Doctor Mohamad Reza Mohamadi

Doctor Mohamad Reza Mohamadi

Doctor Mohamad Reza Mohamadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamad Reza Mohamadi in Journals

Position Journal Name
Internal MAnagerLanguage Related Resaerch
Editorial BoardLanguage Related Resaerch
Editorial BoardRussian Language and Literature Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آسیب شناسی حقوقی اجرای حکم قصاص نفس در ایران (Download Paper) Journal of Humanities and Islamic Strategic Studies Volume: 1, Issue: 6
2 اثربخشی آموزش بازشناسی هیجان ها بر مهارت های اجتماعی کودکان اتیستیک عملکرد بالا (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 4, Issue: 15
3 بررسی تاثیر کنش های گفتاری غیر مستقیم با ساختار پرسشی بر روند گفت و گو از منظر زبان روسی (Download Paper) Language Related Resaerch Volume: 7, Issue: 1
4 بررسی رابطه صبر و شفقت به خود با افسردگی در زنان مبتلا به سرطان پستان (Download Paper) Iranian Journal of Breast Diseases Volume: 11, Issue: 2
5 تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و درد زانوی سالمندان مبتلا به استیوآرتریت زانو (Download Paper) Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation Volume: 5, Issue: 3
6 تاثیر یک برنامه تمرینی عصبی عضلانی بر عملکرد اندام تحتانی و راستای سه بعدی در زانوی مردان هندبالیست در فرود یک پا (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 6, Issue: 16
7 تخمین مقاوم جهت نگاه نسبت به چرخش سر با استفاده از یک دوربین معمولی (Download Paper) Tabriz Journal of Electrical Engineering Volume: 41, Issue: 1
8 تکیه در واژه های روسی و فارسی و تداخل آ ن ها از منظر زبان آموزان فارسی زبان (Download Paper) Language Related Resaerch Volume: 1, Issue: 3
9 رابطه بین سبک دلبستگی به خدا با افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان: نقش میانجی ادراک بیماری (Download Paper) Iranian Journal of Breast Diseases Volume: 11, Issue: 1
10 شناسایی پوتی ویروس غالب در مزارع ذرت استان تهران و بررسی پارهای از خصوصیات آن (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
11 مدلسازی اتصالات نواحی مغزی جهت شناسایی اختلالات مغزی ناشی از غواصی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (Download Paper) Marine Technology Journal Volume: 4, Issue: 4
12 میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ (Download Paper) Counseling Culture and Psychotherapy Volume: 3, Issue: 11
13 نقش نمود فعل درترجمه ساختارهای بیان نهی وتحذیر از زبان روسی به فارسی (Download Paper) Language Related Resaerch Volume: 2, Issue: 2
14 نگاهی به فرایند واژه گزینی اصطلاحات پایه ای راداری زبان روسی به زبان فارسی (Download Paper) Language Related Resaerch Volume: 9, Issue: 1
15 وام واژه های روسی درزبان فارسی و فرهنگ بزرگ سخن (Download Paper) Language Related Resaerch Volume: 4, Issue: 3
16 ویژگی های نحوی ساختارهای امری با معانی مجازی زبان روسی و مقایسه آنها با ترجمه به زبان فارسی (Download Paper) Language Related Resaerch Volume: 5, Issue: 3
17 همه گیری شناسی اختلالات روانپزشکی در استان همدان در سال 1380 (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 11, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز توموگرافی سه بعدی پدیکل مهره های کمری بر اساس جنسیت و قومیت با استفاده از CT (Download Paper) Third National Conference on Nervous Musculoskeletal Disorders
2 آنالیز فلاتر پره روتاری مرحله اول کمپرسور یک مدل توربین گاز با وجود مشکلات ارتعاشی و حوادث شکست خستگی مکانیکی (Download Paper) 27th Annual Conference of Mechanical Engineering
3 اثرات Ga2O3 بر خواص میکرو نانوساختارهای TiO2 تهیه شده با روشی نوین از فرایند سل-ژل (Download Paper) 07th Iranian Seminar on Surface Engineering
4 اثرات بیماری های اعصاب و روان بر خانواده های بیماران (Download Paper) 01st Congress of Veternas and Their Family
5 ارائه رابطه جدید برای محاسبه ناحیه تحت تاثیر گرادیان های تنش فاق های نیم دایره ای (Download Paper) 27th Annual Conference of Mechanical Engineering
6 ارائه روشی خلاقانه برای محاسبه ضریب شدت تنش ناچ های V شکل با سوراخ انتهایی (VO) (Download Paper) 27th Annual Conference of Mechanical Engineering
7 ارائه طراحی نوین برای پره توربین بادی 25 کیلوواتی با توجه به شرایط ایران (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
8 ارایه راهکارهای نوین برای کاهش مصرف گاز طبیعی جهت تولید انرژی (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
9 ارتباط نوع سرپرستی بی سرپرستی و بدسرپرستی با آسیب دیدگی زنان با رویکرد جرمشناختی در سطح اجتماعی شهرستان کرج (Download Paper) 5th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
10 ارزیابی بین توسعه گردشگری وافزایش راندمان اقتصادی وسیاست های دولت در صنعت گردشگری (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
11 ارزیابی دوام ابزار FSSW با پوشش کامپوزیتی (Download Paper) 1st International Conference on Advances research in mechanics, mechatronics and biomechanics
12 ارزیابی سیستم اتوبوس سریع BRT در شهر تبریز به روش AHP (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
13 ارزیابی سیگنال مغزی الکتروانسفالوگرام (EEG) افرادی با اختلالات اوتیسم در مقایسه با افراد سالم و بررسی تعاملات نواحی مختلف مغزی با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT) و تابع شباهت همدوسی (Coherence) (Download Paper) 14th Iranian conference on Biomedical Engineering
14 ارزیابی طرح یک ساعت با محیط بان از دیدگاه مدیران دبیرستان های پسرانه شهرستان ×بیرجند (Download Paper) International Conference on Society and Environment
15 استخراج تابع توزیع تنش در اطراف شیارهای لبه ای بیضی شکل با روش تحلیلی (Download Paper) 27th Annual Conference of Mechanical Engineering
16 استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی یک صفحهی کامپوزیتی تحت بار خمشی (Download Paper) 1st National Conference on Mechanical Systems Simulation
17 استفاده از تفسیر چشمی تصاویر لندست در تهیه نقشه پوشش گیاهی شمال کویر لوت (Download Paper) Geomatics 1381
18 استفاده از فیلر پسماند کارخانه کنستانتره سنگ آهن بعنوان فیلر مصالح سنگی در آسفالت گرم (Download Paper) The 3rd International Exhibition and Conference on Sustainable Development in Construction with an Environmental Conservation Approach
19 الگوریتم نرم صفر هموار شده مقید به منظور یافتن سریع پاسخ تنک واقعی بنا منفی بودن ضرایب (Download Paper) 08th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
20 بررسی اثر ساختار پروسکایتی تیتانات کادمیم بر خواص فتوولتاییک سلول خورشیدی رنگدانه ای دی اکسید تیتانیم (Download Paper) 3rd National Conference on New Technologies in Chemical and Petrochemical and nano in iran
21 بررسی اثر ساختار پروسکایتی تیتانات کبالت بر خواص فتوولتائیکسلول خورشیدی رنگدانه ای دی اکسید تیتانیم (Download Paper) 1st global conference on sustainable development in nano-materials, nano-structure and nano-technology
22 بررسی اثر ضخامت لایه فوتوآند با ساختار کره توخالی دی اکسید تیتانیم بر خواص فوتوولتاییک سلول خورشیدی رنگدانه ای (Download Paper) The nanotechnology industry in Power and Energy Conference
23 بررسی اثر لایه پراکنده کننده نور بر خواص فتوولتائیک سلولهای خورشیدی رنگدانه ای دیاکسید تیتانیم نانوساختار (Download Paper) The nanotechnology industry in Power and Energy Conference
24 بررسی اثر ویسکوالاستیک مواد بر نتایج فرکانس طبیعی مدل تئوری الاستیسیته ورقهاو پوسته های استوانهای ساندویچی کامپوزیتی با نرم افزار آباکوس (Download Paper) 3rd Conference in the Manufacturing Engineering (NMEC2012)
25 بررسی اثرات افت نوک پره برپارامترهای طراحی پره ی توربین بادی (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
26 بررسی ارتباط بین رقابت در بازار تولید و مدیریت سود (Download Paper) 1st International Conference on Applied Economics and Trade
27 بررسی بازدارندگی نمکهای اگزالات و نیترات برروی خوردگی الیاژ الومینیوم 7075 درمحلولهای ابی حاوی یون کلرید (Download Paper) 06th Congress of the Iranian Metallurgical Society
28 بررسی بیع مال آینده در حقوق ایران (Download Paper) 3rd Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
29 بررسی پارامترهای موثر بر سرعت فلاتر بال مخروطی تحت بارگذاری آیروالاستیک (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
30 بررسی پدیدهی کاویتاسیون درتوربینهای هیدرولیکی (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
31 بررسی تاثیر درک رانندگان از وجود خطر در جاده با میزان واقعی تصادفات (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
32 بررسی تاثیر کاربرد ایرفویل های متنوع در بازده پره توربین بادی محور افقی 60 کیلوواتی (Download Paper) Congress on Environmental Science and Engineering and Sustainable Development
33 بررسی تاثیر کاربرد ایرفویلهای گوناگون در توان خروجی پره توربین بادی محور افقی (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
34 بررسی تیمارهای هیدرو وهالو پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی بذرگیاه داروئی رازیانه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
35 بررسی چالش ها و روندهای مهاجرتی اتحادیه اروپا در چارچوب نظریه مدریت مهاجرت بین المللی (Download Paper) 4th National Conference on New Technologies and Technologies of Iran
36 بررسی رفتارسایشی کامپوزیت نانوساختارAl- %1Vol Fe2O3 تولید شده توسط فرآیند اتصال نوردی تجمعی ARB (Download Paper) 1st National Conference on Non Ferrous Metals and Alloys
37 بررسی رفتارمکانیکی آلیاژ آلومینیم رسوب سخت شونده 7075 (Download Paper) 2nd Materials Engineering Conference
38 بررسی عوامل موثر بر سیستم های اطلاعات مدیریت (Download Paper) International Conference on innovation and research in the humanities and Islamic Management
39 بررسی عوامل موثربرمکانیزاسیون استان اصفهان (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
40 بررسی محدودیت های فناوری موجود توربین بادی و ارایه ی راه کارهایی برای حل این مشکلات (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
41 بهینه سازی پره توربین بادی 60 کیلوواتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 3rd Conference - ETEC
42 بهینه سازی توربین های آبی خوزستان جهت عبور ایمن ماهیان (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
43 بهینه سازی فرآیند ماشین کاری واترجت ساینده با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتمژنتیک (Download Paper) First National Congress on Material Use and Advanced Manufacturing in Industries
44 بهینه سازی مصرف سوخت خودروبااستفاده ازسیستم زمان بندی متغیر سوپاپ VVT (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
45 بهینه سازی مکان، اندازه و قیمت برق منابع تولید پراکنده در سیستم توزیع (Download Paper) 5th  Conference on Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC 2016
46 پتانسیل یابی رودباد در ایران و امکان تولید انرژی از آن (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
47 پتانسیل یابی و بررسی تمکان استفاده از انرژی خورشیدی در احداث نیروگاه و کاربردهای غیر نیروگاهی در استان خوزستان (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
48 پیش بینی شاخص بازداری ترکیبات ضد ویروس HIV مشتقات Hept با استفاده از روش رگرسیون خطی چند گانه و مقایسه با نتایج روش شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
49 تاثیر ابعاد و درصد الیاف پلی پروپیلن در بهبود خواص مکانیکی بازیافت سرد آسفالت (Download Paper) The 3rd International Exhibition and Conference on Sustainable Development in Construction with an Environmental Conservation Approach
50 تاثیر افزایش قیمت سوخت بر کاهش ترافیک (Download Paper) The 5th Conference on New and New Advances in Engineering Science and Technology
51 تاثیر توبه در جرایم مستوجب تعزیر در پرتو فقه جزایی اسلام (Download Paper) National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies
52 تاثیر خاک ورزی حفاظتی و حفظ بقایای گیاهی درافزایش عملکرد محصول درواحد سطح (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
53 تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ظرفیت تامین مالی وام بانکی ( مطالعه موردی: شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (Download Paper) National Conference on Accounting and Management Research with a New Business Approach
54 تاثیر نانو ذرات گرافن بر روی مشخصات مکانیکی و دوام بتن های معمولی (Download Paper) The 5th National Conference on Concrete Self-Determining of Iran and the First National Conference on the Maintenance of Concrete Structures
55 تاثیر نظارت مستمر توسط قانون و کاهش میزان فساد (Download Paper) 4th Conference on Financial and Administrative Corruption in the Legal System of Iran with the Approach to Improvement and Development of the Legal System
56 تاثیرآموزش هنر بر تربیت انسان متعالی (Download Paper) 1st International Conference on Innovation and Research in Education, Management and Psychology
57 تحلیل استاتیکی و ارتعاش آزاد سازه دم افقی هواپیمای مسافربری 150+ (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
58 تحلیل راهکارهای تسهیل بازپرداخت وامهای کشاورزان از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی مطالعه موردی : استان زنجان (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
59 تعیین ثابتهای اپتیکی فیلم های نازک سولفید کادمیم آلائیده با ایندیم (CdS:In ) تهیه شده به روش تبخیر حرارتی (Download Paper) 15th Iranian Conference on Optics and Photonics
60 تغییرات مصرف مواد در طول سال اول پس از زلزله در بم (Download Paper) 03rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster
61 تغییرو تحول برنامه درسی رشته زبان و ادبیات روسی در دانشگاههای ایران (Download Paper)
62 توسعه سیستم ترکیبی توربین بادی با ذخیره ساز انرژی نیروگاه تلمبه- ذخیره ای (Download Paper) 18th  Conference on Electrical Engineering OF Iranian Student
63 تهیه و بررسی خواص کامپوزیت های هیدروکسی آپاتیت - پلی کاپرو لاکتون به روش سل-ژل در حالت درجا (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
64 چالش نهادهای قضایی و حمایتی در قبال آسیب های اجتماعی مربوط به زنان بی سرپرست و بد سرپرست در شهرستان کرج (Download Paper) 5th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
65 حرص و طمع و افزایش فساد اداری (Download Paper) 4th Conference on Financial and Administrative Corruption in the Legal System of Iran with the Approach to Improvement and Development of the Legal System
66 رابطه اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
67 روان درمانی معنوی برای نوجوانان دچار اختلال سلوک: طراحی و معرفی یک بسته درمانی (Download Paper) 10th Congress of the pioneers of progress
68 روش ابداعی توسعه یافته از فرآیند اکستروژن مستقیم (Download Paper) 1st International Conference on Advances research in mechanics, mechatronics and biomechanics
69 روند جدیدی برای استخراج سریع مرز اشیا در تصاویر (Download Paper) 07th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
70 سلول خورشیدی رنگدانه ای با مورفولوژی های مختلف حاوی نانوذرات و ذرات قاصدک مانند دی اکسیدتیتانیم (Download Paper) The nanotechnology industry in Power and Energy Conference
71 سنتز تلورید کادمیم نانو ساختار به روش ساده سلوترمال (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
72 سنتز دی اکسید تیتانیم نانو ساختار با روش هیدروترمال: اثر زمان فرایند و عملیات هیدروترمال مجدد (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
73 سنتز نانوذرات دیاکسید تیتانیم به روش سولوترمال و کاربرد آن در سلول خورشیدی رنگدانه ای (Download Paper) The nanotechnology industry in Power and Energy Conference
74 سولفید کادمیم تک بعدی سنتز شده با روش سولوترمال : اثر بر ساختار و مورفولوژی (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
75 سیری درآراء و نظرات رجال سیاسی معاصر در حمایت از اندیشه ،کار و تولید ملی (Download Paper)
76 شبیه سازی CFD سانتریفیوژ گازی (Download Paper) 5th National CFD Applications Conference in Chemical Industries and petroleum
77 شبیه سازی و طراحی بهینه سازه یکپرنده کوچکمقیاستحت اثر سطح و بررسی پارامترهای عملکردی آن به روشالمان محدود (Download Paper) 1st National Conference on Mechanical Systems Simulation
78 شناخت بهترین راهکارهای جوابدهی به پیک بارحاصل هجوم امواج گرمای تابستانه درشرکت توزیع نیروی برق خوزستان با در نظر گرفتنمسائل محیط زیست و بهای تمام شده (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
79 شناسایی چهره مقاوم نسبت به تغییرات حالت هیجانی با استفاده از نمایش تنک (Download Paper) 21th Iranian Conference on Electric Engineering
80 شناسایی حالت چهره با استفاده ازتوصیف بافت تصویرجابجایی (Download Paper) 21th Iranian Conference on Electric Engineering
81 شناسایی موانع بازپرداخت تسهیلات کشاورزی از دیدگاه کارشناسان بانک کشاورزی مطالعه موردی : استان زنجان (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
82 ضرورت آگاهی معلمان از نرم افزار شناسی چندرسانه ای، قابلیت ها وکاربردها در تولید محتوای الکترونیکی (Download Paper) 1st National Conference on ICT Advancements and Opportunities
83 ضرورت آگاهی معلمان از نرمافزار شناسی چندرسانه ای،قابلیت ها کاربردها در تولید محتوای الکترونیکی (Download Paper) The Pathology Conference on Educational System
84 طراحی و بهینه سازی زره دو جزئی سرامیک-کامپوزیت در برخوردهای با سرعت بالا (Download Paper) 3rd Conference in the Manufacturing Engineering (NMEC2012)
85 علایم PTSD در دانش آموزان حادثه پارک شهر تهران (Download Paper) 02nd Conference on Search and Rescue Management
86 کیفیت مجازات های تعزیری و نحوه ی تعیین آن ها (Download Paper) National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies
87 مدلسازی و آنالیزسازه یک پرنده کوچک مقیاس تحت اثر سطحWIG و بررسی پارامترهای آیرودینامیکی مدل پیش ساخت بالواره آن به روش المان محدود (Download Paper) 3rd Conference in the Manufacturing Engineering (NMEC2012)
88 مطالعه تطبیقی مدیریت انگیزش با تاکید برنگرش اسلامی (Download Paper) 7th International Conference on new directions in management, economics and accounting
89 معرفی و بررسی عملکرد کلوییدهای گازیافرون به عنوان یک سیال حفاری در مخازنتخلیه شده نفت و گاز (Download Paper) 3rd National Conference on Materials Engineering, Chemical Engineering and Industrial Safety
90 مقایسه رفتار دیوار برشی فولادی با فولاد نرمه و مقاومت پایین LYP با و بدون بازشو تقویت شده بوسیله الیاف پلیمری کربن (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
91 مقایسه رفتار دیوار برشی فولادی باز شودار با فولاد نرمه و مقاومت پایینLYP تقویت شده به وسیله الیاف پلیمری کربن CFRP (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
92 مقایسه رفتار مکانیکی آسفالت بازیافتی با امولسیون قیر دارای سیمان و الیاف پلی پروپیلن (Download Paper) The 3rd International Exhibition and Conference on Sustainable Development in Construction with an Environmental Conservation Approach
93 مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی با فولاد نرمه و مقاومت پایین LYP با و بدون بازشو تقویت شده به وسیله الیاف پلیمری کربن (CFRP) (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
94 مکان یابی استان خوزستان در بهره گیری از انرژی تجدید پذیر خورشیدی و مشخص نمودن بهترین مصرف کننده گان از لحاظ صرفه جویی در هزینه نصب و انتقال و حفظ محیط زیست (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
95 نقش فناوری میکروتونلینگ دراجرای شریانها و سامانههای آب و فاضلاب: مطالعه موردی شبکه فاضلاب همدان (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
96 نقش مهندسی ارزش در اجرا و بهینهسازی زیرساختها: مطالعه موردی پروژه شبکه فاضلاب همدان (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures