Doctor Shahrokh Malek

Doctor Shahrokh Malek

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز و طراحی اتصالات نوع Tو K در سازه های متشکل از اعضاء لوله ای شکل و بررسی موردی سکوی دریایی F9A در خلیج فارس (Download Paper) 02nd International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
2 اثر مؤلفه قائم زلزله بر رفتار لرزه ای پل های قوسی (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
3 ارزیابی روشهای مقاوم سازی سازه های فولادی و مطالعه موردی (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
4 استفاده از گنبد فضاکار به همراه شبکه دو لایه تخت در بازسازی و نوسازی مساجد (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
5 بازسازی بازارهای بافت تاریخی شهرها با استفاده از سازه­های فضاکار (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
6 بررسی اثرات بار باد بر گنبدهای فضاکار (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
7 بررسی رفتار ارتعاش دینامیکی عرشه پل های نوین شبکه ای دو لایه مختلط در مقایسه با پل های تیر ورق مختلط در دهانه های کوتاه تا متوسط (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
8 بررسی رفتار قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری و ستونهای دوبل ناودانی تسمه دار (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
9 بررسی رفتار لرزه ای چلیک دولایه فضاکار (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
10 بررسی علت وقوع آسیب های همانند در دو پل دو قلوی بتنی به کمک انجام آزمون های ارتعاش محیطی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
11 بررسی مدیریت کیفیت پروژه های سدهای بزرگ در دست احداث در ایران (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
12 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه (مطالعه موردی بر پروژه های سازه های فضاکار در ایران) (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
13 بررسی و شناسایی معیارهای ارزیابی موفقیت پروژه(مطالعه موردی بر پروژه های سازه های فضاکار در ایران) (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
14 برنامهریزی و کنترل پروژه مبتنی بر بانک اطلاعاتی راهنمای مدیریت در پروژههای پلسازی (Download Paper) 01st International Project Management Conference
15 بهسازی اجزا و اتصالات پایه های قابی شکل بتن آرمه پل ها با بهره گیری از مواد کامپوزیت (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
16 تاثیر مودهای بالا و نامنظمی در رفتار لرزه­ای پلهای بزرگراهی با پایه­های تک ستونی (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
17 رفتار اتصالات تیر به ستون مختلط فولاد و بتن (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
18 سنجش آسیب­پذیری لرزه­ای پل فولادی به روش تحلیلی و ارائه روش بهسازی اتصالات نیمه­صلب قابهای زیرسازه (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
19 شناسایی مشخصات دینامیکی پل ها با استفاده ازآزمایش ارتعاش محیطی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
20 فرایند شاخص های نواری به منظور پایش از راه دور فرایند گسترش ترک ناشی از خستگی در سازه های جوش شده (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
21 کاربرد و ارائه روابط بسته جهت بهینه سازی سازه های فضاکار در پلها (Download Paper) 02nd National Conference on Space Structures
22 مطالعه ای در زمینه کاربرد و قابلیت اطمینان برخی از روش های آزمون غیر مخرب به­منظور شناسایی وضعیت پل های موجود (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
23 مطالعه رفتار ابزار اتلاف انرژی نیم دایرهای و ذوزنقه ای شکل (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
24 مطالعه رفتار استاتیکی و دینامیکی نمونه ای از پل های قوسی فولادی با مقطع جعبه ای و عرشه بالاگذر (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering
25 معرفی یک سیستم میراگر غیرفعال نوین و مقایسه آن میراگر موسوم به TADAS (Download Paper) 01st International Congress on Seismic Retrofitting
26 مقایسه ظرفیت جذب انرژی مهاربندی واگرا با میراگر TADAS (Download Paper) 2nd International Conference and Sixth National Conference on earthquake engineering