Doctor Ali Akbar Jalali

Doctor Ali Akbar Jalali Associate Professor, Iran University of Science and Technology

Doctor Ali Akbar Jalali

Associate Professor, Iran University of Science and Technology

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Akbar Jalali in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 الزامات تحقق شهرالکترونیک (Download Paper) Manzar Journal Volume: 3, Issue: 17
2 فن آوری نوین در آموزش حرفه ای (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 1, Issue: 3
3 کنترل لغزشی سیستم تعلیق فعال 1/4 خودرو با استفاده از روش جدید استخراج سطح لغزش بهینه (Download Paper) Journal of Solid and Fluid Mechanics Volume: 5, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آموزش مجازی اجتماعی محور در شهرهای الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
2 آنالیز دینامیک کاربردی و طراحی کنترل مقاوم یک واحد ژنراتور القائی توربین بادی (Download Paper) 19th International Power System Conference
3 ارائه مدلی برای بکارگیری آموزش مبتنی بر بازیهای رایانه ای اجتماعی (Download Paper) 5th National and 2nd International Conference on E-Learning and E-Teaching
4 ارائه مدلی برای خرید و فروش الکترونیکی سهام (Download Paper) 02nd International Conference on eBanking
5 ارزیابی کیفیت وب سایتهای سازمان های دولتی و حکومتی؛ مطالعه موردی استان مازندران (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
6 افزایش توانایی بیماران به وسیله آموزش الکترونیکی در بیمارستان ها (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
7 اندازه گیری و تحلیل پارامترهای کیفیت سرویس درخطوط اینترنت بمنظور طراحی سیستمهای کنترلی مبتنی بر اینترنت (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology
8 Optimal 2-DOF Fractional l μ PI D controllers for Time Delay Systems Based on Genetic Algorithm (Download Paper) 02nd National Electrical Engineering Conference
9 PSO Based Optimal Fractional PID Controller Design For an Active Magnetic Bearing System (Download Paper) 18th Annual Conference of Mechanical Engineering
10 Robust Complex Order Controller Design for DC Motors (Download Paper) 20th Iranian Conference on Electric Engineering
11 برآورد آب مورد نیاز آبشویی خاکهای شور و سدیمی به روش غرقابی دایم در اراضی جنوب استان خوزستان (Download Paper) 04th Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
12 برآورد خط فقر الکترونیکی در سازمان به منظور سنجش میزان توانائی در ارائه خدمات الکترونیکی (Download Paper)
13 بررسی آبشویی به روش متناوب در خاکهای شور و سدیمی مطالعه موردی: اراضی کشت و صنعت شمال خرمشهر در جنوب استان خوزستان (Download Paper) 04th Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
14 بررسی ابعاد و تاثیر زیرساخت فرهنگی بر گسترش تجارت الکترونیکی در ایران (Download Paper) 05th International Conference on Information and Communication Technology Management
15 بررسی تجارت سیار و سرویسهای آن در کشور فنلاند (Download Paper) 02nd International Conference on eBanking
16 بررسی زیر ساخت مخابراتی روستایی ایران و امکان اتصال به اینترنت (Download Paper) 01st International Conference on Information and Communication Technology Management
17 بررسی کیفیت حذف نویزدرشرایط غیرعلی برای سیستم پیشخور کنترل فعال نویز با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 11th Iranian Conference on Electric Engineering
18 بررسی نقش برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانکداری (Download Paper) 02nd International Conference on eBanking
19 بررسی نقش و اهمیت پرداخت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تامین (Download Paper) 02nd International Conference on eBanking
20 بررسی وضعیت بانکداری همراه در بانکهای ایران و مقایسه آن با بانکهای پیشرو (Download Paper) 02nd International Conference on eBanking
21 بکارگیری روش کنترل تنظیمی پیش‌بین مبتنی بر مدل غیرخطی بمنظور پایدارسازی و کاهش تقاضای توان حداکثر در سیستم‌ گرمایشی (Download Paper) 01st International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning
22 بهینه سازی پهنای باند به منظور بهبود زیرساخت ارتباطی شهرهای الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
23 پیامدهای ناشی از تاخیر در روند توسعه شهرهای الکترونیکی در ایران (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
24 تجارت، رقابت و اقتصاد دانش محور (Download Paper) 02nd National e-Commerce Conference
25 تجربه چند کشور منتخب در پیاده سازی تجارت الکترونیک (Download Paper) 03rd National e-Commerce Conference
26 تجربیات پیاده سازی شهرداری الکترونیک در ایران و سایر کشورها (Download Paper) 01st International Conference on Electronic Municipality
27 تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت ا یرانسل با استفاده از پویایی سیستم (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
28 تخصیص هزینه های تلفات در شبکه های توزیع در حضور تولید پراکندهبا استفاده از روش قیمت گذاری گرهی (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
29 تخصیص هزینههای ثابت شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده با استفاده از روش امپ – مایل (Download Paper) 02nd National Conference on Electrical Energy Conservation
30 تکنولوژی پورتال و تاثیر آن بر مدیریت زنجیره تامین (Download Paper) 01st International Conference on Supply Chain Management and Information Systems
31 جایگاه بانکداری همراه در شهر الکترونیک (Download Paper) 02nd International Conference on eBanking
32 جایگاه شهر الکترونیکی در دولت الکترونیکی (Download Paper) 01st International Conference on Electronic City
33 چشم انداز توسعه کار از راه دور با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی (Download Paper) 01st National Conference of Industry, Student and Sustainable Development
34 داده کاوی و سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Download Paper) 02nd International Conference on Information and Communication Technology Management
35 دست سیبرنتیکی و حرکت تحت کنترل در هنگام اراده‌ی افراد معلول (Download Paper) 01st International Conference on Industrial Automation
36 راهکارهای تجمیع شبکه های سلولی و بی سیم محلی در زیرساخت شهرهای الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
37 راهنمای تهیه مقاله کامل برای هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران (قلم ۱۴ نازنین پر رنگ) (Download Paper) 07th Conference of Iranian Aerospace Society
38 رایانش ابری سیار و نقش آن درخدمات ارزش افزوده (Download Paper) 2nd Annual Mobile Vas Conference
39 روشهای برقراری اعتماد در شهروند الکترونیکی نسبت به سیستمهای رای گیری الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
40 سامانه ملی اطلاعات و کیوسک های خدمات امن الکترونیکی مدلی برای پیاده سازی اینترنت امن حلقه مفقوده خدمات الکترونیکی دولتی و رسمی درکشور (Download Paper) 1st payame noor university national conference on information technology & networking
41 سیستم تشخص هوشمند میزان ترافیک (Download Paper) 01st International Conference on Electronic City
42 شاخصهای لازم درموفقیت و امنیت شهرداری در دولت الکترونیک (Download Paper) 01st International Conference on Electronic Municipality
43 شیوه ای متفاوت از تجهیز و نوسازی اراضی در طرح های آبیاری و زهکشی و تطبیق مرزهای مالکیت با مرزهای آرایش مهندسی در شبکه آبیاری و زهکشی نخیلات آبادان- ناحیه عمرانی KQ1 (Download Paper) 1st National Conference of Project 550 thousand hectares of agricultural development
44 طراحی کنترل تطبیقی پرواز برای موشک BTT زمین به هوا (Download Paper) 11th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
45 طراحی کنترل کننده P فازی + ID افزایشی سیستم سطح درام بویلر نیروگاه مشهد (Download Paper) 18th International Power System Conference
46 طراحی مدل اجرایی راهنمای هوشمند موزه ها با استفاده از مهندسی ارزش (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
47 طراحی یک بسته نرم افزاری با قابلیت اندازه گیری پارامترهای کیفیت سرویس درخطوط اینترنت بمنظور طراحی سیست مهای عملیات از راه دور (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology
48 طراحی یک مدل قابل قبول توسعه تجارت اجتماعی در ایران (Download Paper) Information Technology and Economic Jihad National Conference
49 طراحی، تحلیل و شبیه سازی کنترل کننده مقاوم (∞)H برای یک سیستم موقعیت دهی دقیق تک محوره (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
50 فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا (Download Paper) 03rd Curriculum in the Age of Information and Communication Technology
51 کارآفرینی دیجیتال، رویکرد نوین کار در شهرهای الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
52 کاربرد تکنولوژی RFID در زنجیره تامین الکترونیکی (Download Paper) 04th National e-Commerce Conference
53 کاربردهای فناوری RFID توسط بانکها در شهر الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
54 کنترل پیش بین غیرخطی پایدارساز سیستم های زمان پیوسته و نمونه حل عددی آن (Download Paper) 02nd National Electrical Engineering Conference
55 کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیرمتمرکز فرکانس – بار در یک سیستم قدرت مقیاس بزرگ (Download Paper) 24nd International Power System Conference
56 کنترل پیشبین غیرخطی پروسه خنثی سازی pH بر اساس مدل وینر تکهای خطی (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
57 کنترل غیرمتمرکز دولایه ای پیش بین سیستم های مدیریت زنجیره تامین (Download Paper) 07th International Management Conference
58 کنترل قیمت مسکن در تهران با راه اندازی سیستم قطارهای پرسرعت (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
59 کنترل لغزشی-تطبیقی سیستم تعلیق قطار سریع السیر با استفاده از یک سطح لغزش بهینه تناسبی-انتگرالی (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
60 کنترل مد لغزشی سیستم تعلیق نیمه فعال قطار پر سرعت با تنظیم کننده فازی (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
61 کنترل‌کننده پیش‌بین مقید شبکه‌های ریلی مقیاس بزرگ غیرمتمرکز (Download Paper) 01st International Conference on Industrial Automation
62 لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین (Download Paper) 04th National e-Commerce Conference
63 لجستیک الکترونیکی و نقش و اهمیت آن در مدیریت زنجیره تامین (Download Paper) 01st International Conference on Supply Chain Management and Information Systems
64 محاسبه توان خود پالایی رودخانه زهره در ایستگاه های مورد مطالعه (Download Paper) 02nd Irrigation and Drainage Network Management National Conference
65 مدل پیشنهادی توسعه روستایی مبتنی بر ICT درایران (Download Paper) 05th International Conference on Information and Communication Technology Management
66 مدل های ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش (Download Paper) 01st Conference of Technology and Innovation Management
67 مدیریت دانش 2: پیوند مدیریت دانش 1 و وب 2 (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
68 مزایای اقتصادی توسعه قطارهای پر سرعت در ایران (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
69 معماری مدلهای کسب و کار الکترونیکی در تجارت الکترونیک (Download Paper) 04th National e-Commerce Conference
70 مینیمم واریانس قابل دسترسی به ازای کنترلکنندهPID با استفاده از روش تکاملی تطبیق ماتریس کواریانس (Download Paper) 20th Iranian Conference on Electric Engineering
71 نقش ASP ها در ایجاد اشتغال (Download Paper) Conference of IT Role in Engagement
72 نیازمندی های امنیتی رای گیری الکترونیکی در شهر الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
73 همسوسازی فرایندها یا سفارشی سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Download Paper) Enterprise Resource Planning conference