Doctor Marjan Abdyazdan

Doctor Marjan Abdyazdan

Doctor Marjan Abdyazdan

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Marjan Abdyazdan in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary The 4nd National Conference on Computer and Information Technology Information Mahshahr 2020

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه الگوریتم فازی-عصبی مبتنی بر اینترنت اشیا جهت بهینه سازی انرژی در ساختمان هوشمند (Download Paper) 5th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing
2 ارائه روشی کارآمد جهت تشخیص حروف در تصاویر دیجیتال با استفاده از فرکتال دو بعدی و الگوریتم ژنتیک (Download Paper) The 3nd National Conference on Computer and Information Technology Information
3 ارائه روشی مبتنی بر تحلیل آماری منبع واژگانی وردنت و محتوا به منظور تحلیل عقاید در اسناد فارسی (Download Paper) The 3nd National Conference on Computer and Information Technology Information
4 ارائه مدلی مبتنی بر خوشه بندی فازی جهت تخمین و کنترل ترافیک شهری در شبکه های موردی بین خودرویی (Download Paper) International Conference on Computer Engineering and Information Technology
5 ارائه یک معماری جدید برای داده های بزرگ در بهداشت و درمان (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
6 ارایه الگوریتمی برای جستجوی سرویس دهنده مناسب در شبکه گرید بر مبنای یادگیری ماشین (Download Paper) 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology
7 ارایه روشی مبتنی بر تحلیل آماری منبع واژگانی وردنت و محتوا به منظور تحلیل عقاید در اسناد لاتین (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology Information
8 ارایه مدل ماتریس - مجموعه برای تشکیل ائتلاف گروهی خریداران برای رسیدن به بیشینه سود (Download Paper) 2nd National conference on Soft Computing and Information Technology
9 ارتباط دسته بندی های DSS با متدولوژی های متفاوت (Download Paper) 2nd National conference on Soft Computing and Information Technology
10 افزایش بهره وری هزینه و انرژی با استفاده از VNC,SAN (Download Paper) 2nd National conference on Soft Computing and Information Technology
11 الگوی جدید جهت توسعه سیستم های تصمیم یار (Download Paper) 1st National conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT2011)
12 بررسی انواع مدل های انتشار ویروس های اینترنتی در شبکه های نظیر به نظیر (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
13 بررسی و تحلیل مسئله مدیریت داده ها و تراکنش ها در پایگاه داده سیار (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
14 بهبود الگوریتم تکاملی علفهای هرزبراساس مکانیزم گرده افشانی گلها (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Computer Engineering and Information Technology
15 بهینه سازی سیستم همیار نابینایان و کم بینایان مبتنی بر گفتار (Download Paper) The 3nd National Conference on Computer and Information Technology Information
16 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان هوشمند با استفاده از درخت تصمیم گیری فازی مبتنی بر اینترنت اشیا (Download Paper) 5th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing
17 پیش بینی وب سایت های فیشینگ بر اساس شبکه عصبی چند لایه پرسپترون و الگوریتم بهینهسازی ذرات (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Computer Engineering and Information Technology
18 پیش زمان بندی و زمان بندی گراف کار درسیستمهای چند پردازنده ای (Download Paper) 2nd National conference on Soft Computing and Information Technology
19 تخصیص منابع در ابر با استفاده از ترکیب اتومات های یادگیری سلولی و حلقه مپ (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology Information
20 ترکیب روش فازی والگوریتم ژنتیک جهت بهبود دقت برنامه ریزی سفر در سیستم های توصیه گر گردشگری (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology Information
21 تکنیک ادغام وظایف جهت بهبود زمان بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 1st National conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT2011)
22 خوشه بندی خودکار با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک چند هدفه و _k میانگین (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science
23 روشی جدید و بهینه برای شناسایی و تخصیص آگاهانه منابع در سیستم گرید براساس الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (Download Paper) 4th International Conference on Knowledge Based Research in Computer Engineering and Information Technology
24 زمان بندی کارها در سیستم های چند پردازنده ای با استفاده از یک الگوریتم جدید اولویت بر اساس تعداد فرزندان (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
25 زمانبندی با مدل پتری نت (Download Paper) 1st National conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT2011)
26 سومین کنفرانس ملی مباحث نوین در کامپیوتر و فناوری اطلاعات ارائه روش نوین جهت تشخیص لکههای نفتی در دریا بین آلودگی های به ظاهر مشابه براساس تکنیک های داده کاوی (Download Paper) The 3nd National Conference on Computer and Information Technology Information
27 قطعه بندی متون فارسی با استفاده از رتبه بندی (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
28 کاربرد الگوریتم فرا ابتکاری علف های هرز در جهت تخصیص منابع در سیستم گرید (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology Information
29 کشف منابع در گرید بر اساس مدل غیرمتمرکز و جستجوی آگاهانه بر اساس نزدیکترین منبع NORD-TREE (Download Paper) International Conference on Engineering and Applied Sciences
30 گسسته سازی الگوریتم مبتنی بر اجتماع جهت حل مسائل گسسته (Download Paper) 1st  National Conference on Research in Computer Engineering
31 مروری بر روش های برتر شناسایی و تحلیل سرطان سینه به کمک داده کاوی (Download Paper) 1st national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic
32 مسیریابی چندهدفه شبکه خودرویی در بستر اینترنت اشیاء با الگوریتم برنامه ریزی آرمانی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer and Information Technology Information
33 نگاری پنهان تکنیک از استفاده با ویدیو نگاری پنهان (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
34 یک روش نوین برای پنهان نگاری تصاویر با استفاده از الگوریتم PSO در فضاهای تبادل اطلاعات (Download Paper) 3rd International Conference on Research in Science and Engineering