Doctor Seyedebrahim Hoseini

Doctor Seyedebrahim Hoseini

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی اثرات آنتی باکتریال نیسین بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت چرخ شده گوسفندی نگهداری شده در یخچال (Download Paper) Journal of Food Microbiology Volume: 2, Issue: 1
2 گیاهان دارویی در درمان دیابت شیرین (Download Paper) journal of clinical excellence Volume: 2, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آرای صادره از دیوان عدالت اداری و معضلات اجرای آنها (Download Paper) National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
2 اثر عصاره گرده تخل بر میزان هورمون های جنسی و تعداد فولیکول در موش های ماده سوری بالغ نژاد Balb/c (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
3 اثر نوروپپتید اسپکسین بر عملکرد محور هیپوفیز- گوناد در موش های صحرایی ماده بالغ (Download Paper) 3rd National electronic Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
4 ارائه یک مدل تحلیلی با دقت بالا جهت تعیین مشخصه های جریان- ولتاژ برای ادوات AlmGa1-m/GaN MODFET (Download Paper) Iranian Physics Conference 1388
5 استفاده از ژن لکتین تکثیر یافته با PCR جهت شناسایی سویا در همبرگرهای ممتاز (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
6 اقرار مبتنی بر شکنجه در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی (Download Paper) National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
7 امکان سنجی استفاده از نانوامولسیون جهت مهار رشد میکروبی در فیله قزل آلای رنگین کمان (Download Paper) 4th National Food Security Seminar
8 بررسی اثر تغییر طول گیت در عملکرد یک SOI-MOSFET (Download Paper) Iranian Physics Conference 1387
9 بررسی اثر عصاره الکلی گیاه مریم گلی (Salvia limbata) بر روی سندرون قطع مورفین در موش سوری نر (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
10 بررسی الگوی سه‌ بعدی جریان آشفته، حول آبشکنهای تخت، دماغه نیم دایره‌ای و T شکل در مسیر مستقیم رودخانه (Download Paper) 02nd National Conference on Water
11 بررسی تاثیر ماریناد کردن گوشت با استفاده از اسید لاکتیک بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی،بافتی و حسی همبرگر (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
12 بررسی عمق لایه سخت شده و سختی سطح قطعات چدنی حین فرایند سخت کاری القایی (Download Paper) 01st National Symposium of Heat Treatment
13 بررسی فونستیک کنه های راسته Mesostigmata مرتبط با درختان نخل منطقه بندر عباس (Download Paper) Scientific Conference and Festival of Iranian Dates
14 بررسی مشخصه منفی در یک ترانزیستور لایه نازک (Download Paper) Iranian Physics Conference 1388
15 بررسی نقش آموزه های دین اسلام در توانمندسازی کارکنان (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
16 بررسی و تحلیل مدیریت اسلامی با تاکید بر فرمان تاریخیامام علی(ع) به مالک اشتر (Download Paper) International Conference on Management and Economics in the 21st Century
17 بررسی و شبیه سازی یک نانو سنسور اثر هال با چهار الکترود هال (Download Paper) 1st national conference on e-technology advances in electrical engineering, electronics and computers
18 بهبود کیفیت توان مراکز رایانهای توسط فیلتر فعال با اعمال کنترل کننده فازی در باس DC (Download Paper) 01st Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
19 بهینه‌سازی آزمایشگاهی دیواره‌های هدایت جریان سرریز سد بالارود (Download Paper) 02nd National Conference on Water
20 پیشنهاد وبررسی ساختارهای جدید برای FET ساخته شده با نانو تیوب کربنی (Download Paper) 14th Iranian Conference on Electric Engineering
21 تاثیر روی بر جذب کادمیم و شاخص های رشد گیاه ذرت (Download Paper) 11th Soil Science Congress of Iran
22 تاثیرات چگونگی توزیع ناخالصی ها در کانال SOI-MOSFET (Download Paper) 09th Conference on Condensed Matter
23 تحلیل اجزای محدود فرایند شکل دهی پانل های انتگرالیت حت بارهای خطی و نقطه ای (Download Paper) 2nd National Conference on the  Mechanical Systems & Industrial Innovations
24 تخمین نرخ فرسایش در میاندرهای رودخانه کارون در بازه جنوب اهواز تا دارخوین با استفاده از نتایج مدل ریاضی (Mike 11 ) و معادلات تجربی (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
25 ترانزیستور اثر میدان تونلی مبتنی بر In0.9Ga0.1As / In0.1Al0.4Ga0.5As (Download Paper) 2nd Conference on Advances in Electrical and Computer Engineering
26 تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد مهارت های جابجایی و ارتباط زبانی در کودکان و نوجوانان( 5تا 17 ساله) با اختلال طیف اتیسم شدید (Download Paper) 3rd National Congress of community empowerment in the social sciences Psychology and Educational Sciences
27 تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر رشد مهارتهای خودیاری و مهارت خودفرمانی در کودکان و نوجوانان( 5تا 17 ساله) با اختلال طیف اتیسم شدید (Download Paper) 3rd National Congress of community empowerment in the social sciences Psychology and Educational Sciences
28 حل مسئله TSP با استفاده از الگوریتم ژنتیک و ACO و مقایسه آنها (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
29 شبیه سازی احداث بندهای ذخیره ای و بر آورد حداکثر رقوم بندها در کارون بزرگ(بازه بند قیر تا بالادست پل سوم اهواز) (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
30 شبیه سازی pHEMT با استفاده از مدل موازنه انرژی کوانتومی (Download Paper) 12th Iranian Conference on Electric Engineering
31 شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان حول آبشکن در قوس 90 درجه (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
32 شناسایی گونه ای تقلبات موجود در سوسیس و کالباس تهیه شده از گوشت قرمز در سطح استان تهران با روشهای مولکولی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
33 ضمانت اجراهای آرای صادره از دیوان عدالت اداری ایران (Download Paper) National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
34 طراحی و پیاده سازی یک نرم افزار گرافیکی شبیه سازی طیف پرتو ایکس درسیستم های سی تی اسکن (Download Paper) 15th Iranian conference on Biomedical Engineering
35 فرصت های اقتصادی و اجتماعی پس از لغو تحریم ها پسا تحریم (Download Paper) 2nd international conference on new research in Management, Economics and humanities
36 کاربرد تکنولوژی پلاسما در صنایع غذایی (Download Paper) 03rd National Food Security Seminar
37 کاربرد مداری ممریستور در مدارهای منطقی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
38 کانال سیلاب بر بحره بمنظور عبور سیلاب رودخانه کارون در محدوده شهری اهواز (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
39 کنترل فرکانس در یک شبکه جزیره ای با استفاده از کنترلکننده فازی بهبود یافته و بهینه سازی توسط الگوریتم PSO (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
40 مدلسازی ترانزیستور اثر میدانی با نگاشت فضایی عصبی (Download Paper) Iranian Physics Conference 1388
41 مطالعه عددی سه بعدی الگوی جریان آشفته در موقعیتهای مختلف قرارگیری آبشکن در قوس ۹۰ درجه (Download Paper) 03rd Water Resources Management
42 مطالعه هیدرولیکی احداث بندهای ذخیره‌ای در ذخیره‌سازی و افزایش تراز سطح آب در رودخانه کارون (بازه بند قیر تا بالادست پل سوم اهواز) (Download Paper) 02nd National Conference on Water
43 مقایسه اثر بسته بندی با فیلم نانو کامپوزیت پلی اتیلن رس برکیفیت و ماندگاری نان تست جو با نان تست معمولی از طریق تعیین خواص حرارتی با روش گرماسنج پویشی تفاضلی (CSD) (Download Paper) 03rd National Food Security Seminar
44 مقایسه اثر بسته بندی با فیلم نانو کامپوزیت پلی اتیلن رس برکیفیت و ماندگاری نان تست جو با نان تست معمولی از طریق تعیین خواص شیمیایی (Download Paper) 03rd National Food Security Seminar
45 مقایسه عملکرد ترانزیستور Trigate SOI FinFET با ساختار ترانزیستور Trigate JL SOI FinFET (Download Paper) 2nd congress of new technologies to achieve sustainable development
46 مهندسی ارزش طرح های لایروبی رودخانه کارون ( بازه زرگان تا سه راهی حفار خرمشهر) (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
47 نقش اساسی کورتکس پره فرونتال در اعتیاد (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Engineering
48 نگهداری گوشت های چرخ کرده (Download Paper) 03rd National Food Security Seminar