Doctor hasan saeidi

Doctor hasan saeidi

Doctor hasan saeidi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor hasan saeidi in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی ترابط وجودی بدن با نفس پس از مرگ (تناسخ ملکوتی) از منظر مکتب ابن عربی (Download Paper) Ontological Researches Volume: 3, Issue: 6
2 تأثیر کفی طبی بر میزان مصرف انرژی افراد دونده دارای صافی کف پا (Download Paper) Journal of Knowledge & Health Volume: 5, Issue: 1
3 مقایسه وجوه تفسیری وتحلیل معنا شناختی تبیان و تفصیل از نظرفخر رازی وعلامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر کبیر و المیزان (Download Paper) Journal of Comparative Tafsir Studies Volume: 4, Issue: 7
Conference Papers
row paper title conference name
1 آزاد سازی تجاری، تخریب محیط زیست و توسعه پایدار در ایران طی دوره زمانی 1350-1392 (Download Paper) 2nd International Conference on Environment and Natural Resources
2 اخلاق و سیاست ازدیدگاه امام علی(ع) (Download Paper) 2nd international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
3 ارزیابی موقعیت های ارگونومی کارشناسان ارتوز و پروتز با استفاده از روش ارزیابی سریع کل بدن ( Rapid Entire Body Assessment) (Download Paper) 13th Iranian Congress of Orthotics and Prosthodontics
4 افزایش امنیت شبکه موبایلad-hoc با رویکرد تیوری بازی ها (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches to Education and Research
5 امنیت اطلاعات در فناوری های نوین اطلاعات و فضای سایبر (Download Paper) Fourth National Conference on Modern Approaches to Education and Research
6 اهمیت حراست در برقراری امنیت، حریم خصوصی و اطمینان به راهکارهای کاربر محور (Download Paper) Fourth National Conference on Modern Approaches to Education and Research
7 بررسی تاثیر کفپوش ارگونومیک و سطح سخت برتوزیع فشار کف پایی در افراد سالم هنگام ایستادن (Download Paper) The 12th University Students Conference on Innovation in Health Sciences
8 بررسی تاثیر کفه ارگونومیک طراحی شده با کفه معمولی برفشار وارد بر کف پا و میزان راحتی در فعالیت های ایستاده طولانی مدت (Download Paper) the 11th university students conference on innovations in health sciences
9 بررسی خوردگی فولادهای محفظه تحت فشار Pressure Vesse1 (Download Paper) 01st Iranian National Corrosion Congress
10 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت خانوارها برای خدمات جمع آوری زباله های شهری (مطالعه موردی: شهر مشهد) (Download Paper) 2nd International Conference on Environment and Natural Resources
11 بررسی نوسانات و تقارن قیمت گوشت گاو بر واکنش گوشت گاو عرضه در ایران (Download Paper) 4th International Conference on new directions in management, economics and accounting
12 بررسی و شناسایی ظرفیتها و موانع توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان (Download Paper)
13 بررسی و مقایسه چهار نوع ماده هایپرالاستیک به کار رفته در کفی کفش بیماران دیابتی و تحلیل تنش و کرنش به روش اجزاء محدود (Download Paper) 11th Iranian conference on Biomedical Engineering
14 تاثیر سختی ارتزهای پا بر تعادل افراد مبتلا به صافی کف پا (Download Paper) 14th Iranian conference on Biomedical Engineering
15 تشخیص دقیق انشعاب های غیر مجاز با استفاده از دستگاه بازتاب سنج حوزه زمان (TDR) (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
16 تشخیص دقیق انشعاب های غیر مجاز با استفاده از دستگاه بازتاب سنج حوزه زمان TDR (Download Paper) 19th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP2011)
17 تشخیص صافی کف پای فیزیولوژیک از پاتولوژیک (Download Paper) 13th Iranian Congress of Orthotics and Prosthodontics
18 حل مساله سیستم های Open Shop بااستفاده ازالگوریتم ابتکاری (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches to Education and Research
19 خوردگی آلیاژهای آلومینیوم در محیط H2O (دیونایز) در درجه حرارت و فشار بالا (Download Paper) 02nd Iranian National Corrosion Congress
20 سبک رهبری امام خمینی (ره) بر اساس نظریه عزت الهی (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in the Field of Humanities, Management and Entrepreneurship of Iran
21 عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی در گروه کشورهای عضو اپک طی دوره زمانی 2013-2004 (Download Paper) 4th International Conference on new directions in management, economics and accounting
22 گیاهان دارویی در اسلام و ادیان (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
23 ماجرای گروگانگیری 13 آبان 1358 وارتباط آن با روانشناسی سقوط شاه بوسیله آمریکا (Download Paper) 1st international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
24 مدل سازی سه بعدی دما در خلیج فارس (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
25 مدل سازی فراجوشی در قسمت شمالی خلیج فارس (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
26 مولفه های فرهنگ سیاسی فرقه بهاییت (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in the Field of Humanities, Management and Entrepreneurship of Iran