Doctor Ali Mohamad Nikbakht

Doctor Ali Mohamad Nikbakht

Doctor Ali Mohamad Nikbakht

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Mohamad Nikbakht in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardNew Approaches in Iranian Scientific Laboratories

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تاثیر تیمارهای آبیاری و تغذیه ای بر خواص بیوفیزیکی و بیومکانیکی بذر گلرنگ (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 3, Issue: 1
2 طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه شبیه ساز جمع کننده تخت خورشیدی با استفاده از ضریب ترموهیدرولیکی (Download Paper) Journal of Agricultural Machinery Volume: 7, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 Analysis of CI Engine Performance Using Biodiesel-Diesel Blend with Artificial Neural Network (Download Paper) 05th International Conference on Internal Combustion Engines
2 آنالیز اگزرژی شبیه ساز کلکتور صفحه تخت خورشیدی (Download Paper) 1st National Conference on Agricultural Crop Processing
3 اثر بیوچار ضایعات درختان سیب و انگور بر رفتار جذب فسفر در خاک آهکی (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
4 اثر بیوچار ضایعات درختان سیب و انگور در تعیین شاخص های بافری و نیاز استاندارد خاک آهکی (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
5 استفاده از شبکه مصنوعی عصبی در تحلیل دینامیکی یک سکوی دریایی (Download Paper) 2nd Conference of Steel and Structures
6 امکان سنجی فن‌آوری‌های نوین بهره برداری از فاضلاب شهری جهت استفاده در مصارف کشاورزی (Download Paper) Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC
7 بررسی آزمایشگاهی تولید بیوگاز از فضولات دامی در شرایط سردسیر (Download Paper) Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC
8 بررسی اثرات اختلاف تراز طبقات در برخورد ساختمان های بتنی مجاور به یکدیگربه هنگام وقوع زلزله به روش آنالیز دینامیکی غیرخطی (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
9 بررسی اثرات توان مایکروویو، سرعت و دمای هوا بر میزان مصرف انرژی، زمان صرف شده وکیفیت برگه های سیب خشک شده به روش مایکروویو-جریان هوای گرم (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
10 بررسی اثرات تیمارهای مختلف کشت بر خواص فیزیکی بذر گلرنگ (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
11 بررسی تاثیر سیستم جداساز لرزه ای بر تنش و برش پایه پل خمیده با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
12 بررسی تاثیر شکل مقطع عرضی تونل بر پایداری لرزه ای آن در محیط نیمه بی نهایت سنگی با و بدون درزه (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
13 بررسی تاثیر میراگر جرمی تنظیم شونده بر مولفه های ارتعاشی توربین بادی فراساحلی (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
14 بررسی تحلیلی رفتار خمشی تیرهای فولادی پیش تنیده شده با تاندونهای خارجی به روش اجزای محدود (Download Paper) 03rd Conference of Steel and Structures
15 بررسی دینامیکی بیودیزل در راکتور STR توسط دینامیک محاسبات سیالاتی (CFD) (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 3rd Conference - ETEC
16 بررسی رفتار کمانشی در تیر ورق های غیر منشوری با جان موج دار ذوزنقه ای (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
17 بررسی عددی امکان ایجاد پدیده کاویتاسیون در سرریز پلکانی با شیب های مختلف با استفاده از نرم افزار Flow-3D (Download Paper) 13th Iranian Hydraulic Conference
18 بررسی عددی تغییرات نیروی بالا برنده در داخل ترک سدبتنی تحت اعمال نیروی زلزله با استفاده از نرم افزار ABAQUS (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
19 بررسی مقاوم سازی تیرهای I شکل توسط ورق های فولادی در پل های بتنی (Download Paper) 02nd National Conference on New Material and Structures
20 بررسی میزان جابجایی تراز مخزن تحت اثر پدیده تلاطم آب در نرم افزار ABAQUS (Download Paper) 2nd National Conference on Earthquake
21 بررسی ویژگی های بتن پلی استایرن منبسط شده سبک و بهینه سازی طرح اختلاط آن با استفاده از پودر سیلیس به عنوان فیلر (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
22 بهینه سازی ترمو هیدرولیکی پره های صنعتی-کشاورزی جهت افزایش راندمان انرژی در کالکتورهای خورشیدی (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
23 پیرولیز چوب: راهکار اقتصادی در تبدیل ضایعات هرس شهری به منابع انرژی (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
24 تحلیل عددی احتراق سوخت بیودیزل حاصل از روغن پسماند به منظوربررسی آلایندگی وعملکرد (Download Paper) Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC
25 تعیین خواص بیوفیزیکی و بیو مکانیکی بذر گلرنگ تحت تیمارهای مختلف کشت (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
26 تولید بیودیزل در راکتور مخزنی بچ با همزن هلیسی شبه ریبون با استفاده از روغن سویا (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
27 روش طیف سنجی رامان برای بررسی غیرمخرب پارامترهای کیفی میوه (Download Paper) 15th Iranian Conference on Optics and Photonics
28 شبیه سازی انرژی سینتیک جریان در راکتور تولید بیو دیزل با استفاده از دینامیک محاسبت سیالاتی (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 3rd Conference - ETEC
29 شبیه سازی توزیع مسیر جریان و دما در گلخانه های کلاسیک( مرسوم) با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
30 طراحی ساخت ارزیابی خشک کن ترکیبی مایکروویو جریان هوای گرم (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
31 طراحی و بهینه سازی جمع کننده گرمکن هوا صفحه تخت خورشیدی بریا خشک کن خورشیدی مکشی (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
32 طراحی و ساخت نوعی راکتور مخزنی همزن دار بچ نوین برای تولید بیودیزل (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
33 طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
34 طرح یک سامانه تولید مکانیزه کود با استفاده از پسماندها در راستای مدیریت ضایعات کشاورزی (Download Paper) 2nd national conference on modern technologies was taken after harvesting of agricultural products
35 کنترل کیفی گیاهان دارویی و معطر با استفاده از بینی الکترونیکی (Download Paper) First National Conference on medicinal plants, traditional medicine and organic farming
36 گازیفیکاسیون، فرصتی برای استفاده از پتانسیل زیست توده ی لیگنوسلولزی در ایران (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 3rd Conference - ETEC
37 مدل سازی دینامیکی فرایند ریغن گیری گلرنگ با مدل جرم- دمپر- فنر (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
38 مدل سازی ریاضی سینتیک خشک شدن لایه نازک انگور سفید بی دانه (تامسون) (Download Paper) 7th National Conference on Agr. Machinery Engineering and Mechanization
39 مدلسازی میزان تبخیر از سطح آزاد سد مهاباد با استفاده از شبکه هایعصبی مصنوعی و مقایسه آن با معادلات تجربی (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
40 مطالعه توزیع مسیر جریان و دما در گلخانه های بیضوی طولی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
41 مطالعه دینامیکی فرآیند هم زنی در راکتور STR تولید بیودیزل (Download Paper) Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC
42 مطالعه سینتیک خشک شدن میوه انجیر با جریان پالسی مایکروویو (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
43 مقایسه پیشبینی مدلهای ریاضی و شبکههای عصبی در خشککردن دانه انار (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization