Doctor Behzad Vasigh

Doctor Behzad Vasigh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی حکمت عناصر منظر در بهشت قرآنی با تاکید بر سوره مبارکه الرحمن (Download Paper) Interdisciplinary Quranic Studies Volume: 1, Issue: 1
2 تصویر باغ و عناصر منظر در قرآن با تاکید بر سوره الرحمن (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 5, Issue: 9
3 مکان و مسکن درمنظر اسلام (Download Paper) Interdisciplinary Quranic Studies Volume: 1, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی رویکرد های مداخله در بافت روستاهای تاریخی ایران (نمونه موردی روستای ریاب) (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
2 آموزش خلاقیت درمعماری ایرانی عاملی به سوی طراحی با هویت (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
3 احداث پارک آبی با رویکرد انرژی معماری، نمونه موردی: پارک آبی ماهشهر (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
4 احداث پارک آبی با رویکرد سیتی برندینگ، نمونه موردی: پارک آبی ماهشهر (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
5 ارزیابی اثرات نور روز بر سلامت دانش آموزان و ارائه راهکارهای معماری جهت بهره مندی هر چه بیشتر از نور روز در مدارس (Download Paper) 2nd National Conference on Environment, Sustainable Environment  and Health
6 ارزیابی پس از بهره برداری با رویکرد روانشناسی محیط از دیدگاه کاربران نمونه موردی: هنرستان دخترانه ام البنین(س) خرم آباد (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
7 ارزیابی جایگاه پدافند غیرعامل در تامین امنیت مجتمع های مسکونی (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
8 ارزیابی شاخصه های معماری پایدار در شوادون های دزفول (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
9 ارزیابی عملکرد مصرف انرژی شیشههای مختلف پنجره در فضاهای آموزشی شهر ایلام (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
10 ارزیابی کاهش خطرپذیری مجتمع های مسکونی با رویکرد پدافند غیر عامل (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
11 از تصور تا تصویر گذری برارتباط معماری وموسیقی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
12 استراتژی ها و راه کارها عملی برای دست یابی به معماری پایدار (Download Paper) 3nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
13 بازشناسی روش بازسازی پس از سانحه در روستاهای زلزله زده ( نمونه موردی: مورموری ) (Download Paper) 2nd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
14 بازشناسی عوامل زیباشناسانه موثر برعناصر هویت بخش معماری ایرانی-اسلامی شهرتاریخی شوشتر (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
15 بازشناسی فرایند برنامه دهی معماری کتابخانه ملی ایران با رویکرد معماری پایدار (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
16 بازشناسی معیارهای طراحی محیط دوستدار سالمند با تاکید بر مفهوم سرمایه اجتماعی (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
17 بازشناسی مفهوم واحد همسایگی براساس معماری و شهرسازی سنتی ایران (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
18 بررسی ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین در بافت فرسوده تاریخی (نمونه موردی: محله دل دل شوشتر) (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
19 بررسی ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین در بافت فرسوده تاریخی نمونه موردی محله دل دل شوشتر (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
20 بررسی اصول و مفاهیم معماری پایدار در مسکن سنتی (مطالعه موردی: خانه های قاجاری شهر قم) (Download Paper) 3rd International Congress of Religious Culture and Thought
21 بررسی الگوهای معماری پایدار در کالبد بومی شهر اهواز (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
22 بررسی اهمیت کوچک سازی مجتمع های مسکونی در دسترسی به پدافند غیر عامل با نگاهی بر مجموعه ی همسایه در کرج (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
23 بررسی بافت مسکونی بوشهر با رویکردمعماری تعامل گراتعامل معماری با فرهنگ و اقلیم (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
24 بررسی تاثیرات روانشناختی نورپردازی ازابزارهای گرافیکشهری برشهروندان مطالعهموردی شهرخرم آباد (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
25 بررسی تأثیرات رنگ بر بیان مفهوم در المان شهری (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
26 بررسی تطبیقی مفهوم محرمیت در خانه های سنتی خوزستان مطالعه موردی اهواز و شوشتر (Download Paper) International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
27 بررسی تطبیقی همپوشانی معانی در معماری ژاپن و مینیاتور ایران (Download Paper) The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism
28 بررسی تعامل انسان و معماری بومی، راهکاری در هویت بخشی به معماری معاصر (نمونه موردی: معماری بومی کرمانشاه) (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
29 بررسی تناسبات حاکم بر حیاط مرکزی (نمونه موردی: شوشتر) (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
30 بررسی چگونگی افزایش گردشگر با توجه به اکولوژی منطقه، نمونه موردی: پارک آبی ماهشهر (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
31 بررسی خاستگاه تاریخی و سیر تکامل تئاتر در جهان وکنکاش در شباهت ها و تفاوت های آن در ایران و غرب (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism native to Iran
32 بررسی خانه در اقلیم گرم وخشک با معیارهای خانه سازی در اسلام (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
33 بررسی رابطه قاعده فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) با معماری سبز (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
34 بررسی راه کارهای طراحی پردیس های سینمایی بارویکرد پایداری اجتماعی نمونه موردی: پردیس سینمایی ملت تهران (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
35 بررسی عناصرساختمان مرکزفرهنگی اسلامی نیویورک (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
36 بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد آسایش حرارتی انسان در محیط و تعیین محدوده آن در مدارس (Download Paper) 2nd National Conference on Environment, Sustainable Environment  and Health
37 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در میان ساکنان مجتمع مسکونی (نمونه موردی : مجتمع مسکونی باران در شهر اهواز) (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
38 بررسی فن آوریهای طراحی اقلیمی در معماری سنتی ایران نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
39 بررسی کاروانسراها و تاریخچه آنها و بازآفرینی فضاهای آن در هتل های امروزی و تکامل آنها (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
40 بررسی معیارهای پایداری معماری در فضاهای نیمه باز ایران؛ ایوان و تلار (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
41 بررسی مناره مسینیاگا (ای.بی.ام) کوالالامپور (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
42 بررسی موفقیت یادمانی میادین شهر دزفول از منظر گردشگران، نمونه موردی میدان رودبند (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
43 بررسی مولفه های ایمن سازی مجتمع های مسکونی مبتنی بر اصول پدافند غیر عامل (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
44 بررسی نقش رنگ درمفهوممندی فضاهای زیستی جمعی فضاهای پارک (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
45 بررسی نقش عوامل اقلیمی در معماری بومی و توسعه پایدار، در مناطق گرم و مرطوب (Download Paper) 1st National Conference on New Approaches in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
46 بررسی نقش عوامل کالبدی در ایجاد و انتقال حس مکان (در معماری وشهرسازی معاصر ایران) (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
47 بررسی نقش عوامل کالبدی فضاهای شهری پویا در تشکیل حس و تعلقات مکانی کنشگران (بررسی موردی: خیابان شهداء خرم آباد) (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
48 بررسی نقش فن آوری نانو و بتن در توسعه پایدار معماری (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
49 بررسی نقش معماری بومی در مرمت بافت های فرسوده شهری- نمونه موردی محله عامری اهواز (Download Paper) 1st National Conference on New Approaches in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
50 بررسی نقش موزه ها به عنوان نبض گردشگری در شهرها (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
51 بررسی و تحلیل ابرسازه برج خلیفه دبی بابهره گیری ازمدل SWOT (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
52 برنامه دهی در معماری نمونه موردی موزه مدینه الزهرا (Download Paper) The first national conference on urban planning and knowledge architecture
53 برنامه دهی معماری سفارت ایران در بانکوک با رویکرد معماری پایدار (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
54 برنامه دهی معماری کارخانه زباله به انرژیAmager Bakke با رویکرد معماری همساز با محیط زیست (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
55 برنامه ریزی روستاهای حاشیه تالاب با تاکید بر توسعه گردشگری (نمونه موردی: روستای رگبه شهرستان شادگان) (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
56 برهمکنش راهبردهای توسعه پایدارشهری دربرون رفت ازآسیبهای مهاجرت نمونه موردی: شهرایلام (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
57 بهینه سازی مصرف انرژی در مدارس شهر ایلام با تعیین درصد بهینه پنجره به دیوار (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
58 پارادوکس حرکت وسکون در مسجد شیخ لطف الله (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
59 پایداری حیات شهری در فضاهای عمومی با تاکید بر ایجاد حس تعلق به مکان زمینه ؛نمونه موردی تالارشهر (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
60 پژوهشی برنقش گرافیک محیطی آتلیه های معماری درراستای کیفیت بخشی به ایده های دانشجویان نمونه موردی: دانشگاه ازاداسلامی واحدخرم آباد (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
61 تاثیر بهره گیری ازتصویرذهنی درکیفیت بخشی به فضای موزه هامطالعه موردی موزه هنرهای معاصر (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
62 تاثیر پنجره در مصرف بهینه انرژی ساختمان اداری اهواز (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
63 تاثیر تحولات شریان های شهری بر روی بافت اجتماعی مردم نمونه موردی: شهر دزفول (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
64 تاثیر جداره در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
65 تاثیر درخت کنار به عنوان یک انگاره ی بومی در طراحی منظر خیابان های شهری دزفول (نمونه موردی: خیابان دکتر علی شریعتی، دزفول) (Download Paper) The first international conference on urban and suburban landscapes with a localization approach
66 تاثیر ساختمان و جداره های آن در بهینه سازی مصرف انرژی (Download Paper) Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
67 تاثیر طراحی نورگذر در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان اداری اهواز (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
68 تاثیر معماری بر تربیت کودک با استناد به آیات قرآن و ارایه راهکارهای معماری موثر (Download Paper) International Congress on Culture and Religious Thought
69 تاثیرجداره های ساختمان دربهینه سازی مصرف انرژی (Download Paper) National Conference on contemporary challenges in architecture, landscape and urbanism
70 تاثیرفضای معماری درارتقاء نقش تربیتی هنرکودک (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
71 تأثیر فرهنگ دزفول در فضاهای معماری بومی (نمونه مورد بررسی: شوادان) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
72 تأثیر ماشین معماری براختیار انسان درشکل بخشیدن به محیط زندگی خویش (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
73 تأثیر معماری پایدار در سازه سقف با کاربرد شیشههای خودتمییز شونده، نمونه موردی:پارک آبی ماهشهر (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
74 تبیین مدلی برای سنجش مفهوم تعامل اجتماعی در فضاهای جمعی بوشهر (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
75 تجلی مفهوم خلوت در خانه های درونگرای ایرانی (نمونه موردی: خانه های سنتی دزفول) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
76 تحلیل زیباشناسانه ی تزئینات و کاشی کاری مساجد دوره صوفی در اصفهان (نمونه موردی: مساجد شیخ لطف الله، چهارباغ و شاه اصفهان) (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
77 تعیین بهترین نوع قاب پنجره با هدف کاهش مصرف انرژی در فضاهای آموزشی نمونه موردی: شهر ایلام (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
78 تعیین نسبت بهینه طول به ارتفاع پنجره با هدف کاهش مصرف انرژی در فضاهای آموزشی شهر ایلام (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
79 تقویت فضاهای شهری انسان محور برمبنای حفظ حریم خصوصی درعرصه های عمومی (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
80 توسعه فضاهای شهری انسانمدار با رویکرد تقویت تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی: چهارراه سعدی شهر ایلام)* (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
81 توسعه گردشگری شهری راهکاری در جهت توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهرایلام) (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
82 توسعه گردشگری شهری گامی به سوی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر ایلام) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
83 جایگاه و ضرورت توجه به سیستم های ارزیابی ساختمان های پایدار در ایران (Download Paper) International Conference on Modern Studies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism with the Islamic Iran Approach
84 جایگاه هنرهای نمایشی در ارتقا تعاملات اجتماعی میان شهروندان در فضاهای شهری (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism native to Iran
85 درآمدی بر بازشناسی فرش ایلام (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism
86 راهبردهای ساماندهی) بهسازی و نوسازی بافت تاریخی شوشتر مرکز محله دکان شمس با استفاده از تکنیک سیستم های تحلیل آماری (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
87 راهبردهای طراحی اتاق های بستری در بیمارستان روانی با تکیه بر اصول روانشناسی محیط (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
88 راهبردهایی در ساماندهی بافت قدیم جهت ارتقاء کیفیت محیط مطالعه موردی مرکز محله قلعه (شهر تاریخی دزفول) (Download Paper)
89 راهبردهایی در طراحی بافت قدیم محله قلعه دزفول جهت ارتقاء کیفیت محیط (Download Paper)
90 راهکارهای معماری درطراحی فضای کودک بارویکردارتقاء خلاقیت (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
91 روشهای بکارگیری فضای سبز در مدرسه جهت ارتقاء یادگیری (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
92 روند طراحی دادگاه حقوق بشر بوردو در فرانسه (Download Paper) 6th International Conference on Sustainable Development and Urban
93 زمینه گرایی فرهنگی، راهکاری برای دستیابی به الگوهای هویت بخش در طراحی داخلی (نمونه موردی: معماری بومی کرمانشاه) (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
94 زنده سازی مفاهیم الگوهای معماری اسلامی در معماری معاصر مسکن جهت افزایش کیفیت زندگی (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
95 ساخت فضایی و کالبدی شهر ایرانی- اسلامی (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
96 سیر تحول مفهوم آموزش در مسجد- مدرسه و تجلی آن در معماری اسلامی پیش از اسلام تا قاجار (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
97 ضرورت برنامه دهی طراحی عناصر فضایی در خانه سالمندان (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
98 ضرورت توجه به ((توریسم درمانی)) جهت احیاء و تقویت صنعت گردشگردی (نمونه موردی: شهر توریستی رامسر) (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
99 طراحی بنای ساختمان اداره تبلیغات اسلامی خوزستان با رویکرد معماری سنتی ایرانی (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture, Urban Planning and Cultural Management of Cities
100 کاوشی در اندیشه های علوی در زمینه معماری و شهرسازی مسلمین (Download Paper) 1st National Conference of the Iranian Utopia
101 گردشگری و برنامه ریزی روستاهای با محوریت تالاب (نمونه موردی: روستای صراخیه - تالاب شادگان) (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
102 گونه شناسی معماری تاریخی شهر اهواز (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
103 لزوم توجه به طراحی فضاهای بازی برای کودکان بارویکرد ایجادخلاقیت درآنها (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
104 مبانی معماری تعامل گرا و انسان محور در طراحی فضاهای عمومی(فروشگاه) (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
105 مطالعه تطبیقی نور در آیات قرآن و حکمت سهروردی و تجلی آن در معماری مساجد(نمونه موردی؛ مسجد شیخ لطف الله اصفهان) (Download Paper) The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism
106 معماری براساس اقلیم مطالعه موردی شهرایلام (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
107 معماری همساز با اقلیم (مطالعه موردی شهر ایلام) (Download Paper) The Second National Conference on Climate, Building and Energy Efficiency
108 مفاهیم خلوت و محرمیت در معماری خانه های سنتی و مصادیق کالبدی آن (Download Paper) 3rd International Congress of Religious Culture and Thought
109 مفهوم خلاقیت براساس تناظر دو سویه معنا و ماده در معماری اسلامی (Download Paper) National Congress on Islamic & Human Applied Sciences
110 مفهوم قلمرو در فضای شهری و نقش آن در تقویت تعاملات اجتماعی شهروندان (نمونه موردی: ایلام، خیابان دانشجو) (Download Paper) National Conference on New Theories in Architecture and Urbanism
111 مکان یابی موزه هنرهای معاصر اهواز براساس معیار معماری پایدار به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (Download Paper) 3nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
112 نشانه شناسی فرهنگی در معماری بنا : موزه ها (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
113 نقش آلاینده های محیط زیست و تاثیر آن بر روی فناوری صنعت سیمان در راستای توسعه پایدار (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
114 نقش اقلیم در شکلگیری عناصر معماری بومی ایران در راستای تعامل با توسعه پایدار (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
115 نقش الگوهای پایداری در هویت بخشی به طراحی داخلی با رویکرد ذهنیت فرهنگی مردم (نمونه موردی: معماری بومی کرمانشاه) (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
116 نقش تزئینات معماری بر فرهنگ و تأثیر آن در ساماندهی بافت های فرسوده تاریخی (نمونه موردی: تزئینات سردر خانه های تاریخی محله دل دل شوشتر) (Download Paper) 1st National Conference of Civil Development in Large Cities, focusing on investment
117 نقش تزیینات معماری بر فرهنگ و تاثیر آن در ساماندهی بافت های فرسوده تاریخی (نمونه موردی: تزیینات سردر خانه های تاریخی محله دل دل شوشتر) (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
118 نقش تزیینات معماری بر فرهنگ و تاثیر آن در ساماندهی بافت های فرسوده تاریخی نمونه موردی:تزیینات سردر خانه های تاریخی محله دل دل شوشتر (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
119 نقش تعامل معماری و محیط در پایداری و تداوم حیات منظر فضاهای شهری با تاکید بر معماری زمینه گرا (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
120 نقش چشمههای آبگرم معدنی جهت توسعه ژئوتوریسم نمونه موردی: شهرستان ساداتشهر (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
121 نقش صنعت توریسم در توسعه پایدار شهرهانمونه موردی: شهر توریستی رامسر (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
122 نقش فضاهای کالبدی در ارتقاء تعاملات اجتماعی ساکنین در مجموعه های مسکونی (Download Paper) International Conference on New Horizons in Science and Engineering
123 نقش نشانه های فرهنگی درشکل دهی به فضای معماری (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
124 نقش نور و رنگ در شیشه و تأثیر آن ها در ارسی خانه های سنتی (Download Paper) International Conference on Engineering Sciences , Arts & Rights
125 نگاهی به نقش اتصال دهنده های فضاهای شهری دیروز و امروز از دیدگاه روانشناسی نمونه موردی شهر خرم آباد (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
126 هویت بخشی به معماری معاصر با رویکرد دلبستگی به مکان (نمونه موردی: معماری بومی کرمانشاه) (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
127 یک روش برای بازسازی هویت ساحلی دز (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development