Majid Akbari

Majid Akbari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثربخشی برنامه درسی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان شناختی بیماران تحت درمان متادون (Download Paper) Journal of Police Medicine Volume: 4, Issue: 4
2 ارزیابی میزان اثربخشی سیستم تهویه دمشی-مکشی در کنترل سرب، روی و اسیدسولفوریک منتشره از وانهای الکترولیز روی در یک صنعت تولید روی (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 4, Issue: 1
3 Evaluation of two different laboratory methods for the identification of Aeromonas spp. in stool sample of patients with diarrhea (Download Paper) Journal of Infection, Epidemiology and Medicine Volume: 2, Issue: 1
4 پیش بینی نرخ نفوذ TBM با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی مترو تبریز) (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 5, Issue: 2
5 سهم هویت نیازهای بنیادی روان شناختی و متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانش آموزان با ناتوانی جسمی-حرکتی (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 7, Issue: 26
6 هنربه مثابه ارتباط دررویکرد سیستمی نیکلاس لومان (Download Paper) Journal of Culture-Communication Studies Volume: 13, Issue: 19
Conference Papers
row paper title conference name
1 آمایش فرهنگی در نواحی شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی : شهر شاهین دژ) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
2 ارزیابی احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر مطالعه موردی: بخش مرکزی (بازار) کلانشهر تبریز (Download Paper) National Conference New Look: Urban, security and crime prevention in urban areas
3 ارزیابی پارامترهای دینامیکی توده سنگ به روش شکست مرزی در معدن چغارت (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
4 ارزیابی خطر لرزه ای شهر بجنورد به روش احتمالاتی (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
5 ارزیابی کیفیت مسکن شهری مطالعه موردی: شهر قزوین (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
6 ارزیابی گردشگری غذا در توسعه شهری و منطقه ای (نمونه موردی: شهر بناب) (Download Paper) 01st National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
7 ارزیابی و طبقه‎بندی خواص توده‎سنگ در معادن روباز (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
8 امکان سنجی فرصتهای رو به رشد گردشگری در تالاب بین المللی چغاخور (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
9 بررسی ارکرد و جایگاه اقتصادی، اجتماعی شهرهای میانی در نظام شهری و توسعه پایدار منطقه ای استان آذربایجان شرقی (با تأکید بر شهر مراغه) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
10 بررسی توسعه فیزیکی شهری و اثرات زیست محیطی آن با استفاده از تکنیکهای RS و GIS (نمونه موردی شهرتبریز از 1363 تا 1390) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
11 بررسی شاخص های توسعه یافتگی استان های کشور با تاکید بر استان آذربایجان شرقی (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
12 بررسی مشکلات خطوط لوله رینگ آتش نشانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
13 بررسی نظام سلسله مراتب شهرهای استان آذربایجانشرقی طی سالهای 90-1365 (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
14 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با استفاده از تکنیکSOAR مطالعه موردی: شهر شوشتر (Download Paper) 1st International Conference on Tourism Development Strategy of the Islamic Republic of Iran, Challenges and Prospects
15 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل استراتژیکSOAR (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز) (Download Paper) 1st scientific seminar of specialized tourist attraction and repulsion of East Azerbaijan
16 بهینه سازی مبتنی بر تدریس- یادگیری برای پخش باراقتصادی (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
17 بهینه یابی شکل سدهای بتنی دو قوسی براساس تحلیل دینامیکی با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
18 پخش بار اقتصادی زیست محیطی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
19 تحلیلی بر جاذبه های گردشگری شهری و نقش آن در توسعه اقتصاد شهرهای کوچک اندام مورد: شهرشاهیندژ (Download Paper) 1st International Conference on Tourism Development Strategy of the Islamic Republic of Iran, Challenges and Prospects
20 تحلیلی بر جاذبه های گردشگری شهری و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهرهای کوچک اندام (مورد: شهرشاهین دژ) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
21 تعیین توزیع دانه بندی خردایش حاصل از آتشباری به روش پردازش تصویر و مقایسه اثر سیستم انفجار در معادن سنگ آهن ایران مرکزی (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
22 جریان دو فازی در شرایط گرانش ناچیز (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
23 دستاوردهای مراکز تحقیقاتی صنایع نسوز ایران در دهه گذشته (Download Paper) 03rd Conference of Industries and Mines R&D Centers
24 رتبه بندی دهستان های سه گانه شهرستان بناب از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
25 ساخت نسوزهای جدید جهت مصرف در صنایع فولاد، سیمان، و مس در ایران (Download Paper) 04th Iranian Ceramic Congress
26 سبک زندگی سالم دانشجویی به دور از موادمخدر و روان گردان (Download Paper) 2ND International Conference on Psychology and Educational Sciences
27 متریک پهنای باند در دسترس کانال برای مسیر یابی در شبکه‌های بیسیم مش (Download Paper) 1st Regional Conference on Computer Science, Computer Engineering and Information Technology
28 مدل جدید اصلاح شدهHeffron-Phillip’s برای طراحی پایدارکننده سیستم قدرت (Download Paper) 9th electronic Conference on new research in Science and Technology
29 مروری بر معرفی به کارگیری امواج لرزه ای با بسامد پایین در مطالعه مخازن هیدروکربنی و تعیین مکان مناسب حفر چاه اکتشافی (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
30 مقایسه پخش بار اقتصادی زیست محیطی با استفاده از بهینه سازی جستجوی پیمایش معکوس و الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 9th electronic Conference on new research in Science and Technology
31 مقدامه ای بر اصول و مبانی پدافند غیر عامل در شهرسازی (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
32 نقش شهرهای میانی در توسعه گردشگری پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر مراغه) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
33 نقش شهرهای میانی در توسعه ی منطقه ای (مطالعه موردی: شهر بناب) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development