Professor Mahmoud Gholabchi

Professor Mahmoud Gholabchi

Professor Mahmoud Gholabchi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه چارچوب نظری پیچیدگی برای مدیریت و کنترل پروژه های صنعت ساخت (Download Paper) Journal of Iranian Dam and Hydropower Volume: 1, Issue: 1
2 بررسی و تحلیل علل ایجاد ادعاهای پیمانکاری قراردادهای طرح و ساخت عمرانی پروژههای زیرزمینی کشور (Download Paper) Tunneling & underground spaces Engineering Volume: 3, Issue: 1
3 تجزیه و تحلیل روش های آنالیز تاخیر مبتنی بر پنجره ها در برنامه ی Easy Plan و ارایه ی چهارچوب انتخاب مناسب ترین روش انالیز تاخیر (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 32, Issue: 4
4 تدوین الگوریتم ادعاهای حقوقی قراردادی و ارزیابی فراوانی و شدت تاثیر آنها در پروژه های طرح و ساخت غیر صنعتی کشور (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 31, Issue: 4
5 مهندسی مجدد فرایندهای نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 9, Issue: 35
Conference Papers
row paper title conference name
1 آموزش سازه در رشته معماری به منظور ارتقا توان مهندسی / طراحی در کشور (همسای سازه و معماری) (Download Paper)
2 آموزش معماری بیونیک، بررسی تجربه طراحی پل عابر پیاده با الهام از ستون فقرات انسان (Download Paper) 1st international congress on interdisciplinary science research in urban planning and architecture
3 آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش های امروز، ضرورت های آینده (Download Paper) Conference of Engineering Education in 2025
4 آموزه های طبیعت در طراحی پل ها (Download Paper) 1st international congress on interdisciplinary science research in urban planning and architecture
5 ارایه مدلی برای تحقق مالکیت مشترک ساختمان های بلند در کلان شهر تهران (Download Paper) 3rd conference of high-rise buildings
6 ارزیابی تبعات هزینه ای وزمانی تحریم های بین المللی درپروژه قطارشهری اهواز توسط سیستم اطلاعات مدیریت ریسک پروژه rmis (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
7 ارزیابی و تعیین میزان کارایی روش های بهسازی لرزه ای در مقاوم سازی ابنیه تاریخی با مطالعه موردی رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا علیه السلام (Download Paper) 04th National Conference on Retrofiting
8 استفاده از فناوریهای نوین در برنامه کاهش خطرپذیری زلزله مجموعه حرم مطهر حضرت رضا (ع) (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
9 اصالت معماری ، راز جاودانگی و توسعه ی پایدار (Download Paper) 1st International conference on sustainable urban structure
10 امکان سنجی استفاده از تهویه مطبوع طبیعی در ساختمان های بلند در تهران (Download Paper) 3rd conference of high-rise buildings
11 انتخاب مناسبترین سیستم سازه ای، روش ساخت و مصالح پل ها با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره TOPSIS (Download Paper) 2nd National Conference on Structural Engineering Iran
12 اولویت بندی نقش عوامل فیزیکی و معماری محیط کار در ارتقای عملکرد پرسنل سازمان های پروژه محور (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
13 اولویتبندی نظامهای ساختمانی به منظور ایجاد اسکان موقت در شرایط بحران پس از زلزله بااستفاده از روشVIKOR (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
14 اهمیت مدیریت منابع انسانی در بهره وری سازمانهای پروژه محور (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
15 بتن خودترمیم شونده باکتریانسل آینده ساختمایه های زیستی در ساختمان های بلند (Download Paper) 3rd conference of high-rise buildings
16 بررسی ابعاد مختلف توسعه پایدار در حمل و نقل شهری (Download Paper) International Congress on Sustainable Urban Engineering and Development
17 بررسی اجزای سازمانهای پروژه محور (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
18 بررسی امکان استفاده از مدیریت ارزش کسب شده در سازمان های کارفرمایی و ارائه راهکار (Download Paper) 06th International Project Management Conference
19 بررسی تاثیرات ساختمانهای بلند سبز به عنوان یک راهکار پایدار در کاهش آلودگی هوای تهران (Download Paper) 3rd conference of high-rise buildings
20 بررسی رفتار چرخه ای برخی از قوس های متعارف در معماری سنتی ایران (Download Paper) 2nd international conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City
21 بررسی رفتار سازهای برج گنبد قابوس با استفاده از روش اجزاء محدود (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
22 بررسی رفتار لرزه ای برجسته ترین یادگار دوران ساسانی ایوان مداین با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
23 بررسی روش های تعیین دوره امتیاز در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی (Download Paper) National Conference on Urban Architecture and Civil Engineering
24 بررسی طره های پارامتریک برپایه دانه های قاصدک و شنگ (Download Paper) 2nd International Conference on Architecture and Structure
25 بررسی معماری طاق کسری و میزان تاثیرگذاری آن بر معماری معاصر ایران (Download Paper) 2nd International Conference on Architecture and Urbanism
26 بهبود کیفیت آموزش سازه به دانشجویان معماری با استفاده از تکنولوژیهای آموزشی (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
27 بهبود نمای ساختمان با به کارگیری رنگ های نانو ساختاری با الگو گیری از بال پروانه مورفو (Download Paper) International Congress on Sustainable Urban Engineering and Development
28 بهره گیری از طبیعت بمنظور ارتقاء مفاهیم ایستایی در رشته معماری (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
29 بهینه سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
30 تاثیر آموزش بر توسعه منابع انسانی سازمانهای پروژه محور (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
31 تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد منابع انسانی سازمانهای پروژه محور درکشورهای درحال توسعه (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
32 تاشهپردازی گنبدهای شبدری ایرانی (Download Paper) 03rd National Conference on Space Structures
33 تحلیل ریسک های پروژه های مشارکت عمومی خصوصی راهسازی درایران براساس تجارب کشورهای درحال توسعه (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
34 تحلیل کمی ریسک و تلفیق مهندسی ارزش جهت افزایش کارآیی مدیریت پروژه (به همراه مطالعه موردی) (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Management
35 تکنولوژی ومعماری مقایسه تطبیقی تأثیرات تکنولوژی سنتی و مدرن بر انسان و معماری (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
36 رفتارسازه های بنایی ـ تاریخی و مقاوم آنها دربرابر زلزله با مطالعه موردی رواق دارالسیاده حرم مطهر امام رضا علیه السلام (Download Paper) National Confenrence on Earthquake, Structure and Computational Methods
37 روشهای نوین برای انتقال مفاهیم سازهای معماری (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
38 زیبایی شناسی سازه ای (Download Paper) 02nd National Conference on Space Structures
39 شناخت رفتار سازه ای گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
40 شناسایی مزایای اجرای پروژه های راهسازی پایدار به منظور افزایش آگاهی ذینفعان (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
41 ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین ساختمانی (Download Paper) 02nd Seminar of Construction in Tehran
42 طراحی سازه های نیمه پیش ساخته و خود تکمیل شونده با الهام از استخوان اسفنجی ( ترابکولار) انسان (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
43 طراحی نمونه‌هایی سبک‌ وزن از دو نوع گنبد ایرانی با استفاده از تاشه‌پردازی فرمکسی (Download Paper) International Conference Light Weight Construction and Earthquake
44 عدم بهره گیری دانش آموختگان رشته های مهندسی و معماری از سازه های نوین، آسیب شناسی و جستجوی راه حل ها (Download Paper) Conference of Engineering Education in 2025
45 فرم یابی پوسته ساختمان های بلند با الهام از تاثیر جریان باد روی قطره های آب (Download Paper) 3rd conference of high-rise buildings
46 کاربرد الگوریتم های ژنتیک در طراحی تکاملی ساختمان های بلند (Download Paper) 3rd conference of high-rise buildings
47 کاربرد سیستم های خبره فازی در فرایند طراحی سازهای ساختمانهای متعارف (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
48 کشف ضعف های تیوریک و بنیادین مدیریت پروژه های ساختمانی از دیدگاه ناب (Download Paper) The First International Conference on Management Patterns in the Age of Advancement
49 مدل تعیین طول دوره امتیاز و قیمت گذاری پروژه های مشارکت عمومی خصوصی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 2nd international conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City
50 مدل سازی عددی برج طغرل با استفاده از روش اجزاء محدود غیر خطی (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
51 معرفی بتن های تزیینی در عناصر کف پوش معماری (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
52 معرفی موانع اجتماعی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران (Download Paper) International Congress on Sustainable Urban Engineering and Development
53 معرفی موانع اقتصادی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران (Download Paper) International Congress on Sustainable Urban Engineering and Development
54 معرفی موانع سیاسی و حقوقی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمان های سبز توسط شهرداری تهران (Download Paper) International Congress on Sustainable Urban Engineering and Development
55 معرفی موانع فنی، مهندسی و تکنولوژیکی اجرای فراگیر و الزام آور ساختمانهای سبز توسط شهرداری تهران (Download Paper) International Congress on Sustainable Urban Engineering and Development
56 معماری آرکی تایپی، انعکاس ذهنی از کیهان (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
57 معماری زلزله، حلقه اتصال بین مهندسی زلزله و معماری (Download Paper) International Conference Light Weight Construction and Earthquake
58 مقایسه بلوغ مدیریت پروژه های فن آوری اطلاعات و موفقیت آنها در ایران (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
59 ممیزی انرژی، نقش مصالح و اجزاء ساختمانی در کاهش مصرف سوخت در ساختمان (Download Paper) 03rd Conference on Energy Conservation in Building
60 مهندسی مجدد فرآیندهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان (Download Paper) 04th International Project Management Conference
61 نقش سیستم های سازهای در شکل گیری اثر معماری (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
62 نقش مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در پیشگیری از انحراف هزینه در مدیریت پروژه (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
63 همگامی سیستم ساختمانی سبک فولادی و سیستم چوبی به عنوان راه حلی اکولوژیک در منطقه نوار حاشیه جنوبی خزر (Download Paper) 02nd National Conference on New Material and Structures