیهای حوزه آبخیز بر گسترش آبکندها در منطقه فداغ لارستان (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
84 بررسی تاثیر ویژگیهای حوزه آبخیز و تعیین عوامل موثر بر گسترشآبکندها درمنطقه کنارتخته استان فارس (Download Paper) Regional Conference of Natural Resources and Environment
85 بررسی تاثیر ویژگیهای خاک سطحی بر گسترش طولی آبکندها در اقلیمهای مختلف استان فارس (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
86 بررسی تأثیر اکوتوریسم رودخانه ای بر توسعه ی گردشگری روستایی منطقه ی دودانگه ساری (مطالعه موردی شیرین رود) (Download Paper) First National Conference on Tourism Management and Geography
87 بررسی تخریب سرریز وحوضچه آرامش بندهای خشکه چین، سنگی ملاتی وتوریسنگی و تاثیر آنها در فرسایش پایین دست بندها (مطالعه موردی حوضهی موسویه جهرم) (Download Paper) National Conference on Flood Management
88 بررسی تخمین رسوب با استفاده از مدلهای P.S.I.A.C و E.P.M و با تاثیر روش ژئومرفولوژی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز دهنمک ) (Download Paper)
89 بررسی ترکیب سرریز پلکانی با تندآب در پایین دست و تاثیر آن بر سازه استهلاک انرژی (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
90 بررسی تطبیقی اهداف احداث شهرهای جدید در ایران و جهان (Download Paper)
91 بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از اطلاعات بارندگی و تصاویر ماهواره ای لندست در شمال استان فارس (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
92 بررسی تغییرات دمای سطح زمین با استفاده از اطلاعات بارندگی وپوشش گیاهی و تصاویر ماهواره ای لندست در شمال استان فارس (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
93 بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت کاشان (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
94 بررسی توان رسوبزایی رخسار ه های ژئومرفولوژی با استفاده از مدل اریفر ( بررسی موردی : آران – کاشان) (Download Paper) 3rd Conference on Rangeland, Watershed and Desert
95 بررسی توان رسوبزایی رخساره های ژئومرفولوژی با استفاده تونل باد ( بررسی موردی : آران – کاشان) (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
96 بررسی توسعه آب شستگی موضعی در دماغه آبشکن ها (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
97 بررسی حجم و پارامتر های آماری رسوب شناسی در حوضه آبخیزخور و سفیدارک، هشتگرد (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
98 بررسی خطرات کاربری خدمات شهری دریکی از ایستگاه های CNG منطقه شش تهران در سال 1396 (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
99 بررسی داده های بادسنجی غرب استان تهران (Download Paper) International Conference on Dust in Southwest Asia
100 بررسی دانش بومی طراحی سدهایخاکیکوتاه درحوزههای آبخیز بیابانی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کبوترکوه گناباد، شمال شرق کشور) (Download Paper) 6th National Seminar on Watershed Management
101 بررسی رابطه بین توانمندسازی و تعهد سازمانی معلمان شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 91-90 (Download Paper) 08th Conference on Human Resources Development
102 بررسی رابطه بین مواجهه با بنزن در هوا و متابولیت ادراری ترنس ترنس موکونیک اسید در رانندگان تاکسی وکارگران پمپ بنزین شهر همدان در سال1383 (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
103 بررسی رابطه خصوصیات فیزیکی خاک و میزان رواناب و رسوب در پادگانه های آبرفتی با استفاده از باران ساز ( منطقه مورد مطالعه : زیر حوضه عباس آباد جاجرود ) (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
104 بررسی رفتار جاذب های انرژی در مقاوم سازی صفحات فولادی در مقابل موج انفجار و ضربه (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
105 بررسی رفتارمستهلک کننده های انرژی درمقاوم سازی صفحات فولادی درمقابل انفجار (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
106 بررسی روش های مختلف اجرای پروژه های عمرانی (Download Paper) 4th Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
107 بررسی روشهای تثبیت سواحل با تغییر الگوی جریان در دماغه آبشکن (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
108 بررسی روشهای کنترل فرسایش بادی و هجوم طوفانهای گرد و خاک و ماسه های روان بر جاده های بیابانی(مطالعه موردی جاده یزد - میبد) (Download Paper) 01st Conference on Hazardous Material Transportation and Its Environmental Impanct
109 بررسی روند تغییر اقلیم سواحل جنوبی دریای خزر و رابطه آن با وقوع خشکسالی با استفاده از روش شاخص SPI (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
110 بررسی روند مهاجرت روستایی و شهری در ایران و عوامل و پیامد های این مهاجرت (Download Paper) 1st congress of change and innovation in the humanities
111 بررسی سازههای گابیونی و سنگی ملاتی احداث شده در حوزه آبخیز کن (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
112 بررسی سیاستهای مسکن اقشار کم درآمد در برنامههای توسعه ایران (برنامه دوم توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) (Download Paper) The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism
113 بررسی سیستم دال مجوف یوبوت و مقایسه آن با سقف های تیرچه بلوک، پیش تنیده دال وتیر، تیرچه ، کرومیت، عرشه فولادی و پر کننده کروی (Download Paper) International Conference on Urban Planning, Civil Engineering, Architecture
114 بررسی شاخص های مربوط به فرسایش بادی در ارزیابی بیابانزایی (Download Paper) 01st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
115 بررسی شدت بیابان زایی حوزه آبخیز کویر میقان اراک با استفاده از مدل IMDPA باتاکید بر معیار پوشش گیاهی (Download Paper) The first national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
116 بررسی شدت فرسایش بادی در ابوزید اباد کاشان (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
117 بررسی عایق صوتی و حرارتی ورمیکس و مقایسه آن با سایر عایق های پلی یورتان و پلی استایرن (Download Paper) International Conference on Urban Planning, Civil Engineering, Architecture
118 بررسی عددی الگوی جریان و میزان استهلاک انرژی حوضچه آرامش با شیب معکوس (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
119 بررسی عددی اندرکنش آب و لوله در لوله های تحت فشار در شبکه های آبرسانی (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
120 بررسی عددی پارامترهای تاثیر گذار بر میزان استهلاک انرژی در اتاقک اتلاف (Download Paper) 14th Iranian Hydraulic Conference
121 بررسی عددی پایداری موج شکن های قایم تحت اثر امواج منفرد با ارتفاع زیاد (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Development in Civil Engineering
122 بررسی عددی تاثیر سازه تاج در موج شکن های قائم در برابر امواج با ارتفاع زیاد (Download Paper) Conference on Civil and Environmental Engineering
123 بررسی عددی رفتار ضریب دبی جریان تحت تاثیر شرایط هندسی و هیدرولیکی در سرریز های کنگره ای شکل مثلثی (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
124 بررسی عددی عملکرد اتصال جوشی تیر به ستون فولادی با ورق های روسری وزیر سری به کمک اجزاء محدود (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
125 بررسی عددی موقعیت و رینولدز جت ورودی بر میزان استهلاک انرژی در اتاقک اتلاف با استفاده از نرم افزار Flow 3D (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and demand oriented research
126 بررسی عددی موقعیت و رینولدز جت ورودی بر میزان استهلاک انرژی در اتاقک اتلاف بااستفاده از نرم افزارFlow 3D (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
127 بررسی عوامل کلیدی موثر براهرم مالی شرکت ها (Download Paper) 2nd National Conference on Investigating Methods of Improving Issues in Management, Accounting and Industrial Engineering in Organizations
128 بررسی عوامل مؤثر بر نشست پی های سطحی تحت بار دینامیکی به روش اتلاف انرژی (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
129 بررسی عوامل موثر بر خطرپذیری شبکه راه ها در برابر سوانح طبیعی (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
130 بررسی عوامل موثر بر فرسایش خندقی، تولید رسوب و هدر رفت خاک در منطقه گوراسپید استان فارس (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
131 بررسی عوامل موثر خاک سطحی و شیب بر حجم فرسایش آبکندی در استان فارس (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
132 بررسی عوامل موثر در خطر زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از روش F-AHP (مطالعه موردی:حوزه آبخیز نکارود) (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
133 بررسی عوامل موثر سازمانی بر کیفیت زندگی کاری زنان در شهرداریها (Download Paper) The 2nd National Congress of Iranian Women
134 بررسی عوامل و فرآیند هیدرولوژیک موثر در تولید رسوب ناشی از فرسایش آبکندی در منطقه دژکرد استان فارس (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
135 بررسی فرآیند غالب هیدرولوژیک در گسترش خندقها با استفاده از آستانه تو پو گرافی در اقلیمهای مختلف استان فارس (Download Paper) 03rd Conference of Applied Geology and the Environment
136 بررسی کارایی مدل نیمه کمی Corine در پیش بینی فرسایش خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز پروان) (Download Paper) 13th National Seminar on Watershed Management
137 بررسی کارایی مدل نیمه کمی EHU در پیش بینی فرسایش خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز پروان) (Download Paper) 13th National Seminar on Watershed Management
138 بررسی کارایی مدل های نیمه کمی WSM و FSM در پیش بینی فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پروان) (Download Paper) 4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran
139 بررسی مدلهای فراکاوشی در ریزمقیاس سازی زمانی بار رسوب معلق رودخانه مطالعه موردی : رودخانه لیقوان (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
140 بررسی مفاهیم، ویژگی ها و تجارب جهانی دهکده شهری به عنوان الگوی توسعه پایدار شهری (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
141 بررسی موانع استقرار مدیریت دانش (K.M) در دانشگاه محقق اردبیلی (Download Paper) 5th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
142 بررسی موانع و مشکلات تأثیرگذار بر توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
143 بررسی میزان دبی و جهت انتقال رسوبات تپههای ماسهای(مطالعه موردی: جاسک) (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
144 بررسی میزان فرسایش و رسوب در واحد های مارنی اطراف دریاچه سد طالقان با استفاده از شبیه ساز باران (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
145 بررسی نقش اکوسیستم های جنگلی در توسعه گردشگری روستایی شهرستان ساری با استفاده از تکنیک swot (مطالعه موردی اکوسیستم جنگلی جنوب دودانگه) (Download Paper) First National Conference on Tourism Management and Geography
146 بررسی نقش شاخص های اقتصادی در تشدید نابرابری های منطقه ای در استان همدان بااستفاده از روش ترکیب سهم و ضریب مکانی (Download Paper) 3rd National Conference on landscape architecture and urban planning in the pattern of Natanz in 1404
147 بررسی نقش عملیات نهالکاری درکاهش فرسایش بادی درمناطق بیابانی ایران مطالعه موردی: عین خوش - دهلران (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
148 بررسی نقش کاربری اراضی بر هدر رفت خاک ناشی از فرسایش آبکندی در استان فارس (Download Paper) 03rd Conference of Applied Geology and the Environment
149 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
150 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
151 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدارمطالعه موردی شهر میانی الوند در مجموعه شهری قزوین (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
152 بررسی نگرش کشاورزان شهرستان طبس نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی وعوامل موثر بر آن (Download Paper) 3rd National Conference in Agricultural and Environment Extension Education
153 بررسی نوع و میزان وقوع حوادث درکارخانجات استان همدان در سال 87 (Download Paper) 02nd International Conference on HSE
154 بررسی و ارزیابی عملکرد اتصال جوشی تیر به ستون فولادی به کمک ورقهای روسری و زیرسری (Download Paper) 5th International Conference on Sustainable Development and Urban
155 بررسی و تحلیل سلسه مراتب نظام شهری در سطح استان کردستان طی سال های 1390-1335 (Download Paper) 1st International Conference on Tourism, Geography and Archaeology
156 بررسی و تحلیل علل و جریان های مهاجرت های بین استانی 90 _ 1375 مطالعه موردی؛ استان اصفهان (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
157 بررسی و تحلیل عوامل و آستانه های محیطی مؤثر بر فرسایش خندقی با تأکید بر شرایط توپوگرافی و پوشش زمین (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کلوچه بیجار) (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
158 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده پوشش در ایجاد فرسایش خندقیدر منطقه گوراسپید استان فارس (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
159 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده خاک در گسترش طولی خندق ها در منطقه دژکرد اقلید استان فارس (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
160 بررسی و تعیین آستانه کنترل کننده کاربری اراضی در گسترش طولی خندقهادر منطقه کنارتخته استان فارس (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
161 بررسی و تعیین آستانه هیدرولیک در گسترش فرسایش آبکندی در منطقه باباعرب جهرم استان فارس (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
162 بررسی و تعیین آستانه ی کنترل کننده ی کاربری اراضی در گسترش حجمی آبکندها در منطقه ی باباعرب جهرم استان فارس (Download Paper) 3rd International Conference on Advances in Basic Sciences and Engineering
163 بررسی و تعیین آستانهی کنترلکنندهی کاربری اراضی در گسترش خندقها (مطالعهی موردی: منطقهی نیریز استان فارس) (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
164 بررسی و مد لسازی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت سیمان- نانو لوله های کربنی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
165 بررسی و مقایسه میزان فرسایش ورسوب با استفاده ازمدل EPM و روش ژئومرفولوژی در حوزه آبخیز کسیلیان (Download Paper)
166 بررسی وارزیابی عملکرد لرزه ای اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
167 بررسی وضعیت ایمنی با روش خود ممیزی safety audit در شرکت شیشه همدان (Download Paper) 04th Congress of Occupational Health and Safety
168 بررسی وضعیت بهمن خیزی حوزه های البرز مرکزی (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
169 بررسی وضعیت تهویه و میزان غلظت ذرات در کارگاه‌های سنگ بری و سنگ کوبی در استان همدان (Download Paper) 04th Congress of Occupational Health and Safety
170 بررسی وضعیت تهویه و میزان غلظت ذرات در کارگاههای سنگبری وسنگ کوبی در استان همدان در سال 1385 (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
171 بررسی ویژگی های طرح مسکن مهر در شهر جدید پرند و ارائه راهکارهای پیشنهادی (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
172 بررسی ویژگی های مورفومتریک و فرایند غالب هیدرولوژیک در گسترش آبکندها در اقلیم های استان فارس (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
173 برنامهریزی مسکن شهر ارومیه تا افق 1405 (با تأکید بر شاخصهای کمی و کیفی مسکن) (Download Paper) The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism
174 بهسازی بافتهای فرسوده راهی به سوی توسعه پایدار شهری (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
175 بهینه سازی روشهای دسترسی در مرمت گنبدهای تاریخی قوس دار (مطالعه موردی: بهینه سازی عملکرد اتصالات در داربست) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
176 بهینه کردن سیستم شاتل موتور از سیستم هیدرولیک به پنوماتیک (Download Paper) Eleventh General Conference on Occupational Health and Safety
177 پایش تغییرات کیفیت آب زیرزمینی برای مدیریت و جلوگیری ازبحران کیفی منابع آب (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
178 پایش و ارزیابی مهمترین فرایند در مدیریت پایدار حوزه آبخیز (Download Paper)
179 پهنه بندی بیابانزائی با استفاده از مدل تاکسنومی توسعه یافته مطالعه موردی، منطقه ابوزید آباد کاشان (Download Paper) 01st National Desert Conference
180 پهنه بندی شدت خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان با شاخص SPI به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (Download Paper) Geomatics 1389
181 پهنهبندی درصد فراوانی نسبی وقوع خشکسالیهای استان یزد در SGI محیط با استفاده از شاخص معیار سالانه بارندگی (SIAP) (Download Paper) 1st National Conference on Drought and Climate Change
182 پیاده مداری راهبرد اساسی شهرسازی انسان گرا (مطالعه موردی: میدان ونک تهران) (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
183 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر گسترش اراضی خندقی شده ( مطالعه موردی حوزه آبخیز چپ چپ - گمیش آباد شهرستان زنجان ) (Download Paper)
184 تاثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک برشدت بیابانزایی حوزه آبخیز کویر میقان اراک با استفاده از مدل IMDPA (Download Paper) The first national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
185 تاثیر سالسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و رنگیزه های کلروفیل در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum – graecum L) (Download Paper) 1st Conference on Medicinal Plants and Herbal Remedies
186 تاثیر شرایط هندسی و هیدرولیکی بر ضریب دبی جریان بر سرریز های کنگره ای شکل ذوزنقه ای (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
187 تاثیر مدل باسو بر تصمیم گیری در زمینه تامین مالی (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
188 تاثیر مدیریت کاربری اراضی در سوددهی و فرسایش خاک حوزه آبخیز خارستان (Download Paper)
189 تأثیر پلی اکریل آمید در کنترل فرسایش پاشمانی بر روی خاک مارنی با استفاده از باران ساز (مطالعه موردی: شهرستان سمیرم) (Download Paper) 2nd national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
190 تأثیر کیتوزان بر برخی شاخصهای مورفولوژیک در گیاه شاهی (Lepidium sativum L) (Download Paper) 1st Conference on Medicinal Plants and Herbal Remedies
191 تأثیرفعالیت گردشگری بر توسعه اقتصاد منطقه ای شهرستان دنا (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
192 تبیین مولفه های نظام ارزیابی پاسخ گویی اجتماعی سازمانی در بخش دولتی ایران (Download Paper) International Conference on management, economy and financial system
193 تحلیل پارامتری خطوط لوله فولادی در محل برخورد با گسل نرمال با استفاده از نرم افزارANSYS (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
194 تحلیل جهت گیری های کلی آینده نگاری توسعه استان مازندران (Download Paper) 02nd national futures studies conference
195 تحلیل دینامیکی دو بعدی رفتار مهاربندهای غیرخطی سازه شناور (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
196 تحلیل روند آبدهی با استفاده از دو آزمون من- کندال و تحلیل گرسن مطالعه موردی: رودخانه های جامیشان و گاماسیاب (Download Paper) 1st International Congress of Earth, space and clean energy
197 تحلیل سه بعدی تاثیر تغییر جایگاه ورودی جریان بر توزیع سرعت و تنش برشی در حوضچه های پیش ته نشینی با استفاده از نرم افزار SSIIM2 (Download Paper) Fourth International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management
198 تحلیل سیگنال تابشی هدف در دوربین ماهواره های سنجش از دور و راهکارهای بهبود آن (Download Paper) Conference on new findings in aerospace and related fields
199 تحلیل طوفان های گرد و غبار با استفاده از ترسیم گلباد و گل توفان (مطالعه موردی: ایستگاه ورزنه استان اصفهان) (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
200 تحلیل عاملی سازوکارهای توسعه فناورینانو در بخش کشاورزی ایران، به لحاظ اهمیت، در چارچوب نظام ملی نوآوری (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
201 تحلیل عاملی متغیرهای انسانی موثر بر بیابان زائی ( تخریب آب، خاک و پوشش گیاهی ) در استان مرکزی (Download Paper) Soil Environment and Sustainable Development Conference
202 تحلیل نقش برنامه ریزی استراتژیک در پایداری تعادل های منطقه ای (با تأکید بر شرایط ایران) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
203 تحلیل ویژگیهای کاربری های آموزشی به منظور ارائه الگوی بهینه مکانی ـ فضایی مطالعه موردی: شهربرده رشه (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
204 تحلیلی برمولفه های تاثیرگذاربرافزایش کیفیت فضای شهربابل (Download Paper) The first National Sustainable Development Conference and Urban Management with a Citizen Relaxation Approach
205 تخصیص بهینه سازه ه ای اصلاحی رسوب گیر به منظور حداقل تلفات خاک از حوضه با استفاده از مدل LP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیدشت طالقان) (Download Paper) 2nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
206 تخمین رسوب مخزن سد سفیدرود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANNs) (Download Paper) 14th Iranian Hydraulic Conference
207 تدوین مدل تحلیل سلسله مراتبی جهت انتخاب دیوار مناسب برای سازه های بیمارستانی واقع در مناطق لرزه خیز (Download Paper) 4rd Iran International Conference on Structural Engineering
208 تعیین آستانه کنترل کننده خاک در گسترش فرسایش خندقی در منطقه کنارتخته (Download Paper) The National Conference on Environmental Hazards of Zagros
209 تعیین آستانه کنترل کننده کاربری اراضی در گسترش طولی آبکندها در منطقه نی ریز استان فارس (Download Paper) 03rd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
210 تعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر تعمیق آبکندها با استفاده از الگوریتمهای خوشهبندیTwoStep و درخت تصمیمCARTدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارس (Download Paper) 2nd National Conference on desert Management and Approach on arid areas and desert
211 تعیین آستانهی عوامل مؤثر خاک بر گسترش حجمی فرسایش خندقی با استفاده از نرمافزارClementineدر منطقهی دژکرد اقلید استان فارس (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
212 تعیین بهترین شاخص فرسایندگی باران در اقلیم نیمه خشک سرد ایران (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک کبوده علیا – کرمانشاه) (Download Paper)
213 تعیین حجم فرسایش خندقی با استفاده از خصوصیات خندق؛ مطالعه موردی کنارتخته کازرون در استان فارس (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
214 تعیین خطر بهمن (بررسی موردی جاده ی چالوس) (Download Paper)
215 تعیین سهم فرسایش خندقی در میزان تولید رسوب با استفاده از ردیابهای آلی و سزیم 137 (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
216 تعیین سهم منابع رسوب حوضه ها در تولید رسوب ( مطالعه موردی : حوضه مرگن پلدشت، ماکو ) (Download Paper)
217 تعیین شاخص بهینه و تهیه نقشه آسایش اقلیمی جهت جذب گردشگران در مازندران (Download Paper) 2nd National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
218 تعیین شدت فرسایش بادی در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابانزایی (Download Paper) 01st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
219 تعیین عوامل موثر بر گسترش طولی آبکندها با استفاده از تکنیک های داده کاوی در منطقه کنارتخته استان فارس (Download Paper) 03rd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
220 تعیین گروه های هیدرولوژیکی خاک با روش ابداعی در براورد دبی سیل مطالعه موردی: آبخیز وشته - زیدشت طالقان (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
221 تعیین مناسبترین روش تجربی برآورد روانآب سالانه در حوضههای فاقد آمارغرب گلستان(مطالعه موردی: حوزه آبخیز وطنا) (Download Paper) 6th National Seminar on Watershed Management
222 تغییر اقلیم در حوضه های یخچالی؛ بررسی چالشهای سیلاب و رسوب ( مطالعه موردی حوزه های سههزار و سردابرود) (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
223 تغییرپذیری تولید رواناب و رسوب معلق در مقیاس پلاتهای کوچک در حوزه آبخیز نومه رود (Download Paper) International Conference on Environment and Natural Resources
224 توزیع رسوب در مخزن سدها با استفاده از تلفیق مدل GSTAR2,1 و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) (Download Paper) 02nd National Conference on Hydropower
225 توسعه پایدار مناطق مرزی؛ راهبرد اساسی حفظ امنیت مرزها (Download Paper) National Congress on Border Cities and Security; Chalenges and Strategies
226 تهیه نقشه حساسیت وقوع زمین لغزش در بخشی از حوزه آبخیز تجنبا استفاده از روش نسبت فراوانی (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
227 تهیه نقشه خطر حرکتهای تودهای با مدل CF (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
228 چالش ها و کلان روندهای آموزش عالی در افق 10 و 30 ساله (Download Paper) 1st Conference on Governance and Public Policy
229 خصوصیات فیزیکی شیمیایی نان های غنی شده با پلی فنل ها (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
230 درآمدی بر بازسازی پس از سانحه و الزامات ارتقای کیفیت محیط سکونتی (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
231 رابطه بین عملکرد غیر مالی در بازار محصول و هزینه های سرمایه (Download Paper) 1st National Conference on Accounting, Economics and Management
232 رابطه غنی سازی شغلی و انگیزش شغلی معلمان اول متوسطه شهرستان پارس آباد (استان اردبیل) (Download Paper) 5th National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
233 روش ها و عوامل مکان یابی سدهای زیرزمینی (با نگاهی اجمالی به استان فارس) (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
234 روندیابی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ترکیب شده با الگوریتم کرم شب تاب (Download Paper) Eleventh National Congress on Civil Engineering
235 رویکرد های نوین برنامه ریزی استراتژیک در فرآیند ایجاد جوامع پایدار محلی (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
236 ساخت مدل منطقه ای خطر حرکت های توده ای با استفاده از ویژگی های کیفی وتحلیل سلسله مراتبی سیستم ها(AHP)مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
237 سنجش اثرات مهاجرت بین استانی بر شاخص کالبدی و سکونتگاه های غیررسمی 90 _ 1375 ، مطالعه موردی؛ استان اصفهان (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
238 سهم مشارکت اشکال فرسایش در میزان نسبی تولید رسوب (Download Paper) National Conference on Modern Research in Agricultural Engineering, Environment and Natural Resources
239 شبیه سازی جریان برای تعیین آستانه های هیدرولیک جریان شروع فرسایش خندقی (مطالعه موردی حوزه آبخیز دره کره، استان بوشهر) (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
240 شناخت مناطق حساس به فرسایش و رسوبزایی با استفاده از مدل فارگاس (مطالعه موردی حوزه آبخیز چاشتخوران) (Download Paper) 2nd national conference on applied research in the sciences of chemistry, biology and geology
241 شناسایی رخساره های مناطق برداشت ارگ خارتوران (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
242 شناسایی شاخصهای موثر بر مسیریابی بهینه در تخلیه اضطراری جمعیت شهری (Download Paper) 6th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management and the 5th Specialized Exhibition of Housing and Building Mass Builders in Tehran Province
243 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه پایدار گردشگری با رویکرد آینده پژوهی مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture and Sustainable Cities
244 شناسایی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش با استفاده از روش نسبت فراوانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز لتیان (Download Paper) 3Rd National Conference of the urban development & 1st Conference on Art, Architecture and Urban Management
245 شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی کشور،نمودی از تلاش تیم کارشناسی ایران در راستای مدیریت بحران (Download Paper) 01st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
246 طراحی دوربین تصویربرداری پنکروماتیک ماهواره با تفکیک پذیری بالا (Download Paper) 08th Conference of Iranian Aerospace Society
247 طراحی زیرسیستم تله متری و تله کامند ماهواره های LEO (Download Paper) Conference on new findings in aerospace and related fields
248 طراحی فیوزپلاگ با سقف دبی مشخص (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
249 طراحی و ساخت دوربین محموله تصویربرداری ماهواره چرخان مدار LEO (Download Paper) 08th Conference of Iranian Aerospace Society
250 طرح بهینه انحنای قائم در تونلهای انتقال آب (Download Paper) 07th Iranian Tunneling Conference
251 غنی سازی محیط های آموزش الکترونیکی با استفاده از تکنیک های طبقه بندی داده (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
252 غنی سازی نان با ترکیبات پلی فنلی و تاثیر ترکیبات پلی فنول بر خصوصیات فیزیکی نان (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
253 کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه ریزی ساختمانهای عمومی شهری (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
254 کاربرد سنجش از دور در تهیه نقشه های استفاده از اراضی و پوشش سطح زمین در مدل فرسایش خاک MPSIAC (Download Paper) 02nd Erosion and Sediment National Conference
255 کاربرد مدل SEBAL در براورد تبخیر و تعرق در حوزه آبخیز طالقان (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
256 کاربرد مدل تاکسنومی توسعه یافته به منظور پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی در منطقه خضراباد یزد (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
257 کاربرد مدل هیدرولیکی و GIS در مدیریت بهینه دشت سیلابی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
258 کاربرد نرم افزارهای چندمنظوره در تحلیل حوادث دومینویی در مناطق شهری در سال 1396 (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
259 کنترل و نظارت بر حمل و نقل مواد خطرناک (Download Paper) 01st Conference on Hazardous Material Transportation and Its Environmental Impanct
260 محاسبه مقادیر CN با استفاده از متغییرهای کاربری اراضی و بافت خاک (حوزه آبخیز کردان) (Download Paper) 4th International Congress of Developing Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism of Iran
261 مدل سازی الگوی جریان اطراف بوم شناور به کمک روش SPH (Download Paper) Water Engineering Conference and Exhibition
262 مدل سازی پارامترهای اقتصادی- اجتماعی حوضه های آبخیز به منظور استفاده در برنامه ریزی و آمایش سرزمین (Download Paper) 01st National Desert Conference
263 مدل سازی پارامترهای کمی وکیفی آب رودخانه شاوور با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) The first National Modeling Conference and New Technologies in Water Management
264 مدل سازی پارامترهای کمی وکیفی آب رودخانه شاوور با استفاده سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی(ANFIS) (Download Paper) The first National Modeling Conference and New Technologies in Water Management
265 مدل سازی عددی جریان غلیظ در مخزن سد و مقایسه آن با نتایج مدل فیزیکی (Download Paper) 13th Iranian Hydraulic Conference
266 مدل سازی عددی فرسایش خاکریز سددراثرعبور جریان آب بادرنظرگرفتن پایداری شیب پایین دست (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
267 مدل سازی کمی فرسایش آبی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
268 مدلسازی عددی جریان رسوبی غلیظ درکانال بااستفاده ازFlow- 3D (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
269 مدلسازی عددی شکست تدریجی سد (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
270 مدلسازی فرسایش و تولید رسوب و تهیه نقشه خطر فرسایش آبی ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز بالغلی چای، اردبیل ) (Download Paper)
271 مدلسازی کامپیوتری سیستم آبگیری تحتانی در کانال های تراوا (در قیاس با نتایج آزمایشگاهی) (Download Paper)
272 مدلهای فراکاوشی درریزمقیاس سازی زمانی باررسوب معلق رودخانه مطالعه موردی: رودخانه لیقوان (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
273 مدیریت اراضی خندقی از طریق بررسی عوامل موثر و ارائه مدل جهت تعیین پتانسیل رشد طولی خندقها ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حبله رود ) (Download Paper)
274 مدیریت بهای تمام شده با استفاده از هزینه یابی بر مبنای هدف، رویکرد نوین حسابداری مدیریت در قرن 21 (Download Paper) 1st International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business
275 مدیریت سیلابهای شهری با استفاده از نرم افزار SWMM و مبتنی بر اطلاعات حوزه آبخیز مشرف (مطالعه موردی بخشی از حوزه آبخیز شهر تهران) (Download Paper)
276 مدیریت منابع انسانی الکترونیک ساز و کارین وین در ایفای وظایف مدیریت منابع انسانی (Download Paper) National Conference on management, organizational culture and human resources.
277 مدیریت و برنامه ریزی در توسعه گردشگری روستایی مطالعه موردی روستای جامخانه (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
278 مروری بر استخراج ترکیبات زیست فعال از گیاهان خشکیزی به کمک آنزیم (Download Paper) 1st International Congress and Twenty-fourth National Congress of Food Science and Technology
279 مروری بر اهمیت حملونقل ریلی و برخی از اجزء تشکیل دهنده راهآهن (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
280 مسیریابی بهینه در تخلیه اضطراری مناطق شهری بر مبنای شاخص عرض مسیر مطالعه موردی: منطقه 1 شهر اصفهان (Download Paper) 6th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management and the 5th Specialized Exhibition of Housing and Building Mass Builders in Tehran Province
281 مشارکت مردمی در مقاوم سازی و استحکام بخشی بافتهای تاریخی (Download Paper) 01st National Conference on the Consolidation of Historical and Unreinforced Masonry Buildings
282 مطالعات راهبردی برای تهیه نقشه مناطق پرخطر بهمن خیز در حوزه آبخیز(بررسی موردی جاده ی چالوس) (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
283 مطالعه تاثیر انحنای مسیر در عملکرد هیدرولیکی تخلیه کننده های تحتانی سدها (مطالعه موردی سد چمشیر) (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
284 مطالعه روشهای کنترل رسوب در مخزن ذخیره نیروگاههای جریانی با عملکرد پیک (مطالعه موردی نیروگاه جریانی دز 1) (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
285 مطالعه عددی اثر تنگ شدگی در کلیدهای سرریز کلید پیانویی (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
286 مطالعه عددی تاثیرشکل و ابعادبلوک های حوضچه آرامش درمیزان استهلاک انرژی (Download Paper) 15th Iranian Hydraulic Conference
287 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان حول سرریز پلکانی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and demand oriented research
288 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان حول سرریز پلکانی (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
289 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای قوسی داخل کانال (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
290 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای قوسی داخل مخزن (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
291 مطالعه عددی خصوصیات هیدرولیکی جریان در سرریزهای قوسی داخل مخزن (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and demand oriented research
292 مطالعه عددی هیدرولیک جریان در سرریز کلید پیانویی (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
293 معرفی دو روش جدید برآورد رسوب در فرسایش بادی 1- روش تجربی برآورد رسوب فرسایش بادی I.R.T.I.F.R 2- اندازه گیری غیر مستقیم با کاربرد دستگاه W.E.meter و آنالیز منطقه ای سرعت و تداوم باد (Download Paper) 02nd National Conference on desertification and desertification control methods
294 معرفی مناسبترین شاخص های فرسایش بادی در ارزیابی بیابانزایی ایران مرکزی (Download Paper) 01st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
295 معیارهای شناخت بیابان های ایران (Download Paper) 02nd National Conference on desertification and desertification control methods
296 مقایسه دو اقدام حفاظت آب و خاک در مدیریت حوزههای آبخیز استان فارس با استفاده از برنامه جهانی WOCAT (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
297 مقایسه عوامل تاثیر گذار در خطر زمین لغزش در دو مقیاس(مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان) (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
298 مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیقی(ANFIS) در تخمین پارامترهای کمی و کیفی رودخانه شاوور (Download Paper) Congress for the Development of Regional Scientific Cooperation of Food and Agriculture Industries
299 مقایسه نقشه شدت کیفی فرسایش تهیه شده با مدل ژئومرفولوژی و مدل پسیاک ( مطالعه موردی :حوزه آبخیز زنوزچای) (Download Paper) 01st National Desert Conference
300 منشاء یابی رسوبات با استفاده از روش انگشت نگاری رسوبات (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کچیک) (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
301 نحو? کالیبراسیون مدلهای ریاضی در برآورد ،پیش بینی رسوبگذاری مخازن (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
302 نحوه گزینش، تنظیم و بکارگیری مدل ریاضی مناسب در برآورد رسوبگذاری مخازن (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
303 نقش آمایش سرزمین در تعادل بخشی به شبکه شهری استان کردستان با استفاده از روش رتبه – اندازه و مدل تعدیلی بهفروز (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
304 نقش برنامه ریزی تراکم های ساختمانی درکاهش آسیب های ناشی از زلزله (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
305 نقش برنامه ریزی کاربردی زمین در کاهش اسیب پذیری شهر در برابر زلزله (Download Paper) 06th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
306 نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوباتتپه های ماسه ای (مطالعه موردی : بوشهر) (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
307 نقش رژیم بادی در میزان دبی و جهت انتقال رسوباتتپه های ماسه ای (مطالعه موردی: اهواز) (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
308 نقش سیستم های اطلاعاتی در تجاری سازی هوشمند (Download Paper) 2nd International Conference on New Findings in Accounting, Economics and Banking Management
309 نقش فضاهای باز شهری در اسکان موقت پس از بروز زلزله از منظر پدافند غیرعامل (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
310 نقش فضاهای بازشهری در کاهش اسیب پذیری شهر در برابر زلزله (Download Paper) 06th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
311 نقش قند در ایجاد جنین سوماتیکی بر روی کالوس‌های جنین‌زای میخک(Dianthus caryopyllus L.) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
312 همگن سازی هیدرولوژیک و اهمیت آن در مدیریت سیلابها (Download Paper) 01st National Conference on Mitigation of Water Crises
313 یک روش جدید برای تعیین برچسب خوشه در خوشه بندی اسناد XML (Download Paper)