Doctor Masumeh Heidari

Doctor Masumeh Heidari

Environmental Engineering Department, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran.

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Masumeh Heidari in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardHozan Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی روایی نسخه فارسی آزمون سخن گفتن جهت تعیین شدت تمرین هوازی در دختران سالم جوان (Download Paper) Journal of Sport Physiology Volume: 6, Issue: 24
2 تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی مردان مبتلا به بیماری عروق کرونر (Download Paper) Cradiovascular Nursing Journal Volume: 2, Issue: 4
3 تاثیر عمل آوری های فیزیکی و شیمیایی بر اجزای پروتیین خام دانه کلزا و گلرنگ با استفاده از مدل CNCPS و SDS-PAGE (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 47, Issue: 1
4 تجزیه و تحلیل مدیریت سود و تاثیر آن بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 17
5 تخمین شدت تمرین هوازی دختران سالم جوان از طریق آزمون شمارش (Download Paper) journal of practical studies at Biosciences in Sport Volume: 1, Issue: 2
6 مدیریت سود و کم سرمایه گذاری در شرکت ها (Download Paper) Journal of Research in Management and Accounting Volume: 3, Issue: 14
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیبهای روانی اجتماعی زوحین در دوران بارداری و نقش آموزش مجازی در پیشگیری از آن (Download Paper) 2nd National Congress of Psychology and Psycho social Damage
2 آنالیز اقتصادی طرح پنج ساله جمع آوری و بازیافت بطریهایPET(پلی اتیلن ترفتالات) با استفاده از مراکز خرید در منطقه 13 تهران (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
3 اثر سه نوع فرایند حرارتی بر روی روند تولید گاز آزمایشگاهی دانه گلرنگ (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
4 اثرات به کارگیری مصالح بوم آورد در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار (Download Paper) 3rd congress of new technologies to achieve sustainable development
5 اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی،هیجانی و تحصیلی دانشجویان (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
6 ارزیابی میزان مشارکت مردمی در برنامه های بازیافت مواد زاید جامدشهری مطالعه موردی شهر همدان (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
7 اندازه گیری توزیع زمان اقامت در یک بایو راکتور غوطه ور با استفاده از یک ردیاب رادیواکتیو (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
8 برآورد میزان تبخیر و تعرق از سطح خاک با استفاده از تصاویر ماهوارهای ومدل سبال (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
9 بررسی اثر پلی مورفیسم RS16944 بر میزان ژن IL-1B در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
10 بررسی اثر پلیمورفیسم rs243324 بر میزان بیان ژن SOCS1 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
11 بررسی اثر یون های مداخله گر در حذف آرسنیک از آب به وسیله زیولیت پوشش دار (Download Paper) 4th National Conference on Natural Resources Research in Iran, Focusing on Fisheries and Aquaculture
12 بررسی اثرات پساب شهرک صنعتی شماره دو دهگلان بر کیفیت شیمیایی منابع اب (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
13 بررسی اثرات پساب شهرک های صنعتی سنندج بر کیفیت شیمیایی و م یکروبی رودخانه قشلاق با تأکید بر فلزات سنگین (مطالعه موردی: شهرک های صنعتی 1 و 3) (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
14 بررسی اثرات توسعه شهرنشینی و ساخت و سازساختمانی برمحیط زیست (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
15 بررسی اثرات شیرابه خروجی جایگاه دفن پسماند شهر سنندج بر پارامترهی فیزیکوشیمیایی آب رودخانه قشلاق (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
16 بررسی اگاهی و نگرش جنسی زوجین در دوران بارداری (Download Paper) 2nd National Congress on Family and Sexual Problems
17 بررسی امکان بازیافت مواد از زباله شهری همدان (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
18 بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر هر یکی از خرده مقیاسهای انگیزه پیشرفت و نوآوری شغلی (Download Paper) 4th International Conference on Accounting and Management
19 بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی نامزدی درحقوق ایران و ترکیه (Download Paper) 4th World Conference and the First National Conference on Advanced Iranian Studies and the World in Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences
20 بررسی تغییرات میل جنسی در طی سیکل قاعدگی (Download Paper) 2nd National Congress on Family and Sexual Problems
21 بررسی توانایی آینده پژوهی دانشجویان دوره دکتری فنی- مهندسی و علوم انسانی (دانشگاههای امیرکبیر و علامه طباطبایی) (Download Paper) 10th Congress of the pioneers of progress
22 بررسی رابطه فرهنگسازمانی و کارآفرینی موردمطالعه (کارکنان شرکت برق منطقهای کرمانشاه) (Download Paper) 1st International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
23 بررسی رفتار جنسی در دوران پس از زایمان در زنان شیرده (Download Paper) 2nd National Congress on Family and Sexual Problems
24 بررسی کارایی روش اکسیداسیون فوتوکاتالیستی UV / TiO2 در حذف آرسنیک از منابع آب (Download Paper) 1st National Conference on protect and restore wetlands with emphasis on lake Marivan
25 بررسی نقش تعدیلگر رهبری خدمتگزار بر رابطه ی بین انگیزه پیشرفت و نوآوری شغلی کارکنان (Download Paper) 1st Conference on the new finding of Management Sciences, entrepreneurship and education  in Iran
26 بررسی نقش تعدیلگر رهبری خدمتگزار رابطه ی انگیزه پیشرفت و نوآوری شغلی کارکنان (Download Paper) 4th International Conference on Accounting and Management
27 بررسی نقش جداگرهای برشی در اصلاح عملکرد دیوارهای کوپله در قاب های 3 بعدی (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
28 بررسی و ارزیابی کارایی سیستم تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
29 بررسی و شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای سازمانی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
30 بررسی و طالعه فواید جایگزینی پلاستیک ها با بیوپلاستیک ها در حفاظت از محیط زیست (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
31 بررسی و مطالعه اثرژئومورفولوژی درشکل گیری شهرها (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
32 بررسی ویژگی های معماری سنتی اسلامی در معماری پایدار (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
33 بررسیتاریخچه رخداد سونامی و ارائه راهکارهای مقابله با آن در ایران (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
34 پایش بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی و ابزارهای آن در مدیریت بحران در راستای کاهش خسارات حاصل از بحرانهای همراه بلایای طبیعی (سیل) (Download Paper) National Conference on Flood Management
35 پیش بینی عملکرد تحصیلی براساس ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان شهر مشهد (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
36 تاثیر صفحه جداکننده بر جریان و انتقال حرارت اطراف سیلندر نیم دایره ای (Download Paper) 12th Conference of Fluid Dynamics
37 تأثیر شوک های مالی بر اشتغال و سرمایه گذاری در بخش مسکن (Download Paper) The First International Conference on Econometrics
38 تبیین هوش سازمانی به عنوان ابزاری برای سازمانهای دانایی محور (Download Paper) 1st Nationl conference on Organizational / Bussiness Intelligence
39 تعیین سود اقتصادی ناشی از بازیافت مواد زاید جامد شهری در همدان (Download Paper) 10th National Congress On Environmental Health
40 تعیین ضرایب اپتیکی لایه های نازک با استفاده ازروش R,T (Download Paper) Iranian Physics Conference 1384
41 توانایی گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus) در جذب و انتقال فلز نیکل از خاک (Download Paper) 3rd National Conference on Energy, Environment, Agriculture and Sustainable Development
42 حذف آرسنیک (V) از آب توسط زئولیت پوشش داده شده با آلومینیوم (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
43 رابطه بین ویژگی های دموگرافیک با فرسودگی شغلی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شیراز (Download Paper) 1st National Conference on Physical Education and Sport Sciences
44 رابطه مالیات ارزش افزوده و اقتصاد باز ایران (Download Paper) 3rd International Conference on new directions in management, economics and accounting
45 رابطه مالیات ارزش افزوده و حجم تجارت ایران (Download Paper) 3rd International Conference on new directions in management, economics and accounting
46 ساخت و ساز پایدار در ارتباط با معماری بومی اقلیم گرم و خشک (Download Paper) First National Conference on Sustainable Building
47 شناسایی سیستم های آبیاری درمناطق خشک و نیمه خشک جهت افزایش راندمان آب دراین مناطق (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
48 شناسایی عوامل آلوده کننده خاک و راهکارهای مقابله با آن (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
49 غنی سازی آب انار به کمک تولید ریز کپسول های آهن تولید شده به روش کوآسرواسیون (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
50 قدرت حافظه و یادگیری در ماهی قرمز و عوامل تاثیرگذار بر آن (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the Marine Sciences
51 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت جامع منابع آب سطحی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز علمدار) (Download Paper) 5th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
52 مدیریت در فضای مجازی و بهبود تغذیه در سه ماهه سوم دوران بارداری (Download Paper) 2nd National Congress of Psychology and Psycho social Damage
53 معاملات صغیر (Download Paper) National Conference on New Research in Management, Economics and Humanities
54 مقایسه سطح سواد سلامت دانشجویان رشته پرستاری و رشته های غیر پزشکی دانشگاه شاهد در سال 1397 (Download Paper) the 11th university students conference on innovations in health sciences
55 مقایسه سه روش همزن، امولسیون سازی و اسپری در تشکیل کپسول های آهن فریک ساکاریت با روپوش آلژینات (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
56 مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با استفاده از روشهای تجربی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند) (Download Paper) 14th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
57 مقایسه میزان تبخیر در شب و روز با روش های تجربی تبخیر و تشتک تبخیر در شهرستان بیرجند (Download Paper) 2nd National Congress of Irrigation and Drainage Iran
58 نقش فرهنگ مدیریت جهادی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی:چالش ها و ارائه راهکارهایی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری (Download Paper) Regional conference of national production, supporting the work of the Iranian capital