Doctor Hosein Mirzaii

Doctor Hosein Mirzaii

Doctor Hosein Mirzaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی جامعه شناختی خانه های دوم در ایران و بررسیپیامدهای آن(مطالعه موردی شهرستان فراهان) (Download Paper) Social Development and Welfare Planning Volume: 7, Issue: 28
2 بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده های شهر تبریز (Download Paper) Journal of Social Sciences (Biannual) Volume: 12, Issue: 1
3 حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان با بررسی ارتباط درونی میان ابعاد ورودی و خروجی شاخص جهانی نوآوری (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 13, Issue: 51
4 سرمایه اجتماعی و هم زیستی اجتماعی مورد مطالعه: دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر تبریز 1390 (Download Paper) Journal of Social Sciences (Biannual) Volume: 13, Issue: 1
5 فرهنگ و شخصیت ایرانیان در سفرنامه های خارجی (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 1, Issue: 3
6 مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان اذری، عرب و بلوچ (Download Paper) Journal of Social Sciences (Biannual) Volume: 10, Issue: 2
7 نمایش دیگری: جایگاه غرب در سفرنامه های دوره ظهور مشروطیت (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 3, Issue: 9
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه جدولی جدید برای تخمین نگهداری بر اساس سیستم طبقه بندی مهندسی سنگ SRC مطالعه موردی پروژه راه آهن قزوین-رشت (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
2 ارتقای مؤلفه های سازنده کیفیت محیطی در عرصه های عمومی شهر به منظور جذب توریسم شهری (Download Paper) 2nd National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
3 ارزیابی خاصیت ضدباکتریایی اسانس مرزنجوش Or i ganumvul gare L بر روی باکتری عامل بیماری شانکر مرکبات (Download Paper) Agriculture Contaminations and Food Safety
4 ارزیابی میزان خسارت زنگزرد در مزارع گندم رقم بهار در شهرستان الشتر (Download Paper) Agriculture Contaminations and Food Safety
5 ارزیابی نیروها و ممان های اعمال شده و تعیین فاکتور ایمنی سیستم نگهداری تونل خط 2 مترو تبریز با استفاده از مدل سازی سه بعدی عددی (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
6 استفاده از بلوک گچی برای تعیین زمان آبیاری در اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
7 الگوی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر مشهددر سال 95 – 94 (Download Paper) 3rd International Conference on Media Management
8 Peltier (Download Paper) 08th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
9 برآورد تابع تولید برنج در ایران رهیافت پنل دیتا (Download Paper) 10th International Conference on Economics and Management
10 بررسی اثر انواع ولتاژ ثابت و پالسی بر استخراج قند از چغندر (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
11 بررسی اثر PEE بر میزان رنگ دهی کلم بنفش و کاهش زمان (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
12 بررسی اثر فاکتورهای موثر در تجزیه زیستی باکتری های تجزیه کننده نفت (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
13 بررسی اثرگذاری فرهنگ بر پیکرهی معماری ایران در دورهی معاصر (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
14 بررسی بیماری شانکر پوستی گردو در استان لرستان (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
15 بررسی تاثیر جهانی شدن بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (Download Paper) 1st National Conference on Modern Approaches to Accounting and Management
16 بررسی تاثیر حفاری تونل خط دو مترو تبریز بر نشست سطح زمین وساختمان های اطراف با استفاده از مدل سازی سه بعدی عددی (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
17 بررسی تاثیر دمای آب مخزن عمل آوری برمقاومت فشاری بتن (Download Paper) 1st National Conference of Concrete
18 بررسی تاثیر سیاست های پولی بر جذب گردشگران خارجی در ایران (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
19 بررسی تاثیر نرخ دلار و قیمت جهانی طلا بر تجهیز منابع در بانک صادرات ایران (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development
20 بررسی حمل و نقل معدن سونگون با تکنیک شبیه سازی، منطق فازی (Download Paper) National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mining, Iran
21 بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد شغلی (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management and 2nd Conference on Entrepreneurship and Open Innovation
22 بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات حسابداری منابع انسانی و سلامت سازمانی (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management and 2nd Conference on Entrepreneurship and Open Innovation
23 بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی در بین دبیران مقطع دبیرستان شهرستان کنگاور (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
24 بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و نحوه ی تقسیم سودشرکت ها (Download Paper) The First National Conference of Accounting & Audit & Management
25 بررسی رابطه مقبولیت دولت و حاکمیت با همکاری و مشارکت عمومی در پرداخت مالیات(مطالعه موردی: شرکت های خصوصی صنعت فنآوری اطلاعات و الکترونیک اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ شهر تهران) (Download Paper) 3rd National Conference on New Approaches to the Humanities, Challenges and Solutions
26 بررسی زمین لرزه پنجم اردیبهشت ١٣٨١ دینورکرمانشاه (Download Paper) 04th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
27 بررسی فاصله ی انتظاری نامعقول بین حسابرسان واستفاده کنندگان نقدی بردیدگاه پرتر (Download Paper) The First National Conference of Accounting & Audit & Management
28 بررسی کیفیت آب رودخانه قره سو و تصفیه خانه کرمانشاه و تعیین کاربریهای مجاز آنها با توجه به استانداردهای ملی و جهانی (Download Paper) The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering
29 بررسی متغیرهای تاثیر گذار برسرمایه گذاری ملی و تبیین رابطه ی آن باپس انداز (مطالعه موردی ایران) (Download Paper) National Conference on the Role of Strategic Management and Accounting Information Systems in Resistance Economics
30 بررسی مقاومت ارقام مختلف گوجه فرنگی به بیماری پژمردگی باکتریایی گوجه فرنگی Ralstonia solanacearum (Download Paper) Agriculture Contaminations and Food Safety
31 بررسی نقش آموزش حسابرسی در درک عملیات حسابرسی توسط استفاده کنندگان ازصورتهای مالی (Download Paper) 11th Iranian Academic Accounting conference
32 بررسی نقش باکتریها در زیست پالایی سموم بخش کشاورزی (Download Paper) Agriculture Contaminations and Food Safety
33 بهسازی عملکرد سیستم آب خنک کاری نیروگاههای گازی GE-F9 با سیستم خبره بر پایه قانون (Download Paper) 18th International Power System Conference
34 تاثیر کاهش نرخ بهره بانکی بر اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 1st National Conference on Management and Global Economy
35 تاثیرساختار مالکیت بردوره تصدی و تخصص حسابرس مستقل در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd national conference on recent advances in engineering, management, economics and accounting
36 تاثیرنهاد وقف درشکل گیری و پایداری بناهای معماری اسلامی (Download Paper) National Conference on Urban Design & Iranian - Islamic Architecture
37 تأثیر آبیاری بلند مدت با آب آلوده بر روی نقاط و منحنی رطوبتی خاک (Download Paper) 6th Water Resources Management
38 تأثیر آبیاری بلند مدت با پساب تصفیه شده فاضلاب شهری کرمانشاه بر خصوصیات فیزیکی لایه های خاک (Download Paper) 6th Water Resources Management
39 تأثیرات اجتماعی ساخت سدها بر مردم حوزه تحت تأثیر سد، با بررسی سه سد بزرگ کارون 3، کارون 4 و گتوندعلیا (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
40 تجارت کسب وکارالکترونیکی (Download Paper) National Conference on Researches of Industrial Engineering
41 تجزیه و تحلیل وضعیت انرژی های نو در جهان و ایران (Download Paper) 1st annual congress of world energy crisis
42 تحلیل تاثیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کارآفرینی سازمانی (Download Paper) 7th International Conference on Accounting and Management and 3rd Conference on Entrepreneurship and Open Innovation
43 تخمین قابلیت نفوذ سرمته های دورانی در توده سنگ های معادن سنگ آهن سنگان (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
44 تنش های زیستی و غیرزیستی در گیاهان (Download Paper) National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
45 حسابداری سبز و سیستم های محیطی مدیریت (Download Paper) 1st National Conference on Modern Approaches to Accounting and Management
46 دلایل استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در بین جوانان شهر مشهد (Download Paper) 2nd National Conference on Media, communication and citizenship education
47 رفتار سازمانی مثبت گرا، کلید انگیزش کارکنان (Download Paper) 3rd International Conference on Management and Accounting Techniques
48 سیستم های اطلاعاتی ابزاری برای تصمیم گیری (Download Paper) 1st International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
49 شبیه سازی روش پالس دهی ولتاژ بالا با اعمال ولتاژ ثابت (dc) به ماده غذایی سیال (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
50 شناسایی جدایه های amylovora Erwinia (Burrill) Winslow et al عامل بیماری آتشک درختان میوه با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
51 شناسایی عوامل موثر بر چگونگی پیاده سازی سیستم بهای تمام شده در جهت بودجه ریزی عملیاتی (مطالعه موردی بخش مالی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی) با استفاده از نرم افزار AMOS (Download Paper) 1st international conference on new developments in management, economics and accounting
52 شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری با تأکید بر مدل سازی پراکنش این آلاینده ها (مطالعه موردی شهر تهران) (Download Paper) 05th Conference of Environmental Engineering
53 طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی برمبنای هزینه چرخه عمر درنواحی با سطح خطرمختلف (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
54 عوامل موثر بربهبود فضای سرمایه گذاری داخلی و خارجی درشهر تبریز (Download Paper) 04th Municipality Finance Conference
55 فرسایش جانبی در خاکریزهای شسته شونده (فیوزپلاگ) (Download Paper) 1st International Conference on Advanced Development in Civil Engineering
56 قارچهای تولیدکننده قارچ زهر و روشهای مولکولی تشخیص آنها (Download Paper) Agriculture Contaminations and Food Safety
57 کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی گوجه فرنگی با استفاده از جدایه های باکتریایی باسیلوس، سودموناس و قارچ تریکودرما (Download Paper) First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
58 مبدل AC/DC دو مرحله ای براساس مدولار SST و کانورتر چند سطحی (Download Paper) 1st International Conference on Economics, Management, Accounting, Humanities and Islamic Banking
59 مدلسازی درآمدهای مالیاتی کشور با استفاده از روش ماشین بردار تکیه گاه (SVM) (Download Paper) The 7th national & 1st International Conference on Electronic Commerce & Economy
60 منشاء فلزآهن درکانسارهای آهن نوع IOCG درمناطق کوه فریادون و کولی کش ده بید دراستان فارس (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
61 نقش متابولیتهای ثانویه القایی در گیاهان به منظور دفاع در برابر باکتریهایبیماریزا (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
62 نقش مدیریت دانش در سازمان های یادگیرنده قرن 21 (Download Paper) 1st International Conference on Humanities with native - Islam approach and with an emphasis on new research
63 ورشکستگی عامل بحران تجاری (Download Paper) 1st International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium