Doctor Mirsaied Mosavi

Doctor Mirsaied Mosavi

Doctor Mirsaied Mosavi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mirsaied Mosavi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 احیاء بلوک پاساژ تبریز با بهره گیری از پیاده روها در جهت افزایش روابط اجتماعی (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
2 ارزیابی تأثیر رویکرد طراحی محیطی (CPTED) بر تعاملات انسان، با رویکرد پایداری اجتماعی و امنیت در مجموعه های مسکونی (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
3 ارزیابی دفاترکار پلان باز به عنوان الگویی جهت افزایش رضایتمندی کارمندان (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
4 ارزیابی شاخص خدمات شهری در عملکرد مناطق ده گانه ی شهرداری تبریز (Download Paper)
5 اصول نوسازی بافت های فرسوده شهری بر پایه ویژگی های منطقه ای (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
6 بازشناسی سیر تحول کارکرد اجتماعی فرهنگی بازار در ایران از دیرباز تا عصر حاضر (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
7 بازشناسی مفهوم شهر اسلامی، راهکاری برای احیای فرهنگ وسبک زندگی شهدا (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
8 بازشناسی مفهوم شهروشهرنشینی ازمنابع و تعالیم دینی (Download Paper) National Conference on Urban Design & Iranian - Islamic Architecture
9 بازشناسی مفهوم طبیعت گرایی درمعماری خانه های دوره قاجار شهر تبریز (Download Paper) National Conference on Structure, road, Architecture
10 بافت قدیم شهر ایرانی - اسلامی و عوامل مؤثر در فرسودگی آن (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
11 بررسی اصول زیبایی شناسی در طراحی داخلی ایستگاه های مترو (Download Paper) The first national conference of the Iranian Islamic city
12 بررسی الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در مجتمع های مسکونی کلانشهر تبریز (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
13 بررسی امنیت اجتماعی زنان درحاشیه رودمهاباد وعوامل موثربرآن (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
14 بررسی امنیت محیطی در فضاهای شهری از دیدگاه زنان بر پایه رویکرد CPTED مطالعه موردی:پارک قدس اردبیل (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
15 بررسی اهمیت انعطاف پذیری در طراحی دفاترکار اداری (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
16 بررسی تاثیر اقلیم بر شکل گیری بافت قدیم کاشان (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
17 بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر حضور افراد در پارک ائل گلی تبریز (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
18 بررسی تأثیر تحولات معاصر ایران در فرسودگی بافت های شهری (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
19 بررسی تأثیر ساختار کالبدی بافت تاریخی در فعالیت های عمرانی شهرداری تبریز مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری تبریز (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
20 بررسی جایگاه آموزش مجازی در فراگیری معماری (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
21 بررسی جایگاه فضای سبز شهری در بازتعریف الگوهای ادراک محیطی (نمونه ی موردی: تبریز) (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
22 بررسی رابطه اجرای بامهای سبز با بهینه سازی مصرف سوختهای فسیلی درساختمانهای مسکونی شهر تبریز (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
23 بررسی راهکارهای طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار درتبریز (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
24 بررسی روند شکل گیری اکسپرسیونیسم تکنولوژیک در معماری (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
25 بررسی ساختاری معماری مجتمع های ورزشی و تاثیر آنها بر ارتقای سطح توسعه گردشگری (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
26 بررسی سیر تحول خانه سنتی به خانه مدرن در ایران (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
27 بررسی سیر تحول مفهوم فضای سبز در باغ ایرانی (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
28 بررسی شاخص های تاثیرگذار در طراحی داخلی ایستگاه های مترو با رویکرد تقویت حس مکان (نمونه موردی: ایستگاه دانشگاه شهر تبریز) (Download Paper) The first national conference of the Iranian Islamic city
29 بررسی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت محیطی فضاهای شهری مطالعه موردی:خیابان امام اردبیل (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
30 بررسی مفاهیم و ارزشهای نهفته در اجزای معماری مساجد ایرانی (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
31 بررسی مقایسه ای و آماری فضای سبز شهری بر حسب تراکم ساختمانی و جمعیتی مناطق ده گانه تبریز (Download Paper) 1st National Conference of Environmental Engineering and Management
32 بررسی نقش کیفیتی زیبا سازی محیط در توسعه صنعت توریسم وگردشگری (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
33 بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری ایران (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
34 بررسی و رتبه بندی میزان برخورداری مناطق دوگانه ی شهرداری تبریز از لحاظ شاخص های خدمات شهری (Download Paper)
35 بررسی هویت فراموش شده کالبد فضایی بازار سنتی ایرانی (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
36 بررسی هویت معماری بازار سنتی بر مبنای ارزشهای معماری ایرانی-اسلامی (Download Paper) 02nd national conference islamic architecture and urbanism
37 پارک اکولوژیکی (بوم شناسی) (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
38 پایدار توسعه و زیست محیط سبز، گردشگری (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
39 تاثیررنگ درطراحی بخش بستری بیمارستانها (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
40 تبیین اصول معماری مسجد مستخرج از آیات قرانی و روایات و احادیث (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
41 تجلی اصول معماری پایدار مجتمع های مسکونی در معماری بومی و اقلیمی کلانشهر تبریز (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
42 تحلیل رنگ در معماری اماکن مذهبی نمونه موردی مسجدکبود تبریز،ارک علیشاه تبریز،بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
43 ترویج و آموزش محیط زیست رهیافتی در حفاظت اصولی از محیط زیست (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
44 تعلیم معماری پایدار در عصر حاضر ایران (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
45 خانه هنرتبریز تعامل جامعه، هنرومعماری با رویکردمعماری بیونیک (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
46 راهکارهایی برای افزایش تعاملات اجتماعی زنان در فضاهای عمومی درراستای مفاهیم پایداری اجتماعی (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
47 روایت پژوهی (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
48 شناخت معضلات و بهسازی بافتهای فرسوده شهری (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
49 طراحی اکولوژیک یا طراحی سبز (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
50 طراحی مسیرها وپیاده روها درفضاهای شهری به ویژه معلولان مورد بررسی شهرتبریز (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
51 طراحی معماری، چالشی دراثنای واقعیت ها (Download Paper) 3rd National Conference on Interior Design & Decoration
52 قابلیت های گردشگری شهری در محدوده مقبره الشعرای تبریز (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
53 کاربرد مطالعات مهندسی ارزش در بهبود گزینه های طراحی پروژه های معماری (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
54 لزوم طراحی فضاهای سبز در شهرسازی و جذب توریسم (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
55 مروری بر تاریخچه معماری سبز و نقش آن در طراحی برای سالمندان (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
56 مروری برتاریخچه ایجاد پیاده راه ها در جهان (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
57 معماری پایدار و بهینه سازی مصرف انرژی در بنا (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
58 مفهوم شناسی فرم و تاثیر متقابل آن بر معماری معاصر (نمونه موردی: معماری موزه) (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
59 مقایسه میزان سلامت روانی خانوارها در مجتمعهای مسکونی آسمان ومیلاد شهر تبریز (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
60 نقش اندیشه معماری در تحول فرهنگی جامعه ایران (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
61 نقش پیاده مداری در ارتقا کیفیت فضاهای شهری (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
62 نقش تأثیرگذار رویکردهای معماری پایدار در طراحی ساختمان های صنعتی (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
63 نقش محلات در تعاملات و پایداری اجتماعی (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
64 نقش مشارکت و تعامل اجتماعی بر ایجاد فضای عمومی شهری (Download Paper) National Symposium on Green City, focusing on clean technology and clean energy in civil engineering, architecture and urbanization
65 نقش معماری داخلی در فضاهای توانبخشی ویژه معلولان (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
66 نقششیشه های هوشمند جدید دراستفاده از منابع انرژی پاک بارویکرد توسعه پایدار (Download Paper) 2nd Annual International Clean Energy Conference
67 نگاهی به حس امنیت زنان در فضاهای شهری و جوانب آن نمونه موردی:پارک شاهگلی (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
68 نیازهای بیماران سالمند بستری دربیمارستان (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city