Doctor Maryam Haghshenas

Doctor Maryam Haghshenas

Doctor Maryam Haghshenas

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Maryam Haghshenas in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آموزش سیار و مقایسه آن با آموزش الکترونیکی (Download Paper) 1st Regional Conference on Computer Science, Computer Engineering and Information Technology
2 ارزیابی و مقایسه الگوریتم های داده کاوی جهت دسته بندی پست های الکترونیکی (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
3 ارکان نقشه راه فرهنگسازی های زیست محیطی در سازمان صدا و سیما از منظر علوم تربیتی (Download Paper) 3rd International Conference on Applied Research in Educational Sciences and Behavioral Studies and Social Violations of Iran
4 الگوریتم شناسایی پلاک های فارسی خودرو در شرایط نامساعد جوی (Download Paper) Fourth National Conference on Innovation and Research in Electrical Engineering and Computer Engineering and Mechanical Engineering of Ira
5 امنیت شبکه های حسگر بیسیم در حوزه فناوری اطلاعات (Download Paper) First National Conference on Information and Communication Technology
6 انطباق معماری دانش سازمانی با چارچوب معماری زکمن (Download Paper) International Conference on Management
7 Identification of LMS dimensional problems in Iranian E-learning centers (Download Paper) 12th annual Conference on E-Learning and E-Teaching
8 بررسی چالش های به کارگیری فناوری اینترنت اشیا در ایران (Download Paper) 5th Scientific Conference on New Findings of Management Sciences, Entrepreneurship and Education in Iran
9 بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با جو سازمانی و تاثیر آن بر پیاده سازی فرهنگ سازمانی (شهرداری منطقه 17 شهرستان تهران) (Download Paper) 4th National Conference on Modern Research in the Field of Humanities and Social Studies of Iran
10 بررسی نقش میزان خلاقیت بر فرآیند مدیریت دانش (Download Paper) 6th Conference on Knowledge Management
11 تأثیرتمرینات ورزشی بر میزان راهبردهای یادگیری فراگیران الکترونیکی (Download Paper) 1st national conference on sports science and training body in Iran
12 تحلیل فرایند خلق دانشبر اساس کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی (Download Paper) 2nd electronic Conference on new research in Science and Technology
13 خوانش امپرسیونیستی داستان کوتاه در مهتاب پس از باران اثر محمدرحیم اخوت(با تاکید بر آرای سوزان فرگسن) (Download Paper) 6th National Conference on Literary Studies A new look at contemporary narrative literature
14 رابطه نیاز به پیشرفت، نیاز به پیوندجویی، حمایت سرپرست و فرهنگ سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان کارخانه لاستیک سازی دنای شیراز (Download Paper) National Conference jurisprudence, law and psychology
15 رفتارکاوی فراگیران در محیط های آموزشی تعاملی با الگوریتم های داده کاوی (Download Paper) Thirteenth Annual Conference on Electronic Learning and Tutoring
16 شبیه سازی CFD بررسی اثر دمایی قالب پلی یورتان (Download Paper) National conference on new research in Science, Engineering and Technology
17 شناسایی عامل تاثیر گذار بر رضایتمندی مخاطبان و عملکرد موفق رسانه ها (Download Paper) 2ND  national conference of modern management and sustainable planning in Iran
18 شناسایی و دسته بندی قابلیت های نرم افزارهای اجتماعی در حوزه آموزش (Download Paper) 5th Scientific Conference on New Findings of Management Sciences, Entrepreneurship and Education in Iran
19 فازی برای انتخاب مشخصه های محصول جدید QFD طراحی سیستم تصمیم گیری مطالعه موردی : شرکت تولید کننده سیستم های توزین (Download Paper) 2ND International Management Conference, culture and economic development
20 کاربرد نظریه یادگیری اجتماعیدر تحول سازمان های رسانه ای (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
21 مخاطب فعال و عدم تأثیرپذیری از آسیب های یاددهی- یادگیری رسانه ها (Download Paper) International Conference on Applied Research in Information Technology, Computer & Telecommunications
22 مدل به کارگیری نرم افزارهای اجتماعی در سیستم مدیریت یادگیری آموزش الکترونیکی (Download Paper) 12th annual Conference on E-Learning and E-Teaching
23 مدل تاثیرپذیری مخاطبان شبکه های اجتماعی در فرایندهای آموزشی (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in the Field of Humanities, Management and Entrepreneurship of Iran
24 مروری بر نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICTs) در درمان و توانبخشی کودکان مبتلا به اتیسم (Download Paper) 2nd International Conference on Psychology, Counseling and Education
25 مسیریابی امن در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) National Conference on Information and Communication Security
26 مکانیزیم های جمع اوری و انتشار داده در شبکه های حسگر بیسیم (Download Paper) 3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
27 نقش شبکه اجتماعی دانشگاه فرهنگیان بر توسعه مشارکت در جوامع آنلاین (Download Paper) Thirteenth Annual Conference on Electronic Learning and Tutoring
28 نقش فرهنگ و مطالعات فرهنگی در کشورهای در حال توسعه (مدل توسعه یافتگی) (Download Paper) International Conference on Management
29 ویژگیهای اساسی یکنرم افزار ساخت محتوای آموزشی (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering