Doctor Mohamadreza Ahadi

Doctor Mohamadreza Ahadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamadreza Ahadi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardRoad Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه ی مدلی برای براورد تاخیر کاربران راه با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 32, Issue: 4
2 ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم براساس مدل های آزمایشگاهی تجربی در برابر پدیده ی شیار شدگی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 33, Issue: 4
3 بررسی میدانی و آزمایشگاهی تأثیر دانه بندی بر مقاومت اصطکاکی رویه های آسفالتی (Download Paper) Road Journal Volume: 27, Issue: 71
4 بهبود مقاومت لغزشی رویه های آسفالتی راه با استفاده از فشار آب (Download Paper) Road Journal Volume: 25, Issue: 69
5 تأثیر بافت درشت روسازی درکنترل لغزندگی و کاهش تصادفات جاده ای (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 1, Issue: 4
6 تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 3, Issue: 3
7 تأثیر پارامترهای روسازی خط آهن در خروج از خط واگن در محل سوزن (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 4, Issue: 2
8 تأثیر پارامترهای روسازی خط ریلی در وقوع پدیده واژگونی واگن (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 10, Issue: 1
9 تحلیل هزینه های تحمیل شده بر کاربران در سیستم حمل و نقل جاده ای (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 34, Issue: 2
10 محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه درتصادفات جاده ای ایران درسال 1383 (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 5, Issue: 1
11 مدل سازی تاخیر وسایل نقلیه در مناطق عملیاتی با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری در راه های دوخطه آزادراهی (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 14, Issue: 3
12 مدل سازی و تحلیل شدت تصادفات اتوبوس های درون و برون شهری (Download Paper) Journal Of Modeling in Engineering Volume: 12, Issue: 38
13 مطالعه آزمایشگاهی دوام روسازی های بتن غلتکی در مقابل دوره های یخ و ذوب شدن (Download Paper) Road Journal Volume: 26, Issue: 70
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر الیاف بازیافت شده از تایرهای فرسوده بر مشخصات مخلوط های آسفالتی (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
2 ارائه پارامترهای مؤثر در ایمنی راه ها و اتصال مراکزامداد رسانی به نواحی آسیب دیده در زلزله (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
3 ارائه یک متدولوژی ابداعی برای انجام مطالعات تطبیقی در صنعت حمل و نقل ریلی با استفاده از روش ترکیبی AHP و DEA (Download Paper) 02nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
4 ارزیابی آزمایشگاهی افزودنی الیاف تایر بازیافت شده در مسلح نمودن مخلوط های آسفالتی (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
5 ارزیابی آزمایشگاهی افزودنی الیاف تایر بازیافت شده در مسلح نمودن مخلوطهای آسفالتی (Download Paper) 04th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
6 ارزیابی آزمایشگاهی کاربرد پوسته بادام در بتن سبک سازه ای (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
7 ارزیابی استفاده از مصالح سنگی GSLA در مخلوطهای آسفالتی متخلخل (Download Paper) 04th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
8 ارزیابی پروژه های ساخت مسکن به شیوه صنعتی در ایران به روش SWOT (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
9 ارزیابی تاب آوری با رویکرد بررسی خسارات وارده بر جامعه شهری (Download Paper) 4th National Conference on Architecture and Urbanism Sustainability and Resilience from Idea to Reality
10 ارزیابی توان های بالقوه در توسعه گردشگری شهری (نمونه موردی: شهرستان بناب ) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
11 ارزیابی میزان تاثیر نصب گاردریل برروی خصوصیات فیزیکی محور بابل - بندپی با توجه به تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی (Download Paper) The 1st Conference on Traffic Safety
12 ارزیابی میزان تأثیر تجهیزات ایمنی راه در کاهش تصادفات جاده ای (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
13 ارزیابی وضعیت ایمنی تونلهای راه بروش سلسله مراتبیAHP مطالعه موردی محور کرج - چالوس (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
14 استفاده از فناوری های نوین درکاهش تلفات جاده ای درشرایط بحران (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
15 اصلاح ضوابط مربوط به خط ارتفاع پروژه در راهسازی با استفاده از مطالعات ارزش (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
16 افزایش دیداری رانندگان در شب با استفاده از دانه های شیشه ای درروسازی (Download Paper) The 9th Iranian Bitumen and Asphalt Workshop
17 امکان سنجی استفاده از فن اوری های نوین در لایه آسفالتی روسازی راه و تاثیر ان در بارترافیکی (Download Paper) First National Congress on Material Use and Advanced Manufacturing in Industries
18 امکان سنجی دست یابی به سیستم حمل و نقل پایدار با استفاده از مدل SWOT مطالعه استان تهران (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
19 امکان سنجی طرح استراتژی توسعه شهری با استفاده از مدا SWOT (نمونه موردی کلان شهر ارومیه) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
20 امکانسنجی استفاده از فنآوریهای نوین در لایه آسفالتی روسازی راه (Download Paper) 8th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
21 اولویت بندی اصلاح نقاط حادثه خیز با استفاده از آنالیز تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره و شبکه عصبی (Download Paper) 01st national Conference of Roadway and Railway Accident and Furtuities
22 اولویت بندی معیارهای مربوط به ریسک حریق جهت پیشگیری و حفاظت ساختمان های مسکونی در مرحله طراحی و اجرا با استفاده از منطق فازی (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Engineering Sciences of Iran
23 ایمنی در معابر شهری با استفاده از بازرسی ایمنی راه ( مطالعه موردی شهر مشهد) (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
24 بازتابندگی مواد خط کشی رویه ها تحت شرایط پیوسته مرطوب (Download Paper) 02nd National Seminar on Traffic Paints, Safety and Pavement Marking
25 باززنده سازی عملکرد محیط از طریق پیادهراه سازی محورهای شهری (Download Paper) Conference on Civil and Environmental Engineering
26 بررسی اثرات مواد پلیمری در آسفالت متخلخل بر افزایش ایمنی (Download Paper) First National Congress on Material Use and Advanced Manufacturing in Industries
27 بررسی استفاده از مصالح بازیافت تثبیت شده با امولسیون و سیمان در روسازی راه ها (Download Paper) 6th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
28 بررسی تاثیر فواصل سیکل های بارگذاری بر عملکرد خودترمیمی مخلوط های آسفالتی گرم بر اساس مدل های ریاضیMEPDG (Download Paper) 6th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
29 بررسی تاثیر نحوه اختلاط افزودنی ها در مشخصات قیر (Download Paper) 7th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
30 بررسی تکنولوژی های نوین در صندلی کودک جهت کاهش تلفات (Download Paper) The 1st Conference on Traffic Safety
31 بررسی روش های اندازه گیری شعاع قوس های افقی در بزرگراه های شهری (Download Paper) First National Conference on Road and Transportation Engineering
32 بررسی شاخص های توسعه پایدار در برنامه ریزی حمل ونقل (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
33 بررسی عملکرد تابلوهای پیام متغیر (VMS) در سیستم های حمل و نقل هوشمند برای کاربران درجاده (Download Paper) 1st National Road Its Congress
34 بررسی عوامل حواس پرتی در کاهش ایمنی و افزایش تلفات جاده ای (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
35 بررسی عوامل موثر برخستگی رانندگان اتوبوس درون شهری تهران با رویکرد تحلیل منحنیLOWESS (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
36 بررسی کمی نرخ خزش برای مصالح سنگریزه ای چند سنگ سست (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
37 بررسی مشکلات ایمنی عابرین پیاده در راههای بین شهری (مطالعه در استان گیلان) (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
38 بررسی نحوه استفاده از مهار انتهایی حفاظهای حاشیه راه جهت کاهش تصادفات، مطالعه موردی محور تبریز آذرشهر (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
39 بررسی و ارائه راهکارهای کاهش تصادفات وسیله نقلیه با عابر پیاده (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
40 بررسی و مقایسه دستورالعمل های مقاومت لغزشی (مقایسه استانداردهای جدید و قدیم انگلستان) (Download Paper) 03rd Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
41 بهبود پایداری گذرا در نیروگاه های بادی با استفاده از SMES-STATCOM (Download Paper) Second National Conference Clean Energy
42 بهبود رفتار ویسکوالاستیک مخلوط های آسفالتی با استفاده از نانو اکسیدروی (Download Paper) 10th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
43 پارامترهای موثر بر خستگی رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات (Download Paper) 01st International Conference on Traffic Accident
44 تاثیر تجهیزات ایمنی درکاهش تصادفات جاده ای براساس مطالعات قبل و بعد محور مورد مطالعه: بابل - بندپی (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
45 تاثیر دورپیچ GFRP بر روی رفتار بتن های الیافی پلی پروپیلن تحت اثر بار ضربه (Download Paper) Third Congress on Development of Infrastructure of Civil Engineering, Architecture and Urban Development of Iran with Road & Construction Approach
46 تاثیر سرمایه گذاری در ساخت های حمل ونقل در اشتغال منطقه ای (Download Paper) The 13th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
47 تاثیر سوخت خودروها در آلودگی هوای شهری (Download Paper) Conference on Civil and Environmental Engineering
48 تاثیر شرایط اقلیمی برطراحی شبکه های حمل و نقل درمناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان الیگودرز (Download Paper) Conference on Civil and Environmental Engineering
49 تاثیر مدیریت ریسک حریق در پیشگیری حفاظت ساختمان های مسکونی برای مرحله بهره برداری و نگه داری با استفاد از TOPSIS فازی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
50 تاثیر نانو مواد بر عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم (Download Paper) 3rd national conference materials and structures in civil engineering
51 تأثیر سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل در کاهش تصادفات جاده ای در محور زنجان- میانه (Download Paper) 3rd NATIONAL CONFERENCE OF ROADWAY, RAILWAY and Arial ACCIDENTS
52 تحلیل آماری انواع و علل سوانح در راه آهن کشور (Download Paper) 08th Railway Transportation Conference
53 تحلیل ظرفیت خطوط اتوبوسرانی، مطالعه موردی خطویژه شماره 1 سامانه اتوبوسهای تندرو شهر تهران (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
54 تحلیل هزینه‌های تصادفات جاده‌ای و ارزیابی اجزای آن (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
55 تدوین، توسعه ساختار فیزیکی پایگاه داده مکانی در مدیریت حمل و نقل شهری پایدارنمونه موردی شهر جدید پردیس (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
56 تشکیل بانک جامع اطلاعات تصادفات گامی مؤثر به سوی کاهش حوادث رانندگی (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
57 جانمایی پایانه های ترکیبی کالاهای کانتینری با استفاده Arc GIS از نرم افزار 9.3 (Download Paper) 10th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
58 چگونگی تاثیر آرایش قطار بر تغییرات ریسک خروج از خط (Download Paper) 12th Railway Transportation Conference
59 حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه همراه با تحویل و بارگیری همزمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
60 دوچرخه و نقش آن درحمل و نقل وکاهش ترافیک شهری مطالعه منطقه 8تهران (Download Paper) Conference on Civil and Environmental Engineering
61 راهکارهای ایمن سازی تردد موتورسواران و استفاده از تجهیزات ایمنی نوین (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
62 راهکارهای بسته‌بندی کالاهای خطرناک و مواد سمی (Download Paper) 01st Conference on Hazardous Material Transportation and Its Environmental Impanct
63 رفتارهای تهاجمی رانندگان، عاملی تاثیرگذار در بروز تصادفات (Download Paper) 01st national Conference of Roadway and Railway Accident and Furtuities
64 روشهای اقتصادی اندازه گیری مقاومت لغزندگی و بافت روسازی در افزایش ایمنی راه (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
65 رهنمودهایی جهت برآورد هزینه تصادفات جاده ای در کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر (Download Paper) 01st International Conference on Traffic Accident
66 سنجش مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی با استفاده از اپوکسی تحت شرایط آب و هوایی نامعتدل (Download Paper) 10th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
67 سومین همایش سد و تونل ایران (طراحی یک سیستم خبره برای مدیریت پروژه های تونلی در برخورد با سازندهای زمین شناسی) مطالعه موردی بلند زاگرس (Download Paper) 3rd Conference and Exhibition of dams and tunnels
68 سیستم جامع مدیریت ایمنی در حمل و نقل ریلی (Download Paper) 09th Railway Transportation Conference
69 ضرورت ارزیابی و نحوه تعیین وضعیت برنامه های کلاه ایمنی موتورسواری در کشور (Download Paper) 08th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
70 کاربرد حصارهای حاشیه مسیرهای ریلی جهت افزایش ایمنی (Download Paper) 10th Railway Transportation Conference
71 کاربرد روش ابداعی سری های زمانی برای ارتباط بین بازتابندگی خط کشی جاده و تصادفات (Download Paper) 02nd National Seminar on Traffic Paints, Safety and Pavement Marking
72 محاسبه هزینه های افرادکشته شده و کیفیت زندگی درتصادفات جاده ای استان مازندران سال 1389 (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
73 مدل دینامیکی ارزیابی عملکرد راه آهن؛ (مطالعه موردی ارزیابی عملکرد راه آهن ایران) (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
74 مدیریت ایمنی در تعمیر و بهسازی رویه های آسفاتی (Download Paper) 02nd Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
75 مدیریت بحران درحمل و نقل بررسی تصادفات عوارضی کرج - قزوین (Download Paper) 02nd national Conference of Roadway, Railway and Aerial Accident
76 مراحل تدوین پایگاه داده مکانی برتقاضای حمل و نقل شهری ازدیدگاه مدیریت شهری پایدار (Download Paper) Conference on Civil and Environmental Engineering
77 مروری بر سیستم های هوشمند درون- خودرویی و نقش آنها در کاهش تصادفات جاده ای (Download Paper) 1st National Road Its Congress
78 مطالعه تحلیلی میزان نقش بازدارندگی دوربین های ثبت تخلف سرعت درجاده ها در وقوع تصادفات (مطالعات موردی: آزاد راه زنجان- تبریز) (Download Paper) 1st National Road Its Congress
79 مطالعه تطبیقی تابلوهای ترافیکی و تاثیر بصری در ارتقاء ایمنی ترافیک (Download Paper) National Conference on Urban Development and tourism sustainable development of urban architecture
80 مطالعه تعادل در تقاطع های پر ترافیک مرکز شهر با استفاده از مدل Adaline (Download Paper) 09th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
81 معرفی برنامه عملیاتی ملی ایمنی راه های کشور (Download Paper) First National Conference on Road and Transportation Engineering
82 معرفی پارامترهای اعمال قوانین با استفاده از ضرایب نسبت شانس OR (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
83 مقایسه بتن الیافی پلی پروپیلن با بتن دورپیچ شده با GFRP تحت اثر بار ضربه (Download Paper) Third Congress on Development of Infrastructure of Civil Engineering, Architecture and Urban Development of Iran with Road & Construction Approach
84 مقایسه بتن الیافی دورپیچ شده با GFRP با بتن معمولی تحت بار ضربه (Download Paper) Third Congress on Development of Infrastructure of Civil Engineering, Architecture and Urban Development of Iran with Road & Construction Approach
85 مکانیابی احداث پیاده راه با استفاده ازروشهای سنجش ازدور (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
86 مکانیابی گذرگاه عرضی غیر همسطح عابر پیاده با استفاده از نرم افزار ArcGIS در شبکه های ترافیکی درونشهری (Download Paper) 10th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
87 نقش تکنولوژیهای جدید روشنایی خودرو در بهبود ایمنی تردد (Download Paper) 09th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
88 نقش سیستم های هوشمنددربهبودعملکردمدیریت بحران درحمل ونقل جاده ای (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
89 نگرشی بر روش های آزمایشگاهی ارزیابی مقاومت شیارشدگی مخلوط های آسفالتی (Download Paper) 7th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
90 ون دایک ؛زبان و نظریه گفتمان انتقادی (Download Paper) International Congress on Language and Literature