Doctor Masoud Jabari

Doctor Masoud Jabari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز ، طراحی و شبیه سازی یک مبدل DC-DC فرکانس بالای تمام پل شیفت فاز، تحت سوئیچینگ ولتاژ صفر (Download Paper) 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran
2 آنالیز و پیاده سازی مبدل باک - بوست سوئیچینگ نرم با مدار اسنابر بدون تلفات جهت PFC (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
3 آنالیز و شبیه سازی دو مبدل رزنانسی باک- بوست و معکوس کننده باک (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
4 آنالیز و شبیه‌سازی یک مبدل پوست رز نانسی (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering Isfahan
5 آنالیز و طراحی مبدل های سوئیچ خازنی رزنانسی نردبانی در کاربردهای با ولتاژ خروجی رگوله شده (Download Paper) 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran
6 آنالیز و طراحی یک مبدل جدید سوئیچینگ نرم نوع کاهنده - افزاینده با اسنابرسلف تزویج شده (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
7 اثر اتصالات بر روی ساختار باند و خواص نوری درنانونوارهای گرافنی با حاشیه زیگزاگ با طول محدود: بر اساس مطالعات تئوری (Download Paper) First Iranian Conference on Nano Electronics
8 اثر چِرپ مکانی بر پاسخ خروجی لیزر با فیدبک توزیع شده (Download Paper) 2nd National Conference on Optic and Laser Engineering (ICOLE2011)
9 اثرات دما بر ساختار و مؤلفه های سلول های خورشیدی و بررسی آنها جهت بهینه سازی سلول ها (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
10 ارائه گروهی از مبدلهای رزنانسی LLC غیر ایزوله جدید (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
11 ارائه یک مبدل باک بهینه با تکنیک سوئیچینگ نرم درولتاژ صفر (Download Paper) 21th Iranian Conference on Electric Engineering
12 ارائه یک مدل کارآمد برای ارزیابی اثرات پارامترهای فیزیکی روی مدولاتور الکتروجذبی (Download Paper) First Iranian Conference on Nano Electronics
13 ارائه یک مدل کارآمد برای ارزیابی اثرات پارامترهای فیزیکی روی مدولاتور الکتروجذبی (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
14 ارزیابی سیستمهای پیشرفته بازشناسی گفتار (Download Paper) 4th International Conference on Electrical and Computer Engineering
15 ارزیابی مشخصههای سرعت مدولاسیون و نرخ خاموشی یک مدولاتور الکتروجذبی با روش حل عددیFDTD (Download Paper) First Iranian Conference on Nano Electronics
16 استفاده از سیستم های جذبی و انرژی خورشیدی در خنک کننده ها (Download Paper) Petrochemical and energy seminar
17 استفاده از لیزر دی اکسید کربن جهت سنجش گاز متان (Download Paper) Petrochemical and energy seminar
18 اسنابر پسیو بدون اتلاف سوییچینگ نرم برای اینورترهای PWM (Download Paper) National conference on new research in electrical engineering
19 اسنابر پسیو سوییچینگ نرم برای اینورترهای PWM (Download Paper) National conference on new research in electrical engineering
20 اصول طراحی برای یک مبدل افزاینده رزنانسی فرکانس بسیار بالا (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
21 افزایش بازده ای سلول های خورشیدی ارگانیک با اضافه کردن کربن نانو تیوپ به لایه اکتیو ارگانیکی (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
22 افزایش بازده ای سلول های خورشیدی ارگانیک بااضافه کردن کربن نانو تیوپ به لایه اکتیو ارگانیکی (Download Paper) First Iranian Conference on Nano Electronics
23 افزایش راندمان سلول خورشیدی لایه نازک CIGS با استفاده از ایجاد میدان سطحی و افزایش دوپینگ لایه اکسید شفاف (Download Paper) International Conference and Exhibition on Solar Energy
24 افزایش راندمان سلول خورشیدی لایه نازک CIGS با ایجاد میدان سطحی و افزایش دوپینگ لایه اکسید شفاف (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
25 افزایش راندمان کوانتومی سلول خورشیدی سیلیکونی با استفاده از توری سطحی و انعکاس دهنده پشتی (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
26 اینورتر باک بوست یک طبقه تک فاز برای سیستم های تبدیل انرژی جایگزین کم توان (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
27 اینورتر رزنانس سری چگالی توان بالا با استفاده از یک سلول خازن سوییچ شده کمکی برای کاربردهای گرمایش القایی (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
28 اینورتر رزنانسی LLC بهبود یافته برای کاربردهای گرمایش القایی با کنترل نامتقارن (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
29 اینورترهای سوئیچینگ نرم برای نیرو محرکه وسیله نقلیه EV (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering Isfahan
30 بازشناسی واکه های زبان فارسی با استفاده از توابع متعامد بسل (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
31 بدست اوردن ویژگیهای نوری نانو ساختار با استفاده از روابط کرامرز - کرونیک (Download Paper) 1st National Conference on Nano Science and Technology
32 بررس روش های مختلف کنترل مدار تصحیح کننده ضریب توان با مبدل Boost (Download Paper) 3rd national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
33 بررسی اثرتغییر ابعاد درمحاسبه ساختارباندی ومحدوده باندممنوعه نانوساختارهای بلورفوتونی با روش بسط امواج تخت (Download Paper) 1st New and Advanced Materials International Congress
34 بررسی بازده سلول خورشیدی لایه نازکCIGSدر مجاورت دو لایه اکسید هادی شفاف ولایه بافرZnO و SnO2 (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
35 بررسی تآثیرات دما برخواص الکتریکی سلول خورشیدی فیلم نازکCIGS (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
36 بررسی تغییر ابعاد در محاسبه ساختار باندی و محدوده باند ممنوعه نوری نانو ساختارهای بلور فوتونی با هندسه گرافیتی (Download Paper) 1st National Conference on NanoScience and Nanotechnology
37 بررسی تغییرات ضریب کوپلینگ بر عملکرد یک فلیپ فلاپ تمام نوری براساس تقویت کننده نوری نیمه هادی با بهره کلمپ شده (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
38 بررسی ژنراتور ازن ساز با استفاده از مبدل Full Bridge با فاز تغییر یافته و مدولاسیون پهنای پالس (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
39 بررسی سلولهای خورشیدی حساس به رنگ با استفاده از فوتوالکترودهای CaO/TiO2 (Download Paper) 2nd congress of new technologies to achieve sustainable development
40 بررسی و شبیه سازی تاثیر پارامترهای زاویه پراش و زاویه انتقال بر راندمان کوانتومی سلول خورشیدی (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
41 بررسی ویژگی های ساختار باندی نانوساختارهای متناوب دو بعدی بلور فوتونی بااشکال متفاوت هندسی (Download Paper) 1st National Conference on NanoScience and Nanotechnology
42 بررسی یک مبدل ایزوله رزنانسی کاهنده با سوئیچینگ تحت شرایط ZVS با استفاده از یکسوساز دو برابر کننده جریان (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
43 بهینه سازی سلول های خورشیدی رنگدانه ای با مدل سازی در نرم افزار کامسول (Download Paper) 2nd congress of new technologies to achieve sustainable development
44 تاثیر تغییر شکل حفره های هوا بر نمودار پاشندگی کل در فیبرهای کریستال فوتونی (Download Paper) 2nd National Conference on Optic and Laser Engineering (ICOLE2011)
45 تحلیل اثرانواع ناخالصی بر مشخصات الکتریکی و رفتار پیوند P-N گرافنی (Download Paper) 6th electronic Conference on new research in Science and Technology
46 تحلیل جامع مبدل های رزنانسی سوئیچ شده خازنی (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
47 تحلیل و بررسی تلفات مبدل رزونانسی LLC نیم پل (Download Paper) 3rd national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
48 تحلیل و بررسی مبدل باک- بوست رزنانسی با بهره ولتاژ مثبت در حالت ZCS (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
49 تحلیل و بررسی مبدل باک- بوست رزنانسی با بهره ولتاژ منفی (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
50 تحلیل و بررسی مبدل باک- بوست رزنانسی با بهره ولتاژ منفی در حالت ZCS (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
51 تحلیل و بررسی مبدل باک- بوست رزونانسی با بهره ولتاژ مثبت (Download Paper) 1st National Conference on Applied Engineering
52 تحلیل و بررسی مبدل باک-بوست رزونانسی با بهره ولتاژ مثبت (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
53 تحلیل و شبیه سازی عملکرد تقویت کننده های نوری نیمه هادی SOA بهینه شده در گستره های تقویتی در سیستمهای مخابرات نوری DWDM (Download Paper) 13th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
54 تحلیل یک مبدل کاهنده جدید رزنانسی نوع LLC تحت شرایط ZCS (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer intelligent distributed computing systems and networks
55 تقویت کننده کم نویز با خاصیت خطی بالا برای کاربردهای 5 گیگاهرتز (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
56 تقویت کننده کم نویز با خاصیت خطی بالا برای کاربردهای 5 گیگاهرتز (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
57 تکنیک های دینامیکی و استاتیکی انتقال بیسیم توان در خودروهای الکتریکی (Download Paper) 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran
58 تهیه مدار رز نانسی Buck-GS-SWRC (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering Isfahan
59 چنددرگاه DC به DC طراحی و شبیهسازی سری جدید از مبدل (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
60 ساختار باند و خواص نوری نانونوارهای گرافنی با طول محدود:براساس مطالعات تئور (Download Paper) First Iranian Conference on Nano Electronics
61 شبیه سازی روش جدید استخراج بیشینه نقظه توان در سلول های خورشیدی (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering Young Researchers and Elite Club
62 شبیه سازی کنترل جریان هیسترزیس اصلاح شده در مبدل DC – DC دو طرفه نیم پل (Download Paper) 3rd Iranian National Conference on Electrical Engineering
63 شبیه سازی و آنالیز اثرات ساختارهای جدید بر روی فیلترهای نوری بر پایه ی کریستال نوری (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
64 شبیه سازی و آنالیز دو رزوناتورشش ضلعی نوری بر پایه ی کریستال نوری دو بعدی (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
65 شبیه سازی و آنالیز رینگ رزوناتور حلقوی در فیلترهای نوری بر پایه ی کریستال نوری با شبکه شش ضلعی (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
66 شبیه سازی و آنالیز رینگ رزوناتور لوزی با شبکه شش ضلعی در فیلترهای نوری بر پایه ی کریستال نوری (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
67 شبیه سازی و بررسی اثرات نوع ساختار در یک دی مالتی پلکسرمیکرو رزوناتوری بر مبنای بلورهایی فوتونی (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
68 شبیه سازی و مدلسازی یک فلیپ فلاپ تمام نوری بر اساس تقویت کننده نوری نیمه هادی با بهره کلمپ شده (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
69 شبیه سای تقویت کننده نوری نیمه هادی با بهره ی کلمپ شده بر اساس بازتابگرهای براگ توزیع شده با روش تفاضل محدود در حوزه زمان (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
70 طراحی بالاست الکترونیکی فرکانس پایین برای لامپ بخار سدیم پرفشار (Download Paper) 6th iranian conference on electrical and electronic engineering
71 طراحی جبران سازی فرکانسی تک خازنی میلر بر روی تقویت کننده های سه طبقه برای بارهای بزرگ خازنی (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
72 طراحی دریچه منطقی تمام نوری با استفاده از تقویت کننده لیزری فیدبک گسترده 1550-nm (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
73 طراحی دریچه منطقی تمام نوری سرعت بالا با استفاده از تقویت کننده لیزری فیدبک گسترده1550-nm (Download Paper) Congress on Electrical, Computer and Information Technology
74 طراحی دریچه منطقی تمام نوری کم توان با استفاده از تقویت کننده لیزری فیدبک گسترده 1550-nm (Download Paper) Congress on Electrical, Computer and Information Technology
75 طراحی فرستنده گیرنده نوری (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
76 طراحی فرستنده گیرنده نوری (Download Paper) 1st national conference on e-technology advances in electrical engineering, electronics and computers
77 طراحی مداردیکدربا اتوماتای سلولی کوانتوم دات QCA ارائه گیت پایه جدید و بکارگیری روش جدید طراحی چینش مدار (Download Paper) Congress on Electrical, Computer and Information Technology
78 طراحی مداردیکودر با استفاده ازاتوماتای سلولی نقاط کوانتومی (Download Paper) 2nd National Conference Computer and Electrical and IT
79 طراحی و ارائه یک مبدل جدید رزونانسی افزاینده / کاهنده (Download Paper) 3rd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
80 طراحی و ارائه یک مبدل جدید رزونانسی LLC (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
81 طراحی و ساخت سیستم خنک کننده با استفاده از کوره آفتابی و پنل خورشیدی (Download Paper) International Conference on Applied Research in Information Technology, Computer & Telecommunications
82 طراحی و ساخت یک فیلتر اکتیو قدرت موازی با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر پردازنده های دیجیتال (Download Paper) 15th Iranian Conference on Electric Engineering
83 طراحی و ساخت یک فیلتر اکتیو قدرت موازی جهت افزایش کیفیت توان (Download Paper) 20th International Power System Conference
84 طراحی و ساخت یک مبدل جدید رزونانسی ایزوله فرکانس بالا (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
85 طراحی و شبیه سازی جبران سازی فرکانسی تک خازنی با شبکه پیش خور بر روی تقویت کننده های سه طبقه برای بارهای بزرگ خازنی (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
86 طراحی و شبیه سازی دی مالتی پلکسر1×17AWG با پاسخ طیفی مسطح با استفاده ازMMIو کاهش میزان غیریکنواختی تلفات (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
87 طراحی و شبیه سازی مبدل چنددرگاه غیرایزوله برای استفاده از چند منبع انرژی (Download Paper) 8th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
88 طراحی و شبیه سازی یک مبدل ایزوله سوئیچینگ نرم رزونانس سری نوع ZCS متقارن (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
89 طراحی و شبیه سازی یک مبدل DC-DC باک بوست PWM دو سویه همزمان با عملکرد در مد CCM (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
90 طراحی و شبیه سازی یک مبدل تمام پل شیفت فازی برای سیستم های تولید انرژی ترکیبی (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
91 طراحی و شبیه سازی یک مبدل جدید کاهنده افزاینده غیر ایزوله تحت شرایط Zcs (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
92 طراحی و شبیه سازی یک مبدل رزنانسی LLC جدید نوع کاهنده (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
93 طراحی و شبیه سازی یک مبدل رزنانسی جدید نوع کاهنده (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
94 طراحی و شبیه سازی یک مبدل کاهنده غیرایزوله رزنانسی (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
95 طراحی و شبیه سازی یک مبدل نوین کاهنده افزاینده چند رزونانسی (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
96 طراحی و شبیهسازی یک مبدل افزاینده رزنانسی دوبرابر کننده فرکانس سوئیچینگ (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
97 طراحی وشبیه سازی یک مبدل جدید DC-DC چند رزونانسی ZCS (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
98 کاربرد توابع بسل در بازشناسی گفتار جهت تفکیک آوایی (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
99 کنترل یک سیکلی مبدل های سوییچینگ (Download Paper) 3rd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
100 مبدل افزاینده چگالی توان بالا متصل به سلول سوییچ دیود-خازنی (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer intelligent distributed computing systems and networks
101 مبدل افزاینده رزنانسی LCL با تکنیک سوئیچینگ نرم (Download Paper) 8th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
102 مبدل DC-DC (PWM) فلای بک دو سوییچه گذار نرم تحت جریان صفر ZCT (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
103 مبدل DC-DC از نوع افزاینده خازنی ترکیبی با سوئیچینگ رزنانسی (Download Paper) 8th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
104 مبدل DC-DC دو طرفه برای وسایل نقلیه الکتریکی و وسایل نقلیه الکتریکی ترکیبی با منبع انرژی ترکیبی (Download Paper) 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran
105 مبدل DC-DC دوطرفه زمین مشترک برای وسایل نقلیه الکتریکی و وسایل نقلیه الکتریکی ترکیبی با منبع انرژی ترکیبی (Download Paper) 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran
106 مبدل DC-DC دوطرفه سوییچینگ نرم برای مولدهای انرژی فوتوولتاییک مجزا از شبکه (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
107 مبدل DC-DC فوق افزاینده با استرس سوئیچ کاهش یافته (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
108 مبدل DC/DC جدید افزاینده رزنانسی تک سوئیچ (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
109 مبدل با کاهندگی بالای غیرایزوله و با راندمان بالا (Download Paper) 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran
110 مبدل باک بوست ZVS غیر معکوس کننده سنکرون با فرکانس 2MHz و کاهش مقدار المان ها (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
111 مبدل باک بوست بهره بالا یک طبقه متصل به شبکه با (MPPT) (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
112 مبدل باک بوست دوسویه جریان صفر خورشیدی برای استفاده در سامانه های ذخیره انرژی (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
113 مبدل باک-بوست سوئیچینگ نرم با تکنیک تقسیم جریان (Download Paper) International Conference on Research in Science and Engineering
114 مبدل بوست اینترلیود با سوییچینگ نرم برای سیستم های تولید انرژی فوتوولتاییک (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
115 مبدل تک فاز DC-AC ایزوله از نوع سوییچینگ نرم با اصلاح ضریب توان PFC (Download Paper) 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran
116 مبدل تمام پل DC به DC فاز انتقال یافته (Download Paper) 3rd Iranian National Conference on Electrical Engineering
117 مبدل جدید ایزوله رزنانسی تحت شرایط سوئیچینگ نرم نوع ZSC با آرایش پل سری شده با ترانسفورمر (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
118 مبدل جدید DC-DC فلایبک باک بوست رزونانس جزئی (Download Paper) 8th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
119 مبدل جدید باک بوست با کلمپ اکتیو غیرایزوله تحت سوئیچینگ نرم ZVS (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
120 مبدل رزنانسی افزاینده برای شبکه متصل منابع انرژی تجدید پذیر (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
121 مبدل رزنانسی کاهنده جدید LLC با تکنیک سوئیچینگ نرم (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering
122 مبدل رزونانس سری با پل سری شده (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
123 مبدل کاهنده PWM تحت شرایط جریان و ولتاژ صفر (Download Paper) 1st Iranian National Conference Electerical Engineering
124 مبدل کاهنده تحت جریان صفر (Download Paper) 1st Iranian National Conference Electerical Engineering
125 مبدل کاهنده تحت ولتاژ صفر (Download Paper) 1st Iranian National Conference Electerical Engineering
126 مبدل کاهنده رزنانسی جدید (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
127 مبدل کاهنده رژونانسی تحت جریان صفر (Download Paper) 1st Iranian National Conference Electerical Engineering
128 مبدل های افزاینده ولتاژ برای شبکه های انرژی خورشیدی :مرور،مقایسه و ارزیابی توپولوژی های نوین (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
129 مبدل های دوقلوی باک – بوست رزونانسی سوئیچ شده (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
130 مبدلهای رزنانسی برای کاهش تلفات و ذخیره انرژی (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
131 محاسبه مشخصات الکتریکی و منحنی های ولتاژ جریان و تحلیل تغییرات محیطی بر عملکرد پیوند های n-p گرافنی (Download Paper) 6th electronic Conference on new research in Science and Technology
132 محاسبه مشخصات فیسیکی نانو ساختارهای بلور فوتونی با سه ساختار شبکه ای مربعی , مثلثی و گرافیتی برای طراحی ادوات نوری (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
133 مدل سازی سلول خورشیدی Al.15 Ga.85As دارای کوانتوم دات از نوع InAs/GaAs و بررسی عملکرد بازده آن (Download Paper) 1st Iranian National Conference Electerical Engineering
134 مدل سازی سلول خورشیدی لایه نازکCIGS با لایهیInGaPاضافی (Download Paper) 2nd National Conference on new Technology in Electrical and Computer Engineering
135 مدل سازی و شبیه سازی آرایه های خورشیدی (Download Paper) 4th National Conference on Electrical Engineering of Iran
136 مدل سازی و شبیه سازی سلول خورشیدی بهینه شده با بهره گیری از سیمولینک متلب (Download Paper) 1st national conference on e-technology advances in electrical engineering, electronics and computers
137 مروری بر تکنولوژی نوین RB-IGBT جهت افزایش کارایی مبدل های سوئیچینگ توان بالا (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
138 مروری بر روش های انتقال بیسیم توان (Download Paper) 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran
139 معرفی دو سوئیچ رزنانسی جدید در دستگاه های ذخیره انرژی (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
140 مقاوم سازی سیستم های تشخیص گفتار در برابر اعوجاج غیرخطی (Download Paper) International Conference on Engineering and Computer Science
141 مقایسه ی دو طراحی ترانسفورماتور فرکانس بالا برای دستیابی به سوئیچینگ ولتاژ صفر (ZVS) در یک مبدل DC-DC تمام پل شیفت فاز 1KW 311/100V (Download Paper) 5th National Conference on Electrical Engineering of Iran
142 یک روش کنترلی مد لغزشی ترمینال برای ردیابی حداکثر توان از سلول های خورشیدی (Download Paper) 2nd Conference on New Ideas in Electrical Engineering
143 یک مبدل افزاینده ی DC-DC با بهره ی ولتاژ بالا مبتنی بر مبدل بوست سوئیچ سلف کوپل شده و سلول های ضرب کننده ی ولتاژ (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
144 یک مبدل افزاینده ی DC-DC با بهره ی ولتاژ بالا مبتنی بر مبدل بوست سوئیچ- سلف کوپل شده و سلول های ضرب کننده ی ولتاژ (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
145 یک مبدل DC-DC باک- بوست رزنانسی جدید با بازده بالا به وسیله ی تکنیک سوییچینگ نرم (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
146 یک مبدل بوست سوییچ خازنی با شرایط کلیدزنی نرم و بهرهی ولتاژ بالا (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
147 یک مبدل سوییچینگ نرم ترکیبی سوییچ-خازنی و شبه رزنانسی جدید تحت جریان صفر (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer intelligent distributed computing systems and networks
148 یک مبدل کاهنده جدید تحت شرایط سوییچینگ نرم و تانک رزنانسی LLC (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer intelligent distributed computing systems and networks