Doctor Jamshid Yar Ahmadi

Doctor Jamshid Yar Ahmadi Assistant Professor, University of Tabriz

Doctor Jamshid Yar Ahmadi

Assistant Professor, University of Tabriz

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Jamshid Yar Ahmadi in Journals

Position Journal Name
Scientific EditorInternational Journal of Geoscience and Environment Planning

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آشکارسازی تغییرات پوشش جنگلی به روش شیءگرا با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی: حوضه آبریز ایلگنه چای جنگل های ارسباران) (Download Paper) The first National Conference on the Protection and Conservation of Arasbaran forests
2 آشکارسازی ناپایداری دامنه ای با استفاده پراکنشگر دایمی(PSI)در حوزه آبخیز اهرچای (Download Paper) 13th National Seminar on Watershed Management
3 ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
4 ارزیابی فرایند های موثر در پیدایش جریانات واریزهای و تاثیر آن بر سازه های هیدرولیکی با استفاده ازGIS(مطالعه موردی : حوضه های شمال دریاچه ارومیه - طرح آبخوانداری تسوج ) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
5 ارزیابی و بررسی نقش عوامل موثر تکتونیک و لیتولوژی در وقوع ناپایداری دامنه ای، با استفاده ازGIS (مطالعه موردی حوضه های شمال طرح آبخوانداری تسوج) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
6 استفاده از مدلهای فرایندی برای پیش بینی هدررفت خاک و نقش آن درمدیریت پایدار منابع اب و خاک (Download Paper) 2nd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
7 استفاده از مدلهایArcSWAT و GeoWEPP در برآورد مقادیر فرسایش ورسوب حوزه های آبخیز استان آذربایجان شرقی (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
8 برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل اراضی مارنی خواجه (Download Paper) 04th Erosion and Sediment National Conference
9 بررسی پتانسیل اقلیمی استان آذربایجان شرقی به منظور کاشت گردو (Download Paper) 1st National Conference on Agrometeorology and Agricultural Water Management
10 بررسی پدیده فرونشست زمین در دشتهای بحرانی استان آذربایجان شرقی به روش اینترفرومتری راداری (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
11 بررسی تاثیر فیلترهای سنگریزهای در بهینه سازی نفوذ و افزایش ذخیره رطوبتی سامانههای سطوح آبگیر (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
12 بررسی تاثیر ناپایداری دامنه ای، در ارتفاعات شمال دریاچه اورمیه و تاثیر آنها بر رسوب زایی حوضه (مطالعه موردی زیرحوضه های شمال طرح آبخوانداری تسوج) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
13 بررسی تغییرات مکانی فسفر در مزارع سیب زمینی شهرستان سراب با استفاده از GIS (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
14 بررسی توان و امکان توسعه بوم گردشگری حوضه عاشقلو در منطقه در ارسباران (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
15 بررسی توزیع مکانی مس در خاکهای زراعی شهرستان میانه (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
16 بررسی تیپ های مرتعی حوزه عاشقلو (Download Paper) The first National Conference on the Protection and Conservation of Arasbaran forests
17 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایستگاه های منتخب حوضه دریاچه ارومیه با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
18 بررسی روند تغییرات زمانی ومکانی بارش در ایستگاه‌های منتخب حوضه دریاچه ارومیه در محیط GIS (Download Paper)
19 بررسی عملیات آبخیزداری در توسعه فضای سبز شهری (عون بن علی تبریز) (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
20 بررسی غلظت فلزات سنگین در رودخانه آجی چای بوسیله GIS (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
21 بررسی ماندگاری رطوبت خاک در پروفیل خاک با استفاده از ماده‌ی معدنی پومیس بعنوان جاذب الرطوبت و تاثیر آن در رشد نهال سنجد در منطقه خواجه تبریز (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
22 بررسی وضعیت زیست محیطی شرق دریاچه ارومیه و تعیین بار الودگی (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
23 بکار گیری روش ژئوپدولوژی در مطالعات خاکشناسی دشت هرزندات مرند (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
24 بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی درتهیه نقشه شوری و قلیائیت مطالعه موردی دشت جلفا (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
25 بهینهسازی مصرف آب کشاورزی از طریق اصلاح الگوی کشت (Download Paper) International Conference on geographical implications and environmental impact with the Orumieh Lake
26 پایش خشکسالی‌های کشاورزی براساس داده‌های دورسنجی و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (Download Paper)
27 پهنه بندی حرکات توده ای در مناطق جنگلی ارسباران (مطالعه موردی حوضه آبخیز ستن چای) (Download Paper) The first National Conference on the Protection and Conservation of Arasbaran forests
28 پهنه بندی خطر ریسک بالای زمین لرزه درشمال تهران با استفاده ازGIS (مطالعه موردی از شرق دره رودخانه درکه تا غرب رودخانه تجریش) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
29 پهنه‌بندی خشکسالی‌های هیدرولوژیکی در استان آذربایجان شرقی (Download Paper)
30 تحلیل خشکسالی های هیدرولوژیکی در حوضه آبخیز آجی چای (Download Paper) 03rd Water Resources Management
31 تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانه آجی چای در محل ایستگاه و نیار (Download Paper)
32 تحلیل فراوانی خشکسالی‌های هیدرولوژیکی حوزه آبخیز گمبرچای با استفاده از مدل سرئی‌های جزئی (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
33 تهیه نقشه شوری و قلیائیت دشت تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (Download Paper)
34 روش های مطالعه زمین لغزش با تاکید برداده های دور سنجی (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
35 شبیه سازی اثرات تغییر کاربری اراضی، بر فرسایش و رسوب، با استفاده از مدل ژیوویپ مطالعه موردی حوضه ستن چای آذربایجان شرقی (Download Paper) The first National Conference on the Protection and Conservation of Arasbaran forests
36 شبیه سازی تاثیر وقوع زمین لغزش ها بر افزایش بار رسوبی حوزه با استفاده از مدل WEPP (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
37 کاربرد GIS و مدل WEPP در شناسایی، پهنه بندی وارزیابی عرصه‌های فرسایش و رسوب و ته‌نشست‌های آن در حوزه صوفی چای (Download Paper) 05th Conference of Environmental Engineering
38 کاربرد داده های دورسنجی در بررسی زمین لغزشها (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
39 مباحثی پیرامون انتخاب پایه زمانی مناسب در مطالعات خشکسالی‌های هیدرولوژیکی (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)