Doctor Esmaiil Sharifian

Doctor Esmaiil Sharifian

Doctor Esmaiil Sharifian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی موانع استفاده از دوچرخه در بین کودکان ایرانی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 34
2 پوشش خبری رشته های ورزشی در مطبوعات پرشمارگان سراسری کشور (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 32
3 تاثیر خستگی بر ثبات عملکردی بسکتبالیست های دارای ناپایداری عملکردی مچ پا (Download Paper) Journal of Sport Medicine Studies Volume: 3, Issue: 9
4 شناسایی مولفه های تعاملی موثر بر بازدید مجدد هواداران از وبسایت باشگاه های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 31
5 شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 37
6 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان های کشور (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 38
7 شناسایی و اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 2, Issue: 5
8 شناسایی و مقایسه موانع مشارکت خیرین در توسعه فضاهای ورزشی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 41
9 مقایسه بازاریابی تحت وب باشگاه های فوتبال ایران، انگلستان و یونان (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 23
10 مقایسه عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در خوابگاه های دانشجویی (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 5, Issue: 13
11 موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه های دولتی ایران (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 2, Issue: 6
12 موانع مشارکت در فعالیت های بدنی تفریحی معلولین با صندلی چرخدار در استان کرمان (Download Paper) Journal of Health and Development Volume: 3, Issue: 2
13 وضعیت به کارگیری استراتژی های آمیخته ترویج در بخش تولیدی صنعت ورزش (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 21
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارتباط بین سبکهای تفکرانگیزه پیشرفت پیشرفت تحصیلی و خلاقیت با کارآفرینی دانشجویان رشته تربیت بدنی استان کرمان (Download Paper) National conference on entrepreneurship and management of knowledge based bussiness
2 ارتباط بین سرمایه روان شناختی مثبت گرا وعملکرد مربیان کاراته کشور (Download Paper)  international conference on new research in sports science
3 ارتباط بین شدت درد وکیفیت زندگی در دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
4 ارتباط درک رفتار بازخورد مثبت مربیان و رضایتمندی بازیکنان مرد لیگ برتر تنیس روی میز ایران (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
5 ارزیابی توانمندی های روانی و مدیریتی مربیان در پرورش استعداد ها (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
6 ارزیابی جایگاه کارافرینی در بین اساتید مدیریت ورزشی کشور (Download Paper) The First National Conference on the Accomplishments of Sports Science and Health PNU
7 ارزیابی جایگاه وقف و امورخیریه ورزشی در بین واقفان استان کرمان (Download Paper) The First National Conference on the Accomplishments of Sports Science and Health PNU
8 ارزیابی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در بخش تولیدی صنعت ورزش کشور (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences
9 ارزیابی وضعیت شاخص های مطلوبیت ایستگاه های تندرستی از دیدگاه شهروندان (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
10 The Impact of Sport Stadium on Jobs Related to Tourism in Iran (Download Paper) 7th International Conference on Economics and Management
11 بررسی اهمیت و نقش سیستم مدیریت دانش در سازمانهای ورزشی و ضرورت استخراج دانش کارشناسی در تیم های ورزشی (Download Paper) 8th Conference on Knowledge Management
12 بررسی میزان رعایت اصول اخلاقی توسط فروشندگان لوازم ورزشی بر اساس الگوی آمیخته بازاریابی (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
13 بررسی وضعیت اینترنتی در حوزه ورزش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی کشور (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
14 بررسی ویژگی های ساختاری و محتوایی وب سایت سازمان های ورزشی ایران (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
15 تاثیر ادراک مشتریان بر توسعه خرید اینترنتی کالاهای ورزشی و رتبه بندی شاخص های آن به روش AHP (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
16 تاثیر رشته تحصیلی بر سکوت سازمانی دبیران تربیت بدنی (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
17 تاثیر شاخص های جمعیت شناختی بر اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در ایران (Download Paper) 1st  National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
18 تاثیر عوامل ساختاری و فرهنگی بر توسعه ورزش همگانی در خوابگاه های دختران دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
19 تأثیر عامل اقتصادی بر توسعه کارآفرینی ورزشی در حوزه گردشگری سواحل جنوبی کشور (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
20 تعیین نیاز های اموزشی دانشجویان تربیت بدنی در زمینه کارافرینی از دیدگاه اساتید،دانشجویان و کارافرینان ورزشی (Download Paper) 1st  National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
21 فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) و کاربردهای آن در ورزش (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
22 مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی در سیستم آموزشی مدارس ایران،ترکیه و کوزوو (Download Paper) 2nd National Conference on the Accomplishments of  Sports Science and Health PNU
23 مطالعه رابطه بین موانع مشارکت در فعالیت های بدنی و اوقات فراغتی معلولان ویژگی جنوب شرق کشور (Download Paper) 1st  National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
24 مطالعه رفتار های پر خطر نماشاچیان فوتبال (نقش تحصیلات بر تعدیل) (Download Paper) 1st  National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
25 مقایسه سطح فعالیت بدنی دانش آموزان پسردبیرستان های عادی و تیزهوشان شهر کرمان (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
26 مقایسه نگرش ورزشی دانش آموزان پسر دبیرستانهای عادی و تیزهوشان مطالعه موردی شهر کرمان (Download Paper) 1st national conference on sports science developments in the field of health, prevention and heroism
27 مقایسه ویژگیهای آنتروپومتریکی دانش آموزان پسر 8 تا 11 ساله مناطق گرمسیر و سردسیر (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
28 موانع رقابت پذیری کالاهای داخلی با نمونه های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران (Download Paper) International conference on management in the 21st century
29 نقش موبایل در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش (Download Paper) 2n National Conference on Achievements in Physical Education and Sport
30 نگرش ها در زمینه گسترش سامانه های حمل و نقل پاک با تاکید بر نقش دوچرخه سواری؛ عوامل، موانع و راهکارها (Download Paper) 02nd National Air Pollution