Doctor Gholamali Kargar

Doctor Gholamali Kargar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Gholamali Kargar in Journals

Position Journal Name
managing editorNew Approaches in Sport Sciences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 الگوی تبیینی اثر منابع سازمانی و مزیت رقابتی بر سودآوری باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 45
2 بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه های تهران (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 4
3 بررسی شرایط انتصاب مدیران در پست های مدیریتی مراکز ورزش دانشگاه های تهران (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 1
4 بررسی عوامل موثر بر توسعه تعهد اخلاقی به نسل آینده در ورزشکاران حرفه ای (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 8, Issue: 30
5 بررسی میزان بهره گیری اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی از فناوری اطلاعات در فرایند آموزش و پژوهش با توجه به عواملی دموگرافی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 23
6 بررسی نقش ابعاد توانمندسازی شناختی در عادات خلاقیت مربیان (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 31
7 بهینه سازی صفوف بلیت فروشی ورزشگاه آزادی تهران بارویکرد شبیه سازی سیستم های صف و MCDM (Download Paper) New Approaches in Sport Sciences Volume: 1, Issue: 2
8 رابطه مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی استان مرکزی با ویژگی های دموگرافیکی آنان (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 2
9 شناسایی رابطه مدیریت زمان با خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 2, Issue: 6
10 فراتحلیل مطالعات عوامل و راهکارهای جذب مردم برای توسعه ورزش همگانی در ایران (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 6, Issue: 14
11 مطالعه نقش ویژگی های فردی بر بروز عوامل استرس زای شغلی در بین دبیران تربیت بدنی شهرستان شهریار (Download Paper) Research in Sport Management Volume: 1, Issue: 1
12 نقش ترویج رسانه ای درحمایت مالی بانک ها از ورزش (Download Paper) Communication Management in Sports Media Volume: 5, Issue: 18
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه الگوی تولید منابع درسی مطابق با فرهنگ تولید علم در دانشگاه های غیر انتفاعی کشور (Download Paper) 4th International Conference on Management, Trade and Economic Development
2 ارتباط بین رقابت پذیری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences
3 اولویت بندی نحوه گذران اوقات فراغت اساتید با تاکید بر فعالیت ورزشی(مطالعه موردی: دانشگاه علامه طباطبایی تهران) (Download Paper) 4th National Conference on New Technologies and Technologies of Iran
4 بررسی مهارت های اعضای هیات علمی رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی در فرایند بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
5 تاثیر فناوری اطلاعات بر کارکردهای علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
6 تدوین الگوی توسعه فرهنگ رفتار آکادمیک در دانشگاه های غیر انتفاعی کشور (Download Paper) 4th International Conference on Management, Trade and Economic Development
7 تعیین عوامل مرتبط (کالبدی و مشتری مداری) با بهره وری اماکن ورزشی استان گلستان (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
8 رابطه بین کیفیت خدمات ادارک شده و وفاداری مشتریان استخرهای سرپوشید شهر اصفهان (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
9 رابطه بین نوآوری سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی منتخب (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
10 راهکارهای رسانه ای در جذب و مشارکت بانوان به ورزش همگانی (Download Paper) 5th National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran
11 شناسایی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر در استادیوم های فوتبال (Download Paper) 5th National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran
12 شناسایی سهم عوامل تعیین کننده موفقیت فردی و ملی در توسعه ورزش قهرمانی (Download Paper) Fourth National Conference on Modern Approaches to Education and Research
13 ضرورت سرمایه گذاری شرکت های بیمه در ورزش همگانی و نقش آن در: گسترش زیرساخت های ورزشی، اشتغال زایی، افزایش سطح سلامت و کاهش هزینه های درمانی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
14 عوامل موثر بر رفتار پرخاشگرانه تماشاگران با رویکرد جغرافیای فرهنگی (Download Paper) 5th National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran
15 موانع بکارگیری فناوری اطلاعات در فرایند پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بر اساس مدل محتوایی وارد والوین (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical