Doctor Hossein Rezaii

Doctor Hossein Rezaii

Doctor Hossein Rezaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اتصال معادله های ناویر استوکس و ریچاردز برای شبیه سازی عددی جریان دوفاز سطحی و زیرسطحی در آبیاری قطره ای سطحی (Download Paper) Journal of Irrigation Sciences and Engineering Journal of Volume: 40, Issue: 1
2 اثر احداث سد مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی سد مخزنی شهرچای، دشت ارومیه، ایران) (Download Paper) Journal of water and Soil Conservation Volume: 26, Issue: 4
3 ارایه الگوی مدیریت استعداد در نهاجا (Download Paper) Journal of Human Resources management Volume: 8, Issue: 29
4 ارتقاء عملکرد نوآورانه سازمان از طریق توانمندسازی محیط کار کارکنان (Download Paper) Journal of Human Resources management Volume: 8, Issue: 29
5 ارزیابی پتانسیل کیفی منابع آب زیرزمینی جهت مصارف آب شرب با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت ارومیه ) (Download Paper) Journal of Irrigation Sciences and Engineering Journal of Volume: 38, Issue: 3
6 ارزیابی حذف نیترات و فسفات از فاضلاب شهری با استفاده از گیاهان آبزی نی و لویی (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 47, Issue: 88
7 ارزیابی روش های مختلف زمین آماری مبتنی برGIS در پیش بینی و پهنه بندی تهاجم شوری در آبخوان های استان آذربایجان غربی (Download Paper) Journal of Environment and Water Engineering Volume: 2, Issue: 2
8 ارزیابی شاخص ردپای آب محصولات زراعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با اعمال اثر تغییراقلیم (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 30, Issue: 4
9 ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی (Download Paper) Journal of water and Soil Conservation Volume: 21, Issue: 5
10 بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت ابهر (Download Paper) Journal of Environment and Water Engineering Volume: 4, Issue: 1
11 بررسی اثر متغیرهای آب و هوایی بر کشاورزی (مطالعه موردی: عملکرد گندم دیم) (Download Paper) Journal of Irrigation Sciences and Engineering Journal of Volume: 42, Issue: 2
12 بررسی روند تغییرات ترازآب زیرزمینی( مطالعه موردی:دشت ارومیه) (Download Paper) Journal of water and Soil Conservation Volume: 22, Issue: 4
13 بررسی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در واحدهای پژوهشی (Download Paper) Journal of new research approaches in management and accounting Volume: 2, Issue: 5
14 بررسی شبهات دکتر سها در مورد هفت آسمان در قرآن (Download Paper) Researches of Quran and Hadith Sciences Volume: 16, Issue: 3
15 پهنه بندی اقلیمی با استفاده از روش های آماری چند متغیره در استان آذربایجان شرقی (Download Paper) Journal of Environment and Water Engineering Volume: 3, Issue: 3
16 پیش بینی بارندگی توسط مدل تلفیقی ARMA-ARCH برای غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (Download Paper) Journal of Civil and Environmental Engineering, University of Tabriz Volume: 49, Issue: 95
17 تاثیر نوسانات نرخ ارز بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران (Download Paper) FINANCIAL MONETARY ECONOMICS Volume: 22, Issue: 10
18 تبیین الگوواره ای فرآیند روا نشناختی حصول معنای محیطی و تحقق حس مکان با تمرکز بر نقش واسط ادراک (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 15, Issue: 65
19 تحلیل منطقه ای و استخراج منحنی بزرگی- مساحت- فراوانی خشکسالی با استفاده از توابع مفصل در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 31, Issue: 4
20 رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان شرکت تامین قطعات ایران خودرو (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 19, Issue: 67
21 سنجش نگرش جامعه میزبان به گسترش آسیب های اجتماعی ناشی از توسعه گردشگری در شهر همدان (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 8, Issue: 29
22 فراتحلیل روانشناختی رابطه فرم و عملکرد در فرآیند طراحی معماری از منظر خلاقیت (Download Paper) Journal innovation and creativity in the humanities Volume: 8, Issue: 2
23 کاربرد الگوریتم های GA، SMPSO و HGAPSO در بهره برداری بهینه از مخازن سدها (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 30, Issue: 4
24 کاربرد روش های شبکه ی بیزین و حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیه (Download Paper) Journal of water and Soil Conservation Volume: 25, Issue: 3
25 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تبخیر-تعرق با حداقل داده های هواشناسی (Download Paper) Journal of Environment and Water Engineering Volume: 2, Issue: 2
26 محاسبه قیمت سایه ای انرژی الکتریکی در بازار برق ایران (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 2, Issue: 6
27 مدل سازی رواناب روزانه حوضه نازلو چای در غرب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل Tank (Download Paper) Journal of water and Soil Conservation Volume: 23, Issue: 6
28 مطالعه جامعه شناختی رابطه مدیریت بدن و ارزش سرمایه جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهه 60 شهر همدان) (Download Paper) Quarterly Journal of Women s Studies Sociological and Psychological Volume: 15, Issue: 3
29 مقایسه رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی سالمندان سرای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران. (Download Paper) Research Journal on Social Work Volume: 2, Issue: 8
30 مقایسه ی فضای حالت بازسازی شده و آشوبناکی جریان رودخانه ی نازلوچای در مقیاس های زمانی مختلف (Download Paper) Journal of water and Soil Conservation Volume: 22, Issue: 5
31 نگاهی به فرآیند مدیریت تحول در سازمان های آموزشی بر اساس رویکرد سیستمی (Download Paper) Journal of Afagh Volume: 1, Issue: 9
Conference Papers
row paper title conference name
1 آرایه های گچبری بزرگترین خانه خشتی جهان(خانه حاج آقا علی قاسم آباد رفسنجان) (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
2 آزمون روش SFU در شبکه های آبرسانی مطالعه موردی شبکه آب شرب دانشگاه ارومیه (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
3 آلودگی منابع آب کارستی چالش ها و راهکارها (Download Paper) Conference on Environment and crisis ahead (with a focus on water scarcity and pollution in urban and industrial)
4 آنالیز نیروهای ضربه ناشی از برخورد سازه های فولادی مجاورهمو نقش این نیروها در تشکیل مفاصل پلاستیک دراعضای سازه درهنگام زلزله (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
5 اثرات توزیع نامنظم سختی برپاسخ لرزه ای پل ها (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
6 اثرات محافظتی عصاره آبی عناب بر شاخص های رشدی جنین های موش در معرض داروی کاربامازپین (Download Paper) The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran
7 احصاء شاخصه های استاندارد تولید آثار مکتوب دفاع مقدس با تکیه بر سرگذشت نامه نویسی (Download Paper) 3rd National Conference on New Approaches to the Humanities, Challenges and Solutions
8 ارائه الگوئی برای اعمال معیارهای پایداری در صنعت ساخت با استفاده ازفرآیند مهندسی ارزش در مراحل نظری پروژه (Download Paper) National Conference on Application of Value Engineering in Energy Management
9 ارائه ی روشی برای انتخاب استراتژی های موثر بر عملکرد تامین کنندگان در حرکت به سمت تولید ناب با استفاده از DEA و تکنیک DEMATEL-ANP مطالعه موردی: شرکت ساخت تجهیزات سپاهان-گروه مپنا (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
10 ارتباط تنوع گونه های چوبی با تنوع خاک در بخشی از جنگل های ارسباران (Download Paper) The first international conference and the third national conference on sustainable management of soil and environment resources
11 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت مشهد به روش دراستیک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) (Download Paper) 2nd Conference on Protection of Natural Resources and Environment
12 ارزیابی اثربخشی کنترل های موجود بر فرایندهای کسب وکار براساس چارچوب کنترل های داخلی یکپارچه (Download Paper) First International Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development
13 ارزیابی ایستگاه های پمپاژ شبکه آبیاری وزهکشی دشت مهاباد (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
14 ارزیابی پیامدهای زیست محیطی سد و شبکه ابیاری و زهکشی اغ چای (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
15 ارزیابی پیش بینی خشکسالی در آینده توسط تولید داده های مصنوعی به روش ARMA (مطالعه موردی: ایستگاه ارومیه و قاسملو در استان آذربایجان غربی) (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
16 ارزیابی تاثیر فعالیتهای آبخیزداری در کاهشوقوع سیل، مطالعه موردی آبخیز قاضیآباد آذربایجان غربی (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
17 ارزیابی توزیع های آماری و تخمین حداکثر سیلاب رودخانه های حوزه دریاچه ارومیه با استفاده از نرم افزار Easyfit (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
18 ارزیابی جامع تجربه فرد از لکنت در بزرگسالان دارای لکنت پیشرفته شهر اهواز (Download Paper) The 17th Iranian Speech Therapy Conference
19 ارزیابی سازه های آبی احداث شده در شبکه آبیاری و زهکشی دشت مهاباد (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
20 ارزیابی سیستمهای ابیاری بارانی عقربه ای و ارابه ای با ابپاش تفنگی بر اساس برنامه کامپیوتری (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
21 ارزیابی شاخصهای کیفی منابع آبهای زیرزمینی دشت ارومیه بر اساس شاخص کیفیت منابع آب ایران IRWQI-GC و پهنهبندی آن (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
22 ارزیابی عملکرد پرسنل بخش کنترل کیفیت با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره در شرکتسینا شیشه (Download Paper) International Conference on Management and Economics in the 21st Century
23 ارزیابی عملکرد پیش بینی داده های اقلیمی حوضه زرینه رود با نرم افزار Lars - wg (Download Paper) The first national seminar on the challenges and solutions of engineering and management of Lake Urmia
24 ارزیابی عملکرد و آنالیز حساسیت مدل مفهومی بارش رواناب HBV مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای، ارومیه (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
25 ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه ذرت (Download Paper) 2nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
26 ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه گندم (Download Paper) 2nd International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
27 ارزیابی مدل های شبکه هوش مصنوعی و رگرسیونی در پیش بینی بانک بذر خاک با استفاده از برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (Download Paper) The 5th International Conference on Modern Ideas in Agriculture, the Environment and Tourism
28 ارزیابی میزان اکسیژن محلول در ارتباط با مکان های هوادهی در آزمایشگاه (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
29 ارزیابی و بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های مختلف هواشناسی در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (Download Paper) Conference on Environment and crisis ahead (with a focus on water scarcity and pollution in urban and industrial)
30 استخراج هلال ماه از تصاویر رویت هلال به کمک تبدیل کرنل چرخشی و استانه گیری ترکیبی جدید (Download Paper) 3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
31 استفاده از ارزیابی کمی و کیفی آب رودخانه در شناسایی منبع آلاینده و تاثیر سازه های موجود در مسیر (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
32 استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق بروش پرایستلی - تیلور در حوضه نازلوچای (Download Paper) 03rd Water Resources Management
33 استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل بروش پرایستلی - تیلور در حوضه نازلوچای (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
34 الگوی تعیین قیمت تعادلی گاز به روش پویایی سیستم ها (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
35 امکان سنجی استفاده از خودروهای کوچکدونفره در ترابری سازمانها (مطالعه موردی: ترابری شهرداری اصفهان) (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
36 انتخاب متغیرهای ورودی به مدل برای پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از نظریه ی اطلاعات متقابل (Download Paper) 6th Water Resources Management
37 انتقال ارز در حوزه بین المللی با استفاده از بلاک چین (Download Paper) 7th International Conference on Economics, Management, Accounting with a Value-building Approach
38 اندازه گیری بدون تماس از قطعات صنعتی مسطح با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر دیجیتال (Download Paper) 06th Iranian Conference on Manufacturing Engineering
39 اولویت بندی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی با به کارگیری FAHP و QFD در موسسات مالی (Download Paper) 2nd International Conference on Financial Services Marketing
40 Y مطالعه چند شکلی گوسفند کرمانی بر اساس 17 نشانگر ریزماهواره مختص کروموزوم (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
41 برآورد آب مو رد نیاز گیاهان زراعی مهم دهگلا ن (Download Paper) 2nd National Conference Semi-Arid Hydrology
42 برآورد نرخ بهره وری متغیر پرسنل در پروژه های خطی- تکراری با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 7th International Project Management Conference
43 براورد مکانی هدایت الکتریکی اب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روشهای زمین اماری (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
44 بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری دایره ای شکل برروی طول غلطاب درپرش هیدرولیکی (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
45 بررسی آماری روند تغییرات رژیم هیدرولوژیکی رودخانه های غرب دریاچه ارومیه به روش من کندال (مطالعه موردی رودخانه های باراندوزچای، شهرچای و نازلوچای) (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
46 بررسی اثر بخشی آموزش روش PRT به مادران بر اجتماعی شدن کودکان طیف اتیسم (Download Paper) The 17th Iranian Speech Therapy Conference
47 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامتر بارش در حوضه دریاچه ارومیه (Download Paper) The 5th Environment Conference and Exhibition and the upcoming crises
48 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر حوضه دریاچه ارومیه (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
49 بررسی پدیدارشناسی لایه های معنایی طبیعت و محیط زیست درقرآن کریم (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
50 بررسی پویایی یادگیری در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
51 بررسی پیش بینی داده های اقلیمی در حوضه زرینه رود با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی sdsm (Download Paper) The first national seminar on the challenges and solutions of engineering and management of Lake Urmia
52 بررسی تابع تقاضای نفت کشور ایران با رویکرد سیستم دینامیک و اقتصادسنجی طی دوره 1367تا1391 (Download Paper) 2ND International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
53 بررسی تاثیر پدیده تنه زدگی سازه ها (SIP) بر رفتار سازه های فولادی در هنگام زمین لرزه (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
54 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق پتانسیل (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه) (Download Paper) Second National Conference on Coastal Water Resources Management
55 بررسی تاثیر دریاچه ارومیه در کیفیت آب زیر زمینی استان آذربایجان غربی با استفاده از روش های ویلکوکس و GQI (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
56 بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر ارزش درک شده و قصد خرید محصول (مورد مطالعه: مشتریان مراجعه کننده به واحد صف بانک ملت در تهران) (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in the Field of Humanities, Management and Entrepreneurship of Iran
57 بررسی تاثیرات سد مخزنی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی آبخوان شهرچای) (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
58 بررسی تاثیرفرهنگ سازمانی برمدیریت دانش مورد مطالعه شرکت سبحان انکلوژی (Download Paper) 1st National Conference on engineering, Business Management
59 بررسی تکامل خاک در منطقه میاندوآب بر اساس شاخص های مرفولوژیکی و فیزیکی (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
60 بررسی جامعه شناسی نقش صنعت گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه پایدار روستایی (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
61 بررسی خشکسالی در شش ایستگاه استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی (Download Paper) 6th Water Resources Management
62 بررسی خصوصیات شیمیایی منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز دشت ارومیه (Download Paper) 14th National conference on Watershed Management Sciences and Engineering of IRAN
63 بررسی خصوصیات شیمیایی منابع آب زیرزمینی حوضه آبریزدشت ارومیه (Download Paper) 14th National conference on Watershed Management Sciences and Engineering of IRAN
64 بررسی رابطه بین استفاده از محتوای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و شکل گیری هویت ملی جوانان (مطالعه موردی جوانان 15 تا 29 ساله شهر همدان) (Download Paper) The 5th National Conference on Psychology of Social Sciences and Education
65 بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و بهبود عملکرد مالی مطالعه موردی: مدارس ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری (Download Paper) Scientific Conference on Management, Applied Economics and Business
66 بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد شغلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
67 بررسی رابطه بین کارآفرینی در صنعت توریسم با توسعه روستایی (مطالع موردی روستای دوهزار، شهر تنکابن) (Download Paper) National Conference of Entrepreneurs University
68 بررسی رابطه ومقایسه عوامل زمینه ای با گرایش به اعتیاد در معتادان مجرد ومتاهل شهر گرگان (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
69 بررسی روابط ایران و ترکیه همگرایی منطقه ای در خلال سال های (2002-2010) (Download Paper) First National Conference on South-West Asian geopolitics
70 بررسی روش های زمان بندی مبتنی بر تکنیک خط تعادل در مدیریت پروژه های خطی_تکراری (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
71 بررسی روشهای مختلف طراحی کانال در شبکه کانال های آبیاری مهاباد و معرفی روش برتر مطابق با شرایط موجود و بیان دلایل تخریب کانال های موجود (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
72 بررسی روند تغییرات تبخیر و تبخیر - تعرق در حوزه دریاچه ارومیه (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
73 بررسی سابقه برنامه ریزی منطقه ای در ایران قبل ازانقلاب با استفاده از روش SWOT (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
74 بررسی ساختار و عملکرد محله در شهرهای ایرانی- اسلامی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
75 بررسی سه بعدی تاثیر دبی های مختلف برآبشستگی رسوبات پایین دست سرریز لبه تیز (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
76 بررسی شاخص کیفیت آب ورودی به تصفیه خانه با ارائه روشی جدید(مطالعه موردی: رودخانه شهرچای، ارومیه) (Download Paper) Third National Conference on Hydrology of Iran
77 بررسی علل پایین بودن بهره وری آب در شبکه آبیاری تحت فشار دشت گردیان (Download Paper) 1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management
78 بررسی عملکرد سازه های هیدرولیکی در شبکه آبیاری دشت مهاباد (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
79 بررسی فرآیند نانوفیلتراسیون در تصفیه آب و فاضلاب (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
80 بررسی کاربرد مدیریت دانش درسازمان های آموزشی ومدارس (Download Paper) 4rd conference on modern management sciences
81 بررسی کیفیت آب جهت کاربرد در سیستم های آبیاری قطره ای (مطالعه موردی: شهرستان مرند، استان آذربایجان شرقی) (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
82 بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت ارومیه (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
83 بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی دشت ارومیه(مطالعه موردی حوزه دشت ارومیه) (Download Paper) 12th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
84 بررسی معماری های آموزش الکترونیکی (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
85 بررسی مولفه های اعتماد و اتصال به شبکه های اجتماعی در کالبد معماری بازارهای سنتی ایران و چگونگی کاربست آن در معماری معاصر ( نمونه موردی: بازار سنتی کرمانشاه ) (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
86 بررسی میزان آمادگی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستانبرای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
87 بررسی میزان پالایش گیاهی کانال های کشت شده توسط گیاه نی در خصوص نیترات، فسفات و DO فاضلاب (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
88 بررسی میزان تاثیر طرح هادی روستایی بر معرفی وحفظ ابنیه تاریخی روستاها نمونه موردی خانه تاریخی حاج آقا علی قاسم آباد رفسنجان (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
89 بررسی میزان تاثیر گردشگری بر توسعه روستا نمونه موردی روستای قاسم آباد رفسنجان (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
90 بررسی نقش اقلیم و محیط زیست در چگونگی شکل گیری مسکن روستایی (نمونه موردی روستاهای شهرستان رفسنجان) (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
91 بررسی نقش الگوی توسعه پایدارشهری بروضعیت محیط زیست شهری (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
92 بررسی نقش تعدیل کننده عمر شرکت بر ارتباط میان هزینه تحقیق و توسعه و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies
93 بررسی نقش صنعت گردشگری در تغییرات امنیت اجتماعی جامعه میزبان (مطالعه موردی روستای دوهزار شهر تنکابن) (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
94 بررسی نوع و دسترسی به خدمات دوران سالمندی( سرای سالمندان) در شهر تهران (Download Paper) The 5th International Conference on Psychology, Education and Lifestyle
95 بررسی وجود آشوب در جریان روزانه ی رودخانه ی نازلوچای (Download Paper) National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
96 برنامه ریزی بهینه پروژه های معدنی با تلفیق الگوریتم ژنتیک و منطق فازی (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
97 بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم ABC (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
98 بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (Download Paper) 03rd Water Resources Management
99 بهینه سازی هزینه طراحی شبکه های توزیع آب به روش الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهرک صنعتی چالدران استان آذربایجان غربی (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
100 بهینهسازی چندمنظوره برنامه زمانبندی پروژههای خطی - تکراری با استفاده از برنامهنویسی خطی (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Development
101 بیلان اب زیرزمینی و بررسی افت سطح اب دشت ارومیه (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
102 پایش خشکسالی در استان آذربایجان غربی در محدوده ایستگاههای غرب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های خشکسالی هواشناسی (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
103 پایش کیفی آبهای زیرزمینی در سطح استان آذربایجان غربی (Download Paper) 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
104 پدیده شیف شرینگتون Schiff Sherrington در سگ (Download Paper)
105 پهنهبندی پارامترهای EC و TDS آب زیرزمینی با استفاده از روشهای زمین آمار مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی (Download Paper) 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
106 پیش بینی تغییرات دریاچه ارومیه با استفاده از دما و عمق آب حاصل از تصاویر ماهوارهای (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
107 پیش بینی خشکسالی توسط تولید داده های مصنوعی با استفاده از مدل های تصادفی خطی سری زمانی در غرب دریاچه ارومیه (Download Paper) Conference on Environment and crisis ahead (with a focus on water scarcity and pollution in urban and industrial)
108 پیش بینی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری های زمانی(مطالعه موردی ایستگاه تبریز) (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
109 پیش بینی سبد سهام با استفاده از الگوریتم های تکاملی برپایه تجزیه و متدهای پیش انتخاب سهام (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
110 پیش بینی فراوانی شدت خشکسابی با استفاده از سری های زمانی خطی(منطقه مورد مطالعه:حوضه آبریز دریاچه ارومیه) (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
111 پیش بینی منابع آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از مدل MODFLOW (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
112 پیش بینی میزان آورد رودخانه با استفاده از روش های هوش مصنوعی (Download Paper) 7th National Conference on Environment and Sustainable Natural Resources
113 پیشبینی تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه با استفاده از محاسبات نرم (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
114 پیکرهبندی زنجیره تأمین براساس برنامه زمانبندی و محدودیت منابع (Download Paper) 03rd National Conference on Industrial Engineering and Systems
115 تاثیر ادراک حسی و غیر حسی بر رفتار فردی با رویکرد اسلامی (Download Paper) 10th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
116 تاثیر بهینه سازی سیستم روشنایی براصلاح الگوی مصرف و آزاد سازی ظرفیت شبکه (Download Paper) 1st National Conference on Electrical Energy Conservation
117 تاثیر ترازپایاب سیستم مستهلک کننده انرژی از نوع فیلیپ باکت روی حفره آبشستگی (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
118 تاثیر زاویه لبه پرتاب سیستم مستهلک کننده انرژی از نوع فیلیپ باکت روی حفره آبشستگی (Download Paper) 03rd Water Resources Management
119 تاثیر نوسان پذیری جریان های نقدی بر حساسیت دارایی های نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies
120 تأثیر اقتصاد مقاومتی بر مزیت رقابتی پایدار (Download Paper) 2nd international E-Conference on economy under Sanctions
121 تبیین ارتباط میان رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان (Download Paper) 1st National Conference on Management and Entrepreneurship
122 تبیین روابط علی بازار جامع انرژی ایران در قالب اقتصاد مقاومتی با رویکرد پویایی سیستمی (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
123 تبیین نگرش انسان به محیط زیست نخستین گام در تحقق شهر فرهنگ گرا (نقدی بر آلودگی فرهنگی ناشی از تکنولوژی) (Download Paper) 01st Culture-Based Urban Planning National Conference
124 تحلیل بحران هویت قومی در ایران در بستر جهانی شدن با رویکرد علم پایداری (Download Paper) Conference on Ethnicity and culture in Iran
125 تحلیل پارامترهای کیفی آبهای سطحی ورودی به دریاچه ارومیه از بخش غربی با استفاده از آنالیز خوشه ای (Download Paper) 6th Water Resources Management
126 تحلیل تاثیر قابلیت های پویای سازمانی یادگیری سازمانی مدیریت دانش در رسیدن به اهداف طرح تحول سلامت (Download Paper) 2ND International Management Conference, culture and economic development
127 تحلیل غیر الاستیک قاب های سازه های ساخته شده با مقاطع فولادی بتن پر (Download Paper) International Congress on new developments sustainability in architecture, urban planning, civil engineering and building
128 تحلیل ماهیت، ویژگی ها و شیوه ی انتصاب (انتخاب) امام - خلیفه از دیدگاه علامه حلی و قاضی باقلانی (Download Paper) The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
129 تحلیل و بررسی پارامتر DO درکیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2K (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
130 تحلیل و بررسی پارامتر PH کیفیت آب رودخانه مهاباد چای توسط مدل QUAL2K (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
131 تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری نمونه موردی :ورودی شهر رفسنجان (Download Paper) 4th.International Conference on Researches in Science & Engineering
132 تخمین تبخیر به روش ANFIS و مقایسه ی آن با متد پنمن (Download Paper) 1st national conference on agricultural management using crop pattern
133 تخمین و طبقه بندی نمایه های اقلیمی در حوضه رودخانه نازلو چای مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی آباجالوسفلی از حوضه های دریاچه ارومیه (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
134 تشابه تکاملی برخی خاک های جنگلی (Download Paper) The first international conference and the third national conference on sustainable management of soil and environment resources
135 تشخیص پیر شدگی برقگیر اکسید فلز (MOSA) با بررسی هارمونیک های فرد ولتاژ (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
136 تعیین توزیع برتر آماری با استفاده از آزمون PPCC جهت تحلیل های هیدرولوژیکی با استفاده از داده های دبی (مطالعه موردی حوضه دریاچه ارومیه) (Download Paper) 6th Water Resources Management
137 تعیین رفتار خطی یا غیرخطی سریهای زمانی جریان رودخانه با استفاده از آزمون غیرخطی BDS مطالعه موردی رودخانه نازلوچای (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
138 تغییر اقلیم در حوضه های یخچالی؛ بررسی چالشهای سیلاب و رسوب ( مطالعه موردی حوزه های سههزار و سردابرود) (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
139 تغییرات زمانی آبدهی قنات های استان آذربایجان غربی به عنوان انتقال سنتی آب زیرزمینی (Download Paper) International Conference on Traditional Knowledge for Water Resources Management
140 تقویت مولفه های پیاده مداری: راهی به سوی افزایش تعاملات اجتماعی خیابان های شهری (نمونه موردی: خیابان مدرس شهر کرمانشاه) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
141 توسعه تحلیل خسارت پذیری شکنندگی پل های بزرگ راهی با استفاده ازروشهای تحلیلی مختلف (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
142 چگونه زماى استفاده از فناوری اطلاعات در سازماى را کاهش دهیم؟ (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
143 حسابداری مدیریت محیط زیست (Download Paper) The Conference on Accounting, Financial Management and Investment
144 درمان غیر جراحی دو مورد پارافیموزیس در سگ نژاد ژرمن شپرد (Download Paper)
145 دولت کارآفرین (Download Paper) 2nd International Management and Business Conference
146 رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با خود پنداره در دانش آموزان دبیرستانی (Download Paper) 1ST national conference of modern management and sustainable planning in Iran
147 رابطه علیت بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (VAR) (Download Paper) Fourth National Conference on Management, Accounting and Economics
148 رابطه عوامل انگیزشی و بهداشتی بااخلاق کاردبیران مقطع متوسطه ساوه درسال تحصیلی 91-92 (Download Paper) 1st International Conference on tools and management techniques
149 رفتار ستونهای بتنی با فولاد مدفون تحت اثر بارگذاری برون محور با استفاده از مدل غیرخطی سه بعدی اجزا محدود (Download Paper) International Congress on new developments sustainability in architecture, urban planning, civil engineering and building
150 رویکردی ابتکاری در برنامهریزی بهینه سبد پروژه ساخت مجموعههای تفریحی- رفاهی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
151 رویکردی نوین در بهینه سازی برنامه زمان بندی پروژه های خطی – تکراری (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
152 سهم جریان زیست محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه زرینه رود با انواع روشهای اکو-هیدرولوژیکی (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
153 شناسایی نمودهای خاک ساختی آهکی در خاک های جنگلی ارسباران (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
154 شناسایی و بررسی مرفولوژیک تکامل خاک های کلیبر چای سفلی (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
155 طراحی ساخت و ارزیابی یک دستگاه پف زای جدید (Download Paper) 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering
156 طراحی سخت افزار ارتباط و آزمایش تجهیزات با گذرگاه ARINC429 (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Avionics System
157 طراحی شبکه فاضلاب با استفاده از ابزار ArcGIS ونرم افزار SewerGems (Download Paper) First National Conference on the Environment
158 طرح توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی (نمونه موردی رستم اباد ورحمت اباد شهرستان رفسنجان) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
159 طرح هادی روستایی عاملی بر تشدیدپدیده حاشیه نشینی (نمونه موردی روستای اسلام آباد رفسنجان) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
160 علاج بخشی و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ شبکه آبیاری وزهکشی دشت مهاباد (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
161 عوامل عدم موفقیت پروژه ها با توجه به فاز های پروژه نقش مدیریت (Download Paper) Third Annual National Economic, Management and Accounting Conference
162 عیب یابی و پیش بینی عیب های مخفی توربین v94.2 با استفاده از تکنیک های داده کاوی (Download Paper) 6th Electric Power Generation Conference
163 فناوری بلاک چین در مبارزه با پولشویی (Download Paper) International Conference on Electrical, Computer and Mechanical Engineering of Iran
164 کار آفرینی در صنعت ساختمان (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
165 کاربرد سدهای زیرزمینی در مدیریت منابع آب (Download Paper) International Conference on Urban Planning, Civil Engineering, Architecture
166 کاربرد مدلهای یادگیری تیمی در آموزش و پرورش (Download Paper) 2nd SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
167 کنترل اثر اغتشاش در برج تقطیر با استفاده همزمان از نرم افزارهای AspenTM Dynamic و SimulinkTM (Download Paper) 08th Students Conference of Chemistry Engineering
168 کود آبیاری، مزایا و تاءثیر آن در کشاورزی پایدار (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Agriculture and Cleaner Product
169 گزارش موردی بهبود لنگش ناشی از لیگاتور ناخواسته عصب سیاتیک حین جراحی لگن در یک قلاده سگ نژاد هاسکی (Download Paper)
170 محاسبه شاخصهای کیفیت توان در بخشی از شبکه توزیع مازندران (Download Paper) 17th International Power System Conference
171 محاسبه شاخصهای کیفیت توان در بخشی از شبکه توزیع مازندران (Download Paper) 17th International Power System Conference
172 مدل الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی سیستم تک مخزنی شهرچای (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
173 مدل جریان اب در خاک و جذب آب توسط گیاه بر اساس شکل و توسعه ریشه (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
174 مدل سازی تقاضای انرژی الکتریکی در کشور با رویکرد پویایی سیستمی (Download Paper) 07th National Energy Congress
175 مدلسازی تخصیص آب سد شهرچای به روش سلسله مراتب فازی (Download Paper) 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
176 مدلسازی کیفی رودخانه شهر چای (ارومیه) با استفاده از مدل QUAL2K (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
177 مدلسازی و شبیهسازی سیستم رانش یک AUV در محیط MATLAB Simulink (Download Paper) 3rd National Conference on Applied hydrodynamics Iran
178 مدیریت منابع با مدلسازی تغییرات آب و هوایی (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
179 مرورى بر اثر داروهاى آنتى هیستامینى بر تابلوى الکتروکاردیوگرام (Download Paper) 12th Congress of Iranian Veterinary Students
180 مروری بر تزریق کنترل شده بر مبنای هدف TCI در بیهوشی دامپزشکی (Download Paper)
181 مسیولیت مدنی متصدی حمل و نقل هوایی در قبال مسافرین بابت تاخیر پروازها (Download Paper) 1st National Conference on Promoting Civil Liability in Iranian Law Challenges and Solutions
182 مشارکت پذیری اجتماعی: سرمای های با ابعاد اجتماعی- کالبدی در معماری بازارهای سنتیایران(نمونه موردی: بررسی قابلیت مشارکت پذیری اجتماعی در کالبد بازار سنتی کرمانشاه) (Download Paper) 2nd National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture
183 مطالعه آزمایشگاهی اثرات جایگزینی ماده مکمل سیمانی سیلیکا فیوم با سیمان برمقاومت فشاری نمونه های بتنی (Download Paper) The 4th National Conference on Cement Industry and the Future Horizon
184 مطالعه نمایه های فرکتالی در مقاطع نازک میکروسکوپی خاک و ارتباط آن با سایر ویژگی های آنالیز تصویر (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
185 مطالعه و بررسی جمع آوری، تصفیه، دفع و استفاده مجدد از فاضلاب روستائی استان کرمان (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
186 معرفی بیولاک، روشی کارا در تصفیه فاضلاب، با نگاهی بر تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
187 معرفی رویکرد پویایی سیستم در مدلسازی مشارکتی مدیریت جامع منابع آب و خاک برای استفاده در مقیاس آبخیز (Download Paper) 11th National Seminar on Watershed Management
188 مفهوم شهر ازمنظر متون اصلی دین اسلام (قرآن کریم،سنت پیامبراسلام وامام علی) (Download Paper) International Conference on Architecture and Urbanism
189 مقایسه بین تاثیر ابعاد تیر و ستون بتنی در کاهش دریفت سازه (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Engineering
190 مقایسه پیش بینی هیدروگراف سطح ایستابی با روشهای مختلف محاسبات نرم (مطالعه موردی:دشت باراندوز چای) (Download Paper) Third National Conference on Hydrology of Iran
191 مقایسه حداقل فشار سینهکار در حفاری مکانیزه با ماشین EPBS درتونلهای شهری به روشهای تحلیلی تجربی و عددی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
192 مقایسه خرابی پیشرونده تحت اثر حذف ستون در قاب فولادی مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر ضربدری و شورون (Download Paper) International Congress on new developments sustainability in architecture, urban planning, civil engineering and building
193 مقایسه روانی کلامی در سالمندان تک زبانه و دو زبانه (Download Paper) The 16th Iranian Speech Therapy Conference
194 مقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن و شبکه عصبی بیزین درمدلسازی تراز آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ارومیه (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
195 مقایسه روش های مختلف هوش مصنوعی در مدلسازی تراز آب زیرزمینی ( مطالعه موردی: دشت ارومیه ) (Download Paper) 7th Iranian National Water Resources Management Conference
196 مقایسه عملکرد بادبندهایBRBFبا بادبندهای همگرای معمولی در سازه های فولادی (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
197 مقایسه کارایی الگوریتم ازدحام ذرات با روش های نوین در بهینه سازی چندهدفه مخزن سد شهرچای (Download Paper) Third National Conference on Hydrology of Iran
198 مقایسه کارایی روش های نا پارامتری اسپیرمن و من کندال در تحلیل روند تبخیر (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
199 مقایسه مدل هوش مصنوعی و رگرسیونی در پیش بینی نیتروژن آلی ذره ایPOM-N با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک (Download Paper) The 5th International Conference on Modern Ideas in Agriculture, the Environment and Tourism
200 مقایسه معیارهای کیفیت فضای شهری در نظریات معاصر و مفاهیم استخراج شده در خصوص شهر اسلامی برمبنای ابعاد وجودی انسان (Download Paper) Annual scientific specialized conference on civil engineering, architecture, urbanism and geography of ancient and contemporary
201 منطقهای نمودن برخی فرمولهای تجربی پیش بینی سیلاب در زیرحوضه-های غرب دریاچهی ارومیه (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
202 مهندسی ارزش شبکه آبیاری و زهکشی دشت نازلو، استان آذربایجانغربی (Download Paper) 04th Value Engineering Conference
203 نقش پدافندغیرعامل درمعماری مسکن شهری (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
204 نقش سازما ن دهی اجتماعی- کالبدی بازارهای سنتی ایران در احساس امنیت اجتماعی وچگونگی کاربست آن در معماری معاصر (نمونه موردی: بازار سنتی کرمانشاه) (Download Paper) 2nd National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture
205 نقش مذاکرات در ارتباطات مدیران در سازمان ها (Download Paper) 1st National Humanities Conference with Management Approach and Resistance Economics
206 نقش، شاخص سازی و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی (Download Paper) First International Conference on Management, Accounting and Economics in Sustainable Development
207 نگاهی بر سناریوپردازی آینده جهانی آب جهت ارایه ی چارچوب سناریو برای مدیریت منابع آب در سطح حوضه های آبریز (Download Paper) 7th Iranian National Water Resources Management Conference
208 نگاهی گذرا به تاریخچه پیدایش تفکر شهر سالم (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
209 نگرش ذرت کاران منطقه پارس آباد به کشاورزی ارگانیک (Download Paper) the 4th national congress on organic and conventional agriculture
210 واسنجی مدل آریا و پاریس در پیش بینی منحنی مشخصه آب خاک در سری داده های UNSODA (مقایسه نتایج با سایر روش ها) (Download Paper) 2nd national conference on sustainable development in energy engineering systems, Water and Environment
211 ویژگی ها و کارکرد های امام - خلیفه در جامعه از دیدگاه اهل سنت (اشاعره) با تاکید بر دیدگاه قاضی باقلانی (Download Paper) The International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering
212 همنشینی آرایه ها در تزیینات خانهی حاج آقا علی بزرگترین خانه خشتی جهان (Download Paper) International Conference on Science and Engineering