Doctor Amir Jafarpour

Doctor Amir Jafarpour

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه یک الگوی بومی برای مدیریت مصرف انرژی با نگاهی به دستاوردها و پیامدهای عملکرد طرح های اجرایی سالهای 85 الی88 (Download Paper) Conference on Energy Management & Conservation
2 ارزیابی فنی اقتصادی استفاده از مونوریل بعنوان حمل و نقل انبوه شهری به روش SWOT (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
3 ایجاد الگویی مناسب جهت تدقیق ایستگاه ها و مسیر خطوط قطار شهری (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
4 بررسی امکان تصفیه ی زهاب های معدنی توسط گیاهان تالابی در گستره ی استان آذربایجان شرقی (Download Paper) First National Virtual Conference on Earth Sciences
5 بررسی سامانه مدیریت نگهداری روسازی و ارتباط آن با سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیرساختهای حمل ونقل (Download Paper) 03rd National Conference on Maintenance
6 بررسی مزیت های فنی و اقتصادی استفاده از پسابهای معدنی در تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: معدن مس سونگون) (Download Paper) 2ND INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON GREEN ECONOMICS
7 بررسی نتایج حاصل از راه اندازی سامانه جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی ایران پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری (Download Paper) 03rd National Conference on Maintenance
8 بررسی و نقد یک دهه تجارب وزارت راه وشهرسازی در مهندسی ارزش وارائه راهبرد (Download Paper)
9 پیش بینی عملکرد ماشین های حفاری تمام مقطع توسط سیستم طبقهبندی فازی در مسیر تونل (مطالعه موردی تونل کویینز) (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
10 تجارب بزرگترین طرح پیاده سازی مهندسی ارزش در خاورمیانه (Download Paper) 04th Value Engineering Conference
11 تحلیل SWOT آسیب شناسی خط مشی گزاری و برنامه ریزی کلان در مطالعات و برنامه ریزی جامع سامانه حمل ونقل و ترافیک ایران در 5 دهه اخیر (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
12 تحلیل دخالت دولت پیشرفت محور درتوسعه دانش درشرایط نااطمینانی بوسیله نظریه بازی ها و ارایه راهکارها (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
13 رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سنجش سرمایه فکری (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
14 رهیافت های زیست سازگار نوین برای رفع مشکل پساب معدن مس سونگون (Download Paper) 3rd Conference on Open Pit Mine in iran
15 شبیه سازی جابجایی کالا دریای خزر (Download Paper) 04th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
16 طراحی و ساخت سیستم نمونه ثبت و ذخیره اطلاعات ماشین آلات راهداری و راهسازی در جهت آنالیز وضعیت و نظارت بر تعمیر ونگهداری آنها (Download Paper) 03rd National Conference on Maintenance
17 مسایل ایمنی و ترافیکی گسترش استفاده از دوچرخه و ارائه راه حل (Download Paper) 1st International City Bike
18 مطالعه امکان پذیری پیاده سازی مدل توسعه حمل و نقل محورTOD در پهنه های ایستگاهی متروی تهران (Download Paper) 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
19 مطالعه امکان پیاده سازی مدل توسعه حمل و نقل محور در پهنه های ایستگاهی متروی تهران (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
20 مطالعه امکان سنجی استقرار و توسعه سیستم های کنترل قطار بر مبنای ارتباطات ( CBTC) در شبکه قطار شهری (Download Paper) First National Conference on Road and Transportation Engineering
21 معرفی الگوی موفق مدیریت راهبردی توسعه حمل و نقل و کاهش مصرف انرژی (Download Paper) 10th International Conference on Strategic Management
22 معرفی الگوی نوین مدیریت راهبردی (بکار رفته در مدیریت راهبردی زنجیره تامین تجهیزات حمل و نقل) (Download Paper) 10th International Conference on Strategic Management
23 معرفی رهیافت زیست سازگار برای مدیریت پساب معدن مس سونگون (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
24 نقش آموزش مدیران ارشد در توانمند سازی ایشان (Download Paper) 02nd Conference of Human Resource Empowerment
25 نقش آموزش مدیران ارشددرتوانمندسازی ایشان؛مروری برتجارب جهانی دربخش عمومی (Download Paper) 02nd Conference of Human Resource Empowerment
26 نقشه راه مهندسی ارزش (سند راهبردی مهندسی ارزش وزارت راه و ترابری) (Download Paper) 03rd Value Engineering Conference