Doctor Behrouz Behrouzirad

Doctor Behrouz Behrouzirad

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 شناسایی پرندگان و گیاهان پارک ملی مند در استان بوشهر در خلیج فارس در بهار 1394 (Download Paper) Environmental Studies, Natural Resources And Sustainable Development Volume: 2, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر درختان اوکالیپتوس Eucalyptus Camaldulensis بر گونه های گیاهی زیر سایه ای (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
2 اثر درختان کنار Zizyphus Spina Christi بر پوشش گیاهی زیر سایه ای (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
3 اثرگونه گیاهی کنوکارپوس Conocarpus erectus بر پوشش گیاهی زیر سایه ای (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
4 ارزش اقتصادی ماهیان مجتمع پرورش ماهی آزدگان (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
5 ارزش زیستگاهی تالاب حاصل از پساب نیشکر درمنطقه بیابانی خوزستان برای پرندگان آبزی (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
6 ارزیابی گونههای در معرض خطر انقراض و آسیب پذیر منطقه حفاظت شده کولگ در استان ایلام (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
7 ارزیابی گونههای در معرض خطر انقراض و آسیب پذیر منطقه حفاظت شده کولگ در استان ایلام (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
8 استفاده از آفت کش ها، عامل تهدید کننده ی جمعیت دراج در کشتزار های نیشکر (Download Paper) 03rd Iranian Congress on Environment Crieses and their Rehabilitation Methodology
9 اهمیت وجودی تالاب های کویری در حفاظت از تنوع زیستی مطالعه موردی مقایسه پوشش گیاهی و پرندگان تالاب هامون در زمان پرآبی و کم آبی (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
10 بررسی آلودگی های تالاب شادگان با شاخص آرایش پرندگان (Download Paper) National Conference on Science and Environmental Engineering
11 بررسی اثر برخی پارامترهای انتخاب مکان آشیانه سازی بر وزن تخم های دیدومک Red-wattled Plover (Vanellus indicusدر پارک ملی کرخه استان خوزستان (Download Paper) The Second National Conference on Environmental Research
12 بررسی اثر خشک سالی بر تنوع جمعیت پرندگان آبزی تالاب بین المللی شادگان (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
13 بررسی اثر لمس بر روی موفقیت جوجه آوری یا کریم Streptopelia decaocto در منطقه هفت تپه و میان آب در استان خوزستان (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
14 بررسی برای شناسایی فون پرندگان درمسجدسلیمان مطالعه موردی پارک جنگلی بی بیان (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
15 بررسی پتانسیل اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده دنا با تاکید برفون پرندگان و نقش آن در حفظ محیط زیست (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
16 بررسی پوششی گیاهی منطقه کاوه ده فیروزکوه محدوده تنگه آخوری (Download Paper) 2nd national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
17 بررسی تاثیر برخی فاکتورهای شاخص آلودگی آب بر روی پرندگان آبزی دو بخش غربی و شرقی خور زنگی (Download Paper) 05th Conference of Environmental Engineering
18 بررسی تراکم و پراکنش پرندگان آبزی بخش جنوبی تالاب شادگان (خور گوبان) (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
19 بررسی تغییرات جمعیت پرندگان پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز در بهار 1389 (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
20 بررسی تغییرات شاخص های تنوع ز یستی پرندگان درمنطقه سوم شعبان دزفول در دو فصل بهار و تابستان ۱۳۹۴ (Download Paper) 1st  Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
21 بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان در پارک جنگلی بی بیان در مسجد سلیمان (Download Paper) The first national conference on environmental research
22 بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان در پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز در دو فصل زمستان 1388و بهار 1389 (Download Paper) International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
23 بررسی تغییرات شاخصهای تنوع زیستی ماهیان رودخانه گرگردراستان خوزستان درپاییز 1393 (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
24 بررسی تنوع پرندگان آبزی تالاب نیشکر در چهار فصل سال (Download Paper) 1st National Wetland Conference
25 بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی در محل ورود زهاب نیشکر به تالاب شادگان (Download Paper) 03rd Iranian Congress on Environment Crieses and their Rehabilitation Methodology
26 بررسی تنوع گونه ای ماهیانه پرندگان آبزی و کنار آبچر تالاب دریاچه ای پشت سد سیوند استان فارس (Download Paper) 2nd National Wetland Conference
27 بررسی تنوع گونهای ماهیان رودخانه کرخه (بازه سوسنگرد، ابوحمیظه) در پائیز 1393 (Download Paper) 2nd national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
28 بررسی تنوع و تعداد جمعیت پرندگان حاشیه جاده اهواز اندیمشک از بهمن 29 تا تیر 93 (Download Paper) National conference on sustainable agriculture, environment and rural development
29 بررسی رابطه پراکنش گراز Sus scrofa با فاصله ازمنابع آبی ، سکونتگاه ها ، جاده ها و زمین های کشاورزی در منطقه کوه خان کماندار (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development of Renewable Natural Resources
30 بررسی رسوم وفعالیت های مخرب محیط زیست وحیات وحش درمنطقه کوه خان کمانداراستان لرستان (Download Paper) First National Conference on Ecosystem and Sustainable Development
31 بررسی سوابق تاریخی انتقال اوریکس به ایران (Download Paper) 4th National Conference on Environment, Energy and Biodefense
32 بررسی شاخصهای تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران دریاچه سد جایزان (Download Paper) 2nd National Wetland Conference
33 بررسی صفات مورفومتریک چلچله در شهرستان دزفول در دو فصل زمستان 1391 و بهار 1392 (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
34 بررسی علاقه مندی و آگاهی بازدیدکنندگان از پرندگان در پارک های شهر مشهدنمونه موردی( پارک های ملت و پردیس قائم در دو فصل تابستان و پاییز 1390) (Download Paper) 1st National Conference of Education, Culture and Environmental Ethics
35 بررسی عوامل تاثیر گذار بر وضعیت قوچ و میش در کوههای زاگرس در استان لرستان (Download Paper) 1st National Conference on Enviromental and Natural Resources Law in Zagros
36 بررسی فلورستیک گیاهی دو جزیره دریاچه سد گتوند (Download Paper) First National Conference on the Environment
37 بررسی فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری دیدومک Vanellus inclicus در پارک ملی کرخه در بهار سال 1392 (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Engineering
38 بررسی فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری دیدومکVanellus indicus در پارک ملی کرخه در بهار سال 1392 (Download Paper) The Second National Conference on Environmental Research
39 بررسی فون ماهیان رودخانه ماسوله رودخان در استان گیلان در تابستان 1390 (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
40 بررسی فون، فراوانی و تراکم پرندگان شهر دزفول دو فصل بهاو تابستان ۱۳۹۴(مطالعه موردی منطقه سوم شعبان ) (Download Paper) 1st  Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
41 بررسی محتویات چینه دان کبوتر چاهی Culomba livia در دو فصل زمستان و بهار سال 1389-1390 در مسجد سلیمان (Download Paper) 5th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
42 بررسی مشخصات آشیانه چلچلهHirundo rustica در شهر دزفول در زمستان 1391 و بهار 1392 (Download Paper) The Second National Conference on Environmental Research
43 بررسی مطلوبیت زیستگاه گراز (Sus scrofa) در منطقه کوه خان کماندار استان لرستان با استفاده از روش HEP و HSI (Download Paper) First National Conference on Environmental Assessment and Management Planning in Iran
44 بررسی مطولبیت زیستگاه زادآوری چلچله به روش HEP در شهر دزفول در زمستان 91 و بهار 92 (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
45 بررسی مقایسه ای تغییرات جمعیت پرندگان ساحل زی رودخانه کارون در زمستان و بهار 1393- 1392 (Download Paper) 1st International Integrated Conference on  Environmental
46 بررسی مقایسه ای عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست در دو فرهنگ عرب و بختیاری مطالعه موردی مناطق 5 و 3 شهر اهواز تابستان 92 (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
47 بررسی میزان آگاهی مردم از پرندگان پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز در دوفصل زمستان 1388 و بهار 1389 (سه پارک لاله،دولت،سیاحتی) (Download Paper) National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
48 بررسی میزان آگاهی مردم از پرندگان پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز( سه پارک لاله، دولت، سیاحتی) (Download Paper) International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
49 بررسی نقش حوضچه های پرورش ماهی آزادگان به عنوان اکوسیستم های تالابی ، درتأمین نیازهای غذایی دو گونه ی کا کایی صورتی و کا کایی بزرگ در دو فصل پاییز وزمستان (با تأکید بر مواد تغذیه شده توسط این پرندگان ) (Download Paper) 1st National Wetland Conference
50 بررسی نوسان جمعیت اگرت ساحلیEgretta gularis به عنوان شاخص زیست محیطی در جزیره نخیلو (Download Paper) The first regional conference on Iran's domestic water ecosystems
51 بررسی نیچ اکولوژیکی قمری خانگی درمحدوده شهرستان اهواز در دو فصل بهاروپائیز 1391 (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
52 بررسی و مقایسه الگو ی تولید مثل اوریکس ها در مناطق حفاظت شده عربستان و دیمه در ایران (Download Paper) 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
53 بررسی ومعرفی تنوع پرندگان منطقه کوه خان کماندار (Download Paper) The National Conference on Environmental Hazards of Zagros
54 بیومتری آشیانه و تخم گنجشک خانگی Passer domesticus در منطقه کیان آباد اهواز (Download Paper) 2nd national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
55 پرندگان به عنوان شاخص بحرانهای محیط زیستی درپارکهای شهری مطالعه موردی تراکم و تنوع پرندگان پارک پردیس قائم درشهر مشهد (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
56 تاثیر آلودگی بر پراکنش پرندگان در تالاب شادگان (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
57 تاثیر انواع رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی در شهر یاسوج (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
58 تاثیر برخی فاکتور های فیزیک وشیمیایی آب برنوسان جمعیت پرندگان آبزی در خور احمدی و زنگی در سواحل خلیج فارس (Download Paper) Iranian Water Conference, Clean Water
59 تاثیر برخی فاکتور های فیزیکو-شیمیایی آب برتعداد حواصیل ها واگرت ها در رودخانه کارون (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
60 تاثیر تغییرات ساحلی کارون بر زمان حضور، تراکم و جمعیت پرندگان قبل و بعد از تغییرات (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
61 تبدیل منطقه حفاظت شده شیمبار جهت ارتقاء به پارک ملی بر اساس معیارهای ICUN (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
62 تراکم و فراوانی گونه های موجود خانواده حواصیلیان در حواشی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
63 تعیین تراکم ، پراکنش و تنوع گونه ای پرندگان آبزی در فصل زمستان در تالاب شادگان (Download Paper) 03rd Iranian Congress on Environment Crieses and their Rehabilitation Methodology
64 تعیین تراکم و تنوع پرندگان کنار آبزی تالاب میانگران ایذه در تابستان و پاییز 1386 (Download Paper) 1st National Wetland Conference
65 تعیین تراکم و تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب بامدژ در استان خوزستان در فصول زمستان و بهار 1387 (Download Paper) 1st National Wetland Conference
66 تعیین عوامل اثر گذار بر موفقیت جوجه آوری لیکو (Turdoides caudatus)در منطقه هفت تپه و میان آب (خوزستان) (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
67 تعیین مراحل زمانی فنولوژی تولید مثل گنجشک خانگی Passer domesticus در فصل زادآوری در پارک های شهر شوشتر در بهار 1389 (Download Paper) National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
68 تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis Orientalis) در منطقه کاوه ده فیروزکوه (Download Paper) 4th National Conference on Environment, Energy and Biodefense
69 تعیین نیاز آبی زیست محیطی در پائین دست سد های جریانی برق آبی مطالعه موردی طرح سد برق آبی ارس (Download Paper) 02nd National Conference on Hydropower
70 تنوع جانوری منطقه حفاظت شده شیمبار (Download Paper) National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
71 تنوع و تراکم پرندگان ماهی خوارمجتمع پرورش ماهی آزادگان در فصل بهار (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
72 تنوع و نقش بیولوژیک پرندگان در مدیریت جنگلهای شمال ایران (Download Paper) National forest management and sustainable development in North
73 جایگاه اعتقادات و سنت های مردم در خصوص ارزش ها و حفاظت از گونه های پرندگاى(مطالعه موردی: قمری ها و یاکریم ها) (Download Paper) International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
74 جنبه های زیست محیطی طرح های کارون (Download Paper) 01st National Conference on Hydropower
75 چالشهای محیط زیست تالابها و حیات وحش ایران و راهکارهای حفاظتآنها (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
76 چند روش ساده برای مدیریت حیات وحش در فضاهای سبز شهری (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
77 راهکار علمی برای جذب طبیعت گرد به تالاب گومیشان در استان گلستان (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
78 زیست شناسی سیاه خروس Caucasian Black Grouse Lyrurus mlokosiewiczi درمنطقه حفاظت شده ارسباران (Download Paper) 3rd National electronic Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
79 شناسایی پرندگان ساحل سی تالاب میانگران ایذه در تابستان و پائیز 1392 (Download Paper) 2nd National  Congress on Biology and Natural Sciences in iran
80 شناسایی پرندگان ماهیخوار استخرهای پروش ماهی آزادگان اهواز (Download Paper) 5th National Conference on Environment, Energy and Biodefense
81 شناسایی پرندگان و گیاهان پارک ملی مند در استان بوشهر در خلیج فارس (Download Paper) International Congress on Comprehensive Environment of Iran
82 شناسایی شاخص های تاثیرپذیر زیست محیطی در طرح های برق آبی کوچک (مطالعه موردی نیروگاه برق آبی کوچک گول گول ) (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
83 شناسایی فون پرندگان آبزی و کنارآبزی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز در دوفصل پاییز و زمستان 1391 (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
84 شناسایی فون پرندگان و گونه های جوجه آور جزایر پارک ملی مند در استان بوشهر (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Engineering
85 شناسایی و مقایسه پرندگان زادآور کنار آبزی و خشک زی پارک جزیره شادی اهواز (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
86 شناسایی، تعیین تراکم، فراوانی و ترکیب جمعیت پرندگان محوطه دانشگاه شهید چمران اهواز (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
87 صنعت اکوتوریسم و تخریب محیط زیست (مطالعه موردی آبشار بیشه در استان لرستان) (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
88 صنعت گردشگری؛ جایگاه و موقعیت آن در ایران (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
89 مدیریت حیات وحش در فضاهای سبز شهری (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
90 مطالعه برخی خصوصیات زیستی لاک پشت خزری Mauremys caspica درمنطقه حفاظت شده دز (Download Paper) 2nd National Wetland Conference
91 مطالعه ی تأثیر نوع پوشش زمین بر فراوانی گرازها در منطقه ی کوه خان کماندار استان لرستان (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development of Renewable Natural Resources
92 مطالعه ی رابطه ی بین فراوانی گراز و فاکتورهای امنیت زیستگاهی در منطقه کوه خان کماندار (زاگرس مرکزی لرستان) (Download Paper) First National Conference on Environmental Assessment and Management Planning in Iran
93 معرفی پوشش گیاهی تالاب شیمبار (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
94 معرفی تنوع فون (خزندگان ، دوزیستان و ماهی ها )در منطقه کوه خان کماندار استان لرستان (Download Paper) The National Conference on Environmental Hazards of Zagros
95 معرفی فلور،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب در خوزستانمطالعه موردی:فصل بهار (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
96 معرفی فلور،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب درخوزستان مطالعه موردی:فصل بهار (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
97 معرفی فون مهره داران بارز منطقه شکارممنوع قلعه شاداب دراستان خوزستان (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
98 معرفی منطقه حفاظت شده دنا به عنوان یکی از قطب های طبیعت گردی (Download Paper) National conference on Tourism and Sustainable Development
99 معضلات تغییرات اکوسیستم تالاب ها ( مطالعه موردی : تالاب هامون ) (Download Paper) 03rd Iranian Congress on Environment Crieses and their Rehabilitation Methodology
100 معضلات و مشکلات تالاب های ایران و شاخص های مدیریتی اکوسیستمی آن ها (Download Paper) 03rd Iranian Congress on Environment Crieses and their Rehabilitation Methodology
101 مقایسه بیومتری و رژیم غذایی دو جنس نر و ماده گنجشک معمولی در فصل بهار در شهرستان دزفول در استان خوزستان (Download Paper) 5th Iranian Congress on Environment Crises and Their Rehabilitation Methodologies
102 مقایسه پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب مصنوعی خرمشهر ( تالاب حاصل از زهاب نیشکر ) باپرندگان آبزی زمستان گذران تالاب طبیعی شادگان (Download Paper) 1st National Wetland Conference
103 مقایسه تراکم و فراوانی خانواده حواصیلیان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز در دوفصل پاییز و زمستان 1391 (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
104 مقایسه تراکم و فراوانی خانواده کبوتریان در پارک جنگلی بی بیان در مسجد سلیمان در دو فصل بهار و تابستان 1392 (Download Paper) The first national conference on environmental research
105 مقایسه تنوع، تراکم و ترکیب جمعیتی پرندگان کنار آبزی و خشکزی در محدوده ریزش فاضلاب و پاک رودخانه کارون در محدوده اهواز (Download Paper) First National Conference on Environmental Assessment and Management Planning in Iran
106 مقایسه زاد آوری اوریکس سفید در زیستگاه اصلی با زیستگاه دیمه در ایران (Download Paper) 4th National Conference on Environment, Energy and Biodefense
107 مقایسه شاخص های تنوع زیستی پرندگان ،راسته گنجشک سانان ،در دو فصل زمستان وبهار در مسجدسلیمان،مطالعه موردی پارک جنگلی بی بیان (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
108 مقایسه فراوانی و تنوع پرندگان خشک زی پارک جزیره اهواز در دوفصل بهار و تابستان 1391 (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
109 مقایسه فلورستیک گیاهی دوجزیره دریاچه سد گتوند در دو فصل بهار و پاییز 1393 (Download Paper) 2nd national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
110 مقایسه و بررسی رژیم غذایی کبوتر جنگلی ( Columba palumbus ) در دو فصل بهار و تابستان در منطقه حفاظت شده دز (Download Paper) 3rd National Conference on Agriculture and Sustainable Development
111 نوسان جمعیت اردک تاجدار به عنوان شاخص اکولوژیکی تالاب های عمیق ایران (Download Paper) The 2d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
112 نوسان جمعیت پرندگان آبزی به عنوان شاخص کیفیت تالاب های بیابانی مطالعه موردی تالاب رفیع در استان خوزستان (Download Paper) 01st National Desert Conference