Doctor Alireza Zarasavandi

Doctor Alireza Zarasavandi

Doctor Alireza Zarasavandi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی میزان آلودگی عناصر جزیی (نیکل، آهن، روی، کروم، منگنز و سرب)در خاکهای اطراف مجتمع صنایع فولاد خوزستان (Download Paper) Journal of Economic Geology Volume: 8, Issue: 2
2 بررسی انواع ترکیبات آلی و نقش آنها در ته نشینی و کانه زایی فسفاتدر کانسار فسفات کوه سفید، رامهرمز (Download Paper) Journal of Economic Geology Volume: 9, Issue: 1
3 تعیین شاخص های زیست محیطی و منشا فلزات سنگین گردوغبار خیابان، مسجد سلیمان، استان خوزستان (Download Paper) Iranian Journal Of Health and Environment Volume: 9, Issue: 2
4 تکامل ماگمایی- گرمابی سیال کانه دار در کانسار مس- طلای پورفیری دالی با استفاده از شیمی کانی های آمفیبول و پلاژیوکلاز (Download Paper) Journal of Economic Geology Volume: 9, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه مدل بهینه الگوریتمهای آموزشی شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از داده های اکتشافی مس پورفیری علی آباد یزد (Download Paper) 6th Conference of Iranian Society of Economic Geology
2 ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک مزارع برنج شهرستان اهواز و باوی (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
3 ارزیابی سمناکی و میزان آلودگی فلزات سنگین (Zn,Cu,Cr,Pb,Ni) در رسوبات سطحی رودخانه بهمنشیر (Download Paper) 10th International River Engineering Conference
4 ارزیابی غلظت عناصر مغذی در شالیزارهای برنج:مطالعه ی موردی شهرستانهای اهواز و باوی (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
5 ارزیابی غنی شدگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (Download Paper) 18th Symposium of Geological Society of Iran
6 ارزیابی فلزات سنگین در خاک و برنج شهرستان اهواز و باوی (Download Paper) 1st International Conference on Research and Development in Earth Sciences
7 ارزیابی میزان تغییرات پارامتر TDS آب رودخانه ی کارون تحت تاثیر پدیده ی گرد و غبار (محدوده مطالعاتی:مقطع شهری اهواز) (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
8 ازریابی پتروگرافیکی سیالات درگیر در کانسار مس-طلای پورفیری دالی با استفاده از آنالیز لیزر اسپکتروسکپی رامان (Download Paper) 18th Symposium of Geological Society of Iran
9 استفاده از شواهد کانیشناسی و بافتی در تعیین زایش کانسار فسفات بناری (کوه لار) ،دهدشت، استان کهکیلویه و بویراحمد (Download Paper) 1st Conference of Iranian Society of Economic Geology
10 ایجاد پایگاه داده از اطلاعات معادن شن و ماسه خوزستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 1st Iranian Student Conference on Information Technology (ISCIT2010)
11 بارزسازی اکسید آهن با استفاده از سنجنده OLI لندست 8 در شهرستان الشتر، استان لرستان (Download Paper) 6th Conference of Iranian Society of Economic Geology
12 بررسی آلایندگی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای PAHs در گرد و غبار خیابان بندر ماهشهر (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
13 بررسی تاثیر گردوغبار برجابجایی بار توسط حمل و نقل ریلی دراستان خوزستان (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
14 بررسی تاثیر مجتمع پتروشیمی و پالایشگاه نفت آبادان بر تمرکز سرب،روی ،آرسنیک و گوگرد در ختک (Download Paper) 1st International Conference and 4th National Conference on Environment and Agricultural Research IN Iran
15 بررسی تکامل کانیایی و شدت کارستی شدن در کانسار بوکسیت دو پلان با استفاده از مطالعات ریز ریخت شناسی (Download Paper) 6th Conference of Iranian Society of Economic Geology
16 بررسی خطر بالقوه ی زیست محیطی فلزات سنگین در گرد و غبار خیابان در شهر مسجد سلیمان استان خوزستان (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources
17 بررسی ریزریخت شناسی ساختارهای متحدالمرکز (پیزولیت-ااوئید) کانساربوکسیت مندان، دهدشت، استان کهگیلویه وبویراحمد (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
18 بررسی زمینشناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار مس کا نسرخ(جنوب غرب الیگودرز- استان لرستان) (Download Paper) 1st Conference of Iranian Society of Economic Geology
19 بررسی زیست محیطی پسماندهای جامد و مایع در محل دفن آنها (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
20 بررسی غلظت فلزات س نگین در ذرات گردوغبار خیابان: (مطالعه موردی یکی از پتروشیمی های واقع در عسلویه) (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
21 بررسی غلظت فلزات سنگین در پسآب های حفاری و تعیین منشأ آنها (Download Paper) The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries
22 بررسی غلظت فلزات سنگین و سطح آلودگی آنها در گردوغبار خیابان، شهر اهواز (Download Paper) The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering
23 بررسی فرآیندهای تشکیل دهنده کربنات و سولفیدهای میکروبی با استفاده از مطالعات ایزوتوپ کربن (C) و گوگرد (S) در کانسارهای بوکسیت منطقه دهدشت، استان کهگیلویه و بویر احمد (Download Paper) 4th Conference of Iranian Society of Economic Geology
24 بررسی منشاء و لیتوفاسیس نهشتههای تراورتن مناطق ورتون و طرق استان اصفهان : با مطالعات پتروگرافی و ایزوتوپهای پایدار (Download Paper) 18th Symposium of Geological Society of Iran
25 بررسی میزان آلودگی خاک مزارع گندم شهر اهواز به فلزات سنگین (As,Ni,Cr,Cd) (Download Paper) 1st International Conference and 4th National Conference on Environment and Agricultural Research IN Iran
26 بررسی نقش شکستگی ها در توزیع مکانی کانسارهای مس در زون ارومیه دختر با استفاده از آنالیز Fry: با تاکید بر کانسارهای مس پورفیری (Download Paper) 6th Conference of Iranian Society of Economic Geology
27 بررسی نوع وغلظت هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) درگردوغبارخیابان،شهراهواز (Download Paper) The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering
28 بررسی وضعیت عناصر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی خاک و علوفه در منطقه سوسنگرد (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
29 پتانسیل یابی کانسار سلستیت با استفاده از مدلسازی در GIS (منطقه طاقدیس بنگستان در جنوب شرق استان خوزستان) (Download Paper) Geomatics 1384
30 پتانسیل یابی معادن مواد و مصالح رودخانه ای با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای GIS (در محدوده رودخانه اعلاء رامهرمز) (Download Paper) Geomatics 1387
31 پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوزه پگاه سرخ گتوند با استفاده از تکنیک‌های R.S و GIS و مدل EPM (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
32 پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ با استفاده از تکنیکهای RS و GIS و مدل MPSIAC (Download Paper) Geomatics 1385
33 پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ با استفاده از تکنیکهای RS و GIS و مدلMPSIAC (Download Paper) Geomatics 1386
34 پی جویی و ارزیابی پتانسیل مواد معدنی در گنبدهای نمکی استان فارس (Download Paper) 05th Symposium of Geological Society of Iran
35 تاثیر زیست محیطی سازند گچساران بر روی آب های زیر زمینی (Download Paper) 06th Students Mining Engineering Conference
36 تاثیر فرآیند برونزاد بر توزیع عناصر اصلی و کمیاب در کانسار مس پورفیری درآلو، استان کرمان (Download Paper) First National Copper Conference
37 تحلیل پارامترهای موثر بر میزان جذب بیولوژیکی آرسنیک در آب های آلوده (Download Paper) Scientific seminar on water extraction and productivity for the environment, industry, drinking and agriculture
38 تعیین زایش افق بوکسیتی در کانسار دو پلان، استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روابط کانی شناسی و بافتی (Download Paper) 6th Conference of Iranian Society of Economic Geology
39 تعیین شاخصه های فیزیکوشیمیایی ماگمای مولد سامانه های پورفیری در کمان ماگمایی سنوزوییک کرمان با بهره گیری از شیمی بیوتیت (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
40 تعیین غلظت عناصر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی در خاک و علوفه شهرستان مسجدسلیمان (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
41 تعیین ماهیت سیال کانه دار در کانسار سرب و روی گل زرد، شمال الیگودرز، با استفاده از مطالعات کانی شناسی و زمین شیمیایی عناصر نادر خاکی (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
42 تعیین ماهیت سیال کانه دار در کانسار سرب وروی کاظم آباد، جنوب غرب خمین ، استان مرکزی با استفاده از مطالعات زمین شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
43 تفکیک توده های پورفیری عقیم و کانه دار در جنوب چهارگوش خضرآباد یزد با استفاده از ژئوشیمی عناصر نادر خاکی ( REE ) (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
44 تهیه نقشه حساسیت به بیابانزایی با تلفیق تکنیک های سنجش از دور، GIS و روش (ESAs) (Download Paper) Geomatics 1386
45 ریزمغذی ها و درشت مغذی های خاک و محصول زراعی گندم در شهرستان های اهواز و باوی (Download Paper) International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine
46 زمین شناسی افق بوکسیتی در قاعده سازند شمشک در ناحیه کیسه جین، آوج (Download Paper) 14th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
47 زمین شیمی کانه زائی باریت در کانسار فرسش، استان لرستان (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
48 زمین شیمی نودولها و لایه های منگنزدار نصیرآباد، جنوب نیریز (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
49 زمینشیمی عناصر اصلی ماسههای سیلیسی محدوده شوش با نگرشی بر منشاء و موقعیت تکتونیکی (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
50 زمینشیمی عناصر اصلی ماسههای سیلیسی محدوده شوش با نگرشی بر منشاء و موقعیت تکتونیکی (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
51 ژئوشیمی ترکیبات آداکیتی علی آباد واقع در جنوب غرب یزد (Download Paper) 15th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
52 شناسایی اکسید آهن با استفاده از تصاویر لندست 8 در شهرستان پلدختر ، استان لرستان (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
53 غنی شدگی و منشأ فلزات سنگین در خاک شهری ماهشهر (Download Paper) 13th National Conference on Environmental Impact Assessment in Iran
54 کاربرد تکنیک های سنجش از دور و GIS و مدل RUSLE در پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
55 ماهیت سیال کانه ساز در کانسار باریت فرسش، جنوب شرق الگودرز، استان لرستان (Download Paper) 4th Conference of Iranian Society of Economic Geology
56 مطالعه ژئوشیمی عناصرنامتحرک بوکسیت کارستی هنگام (استان فارس) (Download Paper) 16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
57 مطالعه ژئوشیمیایی سنگ میزبان معدن بیتومین مله پنجاب واقع در استان ایلام (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran
58 مطالعه کانی شناسی و بافتی کانسار منگنز سرخوند، هرسین؛ شواهدی برای و فرایندهای کانه ساز (Download Paper) 6th Conference of Iranian Society of Economic Geology
59 مطالعه مورفولوژی و کانی شناسی تپه های ماسه ای اهواز با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و مطالعات میدانی (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
60 مطالعه و بررسی توان معدنی کانیهای سنگین در رسوبات ناحیه رودخانه کرخه در استان خوزستان (Download Paper) 03rd Symposium of Geological Society of Iran
61 مطالعه ی کانی شناسی رگه ها و رگچه های گرمابی کانه زا در کانسار مس -طلای پورفیری دالی، دلیجان، استان مرکزی (Download Paper) 6th Conference of Iranian Society of Economic Geology
62 مقایسه الگوریتم های مختلف شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عیار مس مطالعه موردی: کانسار مس پورفیری دره زرشک، جنوب غرب یزد (Download Paper) 6th Conference of Iranian Society of Economic Geology
63 مقایسه توان کانه زایی توده های گرانیتوییدی کانسار مس چوران، با استفاده از شیمی پلاژیوکلاز و بیوتیت، کمربند ماگمایی ارومیه-دختر (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
64 مقایسه ویژگی های ژئوشیمیایی ماگماتیسم آداکایتی با توده های گرانیتوئیدی منطقه جنوب غرب یزد و سونگون در کمربند ارومیه-دختر (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
65 نقش باریت در افزایش غلظت فلزات در پسماندهای حفاری (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
66 نقش کارستی شدن در افزایش توان اقتصادی سازند سروک و تشکیل افق بوکسیتی منطقه دهدشت (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
67 نقش گسل های امتداد لغز در جای گیری کانسارهای مس پورفیری، با نگاهی بر کانسارهای مس پورفیری علی آباد، دره زرشک یزد (Download Paper) 07th Symposium of Geological Society of Iran