Doctor Yazdani Mehdi

Doctor Yazdani Mehdi

Department of Industrial Engineering,Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Yazdani Mehdi in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefMathematical Research On Industrial Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تامین مالی بنگاه ها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران (Download Paper) Journal of Economics Research Volume: 17, Issue: 67
2 تحلیل اثر عبور از نرخ ارز بر تورم در ایران 1370-1391 (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 20, Issue: 63
3 تعامل جریان های تجاری و نشر بحران های مالی در کشورهای نوظهور: رویکرد معادلات هم زمان با متغیر وابسته گسسته در داده های تابلویی (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 22, Issue: 70
4 تعیین کننده های تجارت درون صنعت در بخش انرژی بین ایران و شرکاء برتر تجاری (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 8, Issue: 30
5 چگونه استقلال بانک مرکزی بر ثبات مالی اقتصاد درکشورهای بازارهای نوظهور اثرگذار است (Download Paper) FINANCIAL MONETARY ECONOMICS Volume: 22, Issue: 9
6 زمانبندی یکپارچه تولید و حمل هوایی در زنجیره تامین با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی وابسته به توالی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 23, Issue: 3
7 کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرآیند آبکاری الکتریکی (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 8, Issue: 21
8 مدل سازی مساله زمان بندی تولید جریان کارگاهی چند حالته با منابع محدود (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 15, Issue: 47
9 مدیریت ریسک اعتباری تحت عدم قطعیت با استفاده از یک روش ویکور فازی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 25, Issue: 1
10 هدف گذاری تورم با تاکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایران (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 22, Issue: 72
11 هدفگذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک کالوم متغیر با زمان در ایران (Download Paper) FINANCIAL MONETARY ECONOMICS Volume: 24, Issue: 13
12 یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسیله زمان بندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 12, Issue: 33
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه ی یک مدل ترکیبی فازی جهت ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان پروژه (مطالعه موردی در حوزه ی صنعت) (Download Paper) 05th International Project Management Conference
2 ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای مسئله کار کارگاهی منعطف با اهداف متناقض با منابع دوگانه محدودانسان و ماشین (Download Paper) International conference on new research in science and engineering
3 ارائه یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر رویکرد پارتو برای مسئله کار کارگاهی منعطف چند هدفه با منابع دوگانهمحدود انسان و ماشین (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
4 ارتباط سلامت سازمانی با مدیریت زمان در بین کارکنان ادارات تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
5 ارزیابی چند معیاره مکانی (SMCE)روشی نوین در اولویت بندی حوزه آبخیز کال قوزستان کاشمر برای احداث سدهای اصلاحی توری سنگی در مقابله با سیل (Download Paper) 9th National Seminar on Watershed Management
6 استراتژی توسعه و ارتقاء شایستگی مدیران پروژه در سازمانهای پروژه محور (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Project Management
7 استقلال بانک مرکزی و ثبات مالی اقتصاد: تجربه کشورهای نوظهور (Download Paper) 23rd Annual Islamic Banking Seminar
8 اهمیت آموزش کارآفرینی در آموزشکده های فنی و حرفه ای (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
9 Seismic assessment of twenty-meter spans plain concrete arch bridge (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
10 بانکداری اجتماعی و نقش آن در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (Download Paper) International Conference on Urban Economics
11 بررسی اثر تعداد دهانه بر ظرفیت استاتیکی پلهای قوسی بتنی غیرمسلح (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
12 بررسی تاثیر استفاده از کنتورهای هوشمند آب و برق بر بهبود هیدروگراف سطح آب زیر زمینی در دشت اسفراین (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
13 بررسی تاثیر ایزوله پروتئین سویا و فیبر گندم بر ویژگیهای کشک (Download Paper) 2nd National Conference on Functional Food
14 بررسی تأثیر قابلیتهای محوری و استراتژی رقابتی بر عملکردمورد مطالعه: شرکتهای ساختمانی کوچک و متوسط استان تهران (Download Paper) 2nd Entrepreneurship and competitiveness conference
15 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
16 بررسی رفتار دینامیکی پل قوسی بتنی غیر مسلح اکبر آباد ناشی از تحریکات لرزه ای (Download Paper) 3rd International Conference on Acoustic and Viberation
17 بررسی رفتار دینامیکی پل قوسی بتنی غیرمسلح اکبرآباد تحت اثر حرکت قطارهای با سرعت بالا (Download Paper) The first national conference on high-speed rail in Iran
18 بررسی سطح 25- هیدروکسی ویتامین D سرمی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان بنت الهدی بجنورد به علت زایمان زودرس ایدیوپاتیک (Download Paper) The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran
19 بررسی ظرفیت برشی دیوارهای ساز های بر اساس آئی ننامه بتن ایران EC8(CEN و ( 1994 UBC و 1994 (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
20 بررسی مدیریت، نگرشو دانش فنی کشاورزان کلزا کار ( مطالعه موردی قوچان) (Download Paper)
21 بررسی میزان Run-upموج شکنهای حفاظت شده با آرمور آنتی فر (Download Paper) 07th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
22 بهره برداری بهینه از نیروگاه های بادی در حضور واحد های بخاری با در نظر گرفتن برنامه های پاسخگویی بار در محیط شبکه های هوشمند (Download Paper) National Conference on Electrical Engineering Sciences
23 تاثیر سیاست های پولی برای خروج از رکود تورمی (مطالعه موردی:اقتصاد ایران) (Download Paper) 2nd National Conference on Culture in today's economic behaviour, needs from the perspective of the Leader
24 تأثیر باکتری استرپتومایسس و عصاره ورمیکمپوست بر جوانه زنی آویشن دنایی (Thymus daenensis) و مرزه خوزستانی (Satureja hortensis) (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
25 تأثیر کاربرد ضوابط طراحی اعضاء مقاوم در برابر زلزله آئین‌نامه‌ بتن ایران (آبا) در میزان فولاد برشی لازم در نواحی بحرانی اعضاء تحت اثر خمش و مقایسه آن با ضوابط طراحی آئین‌نامه‌های بتنEC8 و UBC94 (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
26 تحلیل بروز پدیده ی فرار بانکی به عنوان چالش پیش روی نظام بانکداری کشور (Download Paper)
27 تحلیل خطر لرزهای شهرستان سنندج به روش احتمالاتی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
28 تحلیل غیرخطی یک پل قوسی بتنی غیر مسلح دو دهانه بیست متری تحت اثر بارهای استاتیکی (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
29 تخمین میزان میرایی پلهای قوسی بتنی غیرمسلح با استفاده ازتحلیل دینامیکی (Download Paper) 2nd International Conference on Acoustics and Vibration
30 تولید نیروگاه های بادی در حضور واحد های بخاری با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید توان بادی و عدم قطعیت مقدار تقاضا و انتقال بار (Download Paper) National Conference on Electrical Engineering Sciences
31 حل مساله زمان بندی فرود هواپیما با رویکرد کمینه سازی حداکثر زمان فرود و در نظر گرفتنوابستگی بین باندها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 2nd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
32 راهکارهای تجمیع شبکه های سلولی و بی سیم محلی در زیرساخت شهرهای الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
33 سیستم خلاصه ساز چند سندی فارسی، جهت بهبود خوانایی و پیوستگی از طریق ایجاد گراف متقاطع اسناد (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
34 طراحی چرخه بهبود بهره وری نیروی انسانی مطالعه موردی یک شرکت پیمانکاری (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
35 مدلسازی مسیله تخصیص اسکله گسسته در پایانه های کانتینری و حل آن به وسیله الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
36 معرفی یک رویکرد یکپارچه ی فازی جهت رتبه بندی و انتخاب پیمانکاران در پروژه های EPC (Download Paper) 01st National Conference on EPC contract
37 مقایسه روش های آیین نامه ای و غیر آیین نامه ای برای تحلیل ساختمان های فولادی منظم با ارتفاع متوسط تحت اثر زلزله های شدید (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
38 نقش نظام بانکی در تامین مالی بنگاهههای کوچک و متوسط (Download Paper)