Vahid Abasi

 Vahid Abasi

Vahid Abasi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی تأثیر ابزارهای کاهنده سرعت در کاهش حوادث ترافیکی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
2 ارزیابی کارایی مدل های رایانش ابری در ارایه خدمات شهری (مطالعه موردی: کلانشهر ارومیه) (Download Paper) 6th National Conference and 4th International Conference on Accounting and Management
3 استرس های شایع در بین دانشجویان دانشگاه های سطح شهر اردبیل (Download Paper) the 11th university students conference on innovations in health sciences
4 امکان سنجی استفاده از ترکیبات CO2- SF6 در کلیدهای قدرت (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
5 انتخاب جهت میدان مغناطیسی خارجی مؤثر در کلید گازی (SF(6 (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
6 اندازهگیری و شبیهسازی میدانهای مغناطیسی در تابلو فشار متوسط در راستای بهبود سازگاری الکترومغناطیسی (Download Paper) 20th International Power System Conference
7 بررسی اثر پذیری دوربین های کنترل سرعت ثابت در تغییر رفتار رانندگان در ارتکاب به تخلفات سرعت با استفاده از روش آماری سری های زمانی بر روی داده های دستگاه های تردد شمار آنلاین (مطالعه موردی آزادراه زنجان-تبریز) (Download Paper) 1st National Road Its Congress
8 بررسی اثر میدان مغناطیسی خارجی بر احتمال قوس مجدد در کلیدهای گازی (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
9 بررسی رابطه الگوی ارتباطات خانواده با کمال گرایی و سخت کوشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
10 بررسی عملکرد کلید گازی به ازای مخلوط گازی CO2-CF3I و CF3I-2N در راستای جایگزینی گاز SF6 (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
11 بررسی نحوه عملکرد کلید گازی به ازاء گازهای جدید در راستای جایگزینی گاز (SF(6 (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
12 برقراری سلامت اپراتور پست در مواجهه با میدان مغناطیسی تداخلی (Download Paper) 10th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
13 به کارگیری شبیه سازی مبتنی بر المان محدود جهت شناسایی منابع مغناطیسی پایا موجود در پست های فشار قوی در راستای ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی (Download Paper) 20th International Power System Conference
14 تاثیر محلول پاشی سدیم نیتروپروساید بر تجمع ماده خشک در گیاه آفتاب گردان تحت تنش کم آبیاری (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
15 تحلیل کمانش حرارتی ورق های حلقوی با ضخامت متغیر از جنس مواد تابعی تحت بار حرارتی غیر یکنواخت، به روش اجزاء محدود (Download Paper) 1st Regional Conference on Mechanical Engineering
16 تحلیل کمانش حرارتی ورقهای حلقوی با ضخامت متغیر از جنس مواد تابعی تحت بار حرارتی غیریکنواخت به روش اجزا محدود (Download Paper) National Conference on New Technologies in Mechanical Engineering
17 تحلیل و استفاده بهینه از اطلاعات حاصل از سیستم های حمل و نقل هوشمند در برنامه ریزی، کنترل، اطلاع رسانی و افزایش ایمنی در جاده ها (Download Paper) 1st National Road Its Congress
18 تغییرات جریان های نقدی، سود ناخالص، اندازه ی شرکت و بازده سهام (Download Paper) 3rd National Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting Sciences of Iran
19 روش تحلیلی برای هماهنگی بهینه ی رله های اضافه جریان مبتنی بر الگوریتم عددی جدید (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
20 روش نوین بهینه سازی مسیر کابل کشی فشار ضعیف در پست های فشار قوی با تاکید بر ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی (Download Paper) 20th International Power System Conference
21 زیست حسگر غیرآنزیمی تعیین فنول با استفاده از نانو کامپوزیت دو هستهای اکسید منگنز و پالادیوم (Download Paper)  5th International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
22 سبک های رهبری و شیوه های مدیریت در سازمان های آموزشی (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
23 شایستگی و مهارتهای موردنیاز معلمی در تربیت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی دانش آموزان با تاکید بر مدارس آرباطان ازتوابع شهرستان هریس استان اذربایجان شرقی (Download Paper) international conference on new research in Psychology and Educational Sciences
24 شبکه های مجازی و سبک زندگی جوانان (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran
25 طراحی سیستم نرمافزاری تایید اطلاعات جهت حفاظ ثانوی انتقال اطلاعات کنترلی در پستهای فشارقوی ضمن وجود سپر مغناطیسی (Download Paper) 20th International Power System Conference
26 طراحی و شبیه سازی محدودکننده های جریان خطا بر اساس پارامترهای غیرخطی موجود درمدار (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
27 کاربرد شبکه های حسگر بی سیم در شبکه های هوشمند برق SG و هوشمند سازی منازل (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches in Electrical and Computer Engineering
28 مرور اجمالی،بررسی و مقایسه مشخصه گشتاور در متداول ترین موتور های BLDC کمک روش اجزا محدود (Download Paper) National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
29 مروری بر خواص الکتریکی، فیزیکی و حرارتی نانو روغن ترانسفورماتورها (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
30 مروری بر محدودکنندههای جریان خطا (Download Paper) 4th International Conference on Electrical and Computer Engineering
31 مطالعه تحلیلی میزان نقش بازدارندگی دوربین های ثبت تخلف سرعت درجاده ها در وقوع تصادفات (مطالعات موردی: آزاد راه زنجان- تبریز) (Download Paper) 1st National Road Its Congress
32 نقش آموزش در تشکیل رهبری اخلاقی (Download Paper) 3rd  national conference on ways to promote education, psychology, counseling and training in Iran