Doctor Seyedali Hoseini

Doctor Seyedali Hoseini

Doctor Seyedali Hoseini

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Seyedali Hoseini in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Ergonomics

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 رابطه بین الگوی استفاده از زمان و جنبه های رشد و نمو کودکان بر مبنای طبقه بندی بین المللی کارکرد (یک بررسی متون روایی) (Download Paper) Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation Volume: 6, Issue: 3
2 رابطه بین عملکرد اندام فوقانی با کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به فلج مغزی مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در سال 1392 (Download Paper) Pajouhan Scientific Journal Volume: 13, Issue: 3
3 شناسایی و رتبه بندی روش های مناسب همکاری فناورانه در بنگاه های با محصولات و سیستم های پیچیده (مورد مطالعه: شرکت توگا) (Download Paper) Journal of Technology Development Management Volume: 2, Issue: 3
4 واکنش مصرف کننده به تبعیض های قیمتی (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 8, Issue: 27
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب های تربیتی و اخلاقی شکاف دیجیتالی بین نسلی (Download Paper) 1st National Conference on Pathology and Damage of the Intergenerational Fragmentation (Fields, Challenges and Solutions)
2 اثر ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی خردل در تنش شوری (Download Paper) 4th National Conference on Nanotechnology in Agriculture
3 اثر هشت هفته تمرین استقامتی و اسید گالیک بر سطح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های صحرایی نر مبتلا به آلزایمر (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
4 ادغام در سطح تصمیم‌گیری طبقه‌بندی بافت وطیف تصاویر سنجش از راه دور به کمک ماشین ‌‌بردار پشتیبان (Download Paper) 05th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
5 ارزیابی حساسیت رطوبتی و مقاومت شیارشدگی مخلوط های WMA حاوی الیاف شیشه با استفاده از دستگاه چرخ محرک (Download Paper) First National Conference on Road and Transportation Engineering
6 ارزیابی دقت نرم افزارهای پیش بینی کننده ساختارهای ساقه -حلقه شبه پیش سازهای microRNA در ژنوم انسان (Download Paper) 4th Iranian Conference on Bioinformatics
7 ارزیابی میزان برخورداری و توزیع خدمات شهری با تاکید بر عدالت اجتماعی (مورد مطالعه:شهر بناب) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
8 اسیلاتور حلقوی کنترل شده با ولتاژ با استفاده از ترانزیستورهای اثر میدان نانو لوله کربنی (Download Paper) 2ND International Conference on Electrical Engineering and Computer Science
9 افشایش راندمان سپرهای انعطاف پذیز در خاک های ماسه ای (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
10 اکسایش تولوین از فاز گازی بر روی نانو کاتالیزورهای اسپینلی (Download Paper) 2nd Seminar on Applied Chemistry of Iran
11 برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از روش تجربی MPSIAC؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز دویرج، استان ایلام (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
12 بررسی اثر فیلم نانو کامپوزیتی پلی وینیل الکل/ اکسید روی (PVA/NANO ZnO) بر روی باکتریهای پاتوژن مواد غذایی (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
13 بررسی اثرات شوری برجوانه زنی چهار گونه یونجه یکساله (Download Paper) 3rd Conference on Rangeland, Watershed and Desert
14 بررسی ارتباط میزان رضایت شغلی و سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شهرستان یزد در سال 1396 (Download Paper) The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran
15 بررسی اقتصادی استفاده از آبگرمکن خورشیدی در شهر مشهد (Download Paper) 1st National Conference on Renewable Energy and Sustainable Development
16 بررسی پایگاه داده Cassandra و مقایسه عملکرد آن با پایگاه داده رابطه ای MySQL (Download Paper) International Conference on Interdisciplinary Studies in Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering in Iran and the Islamic World
17 بررسی تاثیر ارتفاع در انتقال حرارت جابجایی و نفوذ هوا از یک ساختمان بلند در معرض باد (Download Paper) 1st national conference on mechanics
18 بررسی تاثیر انواع نمک های مختلف در جوانه زنی گونه دیو خار (Lycium depressum ) (Download Paper) Comprehensive Agricultural Science Conference on Natural Resources and Sustainable Environment
19 بررسی تاثیر پیرشدگی بر خصوصیات شیارشدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی نیمه گرم حاوی الیاف شیشه (Download Paper) First National Conference on Road and Transportation Engineering
20 بررسی تاثیر شدت های مختلف چرایی بر فراکتال ابعادی لکه های گیاهی مراتع اینچه برون استان گلستان (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
21 بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی شهر تاکستان) (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
22 بررسی تاثیر نانو گرافن بر پایداری حرارتی نانو کامپوزیت پلی یورتان بر پایه ی پلی بوتادی انخاتمه یافته با هیدروکسیل و گرافن (Download Paper) International Conference on the Development of Mass Media Infrastructure
23 بررسی تأثیر دبی مواد و غلظت خوراک بر شبیه سازی تولید بیودیزل خالص، بهروش تبادل استری تری گلیسیرید، با استفاده از یک راکتور غشایی (Download Paper) 4th  National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
24 بررسی تأثیر نانو ذرات اکسید روی (ZnO) بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش بسته بندی زیست تخریب پذیر با پایه پلی وینیل الکل (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
25 بررسی توانایی دانش بیوتکنولوژی در افزایش بهره وری از گیاهان دارویی (Download Paper) 2nd  national conference on the use of medicinal plants and traditional medicine in lifestyle
26 بررسی چرا که داماد و وزن مخصوص ظاهری خاک مراتع شور و قلیا (مطالعه موردی: مراتع اینچه برون استان گلستان) (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
27 بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ، پایهی پنجم وششم دوره ابتدایی (Download Paper) 1st National Congress of community empowerment in the social sciences Psychology and Educational Sciences
28 بررسی روشهای نوین در طراحی تقویت کننده های عملیاتی با بهره زیاد (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
29 بررسی رویکردهای نوین در ساخت سلول حافظه های کامپیوتری (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
30 بررسی سطوح مختلف خشکی در جوانه زنی بذر گیاه دیو خار (Lycium depressum) (Download Paper) Comprehensive Agricultural Science Conference on Natural Resources and Sustainable Environment
31 بررسی طول و شعاع غشاء، بر شبیه سازی تولید بیودیزل خالص، به روش تبادلاستری تری گلیسیرید، با استفاده از یک راکتور غشایی (Download Paper) 4th  National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
32 بررسی عوامل موثر بر تحقق اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
33 بررسی عوامل ناپایداری دیواره چاه های فراساحلی و راهکارهای مقابله با آن (Download Paper) 5th International Conference on Offshore Industries
34 بررسی مقایسه رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با الکترودهای سلولزی ،روتیلی و قلیایی (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
35 بررسی میکروساختار و رفتار مکانیکی نانو کامپوزیت سطحی AA5083/SiC تولید شده توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
36 بررسی نرخ آسیب SEU ناشی از پرتو های کیهانی بر حافظه ها در کاربردهای فضایی (Download Paper) 4th national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
37 بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه کالبدی شهرک امیریه شهرستان شهریار (Download Paper)
38 بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار در پروژه های عمرانی:مطالعه موردی:شرکت های پیمانکار عمرانی شیراز (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering & Architecture & Sustainable Development
39 بکارگیری همسایگی مکانی در طبقه بندی نیمه نظارتی تصاویر ابر طیفی (Download Paper) 4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
40 بهینه سازی شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم جایابی بهینه پستها در مراکز ثقل بار و تعیین مسیر فیدر فشار ضعیف (Download Paper) 12th Iranian Conference on Electric Engineering
41 بیین جایگاه و نقش علم جغرافیا در ساماندهی فضای سرزمین (Download Paper) National Conference on Geography and Land Preparation
42 پدیده تغییر پذیر بودن اثر امضا طیفی یک کلاس با مکان (Download Paper) 4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
43 پهنه بندی جغرافیایی محدودیت های توسعه کالبدی شهر رشت با استفاده از GIS (Download Paper) 4th Urban Planing and Management Conference
44 تاثیر استقرار ERP بر تجارت الکترونیک کسب و کارهای کوچک و متوسط (Download Paper) 1st International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology
45 تاثیر فرم و شکل شهری بر نگهداشت و مدیریت بهینه انرژی (Download Paper) 2nd Conference on Energy Management & Conservation
46 تاثیر کارآفرینی و صنعت توریسم در تحقق اقتصاد مقاوتی با هدف پیشگیری آسیب های اجتماعی استان گلستان (Download Paper) Scientific conference on Capacity Building of the Nineveh Army in Realizing Resistance Economics in Golestan Province Opportunities and Constraints
47 تاملی بر آمایش سرزمین در ایران (چالشها و راهکارها) (Download Paper) National Conference on Geography and Land Preparation
48 تأثیر شرایط باد در انتقال حرارت جابجایی و نفوذ هوا در ساختمانهای بلند (Download Paper) 1st national conference on mechanics
49 تبیین اقتصاد مقاومتی در منویات مقام معظم رھبری (Download Paper) The first international conference on social studies and religious studies
50 تحلیل های چند معیاره GIS برای کشاورزی حومه شهری؛ و اهمیت آن در امنیت وتوسعه شهر پایدار (Download Paper) The First International Conference on New Ideas in Urban Architecture of Geography and Sustainable Environment
51 تحلیلی بر مکانیزم های دولتی موثر در توسعه ی شهری با تاکید بر کشور ایران (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
52 تشخیص حالت جزیرهای به منظور عملکرد بهینه منابع تولید پراکنده و افزایش قابلیت اطمینان (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
53 تشخیص کمبود مواد مغذی ذرت با استفاده از پردازش تصویر (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
54 تعیین عمق سطوح و استخراج نقشه اختلاف در تصاویر هوایی با استفاده از بینایی دوگانه (Download Paper) 1st National Conference on Geospatial Information Technology Engineering
55 چشم اندازی بر بهینه سازی مدیریت انرژی با بکارگیری راهبردهای نوین در تعدیل شیوه های حمل و نقل (Download Paper) 1st International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation
56 رابطه رهبری معنوی با تعهد سازمانی کارکنان اداره آموزش وپرورش شهرستان مرودشت (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
57 رابطه ریسک های مالی، فرصت های رشد، سود و بازده سهام در بانک های خصوصی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار (Download Paper) 1st international conference on urban development management and economic cohesion
58 شناسایی و سنجش نقاط و ضرورت ایجاد پنجره دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی استان گلستان (مطالعه موردی) 1- بررسی و تعیین اولویت های تحقیقاتی در زمینه مرتع در استان گلستان 2- بررسی مسیر گرفتن مجوز یک واحد دامداری (Download Paper) Scientific conference on Capacity Building of the Nineveh Army in Realizing Resistance Economics in Golestan Province Opportunities and Constraints
59 ضرب کننده آنالوگ چند منظوره چهار ربعی (Download Paper) 4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
60 ضرورت توجه به نیازسنجی در برنامه ریزی درسی در ایران (Download Paper) 1st National Conference on Pathology and Damage of the Intergenerational Fragmentation (Fields, Challenges and Solutions)
61 طراحی بهینه ریزشبکه ها به منظور بهبود شاخص های قابلیت اطمینان سیستم های توزیع الکتریکی (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
62 طراحی جدید سلول حافظه سه سطحی با استفاده از ترانزیستورهای نانو لوله کربنی (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
63 طراحی فلیپ فلاپ های سه سطحی با استفاده از ترانزیستورهای نانو لوله کربنی (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
64 طراحی مقایسه گر پویای کلاک دار با استفاده از ترانزیستورهای FinFET (Download Paper) National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering
65 طراحی و شبیه سازی گیت های منطقی توسط ترانزیستورهای اثر میدانی گرافنی نانو ربان آرمچر (Download Paper) First National Conference on Micro Nano Technology
66 طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع با رویکرد ترکیب الگوریتم ژنتیک وبرنامه ریزی آرمانی (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
67 قابلیت اطمینان سیستم های توزیع انرژی الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
68 کاربرد زمین آمار در مکانیک سنگ ، مطالعه موردی: تخمین مدول تغییر شکل توده سنگ ساختگاه سد خرسان یک (Download Paper) 5th Iranian Rock Mechanics Conference
69 کاربرد عکس های هوایی بزرگ مقیاس در بررسی تاثیر چرای دام بر تغییرات مساحت لکه های گیاهی (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
70 گردشگری شهری و تاثیر آن بر توسعه شهر (Download Paper) 01st National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
71 محاسبه نیروهای برشی ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش اول: تعریف هندسی لبه برنده توسط منحنی های B-spline (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
72 محاسبه نیروهای برشی برای ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش دوم: تخمین نیروهای برشی (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
73 مروری بر تکنیک های جدید پردازش تصویر به منظور درجه بندی سیب (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
74 مروری بر منطق سه ارزشی و بررسی عملکرد آن در حوزه طراحی دیجیتال (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
75 مطالعه و بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات گرافن بر خواص مکانیکی پلی یورتان بر پایه ی پلیبوتادی ان خاتمه یافته با هیدروکسیل (Download Paper) International Conference on the Development of Mass Media Infrastructure
76 معیارهای طراحی بهینه اردوگاه اسکان اضطراری، بررسی طرح های پیشین و ارائه طرح مثلثی (Download Paper) National Congress of innovative design engineering approach to sustainable development and environmental protection
77 مقایسه تصویر دوگونه مرتعی در حاصلخیزی خاک در منطقه تیل آباد استان گلستان (Download Paper) 2nd regional conference on sustainable development in the southern border of Caspian Sea
78 نقش شهرهای میانی در توسعه ی منطقه ای (مطالعه موردی: شهر بناب) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
79 نقش مدارس هوشمند در نظام آموزشی کشور (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology